Emeklilik

Emekli Maaşına Haciz Konulur mu?

Emeklilerin izni olmadan, emekli maaşına haciz uygulanması mümkün değildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, emekli maaşının sahipleri tarafından talimat ve onay verilmediği sürece, mevcut emekli maaşına haciz uygulanamamaktadır. Emekli maaşına haciz uygulama hakkı, sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiştir. Sigortalıların ya da emeklilerin birikmiş prim borcu bulunduğu zaman, alınacak emekli maaşına belirli tutarda haciz yansıtılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan hacizde, emeklilerin onayına gerek duyulmamaktadır. Sigortalıların SGK’ya olan tüm borçları kapandığında, emekli maaşına uygulanan haciz de sona erecektir. Emekli maaşına yansıtılan haciz tutarı, toplam emekli maaşının %25’inden fazla olmayacak şekilde hesaplanmaktadır.

Emekli Maaşının Tutarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Emekli maaşının limitini belirleyen kriterler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Emekli maaşının tutarı 4A, 4B, 4C ve diğer sigorta kollarına göre değişiklik göstermektedir.
 • Çalışanların sigortalı kalma süresine göre, alınacak emekli maaşının tutarı değişmektedir.
 • Ödenen sigorta prim tutarına göre, emekli maaşının limiti artmaktadır.
 • 3600 günle emekli olan sigortalılara en düşük emekli maaşı verilirken, sigorta prim ödeme günü arttıkça emekli maaşının tutarı da yükselecektir.

Emekli Olmak İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

Emekli olma şartları, SGK sigorta kollarına göre farklılık göstermektedir. 4A, 4B ya da 4C sigorta koluna göre gerekli görülen emeklilik şartları aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • 4A sigorta kolu üzerinden emekli olabilmek için en az 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
 • SSK emekliliğinde, 15 yıllık sigortalılık şartı aranmaktadır. 15 yıldan daha az süreyle sigortalı olanlara, emeklilik hakkı tanınmayacaktır.
 • BAĞ-KUR sigorta kolu üzerinden emeklilik hakkı kazanmak için, en az 25 yıl süreyle sigortalı olunmalıdır.
 • BAĞ-KUR emekliliği için geçmiş döneme ait prim borçlarının ödenmesi gerekir.
 • SSK sigorta borçlanması bulunan kişiler, emeklilik başvurusu için tüm sigorta borçlanmalarını ödemek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen tüm evraklar, SGK müdürlüğüne teslim edilmelidir.

SGK Emeklilik Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik başvurusu yapmak için gerekli görülen evraklar, sigorta koluna göre değişiklik göstermektedir. SGK emeklilik başvurusu için gerekli görülen evraklar şunlardır:

SSK Emeklilik Başvurusunda İstenen Belgeler:

 • Kimlik belgesi
 • En son çalışılan işten ayrılı belgesi
 • Emeklilik tahsis talep belgesi

BAĞ-KUR Emeklilik Başvuru Belgeleri:

 • İşyerinin kapatıldığını ya da devredildiğini gösteren belge
 • Emekli maaşı tahsis talep beyan taahhütnamesi
 • Sigortalının kimlik belgesi

Emekli Sandığı Emeklilik Başvuru Belgeleri:

 • Sigortalının kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
 • Sigortalının bağlı olduğu kurumun kimlik belgesi
 • Sigortalının kimlik belgesi ya da sürücü belgesi fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Sigortalıya ait nüfus kaydı dökümü
 • Emekli maaşının hangi bankadan çekileceğini belirten belgeler ve bankaların hesap bilgileri
 • Memuriyetten önce mezun olunan okulların bitirme belgeleri
 • Sigorta ödemelerinin eksiksiz şekilde tamamlandığını gösteren hizmet dökümü

Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusu yapmak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemi için gerekli adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan bağlantı adresine tıkladıktan sonra, e-devlet sistem giriş ekranı açılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • Kimlik doğrulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak sistem girişi yapılmalıdır.
 • Kimlik doğrulamasının ardından, Sosyal Güvenlik kurumu evrak talep sayfası açılacaktır.
 • Bağlı bulunan sigorta koluna göre, emeklilik başvurusu için form doldurulmalı ve başvuru formu kaydedilmelidir.

E-devlet sisteminden emeklilik başvurusu oluşturulduktan sonra, sigorta kolu için talep edilen evraklar hazırlanmalı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmelidir. Emeklilik başvurusu yapan kişilerin bizzat kuruma gitmesiyle sigorta başvurusu onaylanacağı gibi, hazırlanan evrakları postayla kuruma göndererek de sigorta başvurusu işleme alınacaktır. Gerekli evrakların da tamamlanmasının ardından, emeklilik başvurusu resmi olarak incelemeye alınır ve 15 günle 90 günlük süre içerisinde emeklilik başvurusu sonuçlanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Başvuru Sorgulaması Detayları Nelerdir?

SGK emeklilik başvuru sorgulamasının detayları aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik başvuru sorgulaması, e-devlet sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • 4A, 4B, 4C ya da farklı sigorta kollarına ait sigorta sorgulaması yapmak için turkiye.gov.tr bağlantı adresi kullanılmalıdır.
 • İnternet sitesi üzerinden “Giriş Yap” seçeneğine tıklayarak ya da “Kimliğimi Hemen Doğrula” seçeneğine tıklayarak, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır.
 • C. kimlik numarasının yanında, e-devlet şifresi, mobil imza ya da e-imza uygulamalarından bir tanesi kullanılarak, e-devlet şifresi girişi yapılmalıdır.
 • E-devlet girişinin ardından, e-hizmetler bölümünden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalı ve bağlı olunan sigorta kolu belirlenmelidir.
 • Sigorta kolu belirlendikten sonra, SGK “Evrak Takip” sistemine giriş yapılmalıdır.

Evrak takip bölümünden, başvuru yapılan emekliliğe ait tüm detaylara ulaşılabilir. Emeklilik başvurusu onaylandığında, sorgulama sayfası üzerinden emekli maaşı ve diğer detaylara ulaşılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu En Düşük Emekli Maaşı Tutarı Ne Kadardır?

SGK sigorta kollarına göre, emekli maaşının limiti değişmektedir. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ya da farklı sigorta kollarına göre, alınacak en düşük emekli maaşının limitleri aşağıdaki açıklamada belirtilmiştir:

 • SSK kapsamında 2000 yılından önce sigortalı olan çalışanlara, en az 1.983 TL tutarında emekli maaşı bağlanmaktadır.
 • 2000 yılından sonra sigorta başlangıcı yapan ve 3600 günle emekli olan sigortalı çalışanlara, en az 1.181 TL emekli maaşı verilmektedir.
 • Emekli sandığı kapsamında sigortalı olan çalışanlara, en az 2.522 TL emekli maaşı verilmektedir.
 • BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışan kişilere, en az 1.775 TL tutarında emekli maaşı bağlanmaktadır.

Emekli maaşları için belirlenen tutarlar, 2020 yılı enflasyon oranına göre zam alacaktır. ÜFE ve TÜFE değerlerine göre, yeni emekli maaşı tutarları belirlenmektedir. Yukarıda belirtilen tutarlar, en düşük sigorta prim ödemesi ve en az prim süresine göre belirlenmiştir. Sigortalı olarak ödenen prim gün sayısı ve prim ödemelerinin tutarı arttıkça, alınacak emekli maaşının değeri de yükselecektir.

SGK Emekli Maaşı Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

SGK emekli maaşı sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. www.turkiye.gov.tr bağlantısı üzerinden, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra, e-devlet girişi onaylanmalıdır.

Ana sayfada yer alan e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümü açılmalıdır. SGK işlem sayfası üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” bölümü seçilmeli ve sigorta kolu belirlenmelidir. Sigorta koluna ait emekli maaşı için sorgulama başlatılabilir.

Emekli Maaşı Hesaplaması Nereden Yapılır?

Emeklilik döneminde yapılacak emekli maaşının hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi kullanılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine giriş yapmak için www.sgk.gov.tr adresi kullanılmaktadır. İnternet sitesi açıldıktan sonra, sayfanın üst kısmındaki “E-SGK” butonuna tıklanmalıdır. E-SGK bölümü açıldıktan sonra, sayfanın alt kısmında yer alan “Vatandaş” seçeneği tercih edilmelidir.

Vatandaş bölümün altında yer alan listeden, sigorta koluna göre hesaplama tablosu seçimi yapılmalıdır. 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı olarak, emekli maaşı hesaplama tablosu açılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı hesaplama sayfasında, kişilerin kimlik bilgileri, doğum tarihi, sigorta sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve baba adı talep edilmektedir. “Sorgula” butonuna tıklayarak, tahmini emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.

Malulen Emekliliğe Başvurdum Maaşım Ne Zaman Bağlanır?

Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım ?

SSK Primi Eksik Olan Nasıl Emekli Olabilir?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. İyi akşamlar benim annem 10 aydır beyin kanaması nedeni ile yoğun bakımda yatmaktadır bilinç kapalı emekli maaşı var birde evin yüzde 65 hissesi onun üstüne diğer yüzde 35 hissesi benim üstüme annemin bankaya olan kredi borcu nedeni ile avukatla verirmiş icra işlemleri başlamışdır benim sorum şu annenin evdeki hissesinemi icra konulur yoksa emekli maaşı namı eğer eve icra konulursa ben 5 ay sonra ödeme yapsam icrayı kaldıra bilirmiyim

  1. Merhaba, emekli maaşına haciz konulmaz normal şartlarda. Fakat kredi borcunun ödenmemesi durumunda maaşından kesilmesi için muvafakat vermişse maaşından kesilir. Muvafakat yoksa evde hissesine haciz konulur. Ödeme yapıldığında da haciz kaldırılır

 2. ”Şayet memur emeklisi iseniz emekli maaşına haciz konulabilmekteydi. Çünkü memur emeklileri 5434 sayılı Kanuna tabidirler. Bu kanunda ise memur emeklilerinin maaşına haciz konulmasını yasaklayan bir düzenleme mevcut değildi. Hal böyle olunca memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabileceği yönünde bir görüş ortaya atılmıştı. Ancak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda memur emeklilerinin de maaşının haczinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/13919 esas ve 2009/22035 karar sayılı ilamında emekli sandığından maaş alan emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğine hükmetmiştir. Bugün için memur emeklilerinin maaş haczi de mümkün değildir. (Memur emeklisinin maaşının haciz edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay kararı yorum bölümünde yer almaktadır.)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu