2023 ATT Maaşı Ne Kadar? Güncel Aylık Ücretleri

ATT maaşı 2023 yılı kamu kurumları ve özel sağlık kurumlarında çalışılması sebebiyle birbirinden farklıdır. Devlet hastanesi ATT maaşı 12.000 TL, özel hastane ATT maaşı 9.500 TL civarındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında acil tıp teknisyeni olarak görev yapan sağlıkçılar, kamu personeli olarak değerlendirilir ve kamu çalışanlarına tanınan tüm haklardan faydalanır. Özel sektörde görev yapan acil tıp teknisyenleri, özel sektörün işleyiş koşullarına göre işçi haklarından faydalanmakta ve iş sözleşmesinde belirtilen tutarda aylık almaktadır.

ünvan En Düşük Maaş Ortalama Maaş
Acil Tıp Teknisyeni 8.506 TL 11.750 TL
Acil Servis Görevlisi 8.506 TL 11.000 TL
Uzman Acil Tıp Teknisyeni 12.500 TL 14.000 TL
Uzman Acil Tıp Teknisyeni 12.500 TL 14.750 TL

Devlet hastaneleri ve kamuya ait diğer sağlık kurumlarında acil tıp teknisyeni olarak işe başlamak, özel sektörde işe başlamaktan daha zordur. KPSS ve mülakat şartıyla acil tıp teknisyeni kabul eden devlet hastaneleri, özel sektörden daha yüksek maaşlarla personel çalıştırmaktadır.

ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Nedir?

Acil tıp teknisyeni; Görevli personel tarafından yapılan acil durum çağrılarına cevap veren, tıbbi hizmet sunan ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sorunsuz ulaşmasını sağlayan kişilere verilen ünvandır. Acil tıp teknisyeninin en büyük sorumluluğu hastayı sağlıklı şekilde ilgili sağlık kuruluşuna ulaştırmaktır.

Hastanın ya da hasta yakınlarının verdiği bilgileri eksiksiz öğrenen Acil Tıp Teknisyeni, bu bilgileri sağlık kuruluşu ile paylaşmak ve bu bilgilere göre hareket etmek zorundadır. İnsan hayatı açısından önemli bir iş yapan ATT personeli, hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmakla sorumludur.

ATT (Acil Tıp Teknikeri) Personeli Ne İş Yapar? 

ATT personeli olay yerine hızlı şekilde ulaşmalı ve hastaya ilk müdahalede bulunmalıdır. İlk müdahalenin ardından varsa hastanın yakınları ya da çevredeki insanlarla görüşen ATT personeli, hastanın rahatsızlıkları ile ilgili bilgi toplar. Ancak hastanın bilinci açık ise bu bilgiler hastadan alınır.

Acil tıp teknikerinin görevleri; 

 • Hastaya ilk müdahalede bulunmak.
 • Hastaya damar yolu açmak, acil durumlarda ilaç vermek (damar yolu ya da oral)
 • Hastanın taşınması için gerekli tedbirlerin alınması.
 • Hastayı nakil için hazırlamak.
 • Varsa kanamayı durdurmak.
 • Hastanın oksijensiz kaldığı durumlarda oksijen vermek.
 • Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak.
 • Sağlık kuruluşunda görevli personele hasta hakkında bilgiler sunmak.
 • Ambulans içerisindeki materyallerin teminini sağlamak.
 • Gerektiğinde ambulans kullanmak.

Devlet Hastanesi ATT Maaşı Ne Kadar?

Kamu ve devlet hastanelerinde görev yapan acil tıp teknisyenleri, kamu personeli niteliğinde sayılmakta ve kamu personeli düzeyinde maaş almaktadır. Devlet hastanelerinde görev yapan acil tıp teknisyenlerinin maaşları ve maaşları etkileyen faktörler, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • Devlet hastaneleri ve kamu kurumlarında görev yapmaya başlayan acil tıp teknisyenlerine, 9.200 bin TL ila 12 bin 500 TL aralığında maaş verilmektedir.
 • Başlangıç seviyesindeki yeni mezun acil tıp teknisyenlerine 9.400 TL maaş ödenirken, meslekte kalma süresi artan kişilere daha fazla maaş verilmektedir.
 • En az 5 yıl boyunca kamuda görev yapan acil tıp teknisyenlerine, 9 bin 500 TL maaş verilmektedir.
 • 10 yıl boyunca kamu personeli olarak çalışan acil tıp teknisyenlerine 10 bin 700 TL aylık verilmektedir.
 • 15 yıl süreyle görev yapan acil tıp teknisyenlerine, en az 10 bin 950 TL aylık ödenmektedir.
 • 20 yıl boyunca görev yapan acil tıp teknisyenlerine 12 bin TL ve üzerinde maaş verilmektedir.
 • 25 yıl ve üzeri görev yapan acil tıp teknisyenlerine, en az 15 bin 500 TL maaş ödemesi yapılır.

Özel Hastane ATT Maaşı Ne Kadar?

Özel sektördeki sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde görevli olan acil tıp teknisyenleri, özel hastanelerin belirlediği ölçüde aylık almaktadır. Lise mezunu, ön lisans mezunu ya da lisans mezunu olarak değişen acil tıp teknisyenliği, maaşlar konusunda da farklılık göstermektedir. Özel sektörde çalışan acil tıp teknisyenlerine, en az asgari düzeyde maaş verilmektedir. Ortalama 8 bin 850 TL ila 12.500 TL arasında ödenmektedir.

Özel sektörde çalışan acil tıp teknisyenleri, eğitim durumları ve sektörde görev yapma sürelerine göre daha fazla ödeme almaktadır. Henüz mezun olmuş ve 1 yıldan az deneyimi bulunan acil tıp teknisyenlerine asgari üstü maaş ödemesi yapılırken, 5 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olan kıdemli acil tıp teknisyenlerine, 6 bin ila 8 bin TL arasında maaş verilmektedir. 10 yıl ve üzeri acil tıp teknisyeni deneyimine sahip çalışanlar, 5-6 bin TL aralığında aylık almaktadır. Özel kurumlarda görev yapan acil tıp teknisyenleri, kurumların belirlediği işletme kuralları kapsamında farklı ödemeler de alacaktır.

Yeni Mezun ATT Maaşı

Yeni mezun ATT maaşı 8.500 TL‘dir. Okuldan yeni mezun olmuş ve özel bir kurumsa çalışmaya başlayacak olan ATT personeli için belirlenen bu rakam asgari ücrete eşittir. ATT personeli olduğunuzda bu rakamın üzerine mesailer ve ek ücretler de eklenecektir.

Yeni mezun ATT personeli maaşı minimum 2023 yılı asgari ücreti olmalıdır. En düşük ATT maaşı 8.500 TL, en yüksek ATT maaşı 15.000 TL üzerindedir.

Acil Tıp Teknisyeni Maaşını Etkileyen Faktörler

Acil tıp teknisyen maaşlarının değişmesine sebep olan etkenler şu şekildedir:

 • Teknisyenlerin devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde çalışmaları durumunda, birbirinden farklı aylık ödemesi gerçekleştirilmektedir.
 • Acil tıp teknisyen maaşlarının artmasını sağlayan en büyük faktör, meslekteki tecrübe süresidir. Çalışanların meslekteki kıdemi, aldıkları maaşın artmasını sağlayacaktır.
 • Mesleğe yeni başlamış ve okulundan yeni mezun olmuş kişiler, uzun süredir görev yapan acil tıp teknisyenlerinden daha fazla maaş almaktadır.
 • Bitirilen okulun seviyesi, acil tıp teknisyeni maaşlarını doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir.
 • Lise mezunu acil tıp teknisyeniyle, üniversite mezunu acil tıp teknisyeni aynı tutarda maaş almamaktadır.
 • Yüksek lisans mezunu olan kişiler, devlet hastanelerinde daha fazla maaş almaktadır.
 • Fazla mesaiye kalınması ve hafta sonlarında da çalışılması, acil tıp teknisyeni maaşlarına ek ödemelerin de yansıtılmasını sağlamaktadır.

Acil Tıp Teknisyeni Özellikleri

Acil tıp teknisyenleri, hastanelerin acil servislerine ait ambulanslarda görev yapmaktadır. Hastalara ulaşan ilk personeller arasında yer alan acil tıp teknisyenleri, hastalara yapılan ilk müdahalelerden de sorumludur.

Kaza yerinden yaralıları toplamak ya da hastalanan kişileri ambulanslara uzmanca taşımak da acil tıp teknisyenlerinin görevleri arasındadır. İlk yardım konusunda uzmanlık sahibi olan acil tıp teknisyenleri, hastaların en kısa sürede hastaneye ulaştırılması ve yol boyunca hastaların stabil durumda tutulması konusunda yetkilidir.

Acil Tıp Teknisyeni Çalışma Şartları

Acil tıp teknisyenlerinin çalışma koşulları, devlet hastanesi ve özel hastanelere göre ayrım göstermektedir. Genel manada acil tıp teknisyenleri için belirtilen çalışma koşulları, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Acil tıp teknisyenlerinin çalışma koşulları, hastanedeki diğer görevlilere kıyasla daha zordur.
 • Acil tıp teknisyenleri, ambulanslarda ve acil servislerde görev yapmaktadır.
 • Salık konusunda acil bir durum gerçekleştiğinde, olay yerine ilk önce acil tıp teknisyenleri gitmektedir.
 • Kaza ya da hastalık gibi durumlarla karşı karşıya kalan acil tıp teknisyenleri, hastalara ilk müdahaleyi yapmakla yükümlüdür.
 • Hastaların yaşama tutunması için gerekli ilk müdahalelerden sorumlu olan acil tıp teknisyenleri, oldukça büyük stres altında çalışmaktadır.
 • Hastaların yaşama tutunması için çabalarken, olay yerindeki diğer insanların da yönlendirilmesi ve hastaların bir an önce ambulansa sevk edilmesi için gerekli uzmanlıklar gösterilmek zorundadır.

Acil Tıp Teknisyeni Çalışma Saatleri

Acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin çalışma saatleri, çalışılan sağlık kuruluşunun koşullarına göre değişmektedir.

ATT ve Paramedik çalışma saatleri şu şekildedir:

 • Devlet hastanelerinde görev yapan acil tıp teknisyenleri, hastanenin diğer bölümlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kıyasla daha net çalışma saatlerine sahiptir.
 • Çok acil bir durum olmaması şartıyla, acil tıp teknisyenlerinin haftana 40 saat çalışması gerekir.
 • Devlet hastanelerinde geçerli olan 40 saat kuralı, özel hastanelerde daha fazla olabilir.
 • Devlet hastanelerinde çalışan acil tıp teknisyenleri, ayda minimum 160 saat çalışır. 160 saatin üzerine çıkan çalışma saatleri, fazla mesai olarak değerlendirilmektedir.
 • 1 ay içerisinde, en az 7 defa nöbete gitmeleri gerekirken, nöbetler için ek mesai ücreti alırlar.
 • Nöbetler 24 saatlik şekilde gerçekleştirilmektedir.

Vardiya sistemiyle yürütülen ATT çalışma düzeni, 12 saatlik vardiyalar halinde ilerlemektedir. 12 saat boyunca görev yapan acil tıp teknisyenleri, 24 saat dinlenmeye çekilirler. Bu anlamda, acil tıp teknisyenleri 1 gün vardiyaya kalır ve ertesi gün izin kullanır. 24 saat boyunca mesai yapan acil tıp teknisyeni ve paramedikler, 48 saat boyunca dinlenmektedir. 24 saatlik mesaiye kalan acil tıp teknikerlerine, 3 günlük mesai ödemesi yapılmaktadır. Acil tıp teknisyeni çalışma saatlerinde, vardiyaların etkisi oldukça yüksektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu