2018 Devlet Teşviği Başvuru ve Şartları

Güncelleme Tarihi: 27.11.2018


2018 yılı devlet teşviği başvuru ve şartları özel okullarda okuyan başarılı öğrenciler için devlet tarafından verilen çok önemli bir destek olmakla beraber her yıl bu yönde öğrenci velileri tarafından ayrıntılı araştırmalar yapıldığı da bilinmektedir. Özel okul teşviği 2018 olarak da isimlendirilen devlet teşviği, özel okullarda verilen eğitimin daha geniş kesimlere yayılması ve bu sayede özel okullarda okuyan başarılı öğrencilerin devlet tarafından desteklenmesi anlamına gelmektedir. Direkt olarak devlet tarafından öğrencilere sağlanan bu teşvik okul kayıt ücretinin bir kısmını kapsarken, 2018 yılı için yürürlükte olan prosedür incelendiğinde verilen teşviğin öğrencilerin destek puanına göre belirlendiği de göze çarpmaktadır.

2018 Devlet Teşvikleri İçin Temel Anlamda Gereken Hususlar

Son birkaç yıldır verilmeye başlayan özel okul devlet teşvikleri, özellikle 2016 yılından itibaren oldukça ön plana çıkarken, öğrenci ve velilerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu konuda dikkat edilecek hususlara bakılacak olursa;

 • Özel okul devlet teşviği alabilmek için en önemli husus öğrencilerin başarısıdır. Bu yöne yapılan sıralama öğrencilerin başarısına göre yapılmaktadır.
 • Öğrencinin ailesinin maddi kazancı da özel okul teşviği konusunda oldukça belirleyicidir.
 • Öğrencinin anne ve babalarının hayatta olup olmadıkları ve birlikte yaşayıp yaşamadıkları da devlet teşviği konusunda dikkat edilen başka bir husustur. Bu noktada ailelerin boşanmış olması da göz ardı edilmeyen diğer bir etkendir.
 • Özel okul teşvikleri 2018-2019 için özel okulda öğrenimine devam eden öğrencinin başka bir kardeşinin daha olup olmadığı; varsa öğrenimine devam edip etmediği de sorgulanan bir diğer husus olarak göze çarpmaktadır.
 • Özel okul teşviği için özel okulda öğrenimine devam eden öğrencinin ikamet ettiği il içerisinde hem Türkiye hem de uluslararası alanda başarı durumunun da oldukça önemli olduğu belirtilmelidir. Bu başarı puanı ve sıralama teşvik için oldukça önemli detaylar barındırmaktadır.
Benzer İçerik:  2018 KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır ve Başvuru Şartları

2018 Yılı Devlet Teşvikleri İçin Milli Eğitim Bakanlığı’nın Belirlediği Bazı Özel Şartlar

Yukarıda bahsedilen genel şartların yanında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenen bazı özel şartların da varlığı dikkat çekmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen bu şartlar her yıl ya da her dönem için kendi içerisinde küçük değişiklikler gösterebilmesinin yanında, konuyla alakalı özellikle her yıl açıklanan kararnamelerde de ayrıntılı olarak tarif edilmektedir. 2018 yılı devlet teşvikleri İçin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bu özel şartlar ise;

 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ( yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumları ve nitelikleri ne olursa olsun özel okul teşviklerini alabilme gibi bir şansları bulunmamaktadır)
 • Bilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tek husus bu konuda verilen teşviklere sahip olabilmek için öğrencinin bakanlık tarafından belirlenen tarih aralıkları içerisinde doğmuş olmasıdır. Belirlenen tarih aralığında doğmayan okul öncesi öğrenciler için doğmuş olmasıdır. Belirlenen tarih aralığında doğmayan okul öncesi öğrenciler için devlet teşviği alınması söz konusu değildir.
 • İlkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin belirlenen teşvik miktarlarına sahip olabilmeleri için bakanlık tarafından belirlenen ilkokul ya da ilk öğretim kayıt şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Ortaöğretim öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen teşvik şartlarından yararlanabilmesi için bakanlık tarafından belirlenen orta öğretim kayıt şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin herhangi bir eğitim ve öğretim desteği ya da teşviği alırken yıl içerisindeki başarı ortalamaları ne olursa olsun, bir önceki sınıfta sınıf tekrarı yapmamaları oldukça önem taşımaktadır. Öğrenci son sınıfta sınıf tekrarı yapmışsa içerisinde bulunduğu eğitim ve öğretim döneminde ne denli başarılı olursa olsun teşviklerden yararlanabilmeleri mümkün değildir.
 • İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerinin resmi ya da özel okullarda okurken devlet teşviklerinden yararlanabilmeleri için okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlkokul birinci sınıf, ortaokul birinci sınıf ya da lise birinci sınıf öğrencilerinin devlet teşviklerinden yararlanabilmeleri mümkün olmamakla beraber, son sınıflar da dahil olmak üzere tüm ara sınıflarda okuyan öğrencilerin devlet teşviklerinden yararlanabilme şansları bulunmaktadır.
 • Özel okul teşvik başvurusu 2018 öğrencilerinin devlet teşviklerinden yararlanabilmeleri için, halihazırda öğrenimine devam ettiği okulun kayıt ve nakil şartlarına %100 oranında uymaları gerekmektedir.
Benzer İçerik:  Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama

2018 Yılı Devlet Teşviği Başvuruları Nasıl Yapılır?

2018 yılı özel okul teşviği için e-okul olarak isimlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk başvurunun yapılması oldukça önemlidir. Başvuru süresi her eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekle beraber, belirtilen tarih aralığında kayıt yapılmaması durumunda eğitim yılının ortasında herhangi bir başvuru şansı bulunmadığından da bahsetmek gerekmektedir. Ancak bir sonraki yıl yinelenebilen devlet teşviği başvuruları aşağıdaki adımların uygulanmasıyla yapılabilir;

 • Öncelikle veli tarafından sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sistem girişleri T.C kimlik numarası ve okul numarası kullanılarak kolaylıkla yapılabilir.
 • Sisteme giriş yapıldığında, devlet teşvikleri için belirlenen tarih aralığında bulunulması durumunda başvurular bölümünden başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvuru için belirlenen tarih aralığında bulunulmuyor ise ilgili link (bölüm) aktif olmayacaktır.
 • Teşvik alma hakkının kazanılması için öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi gerekmektedir. Başvurularının kabul edilmesi durumunda öğrenciler gitmek istedikleri okullarla alakalı tercih hakkına sahip olacaklardır. Tercih hakkı sayısı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrı olarak belirlenmenin yanında, ortalama olarak öğrencilere 10 adet tercih hakkı verilmektedir.

2018 Yılı Devlet Teşvik Başvuruları İçin Gerekli Olan Bilgiler Hangileridir?

2018 yılı devlet teşvikleri için gerekli olan belgeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yılın başında açıklanmakta, veliler tarafından bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması beklenmektedir. Bu yönde velilerden istenen belgelere göz atmak gerekirse;

 • 2018 yılı devlet teşviği alacak olan öğrencilerin anne ve babalarının gelir durumlarını gösteren belgelerin onaylı birer suretlerinin ibrazı oldukça önemlidir. Bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak olan belgelerin yanında, muhasebe birimleri ve vergi dairelerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 • Okuldan temin edilen kira gelir taahhütnamesi de 2018 yılı devlet teşvikleri için ibraz edilmesi gereken belgelerden biridir.
 • Teşvik için başvurulan öğrencinin kardeşlerine ait öğrenim belgelerinin ibrazı gerekirken, bu belgelerin e-okul sistemi dışından alınması gerekmektedir.
 • Şehit ve gazi çocuğu yanında harp ve vazife malullerinin çocukları için 2018 yılı devlet teşviklerine başvurulacaksa bu yönde durum bildirir raporların eksiksiz olarak ibrazı gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi öğrencilerin haklarından barınma ve bakım kararı varsa bu belgelerin de onaylı birer suretleri dosyaya eklenmelidir.
 • Öğrencilerin daha önceden olimpiyatlara katılması durumunda katılım belgeleri
 • Öğrencilerin daha önceden uluslararası müsabakalarda derece alması durumunda bu belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir.
Benzer İçerik:  2018 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

2018 Yılı Devlet Teşviği Detayları

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 75 bin öğrenciye verilen özel okul devlet desteği 2018-2019 yılı için 85 bin öğrenciye verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yönde;

 • Teşvikten yararlanacak okul öncesi öğrenci sayısı 6 bin olarak belirlenirken ilgili tutar 3.060 TL’dir.
 • Teşvikten yararlanacak ilköğretim öğrenci sayısı 15 bin olarak belirlenirken ilgili tutar 3.680 TL’dir.
 • Teşvikten yararlanacak ortaokul öğrenci sayısı 15 bin olarak belirlenirken ilgili tutar 4.280 TL’dir.
 • Teşvikten yararlanacak lise öğrenci sayısı 15 bin olarak belirlenirken ilgili tutar 4.280 TL’dir.
 • Teşvikten yararlanacak temel lise öğrenci sayısı 15 bin olarak belirlenirken ilgili tutar 3.680 TL’dir.
Paylaşarak Bize Destek Olabilirsiniz!
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (Yazıyı Değerlendir)
Loading...

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir