Sosyal Yardım Platformu

2019 Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Ve Başvuru Şartları

21.12.2018
2019 Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Ve Başvuru Şartları

2019 yılı esnafların faizsiz KOSGEB kredisi alabilmeleri ve başvuruların nasıl olacağı on binlerce esnaf tarafından oldukça merak edilmekle beraber, KOSGEB ile ilgili her detayın yakından takip edildiği de görülmektedir. Esnafların faizsiz KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeleri için KOSGEB tarafından istenen şartları yerine getirmeleri yeterli olacaktır.

KOSGEB Nasıl Bir Kuruluştur?

Ülkemizde 1990 yılında KOBİ, girişimci ve esnaflara destek vermek için kurulan KOSGEB, özellikle 2008 yılında bu yana esnaf ve KOBİ’lere verdiği çok önemli desteklerle ön plana çıkarken, firmaların finansal problemlerine de çeşitli çözümler sağlamaktadır. KOSGEB 2019 faizsiz kredi;

 • Ülke genelindeki her bölgede ve her ilde girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • İnovasyon özelliği çerçevesinde yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim yapılması
 • Türkiye pazarında üretilen her ürünün Avrupa ve uluslararası pazarlarda muadilleriyle rekabetinin sağlanması
 • Nitelikli iş gücü oluşturulması
 • İşsizliğin azaltılması, istihdamın her koşulda arttırılması
 • Nitelikli ürün ve iş gücü üretiminin ortaya koyulması
 • Ülkedeki yıllık büyüme, istihdam ve enflasyon rakamlarının yakalanması
 • İhracat odaklı KOBİ ve esnafların sayılarının her yıl arttırılması amacıyla verilmektedir.

KOBİ ve esnaf finansman desteği ise;

 • Kredi ve faiz desteği sağlanması
 • KOBİ destek programı gelişen işletmeler pazarı adı altında iki türlü farklı destekten oluşmaktadır.

Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Programıyla Amaçlanan Hususlar

1990 yılında kurulan KOSGEB, 2003 yılından itibaren KOBİ ve esnaflara oldukça önemli destekler vermeye başlamış, 2008 yılında kamu, katılım ve özel bankalarla yaptığı protokoller çerçevesinde de kredi ağını oldukça genişletmeyi başarmıştır. Bu kredi ağı kısmi ya da faizsiz olabilirken, KOSGEB uzun yıllardır iş kurmak isteyen girişimci ve esnafların en çok faydalandığı ve güvendiği kurumların da başında gelmektedir. Esnaf kredisi ve hibe adı altında dünyada sayılı olarak nitelendirilebilecek devlet kurumlarından biri olan KOSGEB hem artan firma üretimleri hem de istihdamla alakalı oldukça önemli faydalar sağlamakta; sağlanan bu faydalar da inovasyon yeteneği olan girişimci ve esnafların da ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Her alanda üretimin arttırılması ilk ve değişmez KOSGEB koşuludur. Bu bilgiler ışığında esnafa faizsiz KOSGEB kredisi programıyla amaçlanan hususlar;

 • Mikro, küçük ve orta ölçekli esnaf ve KOBİ’lere uygun koşullarda ihtiyaçları olan her türlü finansal desteğin sağlanması
 • Esnaf ve KOBİ’lerin kuruluş aşamalarından ticari faaliyetlerin devam ettiği her gün karşılaşabilecekleri her türlü finansal problemlerin kısa sürede çözümlerinin bulunması
 • Sürekli artan işsizlik rakamlarının esnaf ve KOBİ’ler sayesinde azaltılmaya çalışılması
 • Kadınların üretime ve ülke ekonomisine katılımlarının sağlanması
 • Yeni tarım aileleri kurmakla beraber, tarımsal istihdam ve tarımsal üretimin gözle görülür bir şekilde arttırılması
 • Ülke üretimine nitelikli iş gücünün katılması
 • Esnaf ve KOBİ’lerin işletmelerinde sağladıkları standartların yanında, üretim anlamında da diğer işletmelere örnek olmaları
 • Türkiye’de üretimi yapılan her türlü ürünün uluslararası pazarlarda benzerleriyle rekabet edecek konuma gelmesi olarak özetlenebilir.

Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnafa verilen faizsiz KOSGEB kredisi için esnafların yerine getirmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Buradaki tanımda belirtilen “faizsiz” tanımlaması içerisinde esnaflara sağlanan kredi ana parası esnaflar tarafından ödenirken, faiz ya da komisyon gibi herhangi bir tutar talep edilmemekte, giderler için de esnafların cebinden oldukça cüzi bir miktar çıkmaktadır. Bu noktada KOSGEB başvuru şartları nelerdir sorusu aşağıdaki gibi yanıtlanmaktadır;

 • Esnafların faizsiz kredi avantajından faydalanabilmesi için işletmelerin açık olması ve vergi levhasının alınmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi esnafların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş ve okur yazar olmaları gerekmektedir.
 • İşletmenin KOSGEB veri tabanına üye olması ve KOSGEB beyannamesinin doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • İşletme sahibinin KOSGEB tarafından verilen “Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine” katılması gerekmektedir. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB tarafından her bölge ve her ilde ücretsiz olarak verilmektedir. Eğitim süresi en az 32 saattir.
 • Başvuru sahibinin işletmesinin faaliyet alanı KOSGEB tarafından belirlenen ve “Nace kodları” adı verilen desteklenen sektörlerden biri olması gerekmektedir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Alınması

KOSGEB veri tabanına üye olunması ve KOSGEB beyannamesinin alınabilmesi için öncelikli olarak 32 saatlik KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmak ve bunun sonucunda ilgili sertifikanın alınmış olması gerekmektedir. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri ücretsizdir. İşletmenin faaliyet sektörü yanında; işletmenin yer aldığı il ve ilçedeki başvuru sayısına göre eğitimler periyodik olarak planlanıp KOSGEB tarafından internet üzerinden ilan edilmektedir. Eğitimlerde;

 • İşletmenin kuruluşundan bu yana ihtiyaç duyduğu tüm detaylara ayrıntılarıyla birlikte eğitimler vasıtasıyla ulaşılabilmek mümkündür. Esnafların faaliyet alanı, faaliyet alanındaki rakipler, pazar detayları, personel yönetimi, tok ve ürün yönetimi, kazanan paranın ne şekilde değerlendirileceği ve nasıl yatırıma dönüştürüleceği KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde uygulamalarla anlatılmaktadır.
 • Eğitimler esnaf ve KOBİ’lerin her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu bilgi ihtiyaçları esnaf ve KOBİ’lere çeşitli kazanımlar olarak geri dönerken, eğitim sonucunda alınan sertifika oldukça önem taşımaktadır. Bu sertifika KOSGEB sıfır faizli kredi 2019 başta olmak üzere çeşitli hibe desteklerinin de ilk adımını oluşturmaktadır.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Olunması Ve Kobi Beyannamesinin Doldurulması

KOSGEB uygulamalı girişimcilik sertifikası alındıktan sonraki aşama KOSGEB veri tabanına kayıt olunması işlemidir. Bunun için de işletmenin fiili olarak ticari faaliyetlerine başlamış olması ve vergi levhasının da bulunması gerekmektedir. KOSGEB internet sitesine giriş yapıldıktan sonra hizmetler menüsünden gerekli bilgilerin doldurulması sonucunda veri tabanına kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Veri tabanı kaydından sonraki aşama olan KOBİ beyannamesinin doldurulması işletmenin KOBİ vasıflarını taşıyıp taşımadığının da bir tespiti niteliğindedir. KOBİ beyannamesi doldurulabilmesi için başvuru sahibinin e-devlet şifresinin bulunması da şarttır. KOBİ beyannamesi “KOSGEB internet sitesindeki hizmetler bölümündeki KOBİ beyanname oluşturma ya da güncelleme” bölümünden yapılabilir.

Hazırlanan İş Projesinin KOSGEB Jürisine Sunulması

Esnafa faizsiz KOSGEB kredisi için en önemli aşama yukarıdaki adımların tamamlanmasının ardından esnaf ve KOBİ’lerin hazırladığı iş planlarının KOSGEB jürisine kabul ettirilmesidir. Burada esnaf ve KOBİ’ler girişimcilik eğitimleri sonucunda elde ettikleri bilgileri de kullanarak KOSGEB destekleri için ihtiyaç duyulan iş planlarını KOSGEB jürilerine sunarken, iş planının kesinlikle somut veriler içermesi, inovasyon yeteneği çerçevesinde üretim odaklı olması ve pratiklik içermesi gerekmektedir.

 • Hazırlanan iş planlarında KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerin olduğu unutulmadan, esnaf ve KOBİ’lerin faaliyet alanlarının buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse KOSGEB tarafından halı saha açılabilmesi için faizsiz kredi desteği sağlanırken, internet cafe açılabilmesi için herhangi bir destek verilmediği görülmektedir.
 • Hazırlanan iş planı kesinlikle KOSGEB jürisini tatmin edici veriler içermeli ve somut bir plan olmalıdır. Gerçeklikten uzak, altı boş ve soyut iş planları KOSGEB tarafından asla kabul görmemekte ve desteklenmemektedir.
 • Esnaf ve KOBİ’lerin tarımsal faaliyetler yapmaları durumunda KOSGEB destekleri farklı şekillerde cereyan edebilir. Yukarıdaki örnekte bahsedildiği gibi örneğin KOSGEB tarafından yeni tesis kurulumu, mevcut ekipmanlarının geliştirilmesi, teknolojik desteklemeler için kredi desteği sağlanırken, canlı hayvan alımı için herhangi bir destek sağlanmamaktadır.

KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Miktarı

KOSGEB faizsiz kredi destekleri sektörlere, işletmelerin yapılarına ve faaliyet gösterdikleri alanlara göre değişiklik gösterirken basit usul esnaf kredisi genel anlamda 50 bin TL’ye kadar hibe ve işletmenin birinci yılını doldurduktan sonra da 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağladığı görülmektedir. Ayrıntılı bilgi KOSGEB internet sitesi üzerinden alınabilmektedir.

KOSGEB Faizsiz Kredi Nasıl Alınır ve Şartları

KOSGEB Maaş Desteği ve Başvuru Şartları

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur ve Şartları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.