Sosyal Yardım Platformu

2019 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

2019 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

2019 evlat edinme şartlarının neler olduğu uzun yıllardır evlat edinme çerçevesinde emek harcayan aileler tarafından oldukça merak edilen bir konu başlığıdır. Temmuz 2018 itibariyle halihazırda evlat edinmek için sırada bekleyen 1900 aile olduğu göz önüne alınırsa bu konuda yapılan her düzenlemenin oldukça yakından takip edildiği de belirtilmesi gereken önemli bir detay olarak belirtilebilir. Bu yönde 2018 yılında yapılan en önemli değişiklik halk arasında 40 yaş kuralı olarak bilinen prosedürün ortadan kaldırılmasıdır.

40 Yaş Kuralının Kaldırılması

Özellikle Nisan 2018 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde evlat edinmeyle ilgili “en katı kural” olarak nitelendirilen 40 yaş sınırının da ortadan kalkmış olması, bu yönde uzun bir süredir aileler tarafından talep edilen bir detay olarak da göze çarpmaktadır. Bu uygulama çerçevesinde Nisan 2018 tarihine kadar olan sürede evlat edinmek isteyen ailelerle evlat edinilmek istenen çocuk arasında en az 40 yaş olması gerekirken bu noktada 40’lı yaşlardaki ailelerin evlat edinebilmeleri oldukça zor bir durum olarak göze çarpmaktaydı.

Evlat Edinme Yönetmeliğinde Yapılan ve Yapılması Düşünülen Düzenlemeler

Evlat edinme yönetmeliğinde 2018 yılında yapılan değişiklikle evlat edinen aileler ile evlat edinilecek çocuk arasında en az 40 yaş fark olması gerekliliği ortadan kalkarken bu yönde evlat edinen ailelerin periyodik olarak izlenecek olması da önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekmektedir. Evlat edinme şartları çerçevesinde;

 • Bir aile ya da kişinin evlat edinebilme ehliyetine sahip olmasının ilk şartı kişi ya da kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
 • Evlat edinecek eşlerin ya da kişinin okur yazar ve en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • Çocuğun evlat edinen aile tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış aynı zamanda eğitilmiş olması
 • Evlat edinen ailelerin bakanlık tarafından periyodik olarak ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) çerçevesinde istihdam edilen personel tarafından ziyaret edilmesi, ziyaretlerin belli dönemlerde yapılmasının sağlanması
 • Ailelere evlat edinme yöntemi çerçevesinde bekleme süresinin daha uzun olmasından ötürü evlat edinme yerine koruyucu aile seçeneğinin sunulması
 • Evlat edinecek kişi veya eşler için daha önceden 40 yaş olan sınırın (evlat edinecek kişiyle evlat edinilen arasındaki yaş farkı) 18’e düşürülmesi
 • Çocuğun anne babası varsa onların da rızasının alınması
 • Vesayet altından bulunan çocuklar için vesayet dairelerinden izin belgesi alınması
 • Evlat edinecek olan eşlerin her ikisinin de 30 yaş üstünde olmaları ve evliliklerinde beş yılını doldurmuş olmaları
 • Küçüğün ayırt etme yeteneği varsa onun da rızasının alınması
 • Evli olmayan ve evlat edinmek isteyen kişilerin otuz yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Babalara Da Annelik Haklarının Sağlanması

2019 yılı evlat edinme prosedürüyle alakalı yapılan bir değişiklik de babalara daha önce sadece kadınlara sağlanan annelik haklarının verilmesi oldu. Bu yönde önceden sadece annelere sağlanan, 3 yaşından küçük çocukları evlat edindikten sonra verilen 8 haftalık izin babalara da kullandırılmaya başlarken; bu 8 haftalık babalık izni bittikten sonra ücretsiz izin, yarım çalışma ve çocuğun ilköğretim çağına gelene kadar istenilen bir dönemde yeniden yarım çalışma gibi hakları kullanabilmeye başlandı. Analık ya da babalık izninden sonraki yarım çalışma döneminde İŞKUR’dan ödenek alınabilmesi de mevzuata giren bir diğer detay olarak göze çarptı. Aynı zamanda kişilerin devlet memuru ya da özel sektör çalışanı olmaları da bu noktada herhangi bir önem arz etmiyor. Bu haktan tüm sigortalı çalışanlar yararlanabiliyor. Ek olarak evlat edinen anne babalardan herhangi birinin ya da ikisinin engelli olması durumunda ise bu 8 haftalık izin 12 haftaya kadar da çıkabiliyor.

Evlat Edinme Başvurularının Yapılması

Evlat edinme başvurularının yapılması yukarıda belirtilen şartların tam ve eksiksiz olarak sağlanmasıyla mümkündür. Evlat edinme işlemleri ve başvurularının özünde evlat edinmek isteyen çocuğun öncelikle korunarak, daha sonra geleceğinin garanti altına alınması, çıkarlarının gözetilmesi ve sahip çıkılması yatmaktadır. Evlat edinmek isteyen aileler başvuruda bulundukları çocuklar için her türlü yükümlülükleri kabul ederken daha ilk başvuru anından itibaren önemli bir sorumlulukla da karşı karşıya kalmaya başlarlar. Evlat edinmek için gerekli şartları sağlayan ailelerin evlat edinmek için nereye başvuruda bulunabilirim sorusu için önlerinde iki adet seçenek bulunmaktadır;

 • Direkt olarak biyolojik aileden evlat edinme yoluna gidilmesi
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar vasıtasıyla evlat edinme prosedürünün tamamlanması bu yönde başvurulacak seçeneklerdir.

Bu yönde evlat edinilecek çocuğun biyolojik aileden istenmesi durumunda yasalar çerçevesinde direkt olarak aile mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Evlat Edinme Başvurusu İçin Tamamlanması Gereken Evraklar

Evlat edinme başvuru aşamasına gelen aileler ya da şartları sağlayan bekar kişiler için evlat edinme şartları 2019 kapsamında başvuru esnasında sunulması gereken belgeler;

 • Nüfus müdürlüğünden alınmış onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Başvuruda bulunan tüm kişiler için alınmış adli sicil kayıt belgeleri
 • Muhtarlık ya da nüfus müdürlüklerinden alınmış yerleşim belgeleri
 • Son mezun olunan okulu gösteren diploma veya öğrenim durum belgesi
 • Kişilerin sosyal güvencelerinin olup olmadığını gösteren durum belgeleri
 • Her bir kişi için alınan ve kurul tarafından onaylanmış sağlık raporları
 • Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanmış oturma belgelerinin aslı

Başvuru Sonrası Süreç

Evlat edinme başvurusunda bulunan aileler için gerekli evrakların tamamlanabilmesi için ailelere 2 aylık bir süre tanınır. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayıp gereken şekilde teslim eden aileler ikamet ettikleri adreslerde kurum yetkilileri tarafından yılda iki kere periyodik olarak haberli, yılda en az üç kez de habersiz olarak ziyaret edilip;

 • Maddi şartlar
 • Çocuğa sağlanacak imkânlar
 • Evlat edinmeyle alakalı düşünceleri
 • Genel tavırları gibi başlıklarda değerlendirmeye alınırlar.

Yapılan değerlendirmeye ait raporlar yazılı olarak sosyal inceleme raporları adı altında resmi bir belge haline getirilip sıraya alınırken hem bebek evlat edinme şartları hem de daha büyük yaştaki çocukların evlat edinebilmesi için bir sonraki sürecin de başladığı görülmektedir. Bu süreç için herhangi bir süre kıstası belirtmek mümkün değildir. Raporlar olumlu ve olumsuz anlamda ayrıca aileyle de paylaşılır. Özellikle evlat edinmek istenen çocuklar alakalı yaş ve cinsiyet tercihi belirtildiğinde süreç oldukça uzaya bilirken; bu yönde herhangi bir talep olmaması durumunda ise evlat edinme sürecinin daha da kısaldığından söz etmek mümkündür. Bu yönde sıralamada dikkate alınan unsurlar;

 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun sağlık durumu, herhangi bir rahatsızlık ya da engelinin bulunup bulunmadığı
 • Kardeşi olan çocuklar için, ailenin kardeşini isteyip istemediği ya da birbirlerine yakın oturup oturtulmadığı ilgili detayları içerir. Buradaki tek istisna ailenin kardeşleri birbirinden ayırmadan evlat edinme isteğidir. Bu yönde herhangi bir sıralama ya da bekleme süresi söz konusu değildir.

Evlat Edinilecek Çocuğun Aileye Teslimi

Evlat edinme şartlarını tam olarak yerine getiren aileler için hazırlanan kanaat raporunun olumlu olması durumunda aileler evlat edinme için sıraya koyulurken, “evlat edinme geçici bakım sözleşmesi” adı altında aileler evlat edinmek istedikleri çocuğun bir yıllık bakım ve eğitimlerini üstlenirler. Haberli ya da habersiz ziyaretlerde tam velayet unsurları sağlanmışsa evlat edinilecek çocuğun aileye teslimi kapsamında çocuk aileye kalıcı olarak verilmekte ve çocuk aynı zamanda kendisini evlat edinen ailenin de mirasçısı durumuna gelmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İkiz ve Üçüz Bebeklere Devlet Yardımı Şartları

İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Mustafa dedi ki:

  Mrh.benim babam a 1 sene önce ötv indirimi için rapor aldı 1.hastane %76 2.hastane %83 hakem hastanesi %86 verdi bizim istediğimiz %90 ancak alamadık 1 sene oldu tekrar farklı bir ilde başvuru yapabilirmiyiz tşk

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, farklı bir ilde engelli raporu veren üniversite yada Devlet Hastanesine müracaat edebilirsiniz.