Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Devlet tarafından 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerine fakirlik maaşı verilmeye devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak zor durumdaki vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kömür, barınma, yiyecek yardımı yapılırken nakdi yardımlar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce organize edilmektedir. Dar gelirlilerin yanında engellilerin de yararlanabildiği muhtaç aylığı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, internet üzerinden bu yardım için başvuruda bulunabilecekleri gibi bulundukları il içindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu binasından da fakirlik maaşı başvurusu yapabilirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Fakirlik Maaşı

Fakirlik maaşını alabilmek için şu şartlardan en az birine uymak gerekmektedir:

 • En az %40 engellilik durumu bulunma,
 • 18 yaşını doldurmadan anne ve babasını kaybetmiş olma ve bakacak aile üyesi veya aile dostu bulunmama,
 • 65 yaş sınırını geçmiş olduğu halde emeklilik durumunu bulundurmama ve bakacak kimsesi olmama.

Bu durumlardan en az birine uyduğu takdirde kişinin gelirinin, yoksulluk sınırının altında olması şartı aranır. 2021 yılında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2590 TL olarak belirlenmiştir ve bu değer üzerinden kişinin gelirinin ya açlık sınırının altında olması, ya da kişinin hiçbir gelirinin bulunmaası gerekmektedir. Ayrıca kişi gelir getiren türden mallar olan kiraya verilmiş daire, tarla veya araç sahibi ise, bu malların getirdiği aylık gelir açlık sınırının altındaysa fakir maaşı alınabilirken açlık sınırının üstündeyse maaş başvurusu kabul edilmemektedir.

Bunun dışında kişinin mahkeme kararı ile bakım altına alınmamış olması ve herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekmektedir. Kişiye daha önceden dul maaşı veya yetim maaşı gibi maaş türlerinden biri bağlanmamış olmalıdır. Muhtaç aylığı olarak da bilinen fakirlik maaşı başvurusu için yaş sınırı 18’dir ancak engelli olunması durumunda yaş sınırı bulunmamaktadır.

Fakir Maaşı İçin Gerekli Belgeler

Fakir Maaşı için gerekli belgeler kişinin engelli veya yetim oluşunu belgelemeye yönelik olup şu şekildedir:

 • Adresi https://www.vgm.gov.tr olan Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinden erişilebilen muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu,
 • T.C. kimlik kartı.

Kişinin engellilik durumu varsa muhtaç aylığı engelli başvuru formuna, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumu raporu eklenmelidir. Bunun dışında kişinin muhtaçlık durumunun kontrol edilebilmesi için şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formu da doldurulmalıdır. Bu formlşarın doldurulması gerektiğinde kişiye sağlık hizmetlerinin ulaştırılabilmesi için gereklidir.

Bütün bu formlara ulaşmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine girilir.
 • Site ana sayfasının yukarısındaki ‘’Faaliyetler’’ sekmesinin üzerine gelindiğinde görülen ve ‘’Hayır Hizmetleri’’ başlığı altında bulunan ‘’Muhtaç Aylığı’’ seçilir.
 • Açılan sayfada Açık Rıza Beyannamesi, Aydınlatma Metni ve başvuru formları indirilebilmekte ve çıktıları alınabilmektedir.

Fakir Maaşı Yoklama Belgesi

Fakir maaşı alan kişi yoklama belgesi, aylık alan kişinin aylığı almasını gerektiren yoksulluk durumunun devam edip etmediğini Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirmeye yarayan ve yıllık olarak doldurulup aylığın alındığı bölge müdürlüğüne teslim edilmesi gereken belgedir. Bu belgeye Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinden açılan muhtaç aylığı sayfasından Microsoft Excel dosyası olarak ulaşılabilmektedir.

Bu belgede aylık alan muhtaca ilişkin doldurulması istenen bilgiler şu şekildedir:

 • T.C. No,
 • Adı ve soyadı,
 • Hayatta olup olmadığı,
 • T.C. vatandaşlığını kaybedip kaybetmediği,
 • Herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı ve çalışıyorsa işyerinin adresi,
 • Kanunla bakım altına alınıp alınmadığı,
 • Aylık sahibi yetim ise 18 yaşını doldurup doldurmadığı,
 • Aylık alan kişi bir köyde ikamet ediyorsa muhtarın adı ve soyadı ile köyün bulunduğu il/ilçe bilgileri.

Fakirlik Maaşı Başvurusu

Muhtaç aylığı başvurusu yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü tek yol, kişinin kendisiden:

 • Kimlik bilgileri,
 • Adres,
 • Telefon,
 • Engellilik durumu varsa engellilik oranı.

Bilgilerinin girilmesinin istendiği başvuru formuyla birlikte bölge müdürlüklerine bizzat gitmesidir ve bu başvuru internetten e-Devlet aracılığıyla yapılmamaktadır. Kişi bütün belgelerini tamamladıktan sonra bulunduğu ildeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne tek başına gitmesini engelleyen bir duruma (ortopedik engeller veya zihinsel engeller) sahipse bir vekil veya vasi ile birlikte başvuru yapabilir. Bunun yanında başvurular posta olarak da gönderilebilir.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvurusu

İhtiyaç sahibi yaşlı aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaşını geçtiği halde emekli olamamış, geliri ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılara verilen maaştır. Bu aylıktan yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birine veya daha az bir miktara karşılık gelmesi de gerekmektedir.

Yaklaşık 600.000 kişinin yararlanmakta olduğu ve yıllık ortalama toplamı 4 milyar TL olan muhtaç yaşlığı aylığından yararlanmak için:

 • İkametgâh adresine göre bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılır.
 • Adresi https://www.ailevecalisma.gov.tr olan bakanlığın internet sitesinden yaşlılık aylığı başvuru formu indirilip doldurulur.
 • Valiliklere bağlı olan Mal Müdürlükleri veya Defterdarlıklardan gelir durumunu belirten belgeler alınır.
 • Alınan belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne iletilir.
 • SGK tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından aylıktan yararlanmaya başlanır.

Muhtaç Aylığı Başvuru Durumu Sorgulama

Fakirlik maaşı başvurusunu sorgulamak için PTT şubelerine uğramak ve Ziraat Bankası şubelerine uğramak mümkün olduğu gibi bu işlem aynı zamanda e-Devlet üzerinden kolayca halledilebilmektedir. E-Devlet üzerinden fakirlik maaşı başvuru sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlardan ilki adresi https://www.turkiye.gov.tr olan e-Devlet Kapısı sistemine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapmaktır. Daha sonra:

 • ‘’Kurumlar’’ menüsüne girilir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü bulunarak seçilir.
 • Açılan hizmetler listesinden seçilmesi gereken hizmet ‘’Kişi Yardım Bilgisi Sorgulama’’ şeklindedir.

Hizmet bağlantısına tıklandıktan sonra açılan sorgulama ekranında kişisel bilgiler girildikten sonra sorgulamanın kişinin kendisi için mi yoksa çocuğu için mi yapılacağı seçilir. Bu seçimden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hayır yardımlarından (muhtaç aylığı, eğitim bursları) yararlanıp yararlanılmadığı öğrenilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey şudur ki, kişi kendisi ve çocukları dışında kişisel bilgilerini bildiği yabancı biri için bu sorgulamayı yapamamaktadır.

Fakirlik Maaşı Nereden Alınır?

Fakirlik maaşını almak için uğranması gereken kurumlar PTT şubeleri veya Ziraat Bankası şubeleri/ATM’leridir. Şehir merkezleri gibi yerlerde Ziraat Bankası muhtaç aylığı ödemelerini yaparken köyler ve kasabalar gibi nüfus yoğunluğunun az olduğu ve Ziraat Bankası şubelerinin bulunmadığı yerlerde bu ödemeleri çoğunlukla PTT şubeleri yapmaktadır. Fakirlik maaşı başvurusu onaylandıktan sonra bir gecikme yaşanmadan ilgili kurum yetkilileri başvuru yapan kişiyle görüşerek maaşın nasıl ve nereden alınabileceği hakkında detaylı bilgilendirme yapmaktadırlar.

Fakirlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

Muhtaç aylığının yatma süresi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün inisiyatifine bağlı bir durumken bu aylık çoğunlukla maaş ayının ilk on gününde yatmaktadır. Fakirlik maaşı yakın zamana kadar 3 ayda bir ödenmekteydi.

Muhtaç Aylığı Ne Kadar?

Muhtaç aylığı miktarı her yıl yapılan zamlar ve enflasyon oranındaki değişimlerle farklı değerler almaktadır. 2023 yılındaki asgari ücretin 1/3’ü olarak belirlenen yani 2.883 TL olan muhtaçlık sınırı ve enflasyon değerlerine göre belirlenmiş olan fakirlik maaşı miktarı 2088 TL’dir. Gelir seviyesi 2.883 TL’nin altında olan her T.C. vatandaşı fakirlik maaşı başvurusu yaparak aylık olarak bu paradan yararlanabilir.

Muhtaç Aylığı (Maaşı) Sorgulama ve Başvuru İşlemleri

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Ziraat Bankası Fakirlik Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

54 Yorum
 1. Eşim sigortalı çalışıyor diye hiç bir yardımdan yararlanamıyorum iki tane çocuğum var kirada yaşıyorum ne yapmaliyi

 2. Hayırlı ramazan lar gıda yardım kolisi alabilirmiyim eşim covid denir dolayı işi yok

  1. Benim kırtasiye ihtiyacım var birde tablete ihtiyacım var eşimi askeri ücretle calisiyor

 3. Sigortali calisiyorum evliyim ama asgari ucret calisiyorum baska gelirim yok 1 oglum var kiradayim

  1. Merhaba
   Muhtaçlık belgesi alarak bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa giderek talebinizi iletebilirsiniz.

 4. Esim in isyeri iflas etti 2ay issiz kaldi suan bi is buldu fakat sigortali degil birde surekli bi is degil mecburiyetten gidip geliyor sorum su 2000tlmaas 2aydan 2 aya cocuk paradi birde 100 tl lik ibb kartim var fakat kiradayim 6 kisiyiz 3 okula giden cocuk var birde 3 yas oglum var mal mulk baska hicbirsey yok 900 kira veriyorum ben fakirlik maasi icin veya ekonomik destek icin basvuru yapabilirmiyim lutfen zor durumdayim kredi kart borcumuz var

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi alarak fakirlik maaşına başvuru yapabilirsiniz.

 5. eşim sıgortalı asgarı ucret alıyor sadece evımızın kırası 1300 tl elektrık su dogalgaz 7 yasında oğlumuz var büyüksehır beledıyesıne basvuru yapmıstım bana fakırlık kagııdıyla gelmemı soyledıler . ben fakırlık kagıdı alabılıyor muyum . sonucta ben çalışmıyorum sıgortalı bir işte

  1. Merhaba
   Fakirlik Kağıdı için muhtarlığa başvuru yapabilirsiniz. Aylık kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altında ise başvuru yapabilirsiniz.

 6. Merhaba ben çocuk annesiyim Eşimden ayrıyım Kaymakamlığa müracaat ettim iki sefer ve iki sefer Red geldi neden Red geldiğini ben de bilmiyorum Evim kira 1 TL kira ödüyorum sadece çalışan oğlum haftalık 400 TL almakta küçük 5 yaşında kızım var geçimimi sağlayamıyorum Yeri geliyor ekmek parası bulamıyorum bu adaletlik mi evi malı mülkü olan devletten yardım alabiliyor bizim gibi garibanlar neden alamıyor artık gerçekten ben bu devleti bile algılayamıyorum gerçekten ihtiyacı olana yardım edilmiyor Ben bunun kanaatindeyim kira mı veremiyorum ev sahibi beni atmakla tehdit ediyor Ben 3 çocuğumla Nereye gideceğim çok çaresizim O yüzden size yazıyorum Bana bir öneride bulunabilir misiniz Gerçekten psikolojim bozuk Yani artık öyle oldu ki Ne yapacağımı bilmiyorum kime gideceğimi bilmiyorum şu an internette gözümü gezdirirken Bu sayfayı buldum

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan muhtaçlık belgesi alarak başvuru yaparsanız yardım alma işleminiz kolaylaşır. Muhtarlıktan aldığınız muhtaçlık belgesi ile tekrar bölgenize en yakın kaymakamlığa giderek kaymakamlık binası içerisinde bulunan SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) binasına kimliğiniz ile birlikte evraklarla başvuruda bulunabilirsiniz.

 7. Astım hastasiyim yaşlı anneme bakıyorum okula giden kız çocuğum var hiç yardım alamıyorum.bulundugum ilcede ki vakiflara kaymakamlıklara gittim heryerden elim bos dondum.biz yardıma muhtaç hanımlara birileri bilgi verebilirmi çocuklarımızı okutabilmemiz için ayakta durabilseniz için namerte muhtaç olmamak için biz hanımlar ne yapmalıyız lütfen birileri bize bir yol göstersin be im devletim nerde ben neden bu kadar ellere muhtaç olayim

 8. Başkanların Hiç birinden faydalanamıyorum erim vefat etti 8. Sınıfa giden kızım var yaşlı anneme bakıyorum hiç bir gelirim yok sadece 2 ayda bir 750 tl dul yetim aylığı alıyorum.hangi vakıfa gittiysem elim boş döndüm hani o bilir kişiler tespite bile gelmiyorlar.eger yazdiklariniz doğruysa bu vakıf ve ilgili yerler denetlenmesi lazım acilen

  1. Merhaba
   Muhtaçlık Belgesi alarak yardım başvurularınızı tekrar yapabilirsiniz. Muhtaçlık Belgesi muhtarlıktan talep edebilirsiniz.

 9. Biz başhurdu 100/92 özürlü roporumvar gelirimde yok felcli yatıyom erzak verdiler 3 ayda bir 300tel verdiler yaptıkları yardım bu allah razı olsun ama yazdıkları gibi vermiyorlar benim olum askerde ben felcliyim yatıyom paraya ihtiyacım var

  1. Merhaba
   Evde bakım yardımı için başvuru yapabilirsiniz.
   Evde bakım aylığı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından %50 ve üzerinde engel oranı olup engelli sağlık kurulu raporunda “Ağır Engelli” ibaresi bulunan ve başka bir birey olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engelliler için engellinin bakımını üstlenen kişilere nakit olarak verilen bir destektir.
   2022 kanun gereğince engelli maaşı talebinde de bulunmanız mümkündür.
   Herhangi bir geliriniz yok ise oğlunuz üzerinden asker maaşı talebi de edebilirsiniz.

 10. Merhaba benim eşim paranoya hastası 8 yılldır çalışmıyor 5 çocuğum var bu hastaları sizler sosyal hizmet okumuşları olarak daha iyi bilirsiniz anlatmama gerek yok benim kızımda sosyal hizmet bölümünü okuyor aile yardımlaşmasına başvuru yaptım ama red cevabı geldi eşyalarım güzel ondan ev bizim ama onlar karın doyurmuyor herkesin eşyasına göremi karar veriliyor 2 çocuğum üniversite 2 çocuğum lise 1 ride anaokula başlayacak eşim bırakın çalışmayı balkona bile çıkmıyor siz bu hastaları daha iyi bilirsiniz yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba
   Fakirlik maaşına başvuruda bulunmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir.
   Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması gerekmektedir.
   Herhangi bir yerden gelir ya da aylık alınmaması gerekmektedir.
   Mahkeme kararı ya da kanun kapsamında bakım altına alınmamış olunmalıdır.
   Başvuru sahibinin ona gelir sağlayacak taşınır ya da taşınmaz malının bulunmaması gerekmektedir.
   Başvuru sahibinin sahip olduğu malları var ise bu mallardan elde edeceği gelirin aylık ortalamasının yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan muhtaç aylığı sınırını geçmemesi gerekmektedir.
   Muhtaç aylığı yaş sınırı çocukların için 18’dir. Muhtaç engellileri için ise yaş sınırı bulunmamaktadır.

 11. Slm benimesim yuzde kirk engelli bende hukumliyum denetimli serbestlikten bir kamu kurulusunda ucretsiz calisiyorum esimin aylik 480tl engelli maasi ve sartli egitim destegi olarak 3cocuguma aylik 35tl gibi bir paradn baska hic bir gelirimiz yok denetimdeki memurlar beni sosyal yardimlasma yoladilar gittim evrakimi gosterdim ama ordaki arkada bana dediki zaten yardiminiz aktif size yazdim seyleri soyledi ben ona durumu izah edip beni yoladiklarini anlattim ama dinlemedi gercekten cokmagdurum 3aydir kira vermemisim cocuklar okuyor ben suan psikolojimi anlatamayacak kadar kotu bayra geliyor ve ben cocuklarim milletin eline bakiyor elimden bisey gelmemesi beni cildirtiyor ben cimer yazdim onlarda git defiler ama ordaki arkadas malesef hic muhqtap bile olmuyor dardaysak zordaysak bunda cocuklarimin ne gunahi var zaten artik okutacak gucumde yok hepsini okukdan almak zorunda kalacam ben kendimi bir cop istemiyorum yeterki cocuklarim arkadaslarina bakipta kahrolmasin bu konuda bir yol gosterin 41914847626

  1. Merhaba
   Kaymakamlık yardımına başvuruda bulunmayı deneyebilirsiniz.

  1. Merhaba, başvuru yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 12. 3 aydır çalışmıyorum her hangi bir gelirim yok ssk yok madi durumum çok kutu 3 aydır kiramdı vermiyurz eşim hamile 2 hafta kaldı allah rizasi için bize el atin

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz

  2. Adım betül kırklareli luleburgazda oturuyrm eşim inşaatta çalışıyor gelirimiz çok az 3 çocuğum var aidatı ödeyemiyorum servis parasını ödeyemiyorum lütfen yardım edin çok zor durumdayım.çocuklarımn ihtiyaclarını karşılayamıyrz doğru düzgün .lütfen yardım edin duyun sesimi

  3. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 13. 22 yaşındayım ceza evinden çıktım denetim görüyorum işim yok bende fakirlik maaşı alabilirmiyim.

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın onaylanırsa alabilirsiniz.

 14. Ben 62 yasinda,cok zor durumdayim.Emekli maasim yok,dulum,eve yiyecek alamiyorum.Cok zor sartlar altindayim.Bana yardim ederseniz cok mutlu olurum

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz

 15. Merhabalar,
  Yeni dogum yaptim. Calisamicam artik. Eşim calisiyor. Yalniz yetmiyor. Kredi borcumuz var. Kira odenmiyor. Sosyal yardim almak istiyorum ne yapabilirim.

  1. Merhaba, sigortalı olanlara sosyal yardım verilmiyor. Fakat siz yine de müracaat edin komisyon onay verirse onay alabilirsiniz

 16. Merhaba
  Eşim çalışıyor ama sigortamız yok sağlık sorunumuz oluyor hastaneye gidemiyoruz. Devlet hastanesinde bile sadece bi muayene ücreti 50 tl. Kiradayız faturalarimiz birikti birtürlü ödeyemiyoruz. Ne yapabilirim yardımcı olur musunuz.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırın ve durumunuza göre Genel Sağlık Sigortasından yararlanın. Gelirinize göre prim ödemesi çıkabilir de çıkmayabilir de. Gelir testi yaptırarak probleminizi çözebilirsiniz

 17. merhaba ben (‘Ceza Evinden’) yeni çıktım denetim serbestlik şartı ile Evliyim liseye giden 1 tane kızım. ortaokula giden 1 tane oğlum Var. Fakat günlük zorunlu 4 saat ücretsiz kamu kurumunda çalışıyorum. Bu yüzden evime bir geçim kaynağı gelmiyor ayrıca günlük yol parası, 10tl.veriyorum. sabıkamdan dolayı işte bulamıyorum. Artık suça karışmakta istemiyorum. AİLEMİN yanında çocuklarımın yanında kalmak istiyorum. Ancak eve hiç bir maddi gelir yok. Elektirik,su,mutfak masrafı,Çocukların okul masrafı, benim denetime gidiş dönüş yol masrafıda eklenince ben kafayı yemek üzereyım. lütfen Ne olur. Maddi bir gelir getiren iş arıyorum. yada maddi yardımlar için nerelere başvurabilirim. yardım edin.

  1. Merhaba, İŞKUR’a müracaat ederek size uygun iş talebinde bulunabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım için müracaat edebilirsiniz.

 18. Benim üstüme kayıtlı bisey yokken benim yaşım 25 olabilir eşim çalışıyor.ama 600 lira haftalık 1000 lira Ben yardım.basvurusu yapmaya gidiyorum yaşımdan dolayı.çıkmıyor bu nasil.istir ya benim çocuklara bakacak.kimsek.yok ben şuan onu geçtim.ben çocuklarıma alacak ekmek param bile yok şu durumda bana yaşı.bahane edip yardım vermiyolar bu nasil iştir ya lutfen yardımcı olun

  1. Merhaba, yardım alabilmeniz için kişi başı gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekmektedir.

 19. merhaba benım esim calişiyo gizli astimi ve dizlerinde menüsküs yırtılması var temizlik personeli sigortasi var ama 2000 tl alıyo 2 cocugum var ıkısıde kucuk bezli kızım saglık sorunu var mama kullanıyo kıram 1000 tl esim maaşi yetmiyo geçim sıkıntısı çekiyoruz eşimin 7.500 tl borcu var ödüyemiyoruz cocukların masrafi fazla oldugu ıcın borca para yetmıyo sureklı fayiz geliyo ve hergün biraz daha fazla oluyo neeye baş vurmam lazim lütfen yardimci olun

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 20. Meraba ben iki cocugumla mücadele vermeye çalışıyorum eşim memleketine gitti borçlarını var ödeyemez gitti ben iki cocugum la kaldım öyle maddi anlamda zorlanıyorum okuyan oğlum var yetistiremiyorum fakirlik maaşı alamzmiyim ssk yok rahatsızim

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın ilgili komisyonda değerlendirme yapılır. Komisyon onay verirse alabilirsiniz.

  2. Ben esimden bosandim 2 cocugum var belimde bel fitigi cikti calistirmiyorlar fakirlik parasi icin nereye gitmem gerekiyor

  3. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve posta yoluyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderin. Fakirlik maaşı başvurusu posta yoluyla yapılıyor

 21. Merhaba eşim çalışıto ama asgari ücretle geçinemiyoruz çok borcumuz var eşimin maaşına haciz koydular faturalarım birikti iki çocuk annesiyim Çocuğumun biri okula gidiyo onun ihtiyaçlarını karşılı yaşıyoruz ne gibi yardım alabiliriz yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Fakat Kaymakamlık Makamına müracaat ederek durumunuzu anlatan bir dilekçe ile yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 22. benimde esimde mahkum banada yardımci olun iki tane cocugum var kiracıyım bana yardım edin lütfen

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek nakit yada gıda, giyim yardımı talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca mahkum eşi maaşı için müracaat edebilirsiniz.

 23. Durumum çok kötü eşim calismiyor hiç bir gelirimiz yok lütfen bizede yardimci olun eşimin psikolojik sıkıntı var kiraciyiz oduyemyrz kiramzi iki cocukla

  1. Merhaba, market ihtiyaçlarınız için SYDV den sosyal kart talebinde bulunabilirsiniz, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım talebiyle müracaat edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu