2018 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Güncelleme Tarihi: 17.11.2018


Evlat edinme şartları nelerdir ? evlat edinmek için başvuruda bulunan ailelerin sayısı oldukça fazladır.  Başvuruda bulunan ailelerin, kendilerinden istenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bir aile sadece evlat edinmek istiyorum demek ile evlat sahibi olamamaktadır. Bir çocuğu evlat edinmek için önemli olan ve gereken bütün şartların başvuruda bulunan aile tarafından sağlanmış olması gerekir.

Evlat edinme şartları nasıldır ve ailenin evlat sahibi olması için yapması gerekenler nelerdir maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Bir ailenin evlat edinebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Evlat edinmek için eşlerin en az beş yıllık süre evli olmaları gerekir. Beş yıl evliliklerini devam ettirmiş ve otuz yaşını doldurmuş olan aileler başvuru yapabilirler.
 • Ailenin evlat edinmek istediği çocuğun bakımını ve sorumluğunu bir sene öncesinden almış olması ve eğitilmiş olması gerekmektedir.
 • Bir çocuğu evlat edinebilmek için, ayırt etme gücüne göre evlat edineceği aile için rızası olması gerekir.
 • Çocuğu evlatlık olarak almak isteyen aileden, anne ve babanın rızasının olması gerekir.
 • Çocuğu evlat edinmek isteyen eşler ile çocuğun yaş farkının en az 18 olması gerekir.
 • Vesayet altında bulunun çocuklar için vesayet dairelerinden izin alınması gerekir.
 • Evlat edinecek olan ailenin en az ilkokul mezunu olması gerekir.

Evlat Edinmek İçin Başvurular Nasıl Yapılır?

Evlat edinmek için nereye başvurulur? sorusunun cevabını arayan aileler için kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle yazının başında sıraladığımız şartların sağlamış olması gerekir. Evlat edinme şatlarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olan kişilerin veya çiftlerin evlat edinebilmesi iki seçenek vardır.

Benzer İçerik:  Genel Sağlık Sigortası Borç Sorgulama

Aileler iki yol izleyerek evlat edinebilirler. Birinci yolda Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan kuruluşlara yapılacak başvurular ile evlat edinilebilir. İkinci seçenekte ise biyolojik aileden evlat edinilecek çocuk istenebilir. Çocuğun biyolojik aileden istenmesi için doğrudan Aile Mahkemesine başvuru yapılır. Evlat edinme işlemleri evlat edinilmek istenen çocuğun korunmasını, sahip çıkılmasını ve çıkarlarının gözetimini ön planda tutarak kanun kapsamları doğrultusunda yürütülmektedir.

Aileler, evlat edinmek için başvuruda bulunduğu çocuk ile ilgili meydana gelecek olan bütün işlemlerle ilgili yükümlülükleri kabul etmek zorunda olurlar. Eşlerin yaşadıkları ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapmaları halinde gerekenleri müdürlüğün konu ile ilgili bölümünde görev yapan personelden öğrenebilirler.

Evlat Edinme Başvurusu İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Evlat edinme başvurusu yapan ailelerin başvuru sırasında hazır bulundurmaları gereken evraklar şunlardır;

 • Onaylı nüfus kayıt örneği
 • Başvuruda bulunan her kişi ve ailesi için sabıka kayıtları
 • Nüfus müdürlüklerinden veya muhtardan alınmış olan yerleşim belgesi
 • Eğitim ve öğretim durum belgesi
 • Başvuru sahiplerinin mal varlığını gösteren belgeler
 • Başvuru sahiplerinin sosyal güvencelerini gösteren belgeler
 • Sağlık kurulu raporu
 • Türkiye’de ikamet yabancı vatandaşlar veya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için oturma izin belgesi şeklinde sıralanmaktadır.

Evlat Edinme Başvuru Sonrası Süreci

Evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularının gerçekleşerek işleme başlanması için istenilen bütün evrakları en geç 2 ay zarfında tamamlayarak teslim etmeleri gerekir. Başvuru yapan eşler ikamet ettikleri adreslerde 6 aylık zaman dilimi içerisinde ziyaret edilirler.

Başvuru sahiplerinin evlat edinmek için incelemeleri yapılırken birlikte yaşadıkları kişiler, evlat edinmenin maddi şartları ve ekonomik güçleri, evlat edinme ile ilgili düşünceleri ve tavırları genel bir değerlendirmeye alınmaktadır. Ziyaretler en az beş kere olmak üzere haberli olarak veya habersiz olarak gerçekleşir ve inceleme sonunda toparlanan tüm bilgiler ile sosyal inceleme raporu hazırlanır. Rapor sonucunda belirlenen olumlu veya olumsuz kanaat aileye yazılı olarak bildirilmektedir.

Benzer İçerik:  İBB Sosyal Yardım Kartları Kapatıldı

Sonucun olumlu olması durumunda evlat edinme süreci için dosya sıraya alınmaktadır ve evlat edinme süreci ne kadar sürer net olarak belirlemek zor olur. Evlat edinilmek istenen çocukta cinsiyet tercihi ve yaş sınırı belirlemesi yapılmaması durumunda sıra bekleme süreci daha kısa olabilmektedir. Sıralamada dikkate alınacak hususlar;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun sağlık durumu
 • Kardeşi olan çocukları için birlikte isteme durumları veya birbirlerine yakın oturmaları şeklinde belirlenmektedir. Bu hususlar arasında kardeşleri birlikte isteyen aileler için sıralama gözetlenmez.

Evlat Edinilen Çocuğun Aileye Teslim Edilmesi

Gerekli evrakları tamamlayarak evlat edinme şartlarını yerine getiren aileler kanaat notlarının olumlu olması sonunda sıraya girmektedirler. Dosya işlerinden sorumlu olan görevli tarafından sırası gelen ailelerle iletişim kurulmaktadır. Aile ve evlat edineceği çocuk tanıştırılmak üzere kuruma çağrılmaktadır.

İl müdürlüğü ve kuruluş arasında yapılan ortak bir değerlendirme ile il müdürlüğü ve aile arasında ‘Evlat edinme geçici bakım sözleşmesi’ adı altındaki sözleşme imzalanmaktadır. Bütün bu süreç sonunda çocuk aile yanına yerleştirilerek yeni ailesi ile yeni hayatına başlamış olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 305. maddesine göre; ailelerin evlat edinecekleri çocuğa 1 yıl boyunca bakmak ve eğitim vermek durumu vardır. Bu durumu gerçekleştiren aileler il müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınırlar ve olumlu olması sonucunda evlat edinme davasını açabilirler. Çocuğun aile yanına yerleştirmesinden sonra evlat edinme sürecine kadar aile haberli olarak ve habersiz olarak ziyaret edilmektedir.  Ailenin çocuk için uygunluğunun belirlendiği bu süreç karar aşaması için oldukça önemlidir. İzleme süreci esnasında çocuk için ailenin uygun olmadığı belirlenir ise 1 yıllık süre dolmadan çocuk aileden geri alınmaktadır.

Tercih hakları aileler için ne kadar var ise çocuğun tüm hakları onun adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korunmaktadır. Evlat edinilen çocuğun kazandığı hakları şu şeklide sıralayabiliriz;

 • Evlat edinilen çocukların hakları yasal olarak öz çocukların hakları ile aynı olur.
 • Çocuğun anne ve babasının hakları ve hükümleri tamamen çocuğu evlat edinen aileye geçer.
 • Evlat edinilen çocuk kendisini evlat edinen ailenin mirasçısı olur.
 • Evlat edinilen çocuğun yaşı küçük ise ailenin soyadını alır.
Benzer İçerik:  Sözleşmeli Er Maaşları

Ailelerin tercih etmesi ile evlat edindikleri çocuğa yeni bir isim vermeleri mümkün olmaktadır. Özellikle bebek gurubunda yer alan çocukların evlat edinilmesinden sonra dava açılarak isimleri değiştirilebilir ve evlat edinin aile tarafından tercih edilen isimlere sahip olurlar. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük çocukların nüfus kaydına anne ve baba ismi olarak evlat edinen eşlerin isimleri yazılmaktadır.

Çocukların Evlat Edinilmesinde Gizlilik

Evlat edinmek üzere başvuruda bulunan aileler genellikle yeni doğmuş bebek evlat edinmeyi tercih etmektedirler. Özellikle terk edilmiş olan bebeklerin evlat edinilme tercihindeki sebep ileride ailelerinin ortaya çıkarak çocuğu ellerinden almak isteme korkusu olmaktadır. Kimsesiz olan çocuklar ailesine ait bilgilerin olmadığı çocuklardır.

Türk Medeni Kanunu’nun 314. Maddesine göre ‘Evlat edinme ile ilgili olan bilgi, kayıt ve belgeler mahkeme kararı olmadan veya evlatlık istemediği sürece hiçbir şekilde açıklanamaz’ ile gizlilik hükmü altındadır. Evlat edinme kayıtları mahkeme kararı olmadan ve evlatlık verilen çocuk istemediği sürece asla açıklanamaz.  Çok küçük bir olasılık dahilinde ise çocukların ebeveynlerinin ileride ortaya çıkmaları ve çocuklarını arama riski bulunmaktadır.

Paylaşarak Bize Destek Olabilirsiniz!
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan
1 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 5,00.
Loading...

2 Yorumlar
 1. 18 Kasım 2018
  • 19 Kasım 2018

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir