Maaş Yardımı

2020 Fakirlik Maaşı Başvuru Şartları ve Gerekli Evraklar

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen fakirlik maaşından faydalanmak için muhtaçlık belgesine sahip olmak gerekir. Fakirlik maaşı kullanımı, Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara tabi tutulmuştur. Fakirlik maaşı için belirtilen ödenekler, sadece şartlara uyum sağlayan kişilere verilmektedir. Kurum tarafından belirtilen şartlara uyum sağlamayan kişilerin fakirlik maaşı almasına izin verilmezken, fakirlik maaşı gerekliliğini ortadan kaldıracak durumlarda da ödenekler sonlandırılmaktadır. Fakirlik maaşı kullanım hakkı kazanan kişiler, aldıkları ödemeleri iade etmek zorunda değildir.

Fakirlik Maaşının Özellikleri Nelerdir?

Yaşlılık maaşları, 18 yaşından büyük olan engellilere, 65 yaşın üzerindeki kişilere ve muhtaçlık belgesi bulunan vatandaşlara verilen sosyal yardımdır. %40 üzeri engelli raporu bulunan kişiler, gelir testinde belirlenen tutarın altında aylığa sahip olmak şartıyla engelli aylığı almaktadır. Emekli maaşı ve farklı bir geliri bulunmayan yaşlılar için aynı ödenek 65 yaş üstü maaşı olarak verilmektedir. Yetim maaşı bulunan, engellilerin bakımından sorumlu olan, eşini kaybeden ve 18 yaşından küçük çocukları olan kişiler de muhtaçlık aylığı kapsamında ödeme almaktadır.

Muhtaçlık aylığı kapsamında yapılan ödemeler, destek olarak verilmekte ve geri ödenmesi talep edilmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm bireyler, sosyal yardımlar kapsamında muhtaçlık aylığı kullanma hakkına sahiptir. Muhtaçlık aylıklar, 2 ayda bir ya da ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. Kurum tarafından belirtilen şartları sağlayan tüm vatandaşlar, muhtaçlık aylığı kapsamında destek alabilirler.

Fakirlik Maaşı Ne Kadardır?

Muhtaçlık aylığının tutarı, 2020 yılında yapılan %15 değerindeki zamla birlikte 817 TL’ye yükselmiştir. Muhtaçlık aylığından faydalanacak kişiler, ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukları için de yardım talep etmektedir. Muhtaçlık aylığının limitleri, kişilerin özel durumuna göre değişmektedir. %40 değerinde engelli raporuna sahip olan kişilerle, %90 oranında engel raporu bulunan kişilere aynı tutarda muhtaçlık aylığı verilmemektedir. Farklı bir sosyal yardım alan kişiler, aynı anda muhtaçlık aylığı talebinde bulunamazlar. Muhtaçlık aylığı kullanan kişiler, ödemelerini PTT şubelerinden ya da adlarına açılmış Ziraat Bankası hesaplarından alacaktır.

Fakirlik Maaşına Etki Eden Kriterler Nelerdir?

Fakirlik maaşının alınmasında etkili olan, belli başlı kriterler bulunmaktadır. Fakirlik maaşı için belirlenen temel kriterler, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Sosyal yardım talebinde bulunan çocukların, anne ya da babasından bir tanesinin hayatta olup olmadığı değerlendirilir.
 • Çocukların anne ya da babasının şehit olup olmadığına bakılır.
 • Aile bireyleri içerisinde gazi olup olmadığı dikkate alınır.
 • Aile bireylerinin aynı yerde yaşayıp yaşamadıkları dikkate alınır.
 • Kişiler adına hazırlanmış herhangi bir sosyal güvencenin olup olmadığı değerlendirilir.
 • Kişilerin nafaka alma hakkının olması ya da nafaka kullanımının bulunup bulunmaması değerlendirilir.
 • Hane halkının aylık toplam geliri dikkate alınır.
 • Engelli raporu bulunan kişilerin, engel oranı değerlendirilir.
 • %40 ila %59 arası, %60 ila %70 arası ve %90 üzeri olmak üzere, 3 ayrı kategoride engelli maaşı değerlendirmesi yapılmaktadır.
 • Başvuru sahiplerinin evli ve çocuklu olup olmadıklarına dikkat edilmektedir.

Kişilerin evde bakım parası alması, eğitim yardımı alması, yaşlılık maaşı alması, yetim aylığı alması, dul maaşı alması ya da farklı bir sosyal yardım kullanması, fakirlik maaşı kullanımını engellemektedir.

Fakirlik Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

Fakirlik maaşı başvurusunda gerekli görülen temel şartlar, aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Türk vatandaşı olmayan kişiler, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen desteklerden faydalanamazlar.
 • Muhtarlık onaylı, güncel fakirlik belgesine sahi olunmalıdır.
 • Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilmiş, farklı yardım ve aylıklardan faydalanmamak gerekir.
 • Nafaka alan veya nafaka alma hakkı bulunan kişiler, fakirlik maaşı talep edemezler.
 • Kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı bulunmamalı ve SGK tarafından verilen herhangi bir sosyal güvence olmamalıdır.
 • Engelli raporu olan kişilerin, en az %40 ve üzeri engele sahip olması gerekir. Engelli raporunun devamlılığının bulunması, güncelliğini yitiren raporların yeniden alınması gerekir.
 • Yaşlılık maaşı kapsamında sosyal destek almak isteye kişilerin, emekli maaşları bulunmamalıdır. 65 yaşından küçük olan kişiler, yaşlılık maaşı talep edemezler.
 • Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 3/2’sinden fazla olmaması gerekir.
 • Düzenli bir işe sahip olan sigortalıların, sosyal yardım kapsamında fakirlik maaşı almasına izin verilmemektedir.
 • Düzenli geliri bulunan kişiler, muhtaçlık aylıklarından faydalanamazlar.
 • Kendilerine ait gayrimenkulleri ve taşınmazları bulunan kişiler, mal varlığı sebebiyle fakirlik maaşından faydalanamazlar.
 • Gelir testi yapılmadan, fakirlik maaşı başvurusu yapılmasına izin verilmemektedir.
 • Aylık gelir toplamının, muhtaçlık aylığı tutarını geçmemesi gerekir.

Belirtilen şartların tamamına uyum sağlayan kişiler, kaymakamlık binasında yer alan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğüne gitmelidir.

Fakirlik Maaşı Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Muhtaçlık aylığı başvurusu için talep edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Başvuru sahibine ait kimlik belgesi fotokopisi
 • Hane halkının kimlik fotokopileri
 • Güncel ikametgâh kayıt belgesi
 • Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi
 • Engellilere ait %40 üzeri engelli raporu
 • Aylık net geliri gösteren gelir belgesi
 • SGK hizmet dökümü
 • Sağlık raporu
 • Gelir testi
 • Muhtaçlık maaşı başvuru formu

Belirtilen evraklar, muhtaçlık aylığı türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Muhtaçlık aylığı kapsamında istenen evraklar, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fakirlik maaşı başvurusu yapmak için üç ayrı yöntem kullanılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı için doğrudan kuruma gidilebilir, posta yoluyla evraklar iletilebilir ya da internet üzerinden başvuru formu doldurulabilir.

Muhtaçlık aylığı başvurusu için yapılması gereken işlemler, tüm detaylarıyla belirtilmiştir:

 • Muhtaçlık aylığı başvurusu için SYDV internet sitesinde linki bulunan ya da kurum tarafından elden verilen başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Engelli bireylerin, başvuru formunun yanında engelli raporlarını da kuruma sunması gerekecektir.
 • Başvuru formunda talep edilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra, hazırlanan belgeler postayla Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir.
 • İsteğe göre, evrakların elden teslim edilmesine de izin verilmektedir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen gelir testi de doldurulduktan sonra, muhtaçlık aylığı başvurusu incelemeye alınacaktır.

Fakirlik Maaşı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Muhtaçlık aylığı başvuru sorgulama işlemleri, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-devlet sistemi haricinde, SDYV iletişim numarası ve Alo 170 iletişim numarası üzerinden de sorgulama yapılmaktadır.

Muhtaçlık maaşı başvuru sorgulamasının detayları şu şekildedir:

 • Telefon üzerinden muhtaçlık aylığı sorgulaması yapmak için 0 (312) 415 50 00 iletişim numarası ya da Alo 170 iletişim numarası aranmalıdır. Muhtaçlık aylığı sorgulaması yapılmak istendiği belirtildikten sonra, başvurunun son durumu teyit edilebilir.
 • İnternet üzerinden fakirlik maaşı sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi kullanılmalıdır.
 • https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, muhtaçlık aylığı sorgulama sayfası açılabilir.
 • Ana sayfada bulunan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgileri doğrulanmalıdır.
 • E-devlet giriş işlemlerinin ardından, e-hizmetler sayfasından “Kurumlar” bölümüne giriş yapılmalıdır.
 • Açılan sorgulama sayfası kullanılarak, muhtaçlık aylığı başvurusunun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir.
 • Muhtaçlık aylığı sorgulama sayfasında, onaylanan başvurular için ödeme bilgileri ve alınacak aylığı tutarı yer alacaktır.

Fakirlik maaşı onaylandıktan sonra, kişiler adına açılan Ziraat Bankası hesabı ya da PTT üzerinden maaşların ödemesi yapılmaktadır.

Çocuk Parası Yardımı Nasıl Alınır?

Yaşlılık Aylığı ve Başvuru Şartları

Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır ?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

153 Yorum

 1. Merhaba.Annemin yüzde altmış engelli raporu var.babam emekli maaşı aliyor ama borca kesiliyor. Ellerinde 400 lira maaş kalıyor. İşsiz birde oğulları var.muhtaçtır maaşı alabilirlermi

  1. Merhaba, babanız emekli iken anneniz muhtaçlık maaşı alamaz

 2. 46 yasımdayım 3 çocuk okutuyorum biri üniversiteye gidiyor diğerleri 7. sınıfı okuyorlar eşimden boşandım nafaka almıyorum kiradayımzor geçiniyorum sosyal yardımlaşmaya başvurdum çalışabilecek durumdasiniz diyerek onaylamadılar bir tekstilde lışıyorum 400 tl haftalığım var bunu yetiremiyorum destek olarak 100 tllik aylık market kartım var bir de 150 civarı eğitim parasından yararlanıyorum 1100 tl kiram var ve çok zor geçiniyorum ne yapmalıyım?

  1. Merhaba, eğitim yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 3. Merhaba benim sorum.yurtdışında yaşayan ve hiçbir geliri olmayan türk vatandaşı Türkiye den sosyal yardım alabilirmi

 4. Merhaba, 3 aylık bebeğim var ve eşimle ayrıldık boşanma aşamasindayiz. Muhtaç ayligi icin basvurdum vakiflar genel müdürlugu ; oğlum icin 1 senelik yardımı uygun görmüş e devlette öyle yaziyor Şubat’ın 21’inde bu yazilmis hesap acitrdim gerekli herseyi yaptim ama hesaba para yatmadi muhtac ayligi sorguladigimda almamaktadir yaziyor neden ? Sizce ne zaman yatar onaylandiysa şayet?

  1. Merhaba, çocuğunuz için onaylanmış yardım sizin adınıza görünmez. Aynı zamanda hesap numarasını da kuruma bildirmeniz gerekmektedir.

 5. Merhaba ben ocak ta 500 lira yardım parası aldim eşim asker de ama asker maaşı değil halkbanktan hesap açtım ama gecen ay yatmadı bu maas kaç ayda bir veriliyor acaba

  1. Merhaba, asker eşlerine maaş aylık ödeniyor

 6. Merhaba üniversite mezunuyum 2 senedir işsizim annemde sigortalı bir işte çalıştı şuan işsiz kardeşim üniversiteye hazırlanıyor babamın emekli maaşı var fakirlik maaşından yararlanmak istiyoruz ama yakın bir zamanda babama ait olan bir arsa satıldı araba aldı bu fakirlik maaşından yararlanamayacağımızı biliyorum her hangi bir yardımdan yararlanabiliyor muyuz bunu öğrenmek istiyorum

  1. Merhaba, babanız emekli iken siz sosyal yardım alamazsınız. Fakat kardeşiniz eğitim yardımı için müracaat edebilir

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve posta ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderin

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak muhtaçlık aylığı veriliyor. Muhtaçlık aylığı alırken başka yardım verilmiyor. Birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

 7. 16 ve 10 yasinda 2 cocugum var. Buyuk oglum acik lise ve ciraklikda okuyor. Kucuk oglum 4 sinifda. Esimden bosandim ve nafaka almıyorum. Kirada oturuyorum. Calismiyorum.
  Vakiflar mudurlugunden muhtac ayligi
  Sydv dan da nakdi yardim alabilirmiyim

  1. Merhaba, muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirsiniz. Muhtaçlık aylığınız onaylanırsa SYDV yardımı alamazsınız. Birini tercih etmeniz gerekmektedir.

 8. Merhaba 45 yaşında erkek işsizim evli ve iki çocuğum var okula gidiyorlar ekonomik sıkıntı yaşıyoruz geçinemiyoruz yardım alabilirmiyim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 9. merhablar kaynim.icin sorucaktim.ben kaynim 45 yaslarinda ve calisamiyor ve maasi yok anne babasi sag fakat kayinoederim tek emekli maasiyla.kirada geciniyorlar kaynim sosyal guvenceside de yok maas baglanir mi

  1. Merhaba, kaynınızın engel durumu var ise engelli raporu veren üniversite yada Devlet Hastanesine müracaat ederek oradan alacağı rapor ile maaş başvurusu yapabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı başvurusu da yapabilir. Komisyon onay verirse muhtaçlık aylığı alabilir

 10. Merhaba eşimde bende işsizim fakirlik maaşı alabilir miyim ve aynı anda hem işsizlik hem fakirlik maaşı alabilirmiyim

  1. Merhaba
   İşsizlik maaşı alıyorsanız fakirlik maaşı talebinde bulunamazsınız. Bulunsanız dahi herhangi bir ödenek bağlanmaz.

 11. Merhaba ben 4 senedir boşandim. 5 kızımla beraber yaşıyorum daha küçükler ve çok zorlanıyorum kira yardımı için ve diğer yardımlar için nereye basvurmam qerek yardımcı olursanız sevinirim . İstanbul da ikamet ediyorum onları bırakıp çalışamıyorum…

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek dul aylığı başvurusu yapabilirsiniz. Yada Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz.

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın yüksek ihtimalle onaylanır

 12. Merhaba 28 yaşinda calismiyom uzerimde hicbisey yok maas vb hic bisey yok babam yok herhangi bi sosyal guvencemde yok fakirlik maasi alabilirmiyim peki

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurunuzu yapın. Komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 13. dul bir bayanım.çocugumu fakirlik korkusuyla kasten dusurdum.yani çocuğum yok.babam çok zengin ama 1tl bile harçlık vermiyor.çalışayım dedim ama iş bulamıyorum.evde patik örüp satmak gibi getirisi nerdeyse ayda 10tl yi bile bulmayan işler yapıyorum inş.sosyal guvencem var ama hasta olsam hastaneye bile goturmuyor babam(mesela gozumde gorme kaybı basladı,hastaneye gidelim deyince kavga ettik).evde adam akıllı bir ısıtıcı bile yakmıyor koca kış.babamla kalmakdayım ama gecen gun hayatımda ilk kez 20tl borç istedim.bugune kadar bir defa bile para istememistim.sırf bunu buyuttude olay etti,evlatlıktan bile red edecek haddeye vardı.ses kayıtlarını aldım kavga esnasında.yoksa kimse inanmazdı belki bu dedigime.devletten el harçlıgı bari alayım istedim ama sadece engellilere ve 18yasından kucuk yetimlere fakirlik maaşı varmış galiba.ayrıca sosyal guvencesi olanlara hiç yokmuş.acaba başka bir devlet desteği olma ihtimali varmı benim şartlarımda olan için?mesela kimisi benim durumumda olmasına ragmen 400tl devlet destegi aldıgını yazmış.bunları nasıl sağlamış olabilirler bi yol gosterebilirmisiniz acaba?

 14. Merhabalar 1 yasında bir oglum var esimle bosanma sureci içerisindeyiz ailemin evinde kaliyorum suanda mahkememiz hala devam etmekte ve ailemin durumu iyi degil babam seker hastası kardesim dısarıdan okumaya calısıyo parası anca okuluna gidiyor bende calişamıyorum cocugum kucuk annem rahatsız herhangi bir sigortamız yok bizde faydalanabilirmiyiz nereye basvurmamız gerekiyor

  1. Merhaba
   Muhtaç aylığı veya fakirlik maaşı olarak bilinen maaş alınması talepleri gerekli evrakların temin edilmesiyle birlikte müracaat sahibinin bulunduğu yerleşim yerindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

 15. Ben 47 yaşındayım 9 yıl oldu boşandım hiç bişey yok üzerimde rahatsız olduğum için çalışamıyorum iki kızım okuyor sosyal dayanışma vakfından 400 TL alıyorum fakat kira yı anca veriyorum ve fakirlik maaşından faydalana bilir miyim

  1. Merhaba, fakirlik maaşı yada dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz.

 16. Merhaba benim eşim cezaevinden denetimli serbestlik ile yeni çıktı herhangi bir gelirim yardimim bulunmuyor eşim kamuda ücretsiz çalışıyor öğleden sonrada seminere gidiyor gece ev çıkış yasağı var oğlum 45 gün sonra askere gidiyor bir kızım okuyor sosyal yardımlaşmaya başvuruda bulundum ama kabul edilmedi neyapmaliyim yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba, Kaymakamlık Makamına müracaat ederek durumunuzu anlatabilirsiniz. İkinci olarak oğlunuz Askerlik Şubesinden sevk belgesini aldığında asker ailesi maaşı için müracaat edebilirsiniz.

 17. 3 aylık kızımla birlikte yaşıyorum kızım küçük olduğu için çalışamıyorum ev temizliğine gidiyorum bazen kirayı anca ödüyorum eve bisey kalmıyor elde para yetmiyor 20 yaşındayım, eşim yok çocuk da zaten benim üzerime kayıtlı. Herhangi bi yardımdan faydalanabilir miyim?

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne posta ile gönderip muhtaçlık aylığı başvurunda bulunabilirsiniz.
   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

  2. Şuan sen aile sosyal politikalardan her ay maaşta alabilirsin kızına 2 ayda bır sosyal yardımlaşmadan saglık parasıda alabılirsın muhtaçlık aylığıda alabilirsin gıda yardımı yakacak ve kira yardımıda alabılırsın cünku cocugun cok kucuk çalısamican belgelenebilir heryere başvur belediyedende sosyal yardım başvurusu yapmalısın her ay o karta limit yuklerler market alışverişini yada faturalarınıda ödersin

  3. merhaba,, tam olarak nasil yardimci olabilirim. mailden ulasabilirsiniz.

 18. Merhaba ben 1993 senesinde trafik kazası geçirmiştim sol dizden yukarısına platin taktılar uzun zaman sonra yavaş yavaş kendime gelmeye başladım ama ayağındaki platin bana engel oluyor ailemde o zamanlar doktordan rapor almak akıllarına gelmedi 2008 de hepatit b hastalığım ortaya çıktı ilaç kullanıyorum helede girdim bana yüzde 30 verdi biz dört kişiyiz aile olarak anne baba ve iki erkek çocuk babam emekli maaşı var sadece oturduğumuz ev kendimize ait müracat etsem bana maaş bağlarlar mı teşekkür ederim…

  1. Merhaba, engelli maaşı için müracaatınızı yapın yüksek ihtimalle onaylanır

 19. Merhaba benim tanıdıgım 50 yasınsa bır bayan var koyde baskasının evınde tek yasıyor 3 cocugu evlı ve 1 cogugu hapıs bakanı yok,maddı gelırı yok.devlete her ay dılekce verım 200 tl alıyor bu da ne gıdasına ne de elektırık,suyuna yetıyor.evıne gelıp baktıklarında evındekı esyalara gore yardım belırlıyorlar. Her ay duzenlı aylık alması ıcın nasıl basvuru yapması gereklı

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldursun ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndererek fakirlik maaşı başvurusunda bulunsun.

 20. Tanıdıgım 50 yasında maddı hıcbır gelırı yok, uzerıne mal varlıgı yok.koyde oturuyor oturdugu ev bıle baskasının 3 cocugu var evlı ve hıcbır desteklerı yok bır oglu hapıs kadın.devlet dılekceyle ayda 200 tl verıyor.aydan aya aylık alma ımkanı varmı

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğüne fakirlik maaşı başvurusunda bulunsun.

 21. Merhabalar. Eşimle boşanma aşamasındayız. İki çocuğumla birlikte onun adına olan evde kalıyoruz. Sosyal güvencemiz ve herhangi bi gelirimiz Yok. Belediyeye başvuruda bulunsam yararlanabilir miyiz?

  1. Merhaba, belediye yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 22. merhaba ben 24 yasındayım annemle birlite yaşıyoruz kirada annem babamdan kalan maaşı alıyor bende yeşil kartlıyım ben yetim aylığından yararlanabilirmiyim. iş arıyorum iş bulamıyorum hiç bir yerde.

  1. Merhaba, erkeklerin 18 yaşından sonra yetim maaşı alabilmesi için öğrenci olması gerekmektedir.

 23. SİGORTAM YOK İŞSSİZLİK MAAŞI ALDIM 8 AY ŞİMDİ SON BULDU 3 ÇOCUK OKULA GİDİYOR FAKİRLİK MAAŞI ALABİLİRMİYİM İŞİM YOK ..

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne posta yoluyla göndererek muhtaçlık aylığı başvurunuzu yapabilirsiniz.

 24. Merhabalar, 23 Yaşındaki Kız kuzenimin annesi vefat etmiştir. Üvey annesi nedeniyle babası ile de görüşemediğinden tek başına kirada yaşamaktadır. Maaşı asgari ücret olup, aylık ona kalan para ortalama 200 TL dir. Sosyal yardım hakkı var mı? Var ise nereye müracaat etmeli?

  1. Merhaba, sigortalı olanlara sosyal yardım verilmiyor. Yardım alma şansı bulunmaz ama Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yinede şansını deneyebilir.

 25. Merhaba iş bulamıyorum işsizim 5 aylık bebeğim var eşimle ve bebeğime birlikte yıkık bi Bodrum katında yaşamaya çalışıyoruz benim annem ve babam yok eşiminde yok herhangi bir mal varlığımız da yok zor durumdayız ne yapmam gerekiyor nereye başvuru yapayım lütfen yardımcı olun

  1. Merhaba, muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderin.

   2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek nakit yada gıda yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 26. Babam 54 yaşında başına tuğla düştü tansiyonu var ve bel fıtığı var ayrıca çalışmıyor yardım alabilir miyiz üzerinde herhangi bir ev de yok araçta yok aynı zamanda yeşil karlı

  1. Merhaba, fakirlik maaşı için başvuru yapabilirsiniz. Gıda ve sağlık yardımında da bulunabilirsiniz.

 27. Merhabalar ; 1 yasında bebeğim var çalışmıyorum ve eşimde çalışmıyor ben anneme tasındım o da annesine boşanma olmadı ama henüz fakirlik maaşı yardımı alabilirmiyim? İkametgahım eşinin ailesinin evi annesi ve babası emekli onların gelirine göre mi araştırılır

  1. Merhaba, ikametiniz nerdeyse araştırma ona göre yapılır.

 28. merhaba esim 1800maas alıyor evimiz kira 900 biri 4 biri 10aylik 2cocugumuz var gecinemiyoruz biz herhangi bir yardım alabilirmiyiz ?

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Yardım talebi başvurunuzu Kaymakamlık Makamına yaparsanız net değil ama komisyon olumlu yönde karar verebilir.

 29. merhaba eşim 1800 maas alıyor ama ayin 1inde 1000 alıyor ve 15inde 800 kira 900 ve biri 4yasinda biri 10aylik 2kizimiz var bi durumda biz herhangi bir yardım alabilirmiyiz?

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Fakat Kaymakamlık Makamına müracaat ederseniz komisyon olumlu karar verirse alırsınız

 30. Merhaba ben 2 yıllık evlıyım 3 aykık bebegım var esyalarım depoda kirası bırıktıgı için toplu odeme yapıp alamıyoruz 1 yıldır evsızız orda burda kalarak yasıyoruz sımdı ise gecıcı olarak kaynanam gillr kalıyoruz esım işe basladıgı için ikametgahı buraya alırdık ama ben bebek oldugu için calısamıyorum bu maas yardımı ev bireylerinin genel gelırınemı bakıyor yoksa esım ve benım gelirimemı esım ailesının evınde kalıyoruz ama maddi manevi destek veren yok

  1. Merhaba, ailede sigortalı çalışan olunca muhtaçlık maaşı alamazsınız. Gelir durumunda ise ailede kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanıyor. Örneğin ailede sadece baba çalışıyorsa babanın aldığı maaş ailedeki kişi sayısına bölünerek hesaplanıyor.

 31. Selamlar ben 100/41 raporluyum yeni engelli ayligim bağlandı evim kira kalp ve hipertansiyon hastası olduğum için çalışamıyorum fakirlik maaşı yada diğer adıyla muhtaç aylığı alabilir miyim vakifa sordum böyle bir aylık olmadığını söylediler aldığım engelli maaşının bu olduğunu söylediler

  1. Merhaba, engelli maaşı alırken aynı zamanda muhtaçlık aylığı alamazsınız

 32. Mrb benim eşim iş bulamıyor 2 tane çocuğum var bez sut Yicek alamıyoruz çok zorlanıyoruz hiçbir gelir yok babası flnda destek çıkmıyor bizden ayrı yaşıyorlar ztn yeşil kartliyim bende alabilrmiyim fakirlik maasi

  1. Merhaba, iş bulamazsanız müracaat edebilirsiniz.

 33. Merhaba eşim işsiz iş bulamıyor başka hiç bir yerden de gelirimiz yok iki tane küçük cocugum var bez süt alamıyorum muhtaç durumdayız evim kira yardımdan yararlanabilir miyim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.Ayrıca market ihtiyaçlarınız için de sosyal kart talebinde bulunabilirsiniz.

 34. Merhaba ben evli ablamda kalıyorum ailem burda deil kendim çalışıp kendi ihtiyaclarimi karşıladım hep bu sene hastanede 3gun staj yapiorm bu sebepten iş basvuralarim reddediliyor tam zamanlı istiyorlar staj paralari hala yatmadı sorduğumuz zaman bize net birşey söylenmiyor belki yatmaz kriz var gibisinden şeyler söylüyorlar stajerlerin yemeklerini de kestiler hiç bir yerden bı gelirim yok ablamda kalıyorum ama onlardan bı destek görmüyorum evlerinde kalıyorum başka türlü yük olamam ama kendi ihtiyaclarim icim paraya ihtiyacım var sed maaşı yada muhtaçlik maaşına basvursam olumlu sonuç alirmiyim cimere yazdım ama reddedilmiş sebebi ne bilmiyorum

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

 35. Merhaba 28 yaşındayım yeşil kartliyim herhangi bir gelirim yok annemle beraber yaşıyorum ve annem babamdan kalan emekli maasini alıyor bu durumda ben de fakirlik maaşı alabilir miyim ??

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın fakirlik maaşını alma ihtimaliniz yüksek yeşil kartlı olduğunuz için

 36. MERHABA
  BNİM ANNEM DUL 61 YAŞINDA EVİ KİRA
  HİÇ BİR YERDEN GELİRİ YOK
  MÜDÜRLÜĞUNE MURACAAT ETTİ ÇEVİRDİLER KAPIDAN İLLA 18 ALTINDA BİR YETİM ÇOCOĞUN YADA ENGELLİ BİR ÇOCUĞUN OLMASI GEREKİYOR DEDİLER
  DOĞRU MU

  1. Merhaba, anneniz fakir maaşına başvuru yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldursun ve posta yoluyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndersin. Ayrıca anneniz 2 ayda bir 550TL olarak verilen dul aylığına da müracaat edebilir.

 37. Merhaba ben 26 yasinda evli bir erkegim esim hamile babamla ayni evde kaliyoruz ancak babamin ve annemin hicbir geliri yok iki aileyede ben bakiorm ev kira yaslari 50 60 arasi iste bulamiolar .Birakipta gidemiorm onlari fakirlik maasi alamazlarmi

  1. Merhaba, anne ve babanız muhtaçlık maaşı için Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki formu indirip doldursunlar ve posta ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndersinler.

 38. Merhaba eşim aylardır iş bulamıyor ben 7 aylık hamileyim ve hiçbir gelirimiz yok daha önceleri bir şekilde ailelerimiz kiramızı ve giderlerimizi karşılıyorlardı ama artık onlarda yardım edemiyor. Başvuru yaptığımızda bu maaşa hak kazanırmıyız

  1. Merhaba, müracaatınızı yapın. Eğer şartlarınız 2022 Sayılı Kanunda tanımlanan şartlara uygunsa alabilirsiniz.

 39. Merhaba babam 61 yaşında hiç bir sosyal güvencesi yok maaşı yok üzerine hiç birşeyi yok fakirlik maaşı alabilirmi?

  1. Merhaba, babanız başvurunu yapsın, dediğiniz durumlarda babanız muhtaçlık aylığı alabilir, şunu söyleyelim son kararı verecek olan komisyondur

 40. Merhaba ben 2022 maasi aliyorum ve tek gelirimde bu baska bir iste calisamiyorum esim fakirlik maasi alabilirmi yardimci olurmusunuz tesekkurler simdideen..

  1. Eşiniz de müracaat etsin, durumu uygun bulunursa alabilir.

 41. Merhaba ben 2022 maasi aliyorum ve tek gelirimde bu baska bir iste calisamiyorum esim fakirlik maasi alabilirmi yardimci olurmusunuz

  1. Eşinizde müracaat etsin maaş için. Yapılacak gelir testi sonucunda kişi başı geliriniz düşükse alabilir.

  2. Mrb vakıflar genel müdürlüğü adresi tam olarak bu şekilde mi. Herhangi bi bir şehir veya mah. Vs değil oylemi

  3. Merhaba, Milli Müdafa Cad. No : 20 Kızılay / ANKARA
   0 (312) 415 50 00 (10-Hat)

 42. Ailesi kirada ve sadece yetim maaşı ile geçiniyor.Kendisi ise üniversite mezunu ve 29 yaşında hiçbir geliri ve raporu yok.Bu kişi fakirlik maaşı alabilir mi?

  1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi halinde 2022 Sayılı Kanun kapsamında gerekli araştırmalar neticesinde durumuna göre yardımlar yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurunuzu yapabilirsiniz.

  1. Karar mercii yetkili kurumların eğer sizden evraklarınızı tam olarak verdiyseniz büyük ihtimal muhtaç aylığı almaya hak kazanırsınız

 43. Evlenip ayrildim 3 tane cocugum var ailrmin yaninda kaliyorum ve calismama izin vermiyorlar cocuklarima kaynanam bakiyor çankırıda ve ailemin bana maddi anlamda yardımı yok çankırıya da gidemiyorum cocuklari görmeye maddi durumum olmadigindan rn kucuk cocugumun velayeti bende ama ailem yanima aldirmiyorlar 1 senedir görmüyorum cocuklarimi gormeye gitmek icin fakirlik maaşı alma şansım varmi lutfen yardim edin bana..

 44. Merhaba şeker hastasıyım insülin kullanıyorum ve belimde fıtıkvar çalışamıyorum nelerden yararlanabiliriz evimin işini bile rahat yapamıyorum eşim bitek çalışıyo hayat şartları okadar zorki 1.kişinin çalışmasınla geçim çok zor evimiz kira

  1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, belediyeye Sosyal Yardım Kartı için başvuru yapabilirsiniz

 45. Ben esimden ayrildim tek yasiyorum ist da bir kizim var 10 yasinda fakat kizim samsunda annemin yaninda kaliyor ben calismiyorum gunluk islere gidiyorum is oldukca kiradayim ve yardim istiyorum.lutfen banada elinizi uzatin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu