EYT Yasası Çıkarsa Emekliliği Nasıl Etkileyecek?

İnsanlar yaşlılık ve sağlıklarında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı ömür boyu çalışma imkanı bulamazlar. Bu nedenlerle de henüz genç ve sağlıkları yerinde iken hem çalışarak günlük ihtiyaçları karşılamaya hem de gelecekleri için yatırım yapmaya çalışırlar. Bu yatırımların arasında geliri yüksek olanlar için menkul ve kira getirisi olabilecek gayrimenkul almak gösterilebilir. Maaş alamasa da alabileceği kira ile hayatının sonuna kadar giderlerini karşılayabilmeyi umut ederler. Geliri yatırım yapmaya yetmeyen insanların da bu yaşlılık ve sağlıklarından dolayı iş göremeyeceği durumlarda mağdur olmaması için bir kısmını iş verenlerin, bir kısmının ise kendi hak ettikleri maaşlarından kesilen primlerle emekli maaşı fonu oluşturulmuştur.

Emeklilik yaş, prim ve sürelerini her ülke yaşam şartlarına göre kendi yasalarına göre düzenlemiştir. Ülkemizde de 1982 anayasası ile belirlenmiş ancak sonradan çıkan kanunlarla emeklilik şartları değişikliklere uğramıştır. Biz de bu yazımızda Kısaca ülkemizdeki emeklilik şartlarından bahsederek; Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT nedir?, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Neden Mağdur Oldu ?, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Ne İstiyor?, EYT Yasası Kabul Edilirse Ne Olacak ? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeleri paylaşacağız.

Türkiye’de Kaç Yaşında Emekli Olunur?

08/09/1999 ve 01/10/2008 yıllarında çıkan kanunlarla emeklilik yaş, hizmet süresi ve prim günleri arttırılmış bununla birlikte Aylık Bağlanma Oranları da kademeli olarak düşürülmüştür. Peki şu an emeklilik yaşı kaçtır? İş gününü dolduranlar emekli olmak için kaç yaşına kadar beklemek durumundalar? Belirlenen bir hizmet süresi var mıdır?

Yukarıda ki tarihlerde sosyal güvenlikte yapılan köklü değişiklikler nedeniyle mevcut durumda 08/09/1999 tarih ve öncesi sigorta başlangıcı olanların farklı, bu tarih ile 01/10/2008 tarihleri arasında olanların ve 01/10/2008 tarihi sonrası olanların emekli olma yaş, hizmet süresi ve prim günleri farklıdır. Bu yazımızda emeklilik şartlarına kısaca değinerek asıl konumuz olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında bilgiler vereceğiz.

Erkeklerde Emeklilik Yaşı

Erkeklerde Emeklilik yaşı hesaplamasında mevcut durumda en eski 08.09.1976’dan önce sigortalı olan SSK’lılardan 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün sigortalı olan veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber 25 yıldan beri sigortalı olan ve en az 5000 gün prim ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. 08/09/1976 tarihinden 08/09/1999 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanların emeklilik yaş, hizmet süreleri ve prim şartlarını;

İkinci çıkan kanun ile İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

7200 günü 31 Aralık 2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşına geldikleri zaman emekli olabilirler. Bu şarta uymayan erkeklerin SSK emeklilik şartları ise aşağıda verilmiştir:

 • 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 61 yaştır.
 • 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 62 yaştır.
 • 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 63 yaştır.
 • 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 64 yaştır.
 • 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.
 • 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş şartı 65 yaştır.

Erkeklerin SSK’dan 5400 Gün İle Emeklilik Şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları /tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı

Kadınların SSK emeklilik şartları 08.09.1999 gününden önce işe girmiş yani sigortalı olmuş, 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girmiş yani sigortalı olmuş ve 01.05.2008 gününden sonra işe girmiş yani sigortalı olmuş durumlarına göre üç ayrı kategoride incelenir.

 • İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlaması gereken sigortalılık süresi 20 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur.
 • İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 ile 0 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihlerine göre değişmektedir.  Detayını;

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, EYT nedir?

EYT “Emeklilikte yaşa takılanlar” için kullanılan bir kısaltmadır. Bu tanım 08/09/1999 yılında çıkan sosyal güvenlik kanunu ile bu tarih öncesi işe başlayanların yaşa takılması yani emeklilik yaşının uzamasını anlatır. emeklilik hakkını işe girdikleri yıl itibarıyla kazanmış ancak emekli maaşını Mevcut yasa ile birlikte bu kişiler SGK‘nın yeniden düzenlediği, ilk sigorta başlangıcına göre sigorta hizmet sürelerini ve yaş hadlerini doldurduklarında emekli olabilirler. Bu durum Türkiye’de yaklaşık 6.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 1999 yılında çıkan bu yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Neden Mağdur Oldu ?

Mevcut yasada emekli olabilmek için 3 şartı yerine getirmek mecburidir. Bu şartların ilki sigorta başlangıcından itibaren geçirilmesi gereken hizmet süresidir. İkinci şart, sigorta başlangıcına göre belirlenen prim ödeme gün sayısıdır. SSK’ 4/a ya tabi çalışanlar için 08 09 1999’a kadar emeklilik sisteminde sadece bu iki şart mevcuttu. Bağ-kur lu 4/b ve Memurlar 4/c ye tabi çalışanlar ise prim gününü sağladıktan sonra emekli olabiliyordu.

SSK 4/a lılarda;

 • Kadınlar 20,
 • Erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanın yanında bir de 5000 günü tamamlamışlarsa SSK’dan hemen emekli oluyorlardı.

Bağ-Kur’lular ile Memurlardan ise;

 • Kadınlar 20,
 • Erkekler 25 tam yıl prim ödeme şartını yerine getirir getirmez, başkaca bir şart aranmaksızın emekli oluyorlardı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ne İstiyor?

Seçimin de yaklaştığı son günlerde seslerini duyurabilmek için aktif bir şekilde kampanyalar yürüten ve bunu sosyal medyaya da yansıtan emeklilikte yaşa takılanlar bununla birlikte 17 Mart 2019 tarihinde yaklaşık 1 milyon kişi ile bir miting düzenledi.  1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın Anayasaya aykırı bir şekilde geriye doğru işletilmesi nedeniyle mağdur kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar ayrıca 2002 ve 2008 yıllarında çıkarılan yasalarla da kademeli geçiş getirildiğini, emeklilik günleri ve çalışma seneleri dolan çalışanlara yaş şartı getirildiğini bu nedenle de emeklilik haklarının 3 ila 10 sene uzadığını belirtiyorlar.

EYT Yasası Kabul Edilirse Ne Olacak ?

Bu konuda bir düzenleme yapılır ve geriye dönük kanunun işletilmemesi kararı alınır ise 08.09.1999 tarihinden önce geçerli olan; SSK’lılar için eski 506 Sayılı Kanun, Bağ-Kur’ lular için 1479 Sayılı Kanun ve Emekli Sandığına tabi olanlar için 5434 Sayılı Kanun hükümlerinde Yer alan emeklilik şartlarına dönüş yapılması söz konusu olabilecektir.

Eyt kanunu ile ilgili Meclise birçok teklif geldi. Bu teklifleri;

https://www.ssk.biz.tr/emeklilikte-yasa-takilanlara-eyt-erken-emeklilik-mi-geliyor/ yazımızda sizlerle paylaşmıştık.

Çıraklık ve Stajyerlik Sigorta Başlangıcı Bulunanların Durumu Ne Olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kadar Çırak ve Stajyerlik sigorta başlangıçlarının sayılmaması da büyük bir sorun olarak gündemde sıcaklığını koruyor. Çıraklık ve stajyerlik geçen sigortalılık sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden emeklilik başlangıcından sayılmıyor. Dolayısıyla EYT yasası çıksa bile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece çıraklık-staj sigortası bulunanlar bu yasadan faydalanamayacak. Çıkabilecek bu kanundan yararlanabilmek için bir gün bile olsa belirtilen tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi primin bulunması gerekmektedir. Staj ve çıraklık sürelerinde emeklilik için gerekli olan Uzun vadeli Sigorta primleri ödenmemektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile İlgili Hangi Gelişmeler Yaşanmıştı?

EYT’ler sürekli seslerini duyurmak için bir araya geliyorlar. Bunun en son örneğini de İstanbul Maltepe de yaptıkları mitingle tekrar görmüş olduk. Her platformda taleplerini siyasilere, hükümete, sendikalara ileterek bu duruma bir çözüm getirilmesini bekliyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde EYT’ler ilgili yaşanan gelişmeler:

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın EYT ile ilgili açıklaması şöyleydi:Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulamadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu AB’de 65’tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım. Bu yasa ileri değil geriye gitmektir.
 • CHP komisyona başvurdu. CHP Grubu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na başvurarak, “Emeklilikte yaşa takılanlara” ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.
 • İyi Parti’nin EYT önergesinin Meclis’te görüşülmesi CHP, MHP ve HDP’nin verdiği destekle kabul edildi.
 • Numan Kurtulmuş’tan EYT açıklaması: “O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye’nin kaldırabileceği bir yük değil.”
 • Devlet Bahçeli’den EYT açıklaması: “Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, “Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynı, yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP’nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır.”
 • İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan EYT açıklaması: “Biz bu yasanın çıkarılması konusundaki talebimizde ısrarlı olacağız. Emeklilikte yaşa takılanların maliyeti Cumhurbaşkanının söylediği maliyette değil, bir kere orada gerçekten yanlış bir hesap var. Bu geçmişte yapılan birtakım emeklilik uygulamalarıyla şu anda emeklilik hakkı kazananlar arasında ciddi bir adaletsizlik yaratıyor.”
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Eyt açıklaması: ‘Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında’

Seçim Vaatlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Bir Gelişme Var mı?

Büyük Şehir Belediye Başkan adaylarına sıkça Emeklilikte yaşa Takılanlar ile ilgili sorular yöneltilmektedir. Adayların konu ile ilgili yaklaşımları ve açıklamaları şöyle;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ nın EYT açıklaması: “Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız (Mansur Yavaş) böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ nın EYT açıklaması:

‘EYT sorununun köklü çözümü yasal düzenlemeyi gerektirmekle birlikte biz üzerimize düşeni yapacağız. Sağlık yardımından faydalanmanız için giderleriniz belediye tarafından karşılanacak.’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ ın EYT açıklaması: EYT konusuna dair bir vatandaşın sorusuna ‘Biraz sabır, Biraz daha sabır’ yanıtını verdi.

Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım, Maaş Sorgulama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu