Sosyal Yardım Platformu

Emekli Maaşına Haciz Konulur mu?

Emekli Maaşına Haciz Konulur mu?

Emekli maaşının haciz konulur mu konusu en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Emekli maaşı ülkemizde üç sosyal güvenlik kurumu tarafında verilebilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ndan emeklilik aylığı alınabilmektedir. Özel sektör çalışanları SSK, kendi iş yerine sahip olanlar BAĞ-KUR ve memurlar ise Emekli Sandığı’ndan sosyal güvence sahibi olup, gerekli şartlar sağlandığında bu kurumlardan emekli olabilmektedirler.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile birçok vatandaş geçimini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalara başvurmaktadır. Bankalar tarafından sunulan kredi veya kredi kartı ürünlerin kullanılması sonucunda, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Borçların aksatılması ve ödenmemesi durumunda, banka tarafından yasal işlemlere başvurulabilmektedir.

Bankalar kredi veya kredi kartı gibi ürünleri verirken müşterilerinde belli kriterler aramaktadırlar. Bu kriterlerin başında kredi notu ve gelir belgesi yer almaktadır. Bu kriterlere uygunluk sağlayanlar arasın emekliler listenin başında yer almaktadır. Sabit bir gelirlerinin olması ve bu gelirin belgelenebilmesi emekliler için oldukça kolaydır. Kredi notunda sıkıntı yaşamayan emekliler, kolaylıkla kredi çekebilir veya kredi kartı sahibi olabilirler.

Bankalara Olan Borçlar Sebebi İle Emekli Maaşı Haczi

Bankalara yapılan ödemelerde oluşan aksaklık ve gecikmeler için haciz işlemlerinden önce 3 ay süreyle müşteriye ödemesine yapması için süre verilmektedir. 3 ay sonunda borç hala ödenmemiş olursa haciz işlemi başlatılmaktadır. Eve haciz işlemi başlatılma süreci daha uzun sürmekte olup 3 ay sonunda hemen haciz uygulaması başlatılamamaktadır. Resmi olarak alınan kararlar ve yasalar çerçevesinde borçlunun mal varlığı kontrol edilmektedir. Kişinin üzerine kayıtlı tapılı mal varlığı var ise öncelikle bu mal varlığının üzerine şerh konularak, satışı engellenmektedir.

Bu süreç içerisinde borcun ödenmesi talep edilmekte olup ödenebilmesi için banka tarafından yapılandırma teklifleri sunulmaktadır. Yasal süreç ilerledikçe banka tarafında mal varlığı satışa konulabilmektedir. Emeklilerin kredi ve kredi kartı ödemelerindeki gecikmelerde ve ilerleyen süreçte durum daha farklı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Emekli maaşına haciz konulması yasalar çerçevesinde kesinlikle yasaktır.

Emekli maaşı haczi yeni yasa kapsamında el konulamayacak olan maaşlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de bakım aylığı, 2022 engelli maaşı, emekli maaşı, dul ve yetim aylığı gibi ödeneklere yasa kapsamında el konulamayacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu maaşlara banka ya da herhangi bir alacaklı her ne şartta olursa olsun haciz koyamamaktadır.

Emekli maaşına haciz konulur mu cevabı; emeklinin kendi isteğiyle ‘maaşımdan kesilsin’ onayı vermesi durumu haricinde kesinlikle haciz konulamaz. Alacaklı tarafından noter aracılığı ile emekli maaşına herhangi bir şekilde haciz konulursa, emeklinin itiraz etme hakkı bulunmakta olup itiraz ettiği takdirde haciz hemen kaldırılmaktadır.

Emekli maaşına bloke konur mu merak ediyorsanız; yasa gereğince emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı ürünlerin ödemelerinden dolayı kesinlikle bloke veya haciz konulamamaktadır. Özel ve kamu bankaları tarafından emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı ödemeleri için haciz veya bloke işlemi uygulanmakta olup emeklinin bu duruma itiraz etme hakkı yasalar kapsamında mevcuttur.

Bankalar Emekli Maaşına Haciz Koyabileceği Durumlar

Devlet tarafından güvence altında tutulan ve yasalarla korunan emekli maaşlarına haciz veya bloke konulamamaktadır. Fakat emekli olan vatandaş için kredi çekerken ya da kredi kartı alırken banka tarafından imzalatılan sözleşmede yer alan maddelerle durum değişebilmektedir. Sözleşmede yer alan maddelerde emekli maaşına haciz veya bloke konulabileceği gibi bir ibare yer alıyorsa, imzalandığı takdirde emekli kişi bu durumu kabul etmiş olmaktadır. Yargıtay’a giden bu tarz durumlarda, Yargıtay’ın bankayı haklı bulduğu durumlarda oluşabilmektedir. Bu sebeple bankalar tarafından yapılan sözleşmelerin okunmadan imzalanmaması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kredi veya kredi kartı için yapılan sözleşmelerde maaşa haciz konulabileceğine dair bir konulması hukuka aykırı olarak sayılmaktadır.

Banka tarafından emekli maaşınıza haciz veya bloke konulduysa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Suç duyurusunda bulunmadan önce çalıştığınız bankadan ‘Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır’ şeklinde bir dilekçe almanız ve bu dilekçeyi icra dairesine teslim etmeniz gerekmektedir. Hâkim konuyu değerlendirerek karara varmakta olup genellikle emekliler haklı bulunmaktadır. Hâkim kararının verildiği aynı gün maaş üzerinde ki bloke veya haciz kaldırılmaktadır.

Emeklilerin tek geçim kaynağı olan emekli maaşı, devlet tarafından güvence altına alınmaktadır. Emekli maaşına belirli durumlar haricinde kesinlikle haciz veya bloke konulamaz. Emekli vatandaşların bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve haklarını bilmeleri gerekmektedir. Emekliler bu tarz durumlarda itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir. Bu hakları için gerekli başvuruları yaparak, maaşları üzerindeki haciz ve blokeyi kaldırabilirler.

Emekli Maaşına Haciz Gelirse Emekli Geçinemediği İçin İtiraz Edebilir

Emekli olan kişinin, maaşına haciz gelebileceğine dair rızası bulunsa dahi itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Emeklinin rızasının olduğu durumlarda maaşının tamamına haciz konulabilmektedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca emeklinin geçimine yetecek miktardan fazlasının haczedilmesi durumunda şikâyet etme hakkı bulunmaktadır.

Böyle bir durumda mahkeme haczin veya blokenin kaldırılması için gerekli incelemeleri yaparak, emeklinin gerçekten geçinip geçemediğini tespit etmektedir. Tespit sonucunda emeklinin maaşına konulan haciz veya bloke kaldırılmaktadır. Emekli kişinin rızasının olmadığı durumlarda emekli maaşına kesinlikle haciz konulamamaktadır.

Emeklilerin bankalara olan borçları sebebiyle, bankalar tarafından yasal süreç, haciz için mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlar emekliler için dikkate alınmamalıdır. Yasal olarak emeklilerin evlerine haciz gönderilemez ve emekli maaşlarına bloke ya da haciz konulamaz. Eve haciz geleceğine veya emekli maaşına bloke konulacağına dair gönderilen mesajlar sadece emeklileri borçlarını ödemeye ve harekete geçmeye zorlamak içindir.

Bunun yanı sıra bankalar için en önemli kriterlerden bir olan kredi notu, borçların ödenmemesi durumda olumsuz etkilenecektir. Emeklilerin çektiği kredi veya kullandıkları kredi kartlarının ödemelerinde yaşanan aksaklık sebebiyle kredi notu olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu noktada özel ya da tüzel, bankaya olan borçların zamanında ödenmesi büyük önem taşımaktadır.

Hangi Durumlarda Emekli Maaşına Haciz Koyabilir?

Emekli maaşına haciz 2018 yılında yasalar tarafından engellenmekte olup belli durumlarda haciz konulması söz konusu olabilmektedir. Söz konusu durumlar haricinde emekli maaşına haciz veya bloke konulması yasal değildir. Emekli maaşları devlet güvencesi ile korunmaktadır. Söz konusu haciz yapılabilecek bu durumlar ise;

 • Yasada yer alan 88’inci maddeye göre emeklinin SGK primi, SGDP gibi bir borcu bulunuyorsa emekli maaşına haciz gelebilmektedir. Bu kapsamda maaşa getirilen haciz tutarı, maaşın dörtte birini geçmemektedir. SGK borcu sebebiyle haciz edilecek olan emekli maaşının, haciz edilecek tutarı %25’i geçememektedir.
 • Emekli olan kişinin nafaka borcu bulunuyorsa, emekli maaşına haciz gelebilmektedir.
 • Emeklinin ‘maaşımdan kesilebilir’ gibi bir onay ve imza vermesi durumunda maaşına haciz gelebilmektedir.

Emekli Sandığı sosyal güvencesi olan ve memur olarak emekli olan vatandaşlar için durum daha farklı ilerleyebilmektedir. Memurlar için oluşturulan 5434 Kanun kapsamında, emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple memur emekli maaşına haciz konur mu sorusunun cevabı evet olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Selma baz dedi ki:

  İyi akşamlar benim annem 10 aydır beyin kanaması nedeni ile yoğun bakımda yatmaktadır bilinç kapalı emekli maaşı var birde evin yüzde 65 hissesi onun üstüne diğer yüzde 35 hissesi benim üstüme annemin bankaya olan kredi borcu nedeni ile avukatla verirmiş icra işlemleri başlamışdır benim sorum şu annenin evdeki hissesinemi icra konulur yoksa emekli maaşı namı eğer eve icra konulursa ben 5 ay sonra ödeme yapsam icrayı kaldıra bilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emekli maaşına haciz konulmaz normal şartlarda. Fakat kredi borcunun ödenmemesi durumunda maaşından kesilmesi için muvafakat vermişse maaşından kesilir. Muvafakat yoksa evde hissesine haciz konulur. Ödeme yapıldığında da haciz kaldırılır

 2. Mete GÜVEN dedi ki:

  ”Şayet memur emeklisi iseniz emekli maaşına haciz konulabilmekteydi. Çünkü memur emeklileri 5434 sayılı Kanuna tabidirler. Bu kanunda ise memur emeklilerinin maaşına haciz konulmasını yasaklayan bir düzenleme mevcut değildi. Hal böyle olunca memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabileceği yönünde bir görüş ortaya atılmıştı. Ancak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda memur emeklilerinin de maaşının haczinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/13919 esas ve 2009/22035 karar sayılı ilamında emekli sandığından maaş alan emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğine hükmetmiştir. Bugün için memur emeklilerinin maaş haczi de mümkün değildir. (Memur emeklisinin maaşının haciz edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay kararı yorum bölümünde yer almaktadır.)”