SGK

Geçici İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

Rapor parası alma şartları yaşanılan iş kazası veya geçirilen sağlık problemleri nedeniyle çalışılmayan dönemin ücretlendirilmesi kapsamında 4A ve 4B’li çalışanların mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneğinden ödenen ve çalışanların belirli şartları yerine getirmesi halinde ödenen ilgili ücretten faydalanmak isteyen milyonlarca çalışan;

 • Gerekli başvuru şartlarını yerine getirmesi,
 • İstenilen prosedürlere uygun başvuruyu gerçekleştirmesi,
 • Yapılan başvurunun değerlendirilerek sonucun kesinleşmesi

Ardından SGK tarafından anlaşmalı kurumlar üzerinden hak ettikleri rapor parasını teslim alabilmektedirler. Rapor parası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre gerekli şartları taşıyan sigortalı çalışanlara verilmiş hak olup kullanılamaması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Rapor parası tanımı olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, SGK tarafından sigortalı çalışanların;

 • İş kazası,
 • Sağlık problemleri,
 • Doğum,
 • Meslek hastalığı

Gibi çalışamadığı durumları yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca raporlamasının ardından yapılan maaş kesintisinin telafisini amaçlayan bir ödeme türüdür. Yetkilendirilmiş hekimlerce verilen istirahat döneminin ücretini SGK karşılayarak çalışanın yaşayacağı maaş kesintisinin telafisini gidermekle birlikte işverenin de yükünü hafifletmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. Maddesi’nde İş Göremezlik Ödeneği hakkında kıstaslar belirlenmiş olup Kanun’a göre;

 • İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalı çalışanlar için her gün,
 • İlgili Kanun’un 4. Maddesi (a) bendi ile 5. Madde kapsamında yer alan hastalıklara maruz kalmış sigortalı çalışanların aranan şartları taşıması halinde raporunun 3. gününden itibaren her gün,
 • Doğum nedeniyle raporlu olacak olan sigortalı çalışan kadınların aranan şartları taşıması halinde doğum öncesi ve sonrası 8’er haftalık süre,
 • Doğum nedeniyle raporlu olan sigortalı çalışan kadınların çoğul doğum yapması halinde yukarıda belirtilen doğum öncesi süreye ilave 2 hafta,
 • Madde’nin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhtarlar ile erken doğum yapan sigortalı çalışan kadınların doğumdan önce kullanılmayan çalışılmayacak dönem ile hekim onayı şartıyla doğuma 3 hafta kalaya kadar çalışılması halinde doğum sonrasına eklenecek süreler

Olacak şekilde rapor parası ödenecek süreler belirlenmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?

Rapor parasından faydalanma şartları SGK tarafından belirlenerek ödeme öncesi teslim edilen raporların kontrolü esnasında dikkate alınmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için SGK tarafından belirlenen şartlar ise;

 • Alınmış olan raporun bir hastalık neticesinde verilmiş olması,
 • Alınmış olan raporun SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınmış olması,
 • Hastalık, doğum veya iş kazası nedeniyle rapor almış sigortalı çalışanın rapor tarihinden 1 yıl önce en az 90 günlük prim ödemesine sahip olması

Olarak özetlenebilir. Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için başvuruda bulunacak sigortalı çalışanlar ayrıca yukarıdaki şartlarla birlikte başvurularını doğru bir şekilde yapmaları gerekmekte olup yukarıda özetlenen şartların yerine getirilmesi durumunda bile istenen kuruluşa yapılmayan başvuru nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanılamaması karşılaşılabilecek bir durum olacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Başvuru Nereye Yapılır?

Rapor parası başvurusu için rapor sahibi sigortalı çalışanların aldıkları raporları zaman kaybetmeden işverene teslim etmeleri gerekmektedir. İşverene teslim edilen raporlar işyeri yetkilileri tarafından en geç 5 gün içerisinde  e-rapor sistemine girilerek SGK bildiriminin tamamlanması gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili rapor için SGK tarafından sigortalı çalışan rapor parasından faydalanamayacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır?

Rapor parası ödemesi işveren tarafından e-rapor sistemine raporun teslim edilmesinin ardından SGK tarafından kontrol edilerek ödeme emrinin verilmesi sonrası gerçekleştirilmektedir. SGK tarafından ödeme emrinin verilmesinin ardından sigortalı çalışana SMS gönderilerek rapor parasının yattığı bilgisi verilmektedir. SMS ile kendisine bildirim yapılan veya sorgulama işlemi neticesinde rapor parasının yattığını teyit eden sigortalı çalışanlar belirlenen noktalardan rapor paralarını teslim alabilmektedirler.

Rapor Parası Nereye Yatar?

Rapor parasının yatırılması işleminde PTT tercih edilmektedir. Sigortalı çalışan tarafından alınmış raporun tesliminin ardından yapılan sorgulama sonucu rapor parasının yattığının teyit edilmesinin ardından üzerinde TC kimlik numarası yazılı kimlik belgesi ile herhangi bir PTT şubesinden rapor parası teslim alınabilmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Rapor parası hesaplama işleminde sigortalı çalışanın prime esas brüt kazancı ile tedavi yöntemi belirleyicidir. Basit bir örnek ile tedavi yönteminin belirleyici rolüne değinmek gerekirse prime esas kazanç tutarına göre hesaplanan tutarın;

 • Ayakta tedavilerde üçte ikisi,
 • Yatarak tedavilerde yarısı

Rapor sahibine SGK tarafından ödenmektedir. Hesaplanan tutarı bulurken ise aşağıdaki sıralamada belirtildiği gibi;

 • Rapor tarihi öncesi son 3 aylık prime esas kazanç toplamlarının toplanması,
 • Aynı döneme ait ödenmiş prim gün sayılarının toplanması,
 • 3 aylık prime esas kazanç tutarının 3 aylık ödenmiş prim gün sayısına bölünmesi

Suretiyle sigortalı çalışanın 1 günlük rapor parası tutarı hesaplanır. Toplam rapor gün sayısından 2 gün düşülerek bulunan toplam gün sayısı ile yukarıda hesaplanan 1 günlük rapor parası çarpılarak tedavi yöntemine göre uygun oranlarla çarpılıp hak sahibine SGK tarafından ödemesi gerçekleştirilir. Hesaplama yönteminden görüldüğü üzere alınmış olan raporların 2 günlük kısımları için SGK tarafından geçici iş göremezlik ödemesi gerçekleştirilmemekte olup 2 gün ve altındaki raporlar için sigortalı çalışanların maaşlarından kesinti gerçekleştirilmemektedir.

Rapor Parası Sorgulama

İş göremezlik ödeme sorgusu için rapor sahiplerinin elinde 3 adet seçenek bulunmaktadır:

 • Ziraat Bankası şubeleri,
 • PTT şubeleri,
 • E-Devlet Kapısı

Olarak sıralanan bu sorgulama seçeneklerinden herhangi birisi tercih edecek olan rapor sahibi, rapor parası sorgulama işlemi kolayca gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası ve PTT şubelerinden gerçekleştirilecek sorgularda sorgu işleminin şahsen ve TC kimlik numarası yazılı kimlik belgesi ile gerçekleştirilmesi gerekirken e-Devlet Kapısı’ndan yapılacak sorgulamalarda https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linki kullanılarak sorgulama internet bağlantısı olan herhangi bir yerden kolayca gerçekleştirilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak sorgulamalarda yukarıda verilen linkin kullanılması halinde açılan sayfada kullanıcının kimlik doğrulaması yaparak sorguyu tamamlaması gerekmektedir. Linke giriş yapıldığında Kimliğimi Şimdi Doğrula düğmesi kullanan kullanıcılar;

 • E-Devlet şifresi,
 • Mobil İmza,
 • Elektronik İmza,
 • C. Kimlik Kartı,
 • Banka

Olarak sıralanan seçeneklerden herhangi birisini kullanılarak sisteme giriş yapmanın ardından açılacak olan 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme sayfasından rapor parası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. E-Devlet şifresine sahip olmayan kullanıcılar ise en yakın PTT şubesine müracaat ederek dakikalar içerisinde e-Devlet şifrelerini kapalı zarf içerisinde teslim alarak e-Devlet Kapısı hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilirler.

İş Kazalarında İş Göremezlik Ödeneği

İş kazasında rapor parası istisnai bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere SGK tarafından rapor parası ödemesi yapılacak sigortalı çalışanlarda geriye dönük 90 gün ödenmiş prim günü şartı aranmaktadır. İş kazası geçiren sigortalı çalışanların raporlarının tüm günleri geriye dönük 90 günlük ödenmiş prim günü şartı aranmaksızın SGK tarafından ödenmektedir.

İş kazaları ile birlikte meslek hastalıkları da iş göremezlik ödeneğinde istisnai durum olarak karşımıza çıkmakta olup meslek hastalığına maruz kalmış sigortalı çalışanların geriye dönük 90 günlük ödenmiş prim gün sayısına bakılmaksızın almış oldukları raporların parasının tamamı SGK tarafından kendilerine ödenmektedir.

Rapor Parası Nasıl ve Nereden Alınır?

İş Kazası Rapor Parası Sorgulama, Nasıl Alınır?

SSK Rapor Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu