Geçici Görev Yolluğu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Geçici görev yolluğu çalışan memurun memuriyet sınırları içinden başka bir yere göreve gönderilmesi ile verilir. Bu yolluğun hesaplanması için 4 ana unsur bulunmaktadır:

 • Kullanılan taşıtlara ödenen ücretler
 • Günlük yevmiye miktarı
 • Gidilen yolun kilometre hesabı
 • Yolculuk gün sayısına göre verilecek ödeme

İş yapmaya başka bir şehre gidildiyse şehir içinde yol masraflarının fişleri alınmalıdır. Yoksa bu konuda bir ödeme olmaz.

H Cetvelinde Geçici Görev Gündelik Tutarları Nelerdir?

H Cetveli Memurun Günlük ücretini belirlemektedir. Günlük ücretiniz sizin diğer ödemeleri hesaplamanıza yardımcı olan temel ögedir.

2023 H Cetveline göre:

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları için ödenen günlük ücret: ₺ 73,25
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı, komutan statüsündeki bireyler, Yargıtay mensupları Meclis üyeleri vb. çalışanlar için günlük ücret: ₺ 66,85
 • Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolu memurlar için: ₺ 56,10
 • Ek göstergesi 5800 (dâhil) – 8000 (hariç) arasında olan kadrolu memurlar için: ₺ 52,35
 • Ek göstergesi 3000 (dâhil) – 5800 (hariç) arasındaki kadrolu memurlar için: ₺ 49,15
 • Aylık kadro derecesi 1 ila 4 arasında olan memurlar için: ₺ 43,35
 • Aylık kadro derecesi 5 ila 15 arasında olan memurlar için: ₺ 42,15
 • Arazi üzerinde çalışan memurlar için;
  1. Kadro dereceleri 1 ila 4 arasında olanlara: ₺ 17,20
  2. Kadro dereceleri 5 ila 15 arasında olanlara: ₺ 16,60 Olarak ödenmektedir.

Yol Mesafesi Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

Yol mesafesi söz konusu geçici görev için hesaplanırken Bütçe Kanunu’nda geçen H Cetveli bazında memurun günlük yevmiyesinin %5’ini kapsamaktadır. Bu oran memurun gideceği mesafeyle çarpılarak yol mesafe tutarı hesaplanır.

Kadro derecesi 5-15 derece arasında olan memurlar için günlük tutar  ₺ 42,15’dir bu tutarın %5’lik kısmı  ₺ 2,1075’ye tekabül etmektedir. Gidilecek yolun 1000 km mesafede olduğunu düşünürsek yol mesafesi için memura ödenecek miktar (2.1075×1000) ₺ 2107,50 olur.

Gün Sayısı Ödeme Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Gün sayısı ödeme hesaplaması yine günlük tutar üzerinden yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken her tam gün için para ödenmesidir. 24 saat yolculuk yaptığınız halde 1 günlük gün sayısı ödemesi alırken, 25 saat yolculuk halinde 2 gün sayısı ödemesi alırsınız.

Kadro derecesi 5-15 olan memurun yanında ailesi de seyahate çıkmak durumunda kaldıysa günlük tutar kişi sayısı ile çarpılarak memura ödeme yapılır. Memurun 5 kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek (kendisi dâhil):

Memur 42,15×5 =   ₺ 210,75 gün sayısı yol ücreti alacaktır.

Gündelik Yevmiye Tutarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Kadro derecesi 5-15 arasında olan memur için geçici görev yolluğu gündelik yevmiye hesaplaması, günlük tutar üzerinden yapılmaktadır. Her bir günün yevmiyesi günlük tutarın 20 katı kadar olacaktır. Eğer memur ailesi ile geçici göreve çıkmış ise her bir aile ferdi için günlük tutarın 10 katı ücret ödenmektedir.

Eğer aile bireyleri memur hariç 4 kişiyi geçiyor ise en fazla günlük tutarın 4 katına tekabül eden ücret kadar ödeme yapılmaktadır.

Taşıt Ödemeleri Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Taşı ücretleri kullanılan taşıtın bilet tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kadro derecesi 5-15 olan memur, kullandığı bileti ibraz ettiği takdirde ödemesini alabilecektir. Kullanamaması durumunda da aynı şekilde ücret ödenmektedir.

Memurun ailesi ile birlikte çıktığı seyahatlerde alacağı yol ödemeleri aile birey sayısına çarpılır.

Geçici Göreve Çıkan Memurların Geçici Görev Yolluğu Alabilme Şartları Nelerdir?

Kimlerin geçici görev yolluğu alabileceği anayasadaki Harcırah Kanunu’nun 14. Maddesine göre belirlenmiştir.

Bu maddeye göre:

 • Memuriyet merkezi dışındaki herhangi bir yere gönderilen memurlara,
 • Yeni veya eski memuriyetlerindeki bir olaydan dolayı davalık olmuş, sanık ya da davalı olarak, görev yerinden başka bir yere gönderilmiş olan memurlara, işten uzaklaştırılmış olsun ya da olmasın,
 • İş yerinden verilmiş bir görevi gerçekleştirmek adına geçici olarak yurt içi veya dışı seyahate gönderilen memurlar,
 • İş yerinden seminer, eğitim vb. görevlendirme alan memurlara,
 • Memuriyet alanı dışındaki bir mesafeye vekil olarak atanan memurlara ödenmektedir.

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Geçici Seyahat ödemesi almak için gerekli evraklar:

 • Yolluk bildirimi
  • Döviz kuru belgesi (TCBM sayfasından alınmalıdır. tcmb.gov.tr Linkinden ulaşabilirsiniz)
  • Görevlendirme Onayı: Bu belgenin içinde Yönetim kurulu kararı ve rektörlük onayı bulunmalıdır.
   • Görevlendirilen kişinin adı, soyadı ve unvanı
   • Görev konusu
 • Görevlendirildiği yer
  • Görevlendirme tarihi
  • Görevlendirme için ödenmesi belirlenen ücretler
  • Uçak ile yapılacak seyahatlerde 5 ve üzeri dereceli memurlar için “Uçak İle” ibaresi
 • Gidileceği belirtilen taşıt dışında bir taşıt veya farklı bir güzergâh kullanıldığında söz konusu olan durum yazılı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca görevlendirme onayı görevlendirmeden daha önceki bir tarihte alınmış olmalıdır.
 • Konaklama Faturası:
  • Bu fatura gösterilmedikçe konaklama bedeli ödenmez.
   • Konaklama faturasında:
    • Ad, soyadı
    • Konaklama tarihleri ve gün sayısı
 • Konaklama ücreti, kaşe, imza bulunmalıdır.
  • Kurs ve Toplantı Katılım Giderleri belirten belge: Bu belge kursa iştirak ettiğinizi kanıtlar nitelikte olmalıdır. Üzerinden aslı ya da aslı gibidir ibaresi bulunmalıdır.
  • Taksi veya başka taşıtlarda ödenen ücretleri kanıtlamak için satış fişi, mali e-bilet, biniş kartı kullanımları

Bu belgelerin dışında eğer yurt dışına gidilmiş ise alınan fiş, makbuz vb. belgelerin yanında Türkçe tercümeleri de bulunmalıdır.

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre Ne Kadardır?

Memuriyet alanı dışında geçirilmiş 180 güne kadar geçici görev gündeliği verilebilmektedir. Lakin 180 günün tamamı aynı yerde ve aynı görev için beklenilmiş olmalıdır. Görev değişikliklerinde gün sayımı baştan başlatır.

180 Günün ödemesi 90 günü peşin, geri kalan 90 günü ise 2/3 oranında ödenir.

Harcırah Kanununa Göre Geçici Görevde 1 Yıl Ne Zaman Dolmaktadır?

Kanuna göre geçici görevde 1 yıl yıllık dönem takvimi ile hesaplanır. Yani görevlendirilen memur 1 Ocakta yola çıkmış ise bir dahaki senenin 1 Ocak’ında geçici görev süresinde 1 yılı tamamlanmış olur.

Yalnızca 1 Gün Süren Geçici Görevlendirme Nasıl Hesaplanır?

Günü birlik geçici görevlendirmeye gönderilen memurlar görev dâhilinde öğle ve akşam yemeklerinden birini geçirmeleri halinde 1/3 kadar geçici görev yolluğu, her ikisini de görev içinde geçirmeleri halinde 2/3’ü kadar geçici günlük yolluğu verilmektedir.

Günü birlik görevlerin Geçici görev sayılabilmesi için memurun memurluk mahallinden dışarı çıkmış olması gerekmektedir.

Görevde yükselmek İçin Geçici Göreve Çıkan Memurlar Yolluk Alabilirler mi?

Görevde yükselmek adına imtihana tutulmak için görev mahalli dışına çıkan memurlara gidiş geliş masrafları yanında en fazla 7 günlük yolluk masrafı ödenebilmektedir.

Lakin yükselme sınavından söz ederken görev içinde yükselmekten bahsedilmektedir. Bir memur işi ile alakalı olmayan ya da kendi çalıştığı kurumun müfettiş yardımcılığı için KPSS sınavına girmeye görev mahallinden dışarıya çıkarsa ona yolluk ödenmez. Müfettiş yardımcılığı unvanı görevde yükselme sayılmaz.

Memur Geçici görev İçin Gittiği Yerde Hastalanır ise Geçici Görev Yolluğu Ödenir mi?

Geçici görev için görev mahallinin dışına çıkan ve görevde hastalanan memurların gündelik yevmiyeleri en çok 7 gün için ödenmektedir.

Eğer memur hastalık için hastanede yatmak zorunda kalmış ise ve çalıştığı kurum hastane masraflarını ödemiş ise bu günler için gündelik yevmiye ödenmemektedir.

Geçici görev yolluğu görev mahallinin dışına geçici bir görev için çıkan her memurun hakkıdır. Bu yolluğun verilmemesi halinde memur dava açma hakkına sahiptir.

İcra Kesintisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç Alım Satım Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

2 Yorum
 1. Yol mesafesi söz konusu geçici görev için hesaplanırken Bütçe Kanunu’nda geçen H Cetveli bazında memurun günlük yevmiyesinin %5’ini kapsamaktadır. tam olarak bu ifadenin yasal dayanağı nedir?

 2. merhaba sayın editör,

  aşağıdaki hesaplama hangi yasal dayanağa göre hesaplanmaktadır? dilekçemize bu hesaplamayı ekleyeceğiz yalnız yasal dayanağı nedir onu da belirtmek istiyoruz lütfen geri dönüş yaparsanız sevinirim.

  “”Yol Mesafesi Ödemesi Nasıl Hesaplanır?
  Yol mesafesi söz konusu geçici görev için hesaplanırken Bütçe Kanunu’nda geçen H Cetveli bazında memurun günlük yevmiyesinin %5’ini kapsamaktadır. Bu oran memurun gideceği mesafeyle çarpılarak yol mesafe tutarı hesaplanır.

  Kadro derecesi 5-15 derece arasında olan memurlar için günlük tutar ₺ 42,15’dir bu tutarın %5’lik kısmı ₺ 2,1075’ye tekabül etmektedir. Gidilecek yolun 1000 km mesafede olduğunu düşünürsek yol mesafesi için memura ödenecek miktar (2.1075×1000) ₺ 2107,50 olur.”””

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu