Emeklilik

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Emekli olduktan sonra çalışan kişilerin maaşları, emeklilik türlerine, emekli olunan tarihe ve çalışılacak işe göre değişir. 3 farklı emekli türü vardır. Bunlar; malulen emeklilik, engelli indirimi ile emeklilik ve normal emekliliktir. Emekli olan kişiler emekli olduktan sonra maaş yetersizliği ya da tekrar çalışma isteği nedeniyle yasal olarak çalışabilirler. Ancak emeklilerin çalıştıklarını SGK’ya bildirmeleri ve sigortalı olarak çalışmaları gerekir. Duruma göre farklılık gösterse de emekli olan kişiler maaşları kesilmeden yeniden çalışabilirler. Emekliler SGK’ya yeniden çalışmalarını bildirdikleri durumunda mevzuat kapsamında yeniden sigortaları ve maaşlı şekilde çalışabilirler. Ancak burada emekli çalışanın çalıştığı iş yeri tarafından “Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” arasında gösterilmesi gerekir. Böyle gösterilen emekliler, emekli maaşları kesilmeden çalışabilirler. Fakat iş yeri tarafından emekli kişi eğer “Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” arasında gösterilirse emekli maaşı kesintisi yapılır. Yanlış olarak “Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” arasında gösterilen emeklilerin, emekli maaşlarının kesilmemesi için 10 iş günü içerisinde düzeltilmesini istemeleri gerekir. 10 gün içerisinde düzeltilmediği takdirde emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne dilekçe ile birlikte başvurmaları gerekir.

Emekli Maaşı Kesilmeden Nasıl Çalışılır?

Emekli maaşı kesilmeden çalışma imkanı tek şekilde mümkün olmaktadır. Çalıştığınız kurum emekli olan sigortalıyı iki farklı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmektedir. Bu bildirim tarzlarından ilki sizi tüm sigorta kollarına tabi olarak gösterebilir. Bu durumda nasıl emekli olduğunuz önemsenmeksizin maaşınız kesilecektir. İkinci bir yöntem olarak ise çalıştığınız kurum sizi Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi çalışan olarak gösterebilir. Eğer SGK’ya emekli çalışanın durumunu böyle gösterirse hem emekli maaşı alabilir hem de çalıştığınız yer tarafından size verilen brüt maaşın bir kısmını alabilirsiniz. Ancak çalıştığınız kurumun sizi Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak göstermesi için emekli olma şeklinizin malulen emeklilik olmaması gerekmektedir. SGDP kayıtlı olarak gösterilen emekli çalışanların 2019 yılı için toplam kesinti oranı %32’dir. Yani çalışmanızın üçte biri Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Nedir ve Nasıl Tabi Olunur?

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olmak için öncelikle emekli olup bir kurumda çalışmak istemeniz gerekmektedir. Çeşitli nedenlerden ötürü emekli olan kişiler iş hayatından kopamaz ve çalışmaya devam etmek isterler. Çalışmaya devam ederken de en yüksek geliri elde etmek isteyen emekliler, emekli maaşları ile birlikte çalıştıkları kurumdan maaşlarını almak isterler. Böyle durumlarda işveren çalışan emekliden Sosyal Güvenlik Kurumu primi kesintisi yaparak hem emekli maaşı hem de normal maaşını verebilmektedir. Bu prime ise Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) denmektedir. Malulen emekli olan emekliler dışında bütün emekliler bu haktan faydalanabilmektedir.

SGDP Primi Oranı Ne Kadardır ve Primi Kim Öder?

SGDB primi kesintisi %32 olup primi ödemekle yükümlü olan kişi işverendir. Yapılan bu %32’lik kesinti 4A kapsamında emekli olanların 2008 Ekim ayından önce veya sonra emekli olup olmadığına bakılmaksızın herkese uygulanmaktadır. Ayrıca 4B kapsamında kendi adına tarımda çalışan kişilerin dışında bir işyerinde çalışmaya başlayan kişilerden almakta oldukları yaşlılık ve malullük aylıklarından 2011 yılı itibariyle %15 prim kesintisi yapılmaktadır.

Kimlerden SGDP Kesintisi Yapılmamaktadır?

SGDP kesintisi yapılmayan emekli çalışanların başında kendi adına tarım işiyle uğraşan çiftçiler gelmektedir. Ayrıca hizmet akdine bağlı olarak çalışması dolayısıyla kendi nam ve hesabına çalışan emeklilerden de SGDP kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalıştırılmak üzere ülkemizden götürülen emekli işçilerden SGDP kesintisi olmamaktadır. Bunlar dışında SGDP kesintisi yapılmayan durumlar ve kişiler;

 • Cumhurbaşkanı,
 • Bakanlar kurulu üyeliğine atananlar,
 • Mahalli idare seçimi sonucunda görev alan emekliler,
 • Yaş haddini aşmamış eğitim kurumlarda ders ücreti karşılığında ders verenler,
 • Bakanlar kurulu kararıyla veya müşterek kararname ile atananlar,
 • TBMM seçimi sonucu görev verilen kişiler,
 • Yasama üyeliği bitiminde öğretim üyeliği yapan kişilere SGDP hükümleri uygulanmamaktadır.

Malulen Emekliler Çalışırsa Emeklilik Maaşları Kesilir Mi?

Malulen emekliler çalışırsa emekli aylıkları kesilir ve önceden ödenen maaşlar için yasal süreç başlatılır. Malulen emekli olan kişilere, iş kaybı nedeniyle maddi zorluk yaşamamaları ve hayatlarını sürdürebilmeleri için devlet tarafından destek verilir. Ancak kişi buna rağmen çalışmaya başladıysa maaşı kesilir. Burada iki durum vardır. Kişi eğer malulen emeklilik hakkı kazanmış ve sonrasından yeniden işe girerek sigortalı olarak çalışıyorsa emekli maaşında kesinti yapılır. Ancak eğer kişi engelli indirimi ile erken emeklilik hakkı kazandıysa yeniden çalıştığında emekli maaşı tamamen kesilir.

Emekliler İş Kurarsa Emekli Maaşları Kesilir Mi?

Emeklilerin iş kurması durumunda aylıkları 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile kesilmemektedir. Bu tarih ve sonrasında yürürlüğe giren düzenlemeler sayesinde emekliler iş yeri kurduklarında emekli aylıklarını almaya devam edebilirler. Esnaf olarak çalışmak isteyen emeklilerin, emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’lu olmaları yasal olarak mümkündür. Ancak emekli maaşı alan ve sonrasında iş kuran kişilerin BAĞ-KUR’a Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekir. SGDP ödedikleri durumunda emekliler emekli maaşları almaya devam edebilirler. Ayrıca emekli maaşı kesintisi yapılabilecek diğer durumlar ise şu şekildedir;

 • Kendi işini kuran ve vergi mükellefi olan kişilerin aylıklarında %10,
 • Limited şirket ortağı olan kişilerin aylıklarında %10,
 • Anonim şirket kurucu ortağı olan kişilerin aylıklarında %10,
 • Yönetim kurulu üyesi olan emeklilerin BAĞ-KUR emekli maaşlarından %10 oranında kesinti yapılır.

Memur Emeklileri Tekrar Çalışabilir Mi?

Emekli olan memurların tekrar çalışması istisnai yerlerde mümkündür. Memurlar emekli olduktan sonra yeniden çalışma isterlerse kısıtlı yerlerde tekrar çalışabilirler. Memurların emekli olduktan sonra yeniden çalışabileceği kurumlar şu şekildedir;

 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediye ve il özel idarelerince kurulan işletmeler
 • Sermaye Piyasası Kurumu
 • Rekabet Kurumu
 • RTÜK
 • Kamu İhale Kurumu
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Kamuya ait olan ortaklıklar

Yukarıdakiler dışında emekli memurlar farklı kurumlarda çalışamazlar.

Emekliler Tekrar Çalışırsa Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Emekli olanlar çalışırsa kıdem tazminatı hakkını yalnızca işten çıkarılma halinde kullanabilirler. Kıdem tazminatı hakkında emekli çalışanlar emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü yasal olarak ikinci bir emeklilik söz konusu değildir. Emekli olan kişilerin çalıştıkları yerde işveren tarafından işten çıkarılmaları ve yasa gereği haklı nedenlerden işten çıkmaları durumunda kıdem tazminatı hakkı doğar. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışan kişilerin yıllık izin, resmi tatillerde çalışmama, mesai ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı hakları da çalışan kişilerle aynı şekilde vardır.

Emekli Maaşları Hangi Durumlarda Kesintiye Uğramaktadır?

5434 sayılı Kanuna göre emekli maaşlarının kesintiye uğrayacağı durumlar;

 • Vazife veya Harp Malullüğü aylığı alan kişiler göreve tekrar başlar ise,
 • Emekli sandığından emekli aylığı almakta olan kişilerin SGK ya da BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başladıktan sonra,
 • Dul eş aylığı alan kişiler evlenmedikleri sürece kesinti yapılmamaktadır. Ayrıca dul eşler devlet memuru, özel ya da resmi kurumlarda SGK’lı olarak çalışsa dahi dul aylığı almaya devam edebilmekte,
 • Benzer şekilde kız öğrencilerde evi olmadıkları sürece yetim aylığı alabilirler,
 • Devlet memurları SGK’lı veya BAĞ-KUR’lu olması halinde,
 • Yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlayan kişilerden emekli maaşı kesintisi yapılmaktadır.

Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olur, Şartları Nelerdir ?

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu