Bilgi Arşivi

2020 Çiğköfteci Açmak İçin KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?

2020 yılında çiğköfteci açmak isteyen girişimcilere, girişimcilik desteği kapsamında kredi ve hibe desteği sağlanmaktadır. KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin, girişimcilik destek eğitimlerine katılması şart koşulmuştur. Girişimcilik destek programı tamamlandıktan sonra, KOSGEB kapsamında çiğköfteci açılabilir.

KOSGEB girişimcilik destekleri, girişimcilik programını tamamlamayan kişilere verilmemektedir. KOSGEB girişimcilik destek programı tamamlandıktan sonra, kişiler tarafından işletmenin kurulumu tamamlanmalıdır. İşletmenin kuruluş masrafları kişiler tarafından karşılandıktan sonra, KOSGEB destekleri için başvuru yapılabilir.

KOSGEB Çiğköfteci Kurma Desteğinin Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik programı kapsamında desteklenen KOSGEB desteklerinin genel özellikleri aşağıda açıklanmıştır:

 • KOSGEB kapsamında girişimcilere verilen destekler, faizsiz kredi ve hibe desteği olarak ikiye ayrılmaktadır.
 • Hibe desteklerinin limitleri KOSGEB tarafından yapılan incelemelere göre belirlenmektedir.
 • Faizsiz kredi desteği, girişimcilerin talep ettikleri tutarda ödenmektedir.
 • KOSGEB kapsamında verilen hibe ve kredi destekleri, işletmelerin kuruluş ve donanım giderlerinde kullanılmaktadır. İşletmelerde ihtiyaç duyulan hammaddeler ve satışı yapılacak ürünler, KOSGEB destekleriyle temin edilemez.

KOSGEB kapsamında girişimcilerin desteklenmesiyle, girişimciler yurtiçi ve yurtdışı pazarda yer almakta, ülkedeki üretim artmaktadır. KOSGEB destekleri, sadece kurulma aşmasında olan işletmelere verilmez. Daha önceden kurulmuş ve KOBİ niteliği almış işletmeler, yeni projelerini hayata geçirmek için KOSGEB üzerinden finansman talep etmektedir.

KOSGEB Çiğköfteci Kurma Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB destekleri kapsamında çiğköfteci açmak için gerekli olan başvuru koşulları, aşağıdaki sıralamada açıklanmıştır:

 • KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında çiğköfteci ya da farklı bir işletme kurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 • Kurulacak işletmenin, Türkiye asıllı olması şart koşulmuştur.
 • KOSGEB programlarına dahil olmak için 18 yaşının tamamlanması gerekir.
 • Girişimciler daha önce KOSGEB desteği kullanmamalıdır. Daha önceki dönemlerde KOSGEB ya da farklı bir kurum desteğiyle iş sahibi olan kişilere, tekrardan finansman sağlanmayacaktır.
 • Girişimcilik desteklerinden faydalanmadan önce, 32 saatlik girişimcilik destek eğitimleri tamamlanmak zorundadır. Girişimcilik eğitimleri tamamlandıktan sonra, girişimcilik sertifikası alınmak zorundadır.
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası alınmadan, işletme için herhangi bir harcama yapılmamalı, kuruluş işlemlerine başlanmamalıdır. Sertifikadan önce yapılan harcamalar, KOSGEB destekleri kapsamında hesaplanmayacaktır.
 • İşletmeye alınacak makine ve diğer ürünlerin, en fazla 3 yaşında olması gerekir.
 • Alınan ürünlerin, yakın akrabalardan temin edilmemesi şart koşulmuştur.
 • Girişimcilerin, son bir yıl içerisinde aynı sektörde bir işletmeye sahip olmaması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca devralınan işletmelerin, akrabalardan alınmaması gerekir.
 • Girişimcilik sertifikası alındıktan sonra, 1 yıl dolmadan işletmenin kurulumu tamamlanmalı ve işletmeler faaliyete geçmelidir.
 • İşletme kurulduktan sonra, en geç 2 yıl içerisinde KOSGEB destekleri için başvuru yapılmalıdır. Belirtilen sürede başvuru yapılmadığı zaman, KOSGEB desteğinden faydalanma hakkı feshedilecektir.
 • Kurulan işletmelerin tüm gelir-gider dengelerini ve hedeflerini belirten detaylı iş planı hazırlanmalıdır.
 • İşletme adına hazırlanan iş planının, daha önce KOSGEB’e sunulmaması ve 3 defa arka arkaya reddedilmemesi gerekir. İş planında alıntı maddelere ve gerçek dışı bilgilere yer verildiği tespit edilirse, KOSGEB desteği kullanma hakkı ortadan kalkacaktır.

Yukarıda sıralanan tüm koşullara uyum sağlayan ve işletmesinin kurulumunu sağlayan kişiler, işletmelerini KOSGEB veri tabanına kaydedilmelidir. Gerekli evraklar kuruma teslim edildikten ve destek başvurusu onaylandıktan sonra, işletmeler sisteme kaydolacaktır. KOSGEB girişimcilik destek programlarına kayıt olmak için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik desteği başvurusunda, aşağıda sıralanan evraklar talep edilmektedir:

 • Destek başvurusu yapan girişimciye ait kimlik belgesi / sürücü belgesi orijinali ve fotokopisi
 • İşletmenin ortakları bulunuyorsa, ortakların kimlik belgesi ya da sürücü belgesi örnekleri
 • İşletmeye ait tapu belgesi örneği ya da kira sözleşmesi
 • Güncel vergi levhası örneği
 • İşletme imza sirküleri örneği
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İkametgâh kayıt belgesi
 • Girişimcilik sertifikası
 • KOSGEB destek talep formu
 • İşletmeye ait iş planı

Yukarıda belirtilen evraklar tamamlandıktan sonra, işletmenin yer aldığı bölgeden sorumlu KOSGEB müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır. Hazırlanan iş planı için sunum yapıldıktan sonra, iş planıyla birlikte diğer evraklar da kuruma teslim edilmelidir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB girişimcilik desteğinden faydalanmak için KOSGEB internet sitesi üzerinden destek talep formu indirilmelidir. www.kosgeb.com.tr adresi kullanılarak destek talep formu indirildikten sonra, formda talep edilen tüm bilgiler doldurulmalı ve formların çıktısı alınmalıdır. Destek talep formu indirildikten sonra, diğer belgelerle birlikte KOSGEB il ya da ilçe müdürlüğüne gidilerek, bizzat başvuru yapılması gerekir.

İlgili belgeler kuruma teslim edildikten sonra, kurulacak çiğköftecinin tüm hedeflerini ve bütçesini içeren iş planının sunumu yapılmalıdır. İş planı ve diğer başvuru evrakları kurum görevlileri tarafından incelenerek, girişimcilerin desteğe uygun olup olmadığı belirlenecektir. Kurum tarafından desteğe uygun bulunan işletmeler, KOSGEB veri tabanına kaydedilmektedir.

KOSGEB girişimcilik destek başvurusu onaylandığı zaman, anlaşmalı devlet bankaları ve özel bankalardan bir tanesine gidilerek KOSGEB desteği çekilmelidir. Bankalara tarafından, hazırlanan iş planı için bir sunum daha talep edilebilir. Kuruma teslim edilen evrakların bir örneği de bankadan krediyi tahsil ederken kullanılacaktır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Sorgulaması Nereden Yapılır?

KOSGEB girişimcilik desteği sorgulamaları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler bağlantı adresine tıklandıktan sonra, e-devlet giriş ekranı açılacaktır. E-devlet sisteminde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine ya da “Kimliğimi Hemen Doğrula” seçeneğine tıklayarak, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.

E-devlet giriş ekranında, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. “Giriş” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet girişi tamamlanacaktır.

Uygulama ekranının açılmasının ardından “E-Hizmetler” bölümü üzerinden KOSGEB işlemleri sayfası açılacaktır. Başvurulan desteklerin son durumları, onaylanıp onaylanmadıkları ve onaylanan desteklerin tüm özellikleri, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır. KOSGEB destek başvurusu geri çevrildiği zaman, sorgulama ekranında hiçbir açıklamayla karşılaşılmaz.

KOSGEB Girişimcilik Desteğinin Limitleri ve Kapsamları Nelerdir?

KOSGEB kapsamında verilen hibe ve faizsiz kredi desteklerinin genel özellikleri aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • KOSGEB girişimcilik hibe desteği, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır.
 • Hibe desteğinin üst limiti 50 bin TL ile sınırlandırılmıştır. İşletmelerin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre, hibe desteğinin tutarı 65 bin TL’ye kadar yükseltilmektedir.
 • Hibe desteği kapsamında, işetmenin donanım giderleri, kuruluş giderler ve makine teçhizat giderleri karşılanmaktadır.
 • İşletmelerin kuruluş harcamaları için 2 bin TL karşılıksız destek verilmektedir.
 • İşletmeye alınacak makine ve teçhizat ürünlerinin karşılanması için 18 bin TL hibe desteği hazırlanmıştır.
 • Teknoloji alt yapısı ve donanım harcamalarında kullanılmak üzere, 30 bin TL hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Girişimcilik desteği kapsamındaki faizsiz krediler, kişilerin talep ettikleri tutarda verilmektedir.
 • Faizsiz kredilerin üst limitleri, işletmelere ait teknoloji büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır.
 • Mikro büyüklükte teknolojik donanıma sahip işletmelere, 100 bin TL değerinde faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır.
 • Orta ölçekli teknolojik donanıma sahip olan işletmelere, 200 bin TL değerinde faizsiz kredi verilmektedir.
 • Mikro boyutta teknolojik donanımı bulunan işletmeler, 300 bin TL ve üzerinde faizsiz kredi kullanma hakkına sahiptir.

İşletmelerin yurt dışı ticaretleri için fazladan hibe ve faizsiz kredi desteği sunulmaktadır. KOSGEB girişimcilik desteğinin limitleri, işletmelerin teknoloji boyutları ve iş hacmi incelendikten sonra tekrardan düzenlenebilir.

Mantar Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Ve Başvuru Şartları

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur ve Şartları Nelerdir ?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu