2023 Emeklilik Yaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 senesinde emeklilik yaşı hesaplaması, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yapılabilmektedir. İnternet ortamından veya kuruma giderek hesaplama yapabilmek mümkündür. Kadınların emeklilik yaşı, erkeklere göre daha düşük olmaktadır. Ayrıca emeklilik yaşı hesaplamalarında; sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık süresine, sigorta koluna, ödenen prim gün sayısına, cinsiyete ve yaşa bakılmaktadır.

Emekli Olunması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Emekli olmak isteyenlerin sigorta başlangıç tarihine göre belirli bir sigortalılık süresini doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca ödenen prim gün sayılarının da belirli bir günün üzerinde olması istenmektedir. Buna ek olarak emekli olmak isteyen bireylerin belirli bir yaşı doldurmaları da gerekmektedir. Emekli olabilmek için gerekli olan sigortalılık süresi, prim günü, emeklilik yaşı şartları; bireylerin bağlı oldukları sigorta koluna, cinsiyetlerine ve işe başlama tarihlerine göre farklılık göstermektedir.

Emeklilik Yaşı Hesaplaması Hangi Yollar İle Yapılabilir?

Kişinin kaç yaşında emekli olabileceğini öğrenebilmesi için başvurabileceği yöntemler aşağıda verilmiştir:

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek; sigortalılık süresi toplatılabilmekte ve emekli olmak için gerekli olan yaş hesaplanabilmektedir.
 • E-devlet aracılığı ile emekli olunacak yaş için gerekli hesaplamalar yapılabilmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne zaman emekli olurum uygulaması bulunmaktadır ve bu uygulama aracılığı ile yaş hesaplaması yapılabilmektedir.

E-Devlet Sisteminden Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

E-devlet üzerinden emeklilik yaşını öğrenecek olanların takip etmeleri gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir:

 • https://www.turkiye.gov.tr web sitesine girmeleri gerekmektedir.
 • Ana sayfadaki arama bölümüne Sosyal Güvenlik Kurumu yazmalılardır veya e-hizmetler listesine girerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nu bulmalılardır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılacak işlemler içerisinde Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada kimlik doğrulaması istenmektedir ve bunun için 5 farklı yöntem sunulmaktadır. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak isteyenlerin daha önceden PTT’den 2 TL karşılığında e-devlet şifresi almış olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında yaşıyor ise; bulunduğu yerdeki konsolosluklardan da e-devlet şifresi talep edebilmektedir. E-devlet şifresi olmayanlar veya şifrelerini kaybedenler ise; mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı gibi seçeneklere sahiptirler.
 • Kimlik doğrulamasının ardından hesaplama işlemi ile ilgili uyarılar ekranda yer almaktadır.
 • Sayfadaki formda bulunan sigorta kolu ve hizmete başlama tarihi kısımlarının doldurulması gerekmektedir.
 • Sorgula butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada kişinin emekli olabileceği zaman dilimi ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

4A Sigorta Kolundakiler Emeklilik Yaşını Nasıl Hesaplar?

SSKlı vatandaşların emekli olabilecekleri yaşı öğrenmeleri için izlemeleri gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine girmelilerdir.
 • Açılan sayfada birçok bilginin istendiği bir form yer almaktadır ve bu formun doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Öncelikle kişinin cinsiyet, doğum tarihi, hizmet başlangıç tarihi işaretlenmelidir.
 • Kişinin maluliyetinin ya da erken yaşlanma probleminin olup olmadığı belirtilmelidir.
 • SSK primi ödenen gün sayısı yazılmalıdır.
 • Diğer sigorta kollarına ait prim ödemesi yapılmış ise; bu belirtilmelidir.
 • Askerlik ve sanatçı gün sayısının yazılması istenmektedir.
 • Fiili gün sayısı belirtilmelidir.
 • Yurt dışında çalışılan süre içerisinde ödenen prim gün sayısı girilmelidir.
 • Prim gün sayısının doldurulduğu tarih işaretlenmelidir.
 • Gönder butonuna tıklanması ile beraber girilen bilgiler ışığında emekli olunabilecek yaş ve tarih bilgisi ekrana gelmektedir.

4B Emeklilik Yaşının Hesaplaması Nereden Yapılır?

Bağ-Kurlu bireylerin emeklilik yaşlarını hesaplamaları için SGK üzerinden uygulamaya giriş yapmaları gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu, sadece bireyin bilgi alabilmesi içindir. Resmi işlemlerde kullanabileceği bir sonuç elde edememektedir.

Hesaplama işlemi için gerekli adımlar şöyledir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkine giriş yapılmalıdır.
 • Formda istenen emeklilik bilgileri belirtilmelidir. Kişinin emeklilik türü, cinsiyeti ve doğum tarihi gibi bilgiler istenmektedir.
 • Maluliyet gibi özel durumunun olması halinde bunu belirtmesi gerekmektedir. Maluliyeti olanların maluliyet derecelerini, erken yaşlanma sorunu olanların bakıma muhtaç olup olmadıklarını yazmaları istenmektedir.
 • Yurt dışı borçlanması olanların ilgili kutucuğu işaretleyerek bunu belirtmeleri gerekmektedir.
 • Tamam butonuna tıklanması ile beraber emeklilik yaşı, tarihi gibi ayrıntıların yer aldığı bir sayfa açılmaktadır.

4Cliler Emeklilik Yaşı Hesaplamasını Nasıl Yapar?

Emekli sandığından emekli olacak olanların https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresi üzerinden hesaplama yapabilmeleri mümkündür. Doğum tarihi, cinsiyet, 23.05.2002 tarihinden önce ve sonra 4A’ta tabi hizmetleri var ise bu hizmetler, sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. Diğer sigorta kollarına ilişkin hizmetleri var ise; bunun da eklemesi yapılmalıdır. Ardından hesapla butonuna tıklandığında; verilen bilgilere göre ne zaman emekli olunabileceği belirtilmektedir. Sorgulama sonucu, herhangi bir resmi kurum için belge niteliğinde olmamaktadır.

Emeklilik Yaşı 60 Olanlar Kimlerdir?

Emeklilik yaşı hesaplamasında; 01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapanların emeklilik yaşı sabit tutulmuştur. 60 yaşında emekli olabilmeleri mümkündür. Yaşa ek olarak 7.200 prim günü şartı da koşulmuştur. Ancak ilgili tarih aralığından sonra sigorta başlangıcı yapanların emeklilik yaşları kademeli olarak artış göstermektedir.

Sigorta Başlangıcı 31.12.2035’ten Sonra Olanların Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

01.01.2036 tarihi ile beraber sigorta başlangıcı yapan bireylerin emeklilik yaşları aşağıdaki gibidir:

 • 01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında işe giriş yapılmış ise; 7.200 prim gününe ek olarak 61 yaş şartının da tamamlanması gerekmektedir.
 • 01.2038 tarihi ile 31.12.2039 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanlara; 7.200 prim günü ve 62 yaş koşulu koyulmuştur.
 • 01.2040 ile 31.12.2041 tarih aralığında hizmet başlangıcı yapanların 7.200 prim günü ve 63 yaşı doldurmaları istenmektedir.
 • 01.2042’den 31.12.2043 tarihine kadar sigorta başlangıcı yapılmış ise; bu durumda 7.200 prim günü ve 64 yaş ile emeklilik hak edilebilmektedir.
 • 01.2044 tarihi ile 31.12.2045 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapıldığında; 7.200 prim günü ve 65 yaş gerekmektedir.
 • 200 prim günü ve 65 yaş ile emekli olmak isteyenlerin 01.01.2046 tarihi ile 31.12.2047 tarihleri arasında işe giriş yapmaları gerekmektedir.

08.09.1976 Tarihinden Önce Sigorta Başlangıcı Yapan 4Alıların Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SSKlılar eğer 08.09.1976 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapmış iseler; 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 prim günü ile emekliliği hak edebilmektedirler. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sağlanır ise; kişiye yaş şartı konmamaktadır.

SSKlıların 09.09.1976 İle 30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olmaları Halinde Emeklilik Yaşları Nasıl Hesaplanır?

09.09.1976 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan 4Alı bireylerin 25 yaşlarını ve 5.000 prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Emeklilik yaşları ise; kademeli olarak artmaktadır.

01.05.2008’den Sonra İşe Giriş Yapan 4Alıların Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

01.05.2008 tarihinden sonra SSKlı olarak sigorta başlangıcı yapan kişiler; 7.200 prim gününü doldurmalılardır. Ayrıca buna ek olarak 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaş şartı aranmaktadır.

4B ve 4C İçin Emeklilik Yaşı Kaç Olarak Belirlenmiştir?

Bağ-Kur ve emekli sandığı mensuplarının emeklilik şartları benzer olmaktadır. 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapmış olanlar; 25 yıl sigortalılık sürelerini tamamladıklarında yaşlarına bakılmadan emekli olabilmektedirler. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giriş yapanlara 9.000 prim günü ve 60 yaş şartı konulmaktadır. 01.05.2008 tarihinden sonra işe giren Bağ-Kurlu ve emekli sandığı mensuplarında emeklilik yaşı hesaplaması değişiklik göstermektedir. Bağ-Kurlularda 9.000 prim günü ve 60 yaş şartı aranırken, 4Cli bireylerde emeklilik yaşı kademeli olarak artış göstermektedir.

30 Yaş Üstü Emekli İkramiyesi Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir, Nasıl Erken Emekli Olunur?

Yurtdışı Emeklilik Şartları Nelerdir, Borçlanma Ne Kadar?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu