GSS Prim Borcu Nasıl Silinir? Borçlarınızı Sildirin

GSS borcunun silinebilmesi için kişinin aylık gelir tutarının prime esas kazancın alt limitinin üçte birinden daha az olması veya GSS borcu ödeme zorunluluğunun olmadığını SGK’ya kanıtlayabiliyor olması gerekmektedir.

Her ne kadar belirli periyotlarda GSS borcunun ertelenmesi veya yapılandırılması mümkün olsa da; ödenmediği sürece GSS borcu silinmemektedir.

GSS Borcunun Silinmesi İçin Yapılabilecekler Nelerdir?

GSS borcu çıkanların borçlarının silinmesi için izleyebilecekleri yollar aşağıda verilmiştir:

 • GSS borcu hangi SGK Müdürlüğü’nden tebliğ edilmiş ise; ilgili müdürlüğe itiraz edilebilmektedir. Bu müdürlüğün bulunulan yerden uzak olması durumunda ise; en yakın SGK Müdürlüğüne itiraz ulaştırılabilmektedir.
 • Gelir testi başvurusu yapılabilmektedir.
 • Borcun silinebilmesi için peşin veya taksit seçenekleri ile ilgili borç ödenebilmektedir.

GSS Borcunun Silinebilmesi İçin SGK Müdürlüğüne Nasıl İtiraz Edilmelidir?

SGK Müdürlüğüne GSS borcu için itiraz etmek isteyenlerin haklı bir sebeplerinin olması gerekmektedir. Ancak GSS tescilinin iptal edilmesini isteyenler, GSS istemediğini söyleyenler, sağlık hizmeti almadıklarını iddia edenler, GSS kapsamında tescil edildiğini bilmediğini söyleyenler; bu gerekçeler ile itiraz eder iseler, itirazları kabul edilmemektedir. Geçerli bir gerekçe ile itiraz etmeyenlerin de borçları ödemedikleri sürece hiçbir şekilde silinmemektedir. Sonradan sigortalı bir işe girmiş olmasını veya emekli olmasını gerekçe göstererek, GSS borcuna itiraz edememektedir.

GSS Borcu İçin Yapılan İtirazın Kabul Edildiği Durumlar Nelerdir?

GSS borcuna itiraz edecek olanların 60/g kapsamında GSS sigortalısı olmamaları ve buna rağmen GSS sigortalı tescillerinin yapılmış olması durumunda itirazları kabul edilmektedir.

İtiraz edilebilecek haller de aşağıda listelenmiştir:

 • GSS borcu olanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden sağlık yardımı alabilme hakkı var ise; borcuna itiraz edebilmektedir. Anne, baba, eş veya çocuk üzerinden olan sağlık yardımı alma hakkı sayılmaktadır.
 • GSS borcunun çıkarılmış olduğu dönemde eğer kişi askerde ise; bu durumda borcuna itiraz etmesi gerekmektedir. İtiraz edilen borç; devlet tarafından ödenmektedir.
 • GSS borcunun işlediği dönemde yurt dışında bulunuluyor ise; borca itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ancak yurt dışında ikamet ediyor olarak gözükmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında Türkiye’de ikamet ediyor olarak gözükmesi istenmektedir.
 • İşsizlik maaşı alınan dönem içerisinde GSS borcu çıkarılamamaktadır. Çünkü bu süreç içerisinde GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılmaktadır.
 • Bir ay içerisinde 30 günden daha az sigortalı olunmuş ise ve bu süreçte GSS prim borcunun 30 güne tamamlanması zorunlu değil ise; bu durumda çıkan borca itiraz edilebilmektedir.
 • 65 yaş, engelli veya şeref aylığı ya da nakdi tazminat alınan süreç içerisinde borç çıkartılıyor ise; bu durumda GSS borcuna itiraz edilmelidir.
 • Kendi sosyal güvenlik sandığı olan bir kurum veya kuruluşta çalışılan süreç içerisinde çıkartılan GSS borçlarına itiraz edilebilmektedir.
 • Sistem hatası kaynaklı olarak sigortalı olunan veya emekliliğin süregeldiği süreç içerisinde çıkartılan GSS borçlarına itiraz edilmelidir.

GSS Borcunun Silinmesi İçin Gelir Testi Nasıl Talep Edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilere gelir testi yaptırmaları ile ilgili olarak yazı gönderilebilmektedir. Bu yazının gönderilmesi ile beraber bir ay içerisinde gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi yaptırmaları ve istenen şartları sağlamaları durumunda ise; yazının gönderildiği tarihten sonraki GSS borçları silinmektedir.

SGK’nın gönderdiği tebligatın kişinin eline ulaşması, kişinin sorumluluğundadır. Yazının iletileceği adreste herhangi birinin bulunamaması durumunda; kapıya haber verme kağıdı yapıştırılmaktadır. Tebligat da muhtarlığa bırakılmaktadır. Kişinin muhtarlıktan gidip tebligatı alması gerekmektedir.

Gelir Testi Nasıl Yaptırılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek gelir testi yaptırılabilmektedir. Bulunulan ilin veya ilçenin kaymakamlık binasında bulunan bir vakıftır. Kişinin şahsen kendisinin gitmesi gerekmektedir. Kurum tarafından gelir testi yapmak isteyen kişiye verilen formun doldurulması ve teslim edilmesi istenmektedir. Ekstra bir belge talep edilmemektedir.

Gelir Testi Yapılırken Neler Dikkate Alınmaktadır?

Gelir testinde dikkate alınan önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Aynı hane içerisinde yaşayan aile halkının aylık gelir tutarına bakılmaktadır.
 • Ailenin oturduğu evin rayiç bedelinin 240’ta biri dikkate alınmaktadır. Ailenin kendi evinin veya kira ödedikleri evin olması farklılık göstermemektedir.
 • Ailenin oturduğundan hariç başka bir konutu var ise; bu konutun da 240’ta birine bakılmaktadır. Bu konut kiraya verilmiş ise; kira bedeli dikkate alınmaktadır.
 • Dükkanları var ise dükkanların rayiç bedelinin 240’ta biri dikkate alınmaktadır.
 • Arazi ve tarlaların rayiç bedellerinin 240’ta biri alınmaktadır.
 • Binek otomobil veya ticari amaçlı binek araçların olması durumunda; rayiç bedelinin 120’de biri teste dahil edilmektedir.
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan var ise; bu hayvanlardan elde edilen ve Tarım İl Müdürlüklerinin tespit ettiği aylık gelirler hesaplanmaktadır.
 • Bankada mevduat hesabı var ise; aylık faiz getirisinin iki katı hesaba katılmaktadır.
 • Hanede burs veya yardım ödemesi alanlar var ise; aldıkları yardımların aylık ortalaması dahil edilmektedir.
 • Hane içerisindeki aylıkların aylık ortalaması alınmaktadır.

GSS Borcunun Çıkmaması İçin Gelir Testi Sonucu Nasıl Olmalıdır?

Aynı hane içerisinde yaşayan bireyler içerisinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının güncel prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden daha az olması durumunda; aile bireylerinin genel sağlık sigortası primi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Paylarına düşen GSS borcunun primleri ise; ilgili kamu dairelerinden tahsil edilmektedir ve tahsilatı SGK yapmaktadır.

GSS Borç Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Genel sağlık sigortası borcunu görüntüleyebilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr web sitesine giriş sağlanmalıdır.
 • Ana sayfanın sağ üst köşesindeki giriş yap butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada 5 farklı kimlik doğrulama seçeneği verilmektedir. Bu seçenekler; e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı olmaktadır. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin herhangi bir PTT şubesinden kimlik belgesi ve ücreti karşılığında şifre alması gerekmektedir. Bu şifre sonrasında değiştirilebilmektedir.
 • Ana sayfadaki e-hizmetler butonuna tıklanmalıdır.
 • Listelenen kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilmelidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yapılabilecek işlemler içerisinden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada kişinin T.C. kimlik numarası, ismi, soyismi, kalan GSS prim borcu, genel sağlık sigortası tescil tarih aralıkları, sağlık statüsü belirtilmektedir.

GSS Borcunun Silinebilmesi İçin Ödemesi Nasıl Yapılabilir?

GSS borcuna itiraz etmesi veya gelir testi yaptırması durumunda GSS borcunu sildirememiş olan kişilerin tek çaresi, borcu ödemektir. Peşin veya taksitle borç ödemesi yapılabilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 48’inci maddesi kapsamında borcun tecil edilmesi ve taksitlendirilebilmesi mümkündür. Taksit ile ödeme yapmak isteyenler ise; yıllık %22 faiz oranı ile taksit ödemelerini yapabilmektedirler.

GSS Borcu Ödendikten Sonra Tekrar Borç Çıkar Mı?

GSS ödeme sorumluluğu bulunan kişi geçmişe dair GSS borcunu ödemiş olsa bile her ay adına brüt aylık asgari ücretin %3’ü kadar GSS borcu tanımlanmaktadır. Dolayısı ile devamlı olarak GSS borcu çıkmaktadır ve devamlı olarak da ödemesi gerekmektedir.

GSS Borcu Olanları Rahatlatacak Haber Nedir?

Genel sağlık sigortası borcu bulunanlar; 2020 yılında sağlık hizmeti alamamaya başlamıştı. Ancak 4376 sayılı yasanın belirttiği kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanma muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında değişiklik olmaktadır. Bu değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutulan bir karardır. Karar kapsamında; GSS borçları dolayısı ile devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alamayanların 2020 yılının sonuna kadar hizmet almaya devam etmeleri mümkün olmaktadır. Ancak borçları silinmiş olarak gözükmemektedir.

GSS Borcu Olanlar Özel Hastanelerden Hizmet Alabilir Mi?

60 günden fazla GSS borcu olanların 31 Aralık 2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olsa da yapılan düzenleme özel hastaneleri kapsamamaktadır. Özel hastanelerden veya özel üniversitelerden sağlık hizmeti alamamaktadırlar.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel Sağlık Sigortası Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

28 Yorum
 1. Okadar çok gerizekalı bir milletiz ki, gelir testi yapılırken orada bu geliri araştıran sorgulayan küçük beyinli arkadaşa soruyorum hiç acaba bu insanın maaşında haciz varmı diye düşünmek aklınızın ucundan geçiyormu bir insanın SGK ya yansıyan maaşını baz alıp bu adam bukadar maaş alıyor demek yanlış 2320 TL asgari ücret ve bu asgari ücretin 4/1 kesiliyor küçük beyinli arkadaş ya bölmeyi bilmiyor yada işine gelmiyor. Bir insanı SGK na borçlu çıkarmadan önce maaş üzerinde haczi işlem varmı yokmu buna bakılması gerekiyor aksi halde benden alacağınız o borç size yani devlet demiyorum çünkü AKP başka devlet başka AKP ye o para helal değildir

 2. Merhabalar,

  2015 aralık ayında Londra’ya taşındım. Lakin ikametgahımı oraya taşımadım. Yani halen Türkiye’de yaşıyormuşum gibi görünüyorum. Bu arada arka planda GSS borcum birikmiş. Lakin bu ülkede yaşamıyorum ve sağlık hizmetlerinden de yararlanmıyorum. Bu borcu nasıl sildirebilirim acaba? Bu arada daha önce hiç gelir testi vs. yaptırmadım. Şu anda Türkiye’deyim acaba gelir testi yaptırsam ki Türkiye’de son 3-4 senedir çalışmıyorum. Yurt dışında çalışıyorum. Yani Türkiye’de 2015 aralıkdan bu yana işsiz gibi düşünülebilirim ve gelir testinde bunu ıspatlayabilirim. Evde annem ve babam yaşıyor sadece. Babam emekli annem ev hanımı. Acaba gelir testi ile bu borcu sildirebilir miyim yoksa yurt dışında olduğumu mu ıspatlama yoluna giderek mi sıfırlamalıyım?

  Saygılarımla

  1. Merhaba
   GSS borcu sildirme son tarih 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiş olup gelir testine hiç başvurmamış kişilerin bu tarihe kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinde az olan kişilerin GSS prim borçları tamamen silinecektir.

 3. ben 2012 de gss yaptır dim çalışamıyorum bir evde 6 kisiyiz kişi basina gelir asgari ücret in cok altinda kaldigi halde bana 3600 tl borc cikmis bunu ne yapmam gerekir
  6 kisiyiz gelir 2000 tl

  1. Merhaba
   Tekrar gelir testi yaptırmanız gerekmektedir.

 4. askerden firari olduğum zamanların sevk ve terhis tarihi arasından anlaşılması için, e-devletten aldığım terhis belgesiyle birlikte kaymakamlıktaki gelir testine götürdüm durumumu anlatıp belgeyi onlara verdim ve bir gelir gider formu doldurdum bunun üzerine 1 hafta sonra ilçe sgkdan yeşil kart verildi bana ve 8000 tl borç silindi sebep olarak da, ilkkez gelir testine girdiğimden ve yeşil kart verildiği için silindiğini söyledi memur.

 5. asker kaçağı olduğumdan kimlik kontrollerinden sürekli kaçtım bu yüzden adresimi bile kayıt ettirmedim sonunda askerliği yaptım geldim ve e-devlette 2012 den bu yana borç yazıldığını gördüm ben askerden kaçmaktan bu kadar ceza almadım ve sildirmek için sgk ilçe müdürlüğüne gittim onlarda askerden kaçmasaydın bu borcu silemeyiz dediler.

  1. Merhaba
   GSS borcu sildirme son tarih 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiş olup gelir testine hiç başvurmamış kişilerin bu tarihe kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinde az olan kişilerin GSS prim borçları tamamen silinecektir. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinden fazla olan kişilerin prim borçları ise güncellenerek, yapılandırma fırsatları sunulacaktır. Bunun yanı sıra geçime faizleri silinerek, geri ödenmesi gereken rakamlar düşürülecektir.

 6. Sevgili Yardım Merkezi, öncelikle 23 Ağustos 22:40’daki yanıtınız için teşekkür ederim, buna istinaden teyidinizi rica ettiğim husus ise şudur; yanıtınızdan anladığım kadarı ile eğer kendim veya aile fertlerim devletin sağlık hizmetinden faydalanmayacaksak her hangi bir prim ödememize de gerek olmadığıdır. tekrar teşekkürler.

 7. Merhaba, prim ödeme günüm ve çalışma yılım tamamlanmış olup, seneye emekli maaşı almaya hak kazanacağım. Öte yandan Mart 2017’den beri de çalışmıyorum, eşim de çalışmıyor, bir de lisede okuyan çocuğum var ancak devletin sağlık hizmetlerinden de bu 2,5 yılda hiç faydalanmadım. E devletten yaptığım kontrollerde ise bir GSS prim borcum gözükmüyor, zira herhangi bir gelir testi de yaptırmadım. Sorum ise eğer devletin sağlık hizmetlerinden faydalanmayacak isem bir gelir testi yaptırmam gerekir mi veya herhangi bir GSS primi kendim ve/veya aile fertleri için ödemem gerekir mi. Çok teşekkür ederim

  1. Merhaba
   2017 Nisan ayına kadar gelir testi yaptırmak zorunluydu. Ancak 2017 nisan ayındaki bir değişiklik ile gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalktı. Bunun yerine tüm vatandaşlar için sabit bir genel sağlık sigortası primi belirlendi. Asgari ücretin %3’ü oranında, 60,89TL olarak belirlenen bu tutarı sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar dışarıdan ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamına girebilecek.

 8. 30 Kasım 2019 son tarih yazıyor ama hiçbir yerde yok hepsi 30 kasım 2018 sondu diyor, ben askere tecilden dolayı geç gittim ve askerdeydim başvuramadım geldiğimde 5000 tl borç gördüm işssizim babamın geliri esas alınmış ama ben annemle kalıyorum bu durumda ne yapacağım borcu sildirmek için neden babamdan almıyorlar zorla ben nasıl alacağım.

  1. Merhaba
   GSS borcu sildirme son tarih 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiş olup gelir testine hiç başvurmamış kişilerin bu tarihe kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinde az olan kişilerin GSS prim borçları tamamen silinecektir. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinden fazla olan kişilerin prim borçları ise güncellenerek, yapılandırma fırsatları sunulacaktır.

 9. Merhaba, ben bu sene 11 Haziran’da yeni mezun oldum ve 260 TL GSS borcum var. İkametim Türkiye’de fakat yurt dışından geldim ve çifte vatandaşlığım var. Burada sadece okumak için bulundum. Fakat Nüfus Müdürlüğü’nde çifte vatandaş olduğum gözükmüyor. Konsolosluğa başvurmam gerektiğini söylediler. Hiçbir sigorta başlangıcım yok ve bekarım da. Muhtaçlık belgesi çıkararak borcumu sildirebilir miyim? Ya da yurt dışındaki ikametimi getirerek bu borçtan muaf tutulur muyum? Dedemle birlikte konaklıyorum onların geliri benim muhtaçlık belgesi almamı etkiler mi? Memurlar da bu konuda hiç yardımcı olmuyorlar. Yabancı ülke pasaportumla giriş çıkış yaptığım halde ülkeye nasıl olur da çifte vatandaşlığım gözükmüyor?

  1. Merhaba
   Yeni düzenleme uyarınca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylık 76.75 TL prim ödemek zorunda. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor.
   Buna göre, hane içinde geliri 2019 yılı için 852,80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852,80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

 10. Çalışmayan insanlardan aylık 76 lira istemeleri çok saçma. Adam zaten işsiz, bir de üzerine borç çıkarıyorlar. Suriyelilere ücretsiz, kendi vatandaşına ücretli. Ne ala memleket.

  1. Merhaba
   Yeni düzenleme uyarınca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylık 76.75 TL prim ödemek zorunda. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor.
   Buna göre, hane içinde geliri 2019 yılı için 852,80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852,80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

 11. Merhaba,1347,90 krş borcum var çalışmıyorum,1 tane çocuğum var eşim asgari ücret ile çalışıyor borcum silinirmi ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba
   Yaklaşık 2.7 milyon kişinin GSS prim borcu yeniden hesaplandı. Yeni düzenleme uyarınca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylık 76.75 TL prim ödemek zorunda. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor.
   Buna göre, hane içinde geliri 2019 yılı için 852,80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852,80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

 12. 841 TL gss borcum var öğrenci degilim uzun suredir sigortam yatmıyor borcumu sildire bilirmiyim şuan

  1. Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talepte bulunabilirsiniz.

 13. Arkadaş lar benim suan 2850 tl prim borcum var ve uzun zamandir çalismiyorum işsizim borcu sildirme imkanim varmi yardimci olursaniz çok sevinir saygilar

 14. Daha önce GSS yaptırmıştım eve geldiler borç cikarilmacak dendi geçenlerde baktım 1500lira civarı borç çıkmış yardım vakfına gittim tekrardan teste tabi tutularak göre 3/1 çıktı vakıf borçlarınız silinecek dedi sskaya gittim daha önce GSS yaptidirdiginizdan dolayı borç çıkmış ödeyeceksiniz diyor 53 yaşındayım yaştan dolayı zaten işe almıyorlar krakara düşünüyorum nereye kadar

 15. İyi akşamlar işden çıkdım işsizlik maaşı aldım ssk ve muhase ye sordum gsst için bişey yapma dediler giriş ce çıkış için otomatik olduğunu sylediler bna 246 tl borç geldi bunu sildirebilirmiyiz şuan çalışıyorum ve nereye gitmeliyim

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu