Bilgi Arşivi

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmak için başvuruda bulunanlardan talep edilen belgeler 2019 yılında birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Nitekim boşanma davalarının açılması için birtakım prosedürlerin uygulanması gerekmektedir. Söz konusu prosedürlerin başında da boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması yer almaktadır. Evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler, gerekli yerlere başvurularını yaparak ve kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim ederek boşanma işlemlerini tamamlayabilirler. Bu yazımızda boşanmak için gerekli olan evraklar ve boşanma işlemleri hakkında bütün detaylı bilgileri bulabilirsiz.

Boşanmak İçin Gerekli Belgeler

Boşanma işlemleri için istenilen evraklar, evliliklerini sonlandırmak isteyen kişiler tarafından hazırlanılması gereken belgelerdir. Her nasıl evlenmek için birtakım belgelere ihtiyaç duyulmakta ise evliliğin sonlandırılması için de kişilere ait bilgilerin bulunduğu evraklar işleme alınmaktadır. Ancak bu konuda söz konusu evrakları etkileyen hususlar çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmak istemelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla anlaşmalı evliliklerde çiftlerden talep edilen belgeler ile çekişmeli boşanma durumlarında talep edilen belgeler farklılık gösterebilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak boşanma işlemlerinde gerekli görülen evrakları ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları, çiftlerin karşılıklı olarak boşanmak istediklerini belirten bir boşanma davası türüdür. Söz konusu durumda çiftler evliliklerinin devam etmeyeceklerini ve evliliğin sonlandırılması gerektiğini karşılıklı olarak beyan ederler. Bu tür boşanma davaları genellikle çok çabuk bir biçimde sonuçlandırılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Gerekli Evraklar 2019

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerden talep edilen evraklar 2019 yılında şu şekilde açıklanmıştır:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
 • Boşanma davasının taraflarına ve varsa eğer çocuklara ait kimlik belgeleri
 • Çocuğun resimli vekâletnamesinin avukata ibraz edilmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasının harç ve giderlerini ödenmesi
 • Tarafların anlaşmalı boşanma dolayısıyla yaptıkları mal paylaşımı ya da devir işlemlerinin belgeleri

Söz konusu belgelerin tamamının hukuka uygun olarak hazırlanmış olması, dava sürecinin hızla sonuçlanmasına olumlu etki etmektedir. Bu nedenle hem anlaşmalı boşanma protokolünün hem de boşanma dava dilekçesi ve varsa vekaletnamelerin hukuki açıdan uygun bir şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir. Şayet dava taraflardan birinin ya da ikisinin avukatlarına vekâleten geçirilmiş ise dava daha çabuk sonuçlandırılabilir. Aksi halde söz konusu evrakların hukuka aykırı bir biçimde hazırlanmış olması dava süresini uzatacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davalarında imzalanması gereken protokol, tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerine dair en net resmi belge olarak öne çıkmaktadır. Bu belgenin olmaması durumunda anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olamamaktadır. Söz konusu anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmak isteyen tarafların imzalı olarak onay verdikleri bilgiler içinde şunlar yer almak zorundadır:

 • Taraflar arasında çekişmeye sebep olabilecek her türlü durumun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusu durumlar; maddi olarak mal varlığının paylaşılması, manevi olarak da varsa eğer çocuğun vekaleti.
 • Boşanma davasında mutlaka yer almak durumundadır. Bu belge boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulabildiği gibi duruşma sırasında da hakime ibraz edilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2019

Anlaşmalı boşanma davalarının açılma ücreti, Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik dâhilinde belirlenmektedir. Boşanma davalarında ücret, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre farklılık gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ödenmesi gereken ücret aynı zamanda dava başvuru harcı ve davanın posta ile müzakere masraflarını kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla açıklanan anlaşmalı boşanma ücreti;

 • Boşanma davası için talep edilen başvuru harç bedeli 35,90 TL
 • Boşanma davasının posta giderleri ve müzakere bedeli için 100 TL olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma durumunun söz konusu olmadığı hâllerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür boşanma davalarında taraflar, maddi açıdan mal varlığı ile manevi açıdan varsa eğer çocuk vekâleti konusunda bir mutabakata varmadıkları için mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvururlar. Söz konusu davalar anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Davaların uzun sürmesindeki sebepler, tarafların öne sürdükleri delillerin araştırılması, dava dosyasına ek olarak tanıkların dinlenmesi ve müzakere süreçlerinin uzaması olarak örneklendirilebilir.

Ayrıca davaların söz konusu sebeplerle uzaması doğal olarak dava ücretlerine de yansımaktadır. Davanın seyrine göre bu ücretler artış göstermektedir. Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında taraflardan istenen evraklarda da farklılıklar görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar 2019

Çekişmeli boşanma davası açan taraflardan talep edilen evraklar 2019 yılında da mahkemeler tarafından toplanılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası için başvurulan mahkeme, davanın seyrine etki edecek bütün belgeleri davacı ve davalıdan talep etmektedir. Bu belgeler şu şekilde özetlenebilir:

 • Tarafların sunduğu tanıkların listesi
 • Mahkemeye sunulan delillerin listesi
 • Kredi kartı hesap özetleri
 • Telefon operatörlerinden anılan arama dökümleri
 • Varsa darp raporu
 • Telefon mesajları
 • Karakol ifade kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Dava dilekçesine ek olarak maddi manevi tazminat talepleri, nafaka ve alacak gösterilmesi

Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası açmak için davacı olacak kişi veya kişilerin bulundukları ildeki aile mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatsız

Avukata vekâlet verilmeden boşanma davası açmak, boşanmak isteyen tarafların dilemesi halinde yapılabilecek bir işlemdir. Medeni Kanun’da yer alan açıklamaya göre boşanma davası açmak için sadece 1 gün bile evli kalmak yeterli görülmektedir. Bunun dışında boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türk Hukuku’na göre taraflar isterlerse avukata vekâlet vermeden kendi başlarına boşanma davası başvurusunda bulunabilirler. Bunun için yazımızın başında belirttiğimiz prosedürlere uyulması gerekmektedir. Bu konulara dikkat ederek hukuki açıdan geçerli bir boşanma dava dilekçesi oluşturarak avukatsız boşanma başvurusunda bulunulabilir.

Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma dava dilekçesi hazırlamak, boşanma davalarında yetkili kurum olan aile mahkemeleri tarafından davacı taraftan talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Boşanma dava dilekçesinin hukuk kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması dava sürecini hızlandırdığı gibi dava sonucu verilen kararın hukuki açıdan zeminini de oluşturmuş olmaktadır.

Boşanma dava dilekçeleri, boşanmanın türüne ve tarafların beklentilerine göre farklı özelliklere sahip olmaktadır. Örneğin anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe tarafların iki tarafının da onayını gösterirken, çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulan dilekçeler birbirinden bağımsız olmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının türüne göre söz konusu dilekçenin yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçe, aile mahkemesine dava başvurusu sırasında sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin, diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davalarından farklı olan bir takım özellikleri söz konusudur. Buna göre anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolüne paralel olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda hukuki açıdan da doğru bir şekilde yazılan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi mahkeme sürecini hızlandıran önemli bir etkiye sahiptir.

Avukatsız Boşanma Davası Ücreti 2019

Avukat tutmadan boşanma davası açmanın ücreti 2019 yılında boşanma davası açmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Söz konusu avukat olmadan boşanma davası açmak, boşanma davasının türüne göre değişmektedir. Eğer anlaşmalı olarak boşanma davası açılacaksa yukarıda bahsettiğimiz mahkeme ücretleri geçerlidir. Öte yandan taraflar çekişmeli olarak boşanma davasını açmış durumdaysalar dava ücreti çok daha fazla meblağlara ulaşabilmektedir.

Nikâh İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli Araç Alımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pasaport Çıkarmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu