Engelli Maaşı Maaşı Ne Kadar? Başvuru Şartları

2022 engelli maaşı alacak olan bireyler; engel oranlarına, alacakları maaş tipine göre farklı tutarlarda ücret almaktadırlar. Engelli maaşlarının aylık tutarları 536 TL ile 804 TL arasında değişiklik göstermektedir. En az %40 oranında engeli bulunan bireyler bu aylık için başvuru yapabilmektedirler.

2022 Engelli Maaşı Alabilmek İçin Başvuru Şartları

Engelli aylığı almak isteyenlerin sağlamaları gereken koşullar aşağıdaki gibidir:
 • Yetkili hastanelerden engelli sağlık kurulu raporunun alınması ve bu raporda bireyin engel oranının %40 ile %69 arasında ya da %70 üzerinde olması istenmektedir. Engel oranı %40 ile %69 arasında olan bireylere engelli, %70 ve üzerinde olanlara ise hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli denmektedir.
 • Kanunen bakmakla yükümlü olduğu herhangi bir yakınının olmaması gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir aylık geliri olmayan bireylerin başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Nafaka almayan ya da nafaka bağlanması mümkün olmayan bireylere engelli maaşı verilmektedir.
 • Mahkeme kararı ya da mevzuat gereğince bağlanmış devamlı bir geliri bulunmayan engelli bireylere 2022 engelli maaşı verilmektedir.
 • Kanunen birine bakmakla yükümlü olması durumunda; bu kişinin 18 yaşını doldurmamış olan bir kişi olması halinde engelli maaşı ödenmektedir.
 • Bakımı fiilen gerçekleşen engelli bireylerin aylık ortalama gelirlerinin muhtaçlık sınırının altında olması istenmektedir.

Engelli Maaşı Almaya Uygun Olmayan Kişiler Kimlerdir?

Engelli aylığı alamayacak kişiler şunlardır:
 • Sosyal Güvenlik Kurumlarının herhangi bir tanesinden gelir elde eden ve sigortalı olarak çalışan bireylere engelli aylığı verilmemektedir.
 • 05.2006 tarihinde yayınlanmış olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesi kapsamında genel sağlık sigortası var sayılanlar; engelli maaşı alamamaktadırlar.
 • Dönemin muhtaçlık sınırına denk ya da üzerinde olan nafakanın bağlandığının tespit edilmesi durumunda; engelli maaşı kesilmektedir.
 • Mahkeme kararı sebebi ile veya mevzuattan dolayı aylık devamlı bir geliri olanlara engelli maaşı verilmemektedir.
 • Kamu ya da özel kurumlarda devamlı bakım yaptırılması durumunda engelli maaşı alınamamaktadır.

Engelli Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Engelli aylığı alanların aylıklarının kesintiye uğradığı haller aşağıdadır:
 • Engelli maaşı alan bireyin adres değişikliği yapması durumunda, görev alımına girilen vakıf değişiklik göstereceği için aylık kesilmektedir.
 • Engelli maaşı alan bireyin yazılı bir şekilde aylık almak istemediğini belirtmesi durumunda, feragat talebi ile beraber maaş kesilebilmektedir.
 • Muhtaç bireylerin mütevelli heyeti kararı ile beraber muhtaç olmadıklarının kararlaştırılması durumunda; engelli maaşı kesilmektedir.
 • Engel oranı %40’ın altına düşen bireyler 2022 engelli maaşı alamamaktadırlar.
 • 18 yaş altı engelli yakını aylığı alınıyor olması durumunda; ilgili bireyin 18 yaşını doldurması ile beraber aylık kesilmektedir.
 • 18 yaş altı engelli yakını aylığı alınıyor olması durumunda; bu aylığın üzerinden alındığı birey ile yakının aynı hane içerisinde ikamet etmiyor olması halinde engelli maaşı kesilmektedir.
 • 18 yaş altı engelli bireyler üzerinden alınan engelli aylıklarının kesilmesinin bir diğer nedeni ise; yakının engelli bireyin fiili bakımını gerçekleştirmemesidir.
 • 2022 engelli maaşı eğer 1 sene süresince aralıksız bir şekilde çekilmez ise; maaş kesilmektedir.
 • Türk vatandaşlığından çıkartılanlara engelli maaşı verilmemektedir.

Engelli Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2022 engelli aylığı almak isteyenlerin bulundurmaları gereken belgeler aşağıda verilmiştir:
 • Mal bildirimi talep edilmektedir.
 • Engelli maaşı başvurusu için dilekçe istenmektedir.
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında sağlık kurulundan alınmış olan sağlık raporu sunulmalıdır. Bu rapor alınırken herhangi bir ücret ödenmemektedir. Çünkü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan sevk kağıdı ile rapor çıkartmaya gidilmektedir.
 • 2 tane vesikalık fotoğraf talep edilmektedir.
 • Fakirlik kağıdı istenmektedir.
 • Maaş almadığını, herhangi bir gelirinin olmadığını belgelemesi gerekmektedir.

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2022 engelli aylıklarının bağlanmasına ilişin kurallar; 2022 sayılı kanun uyarınca belirlenmektedir. Bireylerin ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruları bizzat kişilerin kendileri yapmalıdır. Yazılı esasa dayanan bir başvuru hazırlanmalıdır. Kanuni temsilcilerin mahkemeden aldıkları karar örneği, başvuruları vekilin yapması durumunda vekaletname gibi belgelerin hazırlanıp başvuru belgelerinin arasına eklenmesi gerekmektedir.

Engelli Maaşı Ödemesi Nereden Alınır?

2022 engelli maaşı alan bireyler; almaya hak kazandıkları maaşlarının ilk ve sonraki ödemelerini PTT şubesinden almaktadırlar. Türkiye sınırları içerisindeki herhangi bir PTT şubesinden ödeme talep etmeleri yeterli olmaktadır.

Engelli Maaşı Ne Kadarlık Periyotlarda Verilmektedir?

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve bu bireylere yardımcı olabilmek için 2022 engelli maaşı ödemesi yapılmaktadır. Bu maaşın ödeme periyodu 3 aydır. Yasal bir yardımdır.

Engelli Maaşının Ödemeleri Ne Zamandır?

Engelli aylığının ödeme günleri belirlenirken hak sahiplerinin doğum yıllarının son hanesine bakılmaktadır. Buna göre ödeme günleri şu şekildedir:

 • Doğum senesinin son hanesi 0 ve 5 olan engelli bireyler, dönemin 5’inci gününde maaşlarını almaktadırlar.
 • Doğum yılının son rakamı 1 veya 6 ile biten bireylere dönemin 6’ncı gününde aylık verilmektedir.
 • Doğum yılının son hanesi 2 ve 7 ile bitenlere ödeme yapılan gün, dönemin 7’nci günüdür.
 • Doğum senesi 3 veya 8 ile biten kişiler, dönemin 8’inci günlerinde ödeme alabilmektedirler.
 • Doğum yılı 4 ya da 9 ile bitenlere her dönemde ödeme yapılan gün, 9’uncu gündür.

Engelli Maaşı Ödemesi İçin Sorgulama Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı ödemesi alacak olanlar, maaş ödemelerinin sorgulamasını yapabilmektedirler. Bunun için sorgulamayı PTT üzerinden yapmaktadırlar. T.C. kimlik numaraları veya kimlik belgeleri ile PTT şubelerine gitmeleri durumunda; maaş ödemelerinin yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı gibi bilgilere ulaşabilmektedirler.

Engelli Maaşı İçin Yatırılacak Tutarlar Nelerdir?

1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenecek olan 2022 maaşları aşağıda listelenmiştir:
 • %40 ve %69 arasında engel oranı bulunan bireylere 1.738,40 TL  aylık ödemesi yapılmaktadır.
 • %70 ve üzerinde engeli bulunan, bakıma muhtaç olan bireylere2.609,11 TL  engelli maaşı ödemesi yapılmaktadır.

Engelli Raporu Nedir, Nasıl Alınır, Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli Kredisi, 2022 Maaşı Kredi Veren Bankalar

Engelli Konut Kredisi Nasıl Alınır ve Oranları Ne Kadar ?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu