Gardiyan İnfaz Koruma Memuru Maaşları Ne Kadar?

Gardiyan infaz koruma memuru maaşları 14.750 TL ile 22.128 TL arasında değişiklik gösterir. Kamu personeli olarak atanan infaz koruma memurları, eğitimlerine, işe başlama şartlarına ve meslekteki statülerine göre maaş almaktadır. Gardiyan ceza infaz memurları, Kamu Personeli Seçme Sınavıyla atandıkları için devler memuru statüsüne sahiptirler. Devlet tarafından her yıl temmuz ayında belirlenen memur maaşı zamları, gardiyan maaşlarını da doğrudan etkilemektedir.

Açıklama Ortalama
İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı (Lise Mezunu) 12.750 TL
İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı 14.750 TL

Gardiyan İnfaz Koruma Memurluğunun Tanımı Nedir?

T.C. ceza infaz kurumlarında görev yapan koruma memurları, gardiyan olarak adlandırılmaktadır. Ceza infaz ve koruma memurları, kamu kapsamında memur statüsüne sahiptir ve memurlara tanınan tüm haklar, ceza infaz koruma memurları için de geçerlidir. 2015 yılında açılan ve üniversitelerin ön lisans bölümlerinde eğitim veren Adalet bölümü mezunları, KPSS’ye girmeleri şartıyla gardiyan ve ceza infaz koruma memuru olarak atanmaktadır. Devlet memuru kapsamında görev yapan gardiyan ve ceza infaz koruma memurları, Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinin güvenlik ve düzenini sağlamaktadır. Mahkumların nizam içinde yaşamasını ve hapishanelerdeki düzenin korunmasını sağlayan ceza infaz memurları, resmi üniformayla çalışmaktadır.

Gardiyan Ceza İnfaz Memuru Maaşları

Ceza infaz koruma memuru ve gardiyan maaşları, kişilerin eğitim durumlarına, kadro derecesine, çalışılan bölgeye ve sözleşme durumuna göre değişiklik gösterir. Gardiyan infaz koruma memurlarının maaşlarını etkileyen tüm faktörler ve bu faktörlere göre belirlenen maaş değerleri, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Lise mezunu olan ve sözleşmeli şekilde göreve başlayan ceza infaz kurumu memurları, çalışma bölgelerine göre maaş almaktadır. D ve F türündeki cezaevlerinde görev yapan, özel eğitim kurumlarında çalışan, Ankara, Buca ya da Bayrampaşa gibi cezaevlerinde çalışan ceza infaz koruma memuruna 13.992,5 TL maaş verilmektedir.
 • Liseyi bitirdikten sonra sözleşmeli şekilde göreve başlayan ve üst sırada açıklanan ceza infaz kurumlarının haricindeki yerlerde görev yapan memurlara, 13.960 TL aylık verilmektedir.
 • Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra, sözleşmeli olarak ceza infaz koruma memurluğuna atanan kişiler, ilk sırada yer alan ceza infaz kurumlar haricinde çalışmaları durumunda 14.028 TL maaş almaktadır.
 • Lisans diplomasına sahip olan ve sözleşmeli şekilde atanan bir ceza infaz koruma memuru, D tipi ve F tipi cezaevlerinde çalışması, özel eğitim kurumunda görev alması, Ankara, Bayrampaşa ve Buca gibi cezaevlerinde görev yapması durumunda 14.081 TL maaş almaktadır.
 • Lisans diploması bulunan ve sözleşmeli olarak ceza infaz kurumu memurluğuna atanan kişiler, yukarıda belirtilen kurumlar haricindeki yerlerde çalışmaları karşılığında 14.042 TL aylık almaktadır.
 • Kadrolu olarak ceza infaz koruma memuru ya da gardiyan olarak atanan kişiler, ¼ kadro derecesine sahip olmaları, Ankara, Buca, Bayrampaşa gibi bir ceza infaz kurumunda çalışmaları ve 3. dereceden 1. kademe bir kurumda çalışması durumunda 15.198,5 TL aylık almaktadır.
 • Kadrolu olarak atanmış ve kadro derecesi ¼ oranında belirlenmiş bir ceza infaz koruma memuru, 3. dereceden 1. kademe infaz kurumda görev alması durumunda, 15.128 TL maaşa sahip olacaktır.

Her yıl temmuz ayında belirlenen kamu personeli maaş zamları, ceza infaz koruma memurlarının maaşlarını da etkileyecektir.

Gardiyanların Görevi Nedir?

Ceza infaz kurumlarında gardiyan olarak tabir edilen koruma memurları, ceza infaz kurumlarının iç denetleme ve düzenlemesinden sorumludur. İç güvenliğin tamamı gardiyanların görev alanına dahil edilmişken, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği askerler tarafından sağlanmaktadır.

Geri Hizmet Memuru Maaşları

Polis Maaşı Ne Kadar? En Düşük ve En Yüksek Polis Maaşları

Belediye Memur Maaşı Ne Kadar Oldu? Zamlı Maaşlar

Gardiyanların görev tanımına dahil edilen işler şunlardır:

 • Cezaevlerinde yer alan mahkumların nizamı, gardiyanların sorumluluğundadır.
 • Mahkumların her birinin güvenliğinden, gardiyanlar sorumludur. Mahkumlar arasında karışıklık çıkmaması ve mahkumların birbirine zarar vermemesi için gerekli denetlemeleri yapmak zorundadır.
 • Mahkumların kaldıkları koğuşlar, gardiyanlar tarafından denetlenmektedir. Mahkumların eşyaları, üstleri ve kaldıkları yerler, gardiyanlar tarafından aranmaktadır.
 • Hapishanede yer alan tutukluların kimlik bilgileri ve dosyaları, gardiyanlar tarafından kaydedilmektedir.
 • Hapishane içerisindeki idari kontroller, gardiyanlar aracılığıyla sağlanmaktadır.
 • Ceza infaz kurumunun içine giriş yapılması ya da içerden insan çıkması gibi durumlar, gardiyanlar tarafından önlenmekte ve kontrollü giriş çıkış yapılması sağlanmaktadır.
 • Cezaevinde bulunan mahkumların temel ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli olan malzemeler, gardiyanlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Gıda ihtiyacı, içecek ihtiyacı, temizlik ve bakım ihtiyacı ya da hapishane içerisindeki temel ihtiyaçlardan sorumludur.
 • Hapishanedeki mahkumların, düzenli olarak sayıma tabi tutulması ve kişilerin koğuşlarından çıkması gibi takipler, gardiyanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ceza infaz koruma memurlarının bir bölümü, hapishanelerin iç kısmında görev yapar ve mahkumların denetlemesinden sorumlu olur. Bir kısım memur da hapishanenin idari bölümünde çalışır ve hapishanenin yönetiminde gerekli işlemlerle ilgilenir.

Gardiyan İnfaz Koruma Memuru Alımı Nasıl Yapılır?

İnfaz koruma Memurlarının göreve başlangıçları, T.C. Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Bakanlık kapsamında memur olacak gardiyanların, ilk olarak KPSS’ye girmesi ve en az 70 puan alması gerekir. KPSS puanı 70 ve üzeri olduğunda, kişilerin gardiyan yani ceza infaz koruma memuru olarak göreve başlaması mümkündür. KPSS 70 puan barajını geçmeyi başaran kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen mülakatlara davet edilmektedir. Mülakatlarda sorulan soruları doğru şekilde cevaplayan ve arşiv taramasında herhangi bir kusuru bulunmayan kişiler, infaz koruma memurluğuna kabul edilmektedir. http://www.cte.adalet.gov.tr/ internet sitesinde paylaşılan duyurular takip edilerek, infaz koruma memurluğu başvuruları gerçekleştirilmektedir. Site üzerinde yapılan duyurularda, yıl içerisinde kaç gardiyan alımı yapılacağı belirtilmektedir.

Gardiyanların Çalışma Koşulları Nasıldır?

Ceza infaz koruma memurları, ihtiyaca göre kurumun tüm birimlerinde görevlendirilmektedir. Gardiyanların çalışma koşulları tamamen cezaevinin içi olduğundan, psikolojik olarak etkilenme olasılığı bulunmaktadır. Ani müdahale, idare ve vardiya birimlerine göre çalışma saatleri değişiklik gösteren gardiyanlar, farklı saatlerde mesai yapmaktadır. Müdahale biriminde çalışan gardiyanlar, sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında mesaiye kalmaktadır. Vardiya sistemindeki memurların çalışma saatleri ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Memurların ilk 10 yıllık çalışma süreleri içerisinde, yılda 20 gün izin kullanma hakları bulunmaktadır. 10 yıllık görev süresi tamamlandıktan sonra, yılda 30 gün izne çıkma hakkı tanınmaktadır.

Gardiyan Ceza İnfaz Koruma Memurlarının Çalışma Saatleri

Ceza infaz koruma memuru olarak görev yapan gardiyanlar, memurlar gibi değerlendirilmekte ancak vardiya sistemiyle çalışmaktadır. Gardiyanların çalışma saatleri ve haftalık çalışma süreleri, aşağıda detaylıca belirtilmiştir:

 • Gardiyanlar sadece hafta içi görev yapmaktadır. Pazartesiden cuma gününe kadar çalışan gardiyanlar, cumartesi ve pazar günleri tatil yapmaktadır.
 • Hafta içi çalışma günlerinde mesai saati sabah 08.00’da başlamakta ve akşam 20.00’da sona ermektedir.
 • Vardiyalı sistemde, bu saatlerin tam tersi işlemekte ve gardiyanlar akşam 20.00’da işe başlayarak, sabah 08.00’da mesaiyi sonlandırmaktadır.
 • Gardiyanların vardiyaya kalmaları durumunda, fazladan ödeme yapılmaktadır.
 • Cumartesi ve pazar günleri göreve gelmek zorunda kalan gardiyanlara, fazla mesai ödemesi yapılmaktadır.

Ceza infaz koruma memurlarının çalışma saatleri aşıldığı zaman da fazla mesai ücreti ödenmektedir.

Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Maaşları Ne Kadar ?

Psikolog Maaşları Ne Kadar ?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu