Anestezi Teknikeri Maaşı (Devlet Özel Sektör)

Anestezi teknikeri maaşı; yeni mezunlar 8.500 TL, uzman anestezi teknikeri maaşı en düşük 12.500 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu rakamlar hizmet yıllarına ve kişilerin niteliklerine göre farklılık gösterebilir. Ayrıca anestezi teknikerlerinin aldıkları maaşlar çalıştıkları özel ve devlet hastanelerine göre de değişkenlik göstermektedir.

Mesleğe yeni başlayan anestezi teknikeri ortalama 8 bin 500 TL civarında maaş alırken, uzun yıllardır çalışan, evli ve çocuklu olan kişiler ise 10 bin 500 TL ile 12 bin 500 TL arasında gidip gelmektedir.

Anestezi Teknikleri Maaşı Özel Sektör

Özel sektörde çalışan anestezi teknikerlerinin aldıkları maaşlar hastanenin belirledikleri ödeme miktarlarına ve hastanelerin maaş politikalarına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca döner sermaye, nöbet ücretleri ve aile yardımı gibi etkenler de anestezi teknikeri maaşlarını etkilemektedir.

2023 yılı özel sektörde çalışan anestezi teknikerlerinin maaşları;

 • Yeni Başlayanlar: 8.500-9.500 TL ve prim,
 • 1-5 Yıl Çalışanlar: 9.200-10.500 TL ve prim,
 • 5-10 Yıl Çalışanlar: 14.300-15.200 TL ve prim,
 • 10 Yıldan Daha Fazla Tecrübeli Olanlar: 15.000 – 21.000 TL ve prim miktarında maaş almaktadır.

Anestezi Teknikerleri Maaşı Devlet

Anestezi teknikerleri, döner sermaye ücreti, nöbet, çocuk yardımı gibi ek ücretlerin eklenmesiyle beraber devlette alabilecekleri en düşük maaş ortalama 9.600 TL olarak belirlenmektedir. En yüksek kademede devlette çalışan anestezi teknikerleri ise ek ücretlerle birlikte ortalama 10.500 TL alabilmektedir.

UNVAN En Düşük Maaş Ortalama Maaş
Anestezi Teknikeri 8.500 TL 12.750 TL

Anestezi Teknikeri Nöbet Ücretleri

Anestezi teknikerlerinin aldıkları maaşlara nöbet ücretleri de eklenmektedir. Aşağıda anestezi teknikerlerinin nöbet ücretleri ile ilgili bilgiler detaylı bir şekilde verilmektedir;

2023 yılı anestezi teknikeri nöbet ücretleri;

 • Normal Nöbet Ücretleri: 41 TL olarak belirlenmiştir
 • Dini Bayram Normal Nöbet Ücretleri: 68,90 olarak belirlenmiştir
 • Ameliyathane, Diyaliz, 112 Acil, Acil Servis, Yoğun Bakım Normal Nöbet Ücretleri: 42,80 TL olarak belirlenmiştir
 • Ameliyathane, Diyaliz, 112 Acil, Acil Servis, Yoğun Bakım, Dini Bayram Nöbeti Ücretleri: 68,90 TL olarak belirlenmiştir.

Not: Nöbet ücreti rakamları yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Anestezi Teknikeri Maaşlarına Eklenen Ücretler

Anestezi teknikerlerinin aldıkları maaşlara bazı ek ücretler eklenmektedir. Aşağıda anestezi teknikerlerinin maaşları ödenirken eklenen ücretler verilmektedir:

 • Kademe,
 • Hizmet süresi,
 • Nöbet ücreti,
 • Döner sermaye ücreti,
 • Eş ve çocuk yardımı gibi ücretler eklenerek maaşlar ödenmektedir.

Maaşlara Yapılan Yardımlar Ne Kadar?

Anestezi teknikerlerinin aldıkları maaşlara bazı yardımlar da eklenmektedir. Aşağıda anestezi teknikerlerinin maaşlarına eklenen yardımlar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Çalışmayan Eş İçin Yardım: 535, 00 TL
 • 6 Yaşından Küçük Olan Çocuklar İçin Yardım: 115 TL
 • 6 Yaşından Büyük Çocuklar İçin Çocuk Yardımı: 57 TL olarak maaşların üzerine eklenmektedir.

Ayrıca evli olup eşi çalışmayan ve 2 yaşından küçük çocuğu olan anestezi teknikerlerinin maaşları, toplam 9.150 TL ek ücret eklenerek ödenmektedir.

Anestezi Teknikeri Nasıl Olunur?

Anestezi teknikeri olmak isteyen kişilerin belli eğitimleri almaları gerekmektedir. Aşağıda anestezi teknikeri olmak isteyenlerin izlemeleri gereken yollar adım adım açıklanmaktadır:

 • Anestezi teknikeri olmak isteyen kişilerin öncelikle yükseköğrenim kurumlarında yer alan bir ön lisans bölümü olan anestezi teknikerliğini okuyup bu bölümü başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekmektedir.
 • Anestezi teknikerliği bölümünde kişiler, genel kültür dersleri dışında Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Özel Tedavi Yöntemleri ve Anesteziyoloji gibi dersleri detaylı bir şekilde görebilmektedir.
 • Anestezi teknikerliği için önlisans bölümünü bitirmiş kişiler, istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı’na girip istenilen puanı aldıkları zaman lisans eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilme hakkını elde edebilmektedir.
 • Yükseköğrenim kurumunda eğitim alan kişiler ayrıca uygulamalı bir şekilde staj programlarına da katılarak stajlarını yapmaktadır. Öğrenciler ikinci dönemde 30 gün yaz stajı, son dönemde ise haftada 3 iş günü stajını yapmak zorundadır.

Hangi Üniversitelerde Anestezi Teknikeri

Anestezi teknikeri eğitimini alabilmek için aşağıda verilen üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” bölümlerine gitmek gerekmektedir.

Bu üniversiteler şu şekilde verilmektedir:

 • Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
 • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri MYO.
 • Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Sağlık Hizmetleri MYO.

Anestezi Teknikeri Olmak İçin İstenen Koşullar

Anestezi teknikeri olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekilmektedir. Aşağıda anestezi teknikeri olunabilmesi için gereken şartlar sırasıyla verilmektedir:

 • Kişilerin kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,
 • Adayların anestezi teknikerliğini yapabilmesinde engel mahiyeti taşıyacak bir sağlık sorununun olmaması,
 • Kişilerin, Kimya ve Biyoloji konularına hâkim olması,
 • Vardiyalı çalışma sorununun olmaması,
 • El becerisi olması gerektiği şartı aranmaktadır.

Anestezi Teknikerinin Görevleri 

Anestezi teknikerlerinin belli başlı görev ve sorumlulukları vardır. Aşağıda anestezi teknikerliğinin görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde sıralanmaktadır:

 • Anestezi teknikerleri, anestezi işleminin gerçekleşmesinden önce ameliyat anında kullanılacak tıbbi aletleri ve ilaçların kontrolünü yaparak hazır olmasını sağlamaktadır.
 • Anestezi uygulanmasının yapılabilmesi için hastayı anestezi işlemine hazırlamaktadır.
 • Anestezi uzmanının yanında yer alarak anestezi uzmanına yardımcı olup gerekli hatırlatmaları yapmaktadır.
 • Anestezi aşamasında hastanın gerekli bilgilerini kayıt etmekte ve anestezi işleminin yapılmasından sonra hastanın rahat ve güvenli bir şekilde dinlenebileceği bir yere geçmesine yardımcı olmaktadır.

Anestezi Teknikerlerinin Görev Anında Kullandıkları Aletler

Anestezi teknikerlerinin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gereken zamanda ameliyathanede yer alan tıbbi araç ve gereçlerini nasıl kullanılması gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Anestezi teknikerleri ameliyat anında kullanılan araç ve gereçleri doğru ve pratik bir şekilde öğrenerek kullanımlarını düzgünce yapmaları gerekmektedir.

Aşağıda anestezi teknikerlerinin görev anında kullandıkları aletler yer almaktadır:

 • Anestezi cihazı,
 • Larangoskop,
 • Endotrakeal tüp,
 • Anestezi ilaçları,
 • Oksijen,
 • Azot protoksit,
 • Halotan,
 • Frone,
 • Sevorane,
 • Maske,
 • Airway,
 • Aspiratör.

Anestezi Teknikerlerinin Çalışma Koşulları, Çalışma Süreleri

Anestezi teknikerlerinin çalışma koşulları oldukça zordur. Çünkü anestezi teknikerleri, gelen hastaların sağlığında önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden anestezi teknikerleri işlerini çok dikkatli ve disiplinli bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Anestezi teknikerlerinin çalışma saatleri özel ve devlet hastanelerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca çalışılan kurumlara ve hastanelerin amirlerine göre de çalışma saatleri değişkenlik göstermektedir.

Anestezi teknikerleri genel olarak nöbetlerde çalıştıkları süre eklenmeden haftada kırk saat çalışmaktadır. Nöbetler ve fazla mesaiye kalma süreleri de eklenirse anestezi teknikerleri oldukça yoğun ve tempolu koşullar içerisinde çalışmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu