Diğer Yardımlar

2020 Evde Bakım Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2020 Evde bakım aylığı (maaşı) olarak adlandırılan devlet destekli gelir; özel bakım gerektiren vatandaşlara her ay düzenli olarak ödeme yapılan bir maaş türüdür. Devlet tarafından sağlanan bu ödemenin amacı ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların alacakları evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini kolaylaştırmaktır. Bakıma muhtaç bireylerin evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş şartları yerine getirmeleri beklenmektedir.

Ağır engelli raporu olan ve evde bakıma muhtaç hastası olan herkes evde bakım parası almak için başvuru yapabilmektedirler. Bakım maaşı alacak vatandaşların tek başına ihtiyaçlarını gideremeyen; beslenme, giyinme, tuvalet, banyo gibi faaliyetlerini başkasının yardımı olmadan gerçekleştiremeyen hastaların bakımını yapanlar maaş alabilmektedirler.

2020 Evde Bakım Maaşı İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Evde bakım maaşı alabilmek için hastanın ağır engelli raporu olması gerekmektedir. Engelli raporlarında en az yüzde 50 oranında engel durumu olduğunun ifade edilmiş olması gerekmektedir. Raporların geçerli olması için vatandaşın devlet hastanelerinden rapor alması gerekmektedir. Ancak evde bakım parası alabilmek için vatandaşların ev içerisine gelen tüm gelirlerinin asgari ücretin üçte ikisi tutarında olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için belirlenen şartlar şunlardır.

 • Bakım maaşından faydalanabilmek için ilk olarak ailenin gelir kriterlerine uygun olması şartını yerine getirmesi beklenmektedir. Nüfus kaydı olarak o ailede ikamet eden kişilerin başına düşen ortalama gelir hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda aile başına düşen gelirin; (AGİ) asgari ücretin üçte ikisinden fazlası olması durumunda aile, bakım maaşına bağlanamamaktadır. Güncel olarak hesaplanan 2020 yılı için asgari ücret (AGİ) 1.270,75 TL olarak belirlenmiştir. 4 kişilik olan bir aileye, ev kiraları, emekli maaşları, çalışan bireylerin gelirleri ve diğer tüm gelirler hesaplandığında ayda 3.338,68 TL’den fazla para geliri oluyorsa aile bakım maaşından yararlanamamaktadır.
 • 2020 yılı için ortalama gelir hesaplamalarında; 2 kişilik bir ailenin aylık gelirinin 1.694,34 TL altında olması, 3 kişilik aile için gelirin 2.541,51 TL altında olması gerekmektedir. 4 kişilik bir aile içinse 3.388,68 TL, 5 kişilik bir aile için 4.235,85 TL, 6 kişilik aile için 5830,02 TL ve 7 kişilik bir aile için gelir toplamının 5.930,19 TL’nin altında olması gerekmektedir.
 • Bakım maaşı için aranan şartların ikincisinde hastanın bakıma muhtaç olması gerekmektedir. Günlük ihtiyaçlarını tek başına yerine getiremeyen; yemek yeme, tuvalet ve banyo gibi faaliyetlerine bir başkasının yardımı aracılığıyla yerine getirebilen kişiler bakıma muhtaç kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu kişiler maaş başvurusunu gerçekleştirebilmektedirler.
 • Evde bakım ücreti destek yardımından yararlanmak için hastanelerden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı %50 ve üzeri olup ağır engelli bölümünde EVET ibaresinin bulunması gerekmektedir. Bu bölümün işaretlenmesi için sağlık kurulunda görevli tüm doktorların onay vermesi gerekmektedir. Engelli rapor oranı hesaplanırken puanlama cetvelinde Balthazard adı verilen puanlama tablosundan yararlanılmaktadır.

Evde Bakım Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Bakım maaşı almak için yapılacak başvurular; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve çevrelerinde faaliyet gösteren temsilciliklerine talep edilen evrak ve belgeler ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu hastanın yerine aile fertleri veya vasisi tarafından da yapılabilmektedir. Başvurunun temsilcilikler aracılığıyla merkeze ulaşmasının ardından hasta ve aile hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti bakım raporu hazırlamaktadır.

Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti; sosyal çalışmacı, doktor, fizik tedavi uzmanı, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog unvanına sahip kişilerden en az üç kişi tarafından oluşmaktadır. Heyet, hastayı ve hasta ailesini ikamet adresinde de inceledikten sonra hazırladığı raporu tamamlamış olmaktadır.

Evde bakım parası başvurusu için vatandaşların bizzat başvurması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için:

 • Vatandaşların muhtaçlık karar belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgeler il ya da ilçe kurulundan alınmaktadır.
 • Alınan belgeler Sosyal Güvenlik Kurulu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.
 • Şayet vatandaşlar 65 yaş aylığı da almak istiyorsa, bu ödemeyi alabilmek için mahkemeye başvurması gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınmış olan tüm belgeler, yetkililer tarafından incelenmektedir. Ardından vatandaşların başvurusu değerlendirilmektedir.

Bakım Maaşına Başvuru Yaparken Hangi Evraklar Gereklidir?

Evde bakım maaşı başvurusunda vatandaşların talep edilen belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için talep edilen evraklar şunlardır:

 • T.C. Kimlik Belgesi,
 • Bakım maaşına bağlanacak kişinin ağır derecede özürlü olduğunu gösteren raporun aslı,
 • Evde ikamet eden ve çalışan veya emekli olan fertlerin maaş bordrosu,
 • Bakım maaşı alacak kişinin herhangi bir malvarlığı var ise tapu fotokopisi veya ruhsat fotokopisi,
 • Evde yaşayan diğer bireylerin malvarlığı var ise tapu fotokopisi veya ruhsat fotokopisi,
 • 18 yaşını doldurmuş zihinsel engelli bireyler için vasi kararı için adliyeden alınan tevzi formu,
 • Nüfus müdürlüklerinden alınan yerleşim kaydı belgesi,
 • Başvuruda bulunan kişinin varsa öğrenim durumunu gösteren belge,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Anne babanın boşanmış olması durumunda, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı belgesi gerekmektedir.

2020 Evde Bakım Maaşı Kaç Paradır?

2020 yılında evde bakım maaşı olarak verilecek para miktarı engelli raporundaki engel oranına göre değişiklik göstermektedir.

 • 2022 sayılı yasa kapsamında verilen 3 ayda bir olan maaş için kişi başına düşen gelir miktarı 483,64 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşı ise 2020 yılı kişi başı gelir oranı 967,27 TL olarak belirlenmiştir.
 • Yeni yönetmelikle engelli zamlı maaşlar; engelli raporu oranı %40 ve %69 arası olanlar için 1.247 TL
 • Rapor oranı %70’ten fazla bireyler için 1.845 TL olacağı açıklanmıştır.

Yaşlı Bakım Parası Almak için Aranan Şartlar Nelerdir?

Yaşlı bakım parası almak için vatandaşların aranan şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu yapmak için öncelikli olarak talep edilen belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Uygun şartları karşılayan vatandaşlar Evde bakım maaşı almaya hak kazanmaktadır. Evde bakım maaşı şartları ise:

 • Vatandaşların 65 yaş aylığı alabilmesi için başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan vatandaşın durumunun ve maddi geçmişinin yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda yaşlılık bakım ödemesi bağlanmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belgeler yetkililer tarafından araştırılır.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulamak için online yöntemler kullanılabilmektedir. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapmak yeterli olacaktır. Evde bakım aylığı sorgulamak için:

Evde Bakım Maaşı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • Sisteme giriş yapan vatandaşların kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • Bunun için E-devlet şifresi ve TC kimlik numarası gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden satın alınabilmektedir.
 • Sisteme giren vatandaşlar, arama kısmına ‘’evde bakım aylığı’’ yazarak sorgulama yapabilir.

Engelli Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelli maaşına başvurmak isteyen vatandaşların, belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Buna göre:

 • TC vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • Engelli maaşı almak için vatandaşın en az yüzde 50 engelinin olması gerekmektedir.
 • Vatandaşın 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Vatandaşın 65 yaşının üzerinde olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan vatandaşın herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Engelli vatandaşın SGK’dan herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı için Nereye Başvurulur?

Evde bakım maaşı için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkez binalarına başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapan vatandaşların talep edilen belgeleri kaymakamlık ve muhtarlıklardan temin etmesi gerekmektedir. Muhtaçlık karar belgesi, il ya da ilçe kurullarından alınmaktadır. Alınan belgeler Sosyal Güvenlik Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Sonuçlanır?

Evde bakım aylığı başvurusu SHÇEK İl Müdürlüğüne ulaştıktan sonra; söz konusu yardıma muhtaç birey ve ailesi hakkında bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin rapor oluşturması beklenmektedir. Rapor sürecinde ailenin ikamet adresinde yapılan incelemeler sonucunda bakım raporu tamamlanmış olmaktadır. Tüm bu işlemler doğrultusunda başvurunun sonuçlanması herhangi bir problem yaşanmadığı sürece 3-6 aylık bir süreye tekabül ettiği belirtilmektedir.

Engelli Evde Bakım Yönetmeliği Nedir?

Engelli evde bakım yönetmeliği, vatandaşların evde bakım ödemesi alıp almayacağını belirlemektedir. Evde bakım parası almak için ‘’Bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliğe uygun olmak gerekmektedir. Bu aşamada yetkililer bakıma muhtaç olan engellilerin tespitini yapma sorumluluğuna sahiptir. Engelli olan vatandaşlar, maaşı almaya başladıktan sonra üç ayda bir yetkililer tarafından kontrol edilmektedir.

Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Engelli maaşı, engelli yüzde 50 ve üzerinde olan vatandaşlara verilmektedir. Evde bakım maaşı ise kendini idame ettiremeyecek durumdaki (zihinsel engelli, yataktan kalkamayan vb.) vatandaşlara ödenen devlet yardımıdır. Engelli maaşı almak için vatandaşın yetkililer ve devlet hastaneleri tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Denetlemeden geçen kişiler engelli maaşı almaya hak kazanmaktadır.

Bakmakla Yükümlü Kişinin Maaş Alması Bakım Aylığına Engel Midir?

Bakıcının maaş alması hatta sigortalı bir çalışan olması, söz konusu aile için kişi başına düşen net gelir 967,27 TL’yi aşmadığı sürece evde bakım parası alınmasına engel oluşturmamaktadır. Ancak bakıcı olarak gösterilen kişi, sigorta karşılığı başka bir işte çalışıp hastaya bakmıyor ise bakım maaşı alınmasında aksama yaşanmasına sebep olmaktadır.

Evde Bakım Parası Kimlere Verilmektedir?

Evde bakım parası verileceği kişiler şu şekilde belirtilmektedir:

 • Üvey ya da öz fark etmeksizin bakıma muhtaç bireyin; eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, anne ve babasına maaş verilmektedir.
 • Anne babasının annesi babası,
 • Torunları ve torunlarının eşleri,
 • Kardeşi ve kardeşlerinin eşleri,
 • Kardeşlerinin çocukları ve kardeş çocuklarının eşleri,
 • Eşinin anne ve babası,
 • Eşinin kardeşinin eşleri ve çocukları,
 • Amcaları ve amcalarının eşleri,
 • Amca çocukları ile bunların eşleri,
 • Halaları ile halalarının eşleri,
 • Dayıları ve dayılarının eşleri,
 • Dayı çocukları ve bunların eşleri,
 • Teyze ve teyzelerinin eşleri,

Teyze çocukları ve bunların eşlerine engellinin bakımının sağlaması adına evde bakım maaşı verilmektedir.

Rapor Süresi Maaş Kesilmemesinde Nasıl Rol Oynamaktadır?

Evde bakım maaşı kesilmemesi için rapor süresine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu raporlarının süresi dolmadan yeni rapor işlemleri başlamalı ve çıkarılmalıdır. Çıkarılan rapor tekrardan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerine teslim edilmelidir. Aksi durumlarda evde bakım maaşında kesintiler meydana gelmektedir.

İkamet Adresi Değişikliğine Ne Yapılmalıdır?

Bakım maaşının verildiği ikamet adresinin değiştirilmesi ve bildirilmemesi durumunda haksız yere engelli maaşı alındığı ortaya çıkabilir ve başvuru sahipleri hakkında yasal süreç başlatılır. Engelli veya yasal temsilcisi tarafından adres değişikliği durumunda en geç 15 gün içerisinde yetkili yerlere bildirilmelidir.

Evde Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Evde bakım aylığı şu durumlarda kesilir ve yapılacak itirazların haklı olması durumunda tekrar bağlanabilmektedir:

 • Bakıcının hasta yanında 8 saatten daha az bulunması durumunda,
 • Hastanın bakım şartlarının kötü olması veya hastaya şiddet uygulanması durumunda,
 • Gelir düzeyinin artması halinde,
 • Yüksek mal varlığına sahip olunması durumunda,

Bakıcının yardıma muhtaç hastanın evini kötü kullanıyor olması durumunda engelli maaşı kesintileri meydana gelebilmektedir.

Evde Bakım Maaşına Bağlanmış Kişi Ölürse Ne Yapılmalıdır?

Evde bakım aylığı alan engelli bireyin vefat etmesi durumunda yetkili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin 15 gün içerisinde olması zorunlu olmakla beraber bildirilmemesi durumunda yasal işlem başlatılması söz konusu olmaktadır. Evde bakım maaşı alan kişi öldükten sonra bakıcısının aldığı maaş kesilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Kız Çocukları Annenin ve Babanın Maaşını Alabilir mi?

Fakir Aileler İçin Devlet Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu