SGK

15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Başka Yerde Çalışabilir Mi?

15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı hakkını kullananların başka bir işte çalışması hakkın kötüye kullanılması olarak görülmemektedir. İlk başlarda emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alınarak işten ayrılıp başka bir işe başlanması hakkın kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmekteydi. Ancak Yargıtay tarafından bu konuda emsal kararlar alındıktan sonra 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı alanların bir başka iş yerinde işe başlayabileceği ve bunun hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. SGK‘dan emekli yazısı alarak 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününe sahip kişiler daha sonra başka bir iş yerinde çalışabilirler.

Kıdem Tazminatı Alanların Başka Yerde Çalışması İle İlgili Emsal Yargıtay Kararları

Kıdem tazminatı alan kişilerin tekrar iş başlaması hakkında verilmiş emsal Yargıtay kararları bulunmakta olup mahkemelere taşınan hakkın kötüye kullanılması hakkında Yargıtay tarafından verilen emsal kararlar doğrultusunda hüküm verilmektedir. Bu kapsamda 03.06.2015 tarihli Yargıtay kararına göre “1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi hükmünce emekli adayının yaş dışında kalan diğer koşulları taşıması halinde emekli adayına kendi isteği doğrultusunda işten ayrılma hakkı tanınmıştır. Yani işçi emekliliği için gerekli olan prim sayısını ve sigortalılık süresini doldurmuşsa yaşını beklemesine gerek kalmadan emeklilik hakkını kazanmamış olsa bile kanunda belirtilen maddeyi referans alarak çalıştığı işyerinden ayrılabilir ve kıdem tazminatı alabilir. Ayrıca yaş dışında diğer kriterleri sağlayan kişilerin çalıştığı iş yerindeyken başka bir kurum ile görüşerek işyerinden ayrılması ve görüştüğü işyerinde işe başlaması hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilemez. İşçi kanunun kendisine verdiği yasal hakları kullanmaktadır.” Alınan bu Yargıtay kararı yaş dışında diğer kriterleri sağlayan bir kişini kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmasının önünde hiçbir engel olmadığını ve bu durumun kişinin yasal hakları olduğunu kanıtlamaktadır.

Başka bir Yargıtay kararında ise davacının emeklilik nedeniyle iş akdinin feshederek kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlamasının kıdem tazminatı alması ve hakkın kullanılmasının önünde engel oluşturmadığı ifade edilmiştir. Yani sonuç olarak bakıldığında eğer işçi emeklilik için belirlenmiş olan çalışma süresini ve prim günü sayısını doldurmuş ise emeklilik yaşını beklemeden çalıştığı işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılarak kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatı aldıktan sonra ise dilerse başka bir işyerinde yeniden işe başlayabilir. Bu durum işçinin hakkı olup kanunda yer almaktadır.

15 Yıl ve 3600 Gün İle Emeklilik Kaç Kez Kullanılabilir?

15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik hakkı birden fazla kullanılabilir. 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigorta kaydı olan kişiler sigorta başlangıç tarihlerinden itibaren 15 yıl geçmesi ve bu süre içerisinde 3600 prim gününe sahip olmaları halinde diledikleri zaman SGK’dan emeklilik yazısı alarak kıdem tazminatı alabilirler. 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı hakkını kullanan kişilerin emekli maaşı almaları için yaşı beklemeleri gerekir. Ancak bu kişiler dilerlerse kıdem tazminatı aldıktan sonra çalışabilirler. Kanunen çalışmaları önünde bir engel yoktur. Çalışmaya başladıktan sonra, yeni başladıkları işte 1 yılı doldurmak kaydıyla bu haklarını tekrar kullanarak kıdem tazminatı alabilirler. Bu şekilde girdikleri iş yerinde en az 1 yıl çalışma şartıyla kıdem tazminatı haklarını diledikleri kadar kullanabilirler. Yasal olarak bu konuda herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Emekli Olmak İçin Yıl ve Prim Günü Şartları Nelerdir?

Emeklilik için prim ve yıl şartını sağlayanlar emekli aylığı için yaşı beklemek kaydı ile emekli olabilirler. Bu durumda emekli olanlar kıdem tazminatı alırlar. Sadece emekli yani yaşlılık aylığı için beklemeleri gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre;

  • 09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılan kişiler 15 yıl ve 3600 prim günü,
  • 09.1999 ve 30.04.2008 tarihi arasında sigorta başlangıcı yapılan kişiler sigorta yılı dikkate alınmaksızın 700 prim günü ya da 25 yıl ve 4500 prim günü,
  • 2008 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı yapılanlar için ise 25 yıl 5400 prim günü şartı ile kıdem tazminatı alınarak emekli olunabilir.

Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihi kişinin 18 yaşını doldurduğu tarih itibariyle sayılır. Yani belirtilen tarihler arasında kişinin 18 yaşını doldurmuş olduğu ilk sigorta kaydı baz alınarak emeklilik yaşı ve sigorta prim günü hesaplanacaktır. Emeklilik aylığı ve toplam prim gününe 18 yaşından önce yapılan sigorta kayıtları da dahil edilir.

15 Yıl ve 3600 Gün İle Kıdem Tazminatı Alınırken Dikkat Edilecekler

15 yıl ve 3600 prim günü ile kıdem tazminatı hakkını kullanırken dikkat etmesi gereken birkaç nokta Yargıtay tarafından karar alınırken de göz önünde bulundurulmuştur. Bu haktan yararlanacak kişiler;

  • Öncelikle SGK’dan emeklilik ile ilgili yazı almalıdır.
  • SGK’dan yazı almadan iş yerinden istifa edilmemelidir.
  • 15 yıl ve 3600 prim günü ile istifa edildiği mutlaka belirtilerek, kayıt altına alınmalıdır.
  • İstif edilmeden önceki tarihlerde başka bir firma ile iş sözleşmesi imzalanmamalıdır.
  • İstifa etmeden önce çalışılan şirket hakkında bilgiler iletilmemeli ve dürüstlüğe aykırı davranılmamalıdır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının hesaplanması için öncelikle bir işyerinde en az 1 yıl kesintisiz olarak çalışmış olmanız gerekir. Kıdem tazminatı hesaplamasında ise çalışan yıl ile alınan brüt ücret etken rol oynamaktadır. Hesaplama işleminde her yıl için 30 günlük brüt ücret kıdem tazminatı olarak verilmektedir. Ancak bu süreye bir yıldan arta kalan çalışma süreleri dahil edilmektedir. Ayrıca brüt maaş içerisine yol parası, yemek parası, ikramiyeler gibi para ile ölçülebilen desteklerde eklenmektedir. Ancak kıdem tazminatında 1 yıl için alınabilecek tavan ücret 2019 yılı için 6.017 TL’dir.

Kıdem Tazminatından Kimler Faydalanabilir?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmanın ilk yöntemi işverenin işçiyi işten çıkarma durumudur. Ancak işten çıkarılma durumunda işçi ahlak ve iyi niyet kuralları dışına çıkmaması gerekmektedir. Eğer işçi kötü niyetliyse ve işletmeye zarar verdiyse işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatından faydalanamaz. Bu duruma ek sağlık problemleri nedeniyle, erkek çalışanlar için askerlik, kadın çalışanlar için evlilik durumlarında kıdem tazminatından yararlanılabilir. Son olarak yaş sınırı dışında diğer belirlenen koşulları sağlamış emekli adayları emekliliklerini gerekçe göstererek bu haktan faydalanabilir.

15 Yıl Ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı İçin İhbar Süresi Var Mı?

15 yıl ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatı için ihbar süresi yoktur. Çalışan ve işveren arasında sorumluluklardan biri ihbar süresidir. İş sözleşmesi haklı bir nedenden olmadığı sürece belirli bir süreden önce sonlandırılamaz. Bu süre çalışanın iş yerinde geçirdiği süreye doğru orantılı olarak hesaplanır. Ancak 15 yıl ve 3600 prim günü ile emekli olacak kişilerin çalıştıkları iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları durumunda ihbar süresi şartı yoktur. Yani iş yerinde 1 yıl ve üzeri çalışmış olan 15 yıl ve 3600 prim günü için SGK’dan yazı alan kişiler istedikleri zaman sözleşmelerini emeklilik nedeniyle feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler.

15 Yıl ve 3600 Gün İle Nasıl Emekli Olunur?

15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik hakkı, 9 Eylül 199 tarihi ve öncesinde 18 yaşından büyük olarak ilk sigorta kaydı yapılan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu hakkı kullanmak isteyen kişiler ilk olarak bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’nden ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden durumlarını tespit eden yazılı belgeyi talep ederek, almalıdırlar. SGK’dan alınan belge ile işverene 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı bildirimi yapılır. Belge ile işverene gidildiğinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmek zorundadır. SGK tarafından hazırlanan belgede “kıdem tazminatı alabilir” ibaresi yer alır. Tüm kontroller yapılarak yazılan bu ibare nedeniyle işverenin kabul etmemesi ya da kıdem tazminatını ödememesi söz konusu değildir.

Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir, Borçlanma Ne Kadar?

SGK 4A Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

Dul ve Yetim Aylığı (Maaşı) Ne Kadar?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu