Bilgi Arşivi

2020 Güncel Avukat Maaşları Ne Kadar (NET-BRÜT) ?

2020 yılında avukatların maaşları; kamuda çalışmalarına veya kendi avukatlık bürolarını açmalarına göre farklılık göstermektedir. Kendi bürosunu açan avukatlar, yaptıkları iş başına ücret kazanmaktadırlar. Dolayısı ile net bir maaş tutarı söyleyebilmek mümkün değildir. Kamuda çalışan avukatların aylıkları ise; birçok değişkene bağlı olarak hesaplanmaktadır. Evli, çocuklu, hizmet süresi fazla olan kamu avukatlarının maaşları daha yüksektir.

Avukatların Maaşlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Avukatların aylık net maaşlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Medeni durumları, çocuklarının olup olmaması, hizmet yılı, kademe gibi durumlar; avukat maaşları üzerinde etkili olmaktadır.

Avukatların Vekalet Ücretleri Nedir?

Avukatlar aylıklarına ek olarak vekalet ücreti de alabilme hakkına sahiptirler. Avukat olarak kadrosunda görev yaptıkları kurumların lehine karar verilmesi ile beraber ilgili kurumun emanet hesabına vekalet ücreti aktarılmaktadır. Avukatlara bu tutar üzerinden vekalet ücreti ödemesi yapılmaktadır. Ödenen vekalet ücreti; 20.000 gösterge rakamının memur maaşı kat sayısı ile çarpımı ile elde edilmektedir. Elde edilen tutarın 12 katına kadar vekalet ücreti ödenebilmesi mümkün olmaktadır. 2020 yılının ilk yarısı için hesaplanan maaş katsayısına göre avukatlar maksimum 35.055 TL brüt vekalet ücreti alabilmektedirler.

Avukatların Sosyal Denge Tazminatları Nasıl Belirlenir?

İlgili mahalli idare ile bölgedeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasındaki sözleşme ile sosyal denge tazminatı belirlenmektedir. Bu tazminatın aylık tutarının dönemin toplu sözleşmesindeki tavanı geçmemesi istenmektedir. Devlet memurunun aylığının %100’ü, sosyal denge tazminatının tavan tutarı olabilmektedir.

Sosyal denge tazminatlarının tutarı; avukatların görev yaptıkları birime, iş hacimlerine, görevlerinin önemine ve güçlüğüne, görev yerinin taşıdığı özelliklere, çalışma sürelerine, kadro ya da görev unvanlarına, derecelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. 2020 yılında brüt sosyal denge tazminatı 1.388 TL olmaktadır. Ancak bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir. Gelir vergisinin ilk diliminde olanlardan %15 oranında bir kesinti yapılmaktadır ve bu da 1.169 TL’ye denk gelmektedir. Gelir vergisinin ikinci diliminde olanlardan ise; %20 oranında kesinti yapılmaktadır. Bu da 1.100 TL’ye denk düşmektedir. 2019 yılı ile kıyaslandığında; sosyal denge tazminatının net tutarının 61 TL artış yaşadığı görülmektedir.

Yeni Başlayan Kamu Avukatlarının Maaşları Ne Kadardır?

Hizmete yeni başlayan ve kamu sektöründe çalışan avukatlar; ortalama 5.500 TL civarında maaş ile çalışmaya başlamaktadırlar.

Avukatların Aldıkları Maaşlar Ne Kadar Arttı?

2019 senesi içerisinde avukatların aldıkları ücretler ortalama 4.952 TL olurken, 2020 yılı ile beraber 5.224 TL civarında olmaya başladı.

Enflasyon Rakamları Ne Kadar Olarak Belirlendi?

Yeni yılda yapılacak olan zam için açıklanacak enflasyon oldukça merakla beklenmekteydi. Aylık %0.74 ve yıllık %11.84 artması ile beraber YEP hedefinin altında bir artış gerçekleşti. YEP’in beklentisi, %12 civarında olmaktaydı.

Emekli Olan Avukatların Maaşları Ne Kadardır?

2019 yılında emekli olan avukatların aldıkları ücret 3.101,90 TL idi. Ancak 2020 yılı ile beraber yapılan zamlar sonrasında emekli avukatların maaşları 3.272,10 TL’ye yükseldi.

Hizmet Yıllarına Göre Avukat Maaşları Ne Kadardır?

Vekalet ücreti ve aile yardımı dahil edilmeden avukatların hizmet sürelerine göre aldıkları net maaşlar aşağıda verilmiştir:

 • Mesleğinde birinci yılını doldurmuş olan bir avukat; 5.457 TL aylık almaktadır.
 • İki yıllık avukatların maaşları 5.461 TL olmaktadır.
 • Mesleğinde beşinci yılını dolduran avukatların maaşları 5.504 TL’dir.
 • 10 yıllık avukatlara ödenen net maaş tutarı 5.775 TL’dir.
 • Mesleğini 15 yıldır sürdüren avukatlara 5.890 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
 • 20 yıllık avukatların aldıkları maaşlar 6.154 TL’dir.
 • 25 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip olan avukatlara 6.176 TL aylık ödemesi yapılmaktadır.

Avukatların Çalışma Şartları Nasıldır?

Kamu sektöründe çalışan avukatların çalışma koşulları oldukça iyidir. Hukuk Müşavirliği birimi içerisinde görevlerini yerine getirmektedirler. Kamuda çalışan her avukatın kendilerine ait bir odaları ve masaları vardır. Bilgisayar, telefon, yazıcı gibi teknolojik aletlere erişim sağlayabilmektedirler. İş yoğunlukları için net bir söylemde bulunabilmek mümkün değildir. Avukatların çalıştıkları kuruma ve hukuki işlerine göre yoğunlukları farklılık gösterebilmektedir. Ancak hangi kurumda çalışırlarsa çalışsınlar, görev yaptıkları kurumda saygı görmektedirler.

Avukatların Çalışma Saatleri Nedir?

Kamuda çalışan avukatların belirli bir çalışma saatleri bulunmaktadır. 08:00 ile 17:00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Dava ve duruşma saatlerine bağlı olarak çalışmalarının erken veya geç bitmesi farlılık gösterebilmektedir. Hafta sonu, cumartesi ve Pazar günleri izinlidirler. Çalışma saatleri çok sıkı olmadığı gibi dönem dönem değişiklik gösterebilmektedir.

Kamu Avukatlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hukuk sisteminin merkezindekiler avukatlardır. Gerekli durumlarda davaların açılması, duruşmalara katılınması, hak aranması, hukukun işlemesi gibi görevleri vardır. Kamu kurumunda avukatlık yapan bireylerin sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir:

 • Çalıştıkları kurumları davalarda ve duruşmalarda temsil etme görevleri bulunmaktadır.
 • Hem kurumun hem de kurumdaki personellerin hukuki işleri ile ilgilenmekle görevlidirler.
 • Kuruma veya kurum çalışanlarına dava açılması durumunda; bu davalar ile ilgilenmektedirler.
 • Kurumun açacağı davalar ile ilgili işlemleri yürütmekle görevlidirler.

Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücretler Ne Kadardır?

Avukatların dava ve takip haricindeki hukuki yardımlar için aldıkları ücretler şöyledir:

 • Büro içerisindeki ilk bir saatlik sözlü danışma için 450 TL ücret alınmaktadır. Sonraki her saat için bu ücret 270 TL olmaktadır.
 • Avukatların sözlü danışma için bir yere çağrılması durumunda ilk bir saat için 935 TL ve sonraki her saat için 460 TL ücret talep edilmektedir.
 • Yazılı danışmalar için ilk bir saat 935 TL ve takip eden her saat için 435 TL ücret istenmektedir.
 • Dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi için 685 TL ücret alınmaktadır.
 • Kira sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanmasında 900 TL ücret talep edilmektedir.
 • Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması için 2.730 TL ücret gerekmektedir.
 • Şirket ana sözleşmeleri, şirketlerin devredilmesi ve birleşmesi gibi ticari işleri kapsayan sözleşmelerde; 1.375 TL ücret istenmektedir.

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Miktarlar Ne Kadardır?

Avukatların iş takibi yaptıkları hukuki yardımlarında aldıkları ücretler şunlardır:

 • Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasına gelmiş olan paranın tahsil edilmesi, bir evrakın nüshasının çıkartılması gibi işlerin takibinde avukatlar 685 TL ücret almaktadırlar.
 • Bir hakkın doğması durumunda; bu hakkın tespit edilmesi, tescili, nakli, değiştirilmesi, sonlandırılması ve korunması gibi hedefler ile yapılan işlemlerde 1.130 TL para talep edilmektedir.
 • Sürekli sözleşme ile iş birliği yapılan banka ve finans kuruluşlarının ipotek tesisi gibi işlemleri için 270 TL ücret istenmektedir.
 • Tüzel kişilerin ana sözleşmelerinin onanması ile beraber ruhsat ve imtiyazlarının alınması, Türk vatandaşlığına kabul edilmeleri gibi işlemlerin takibi için avukatlar 5.075 TL ücret almaktadırlar.
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takibi yapılan işlemlerin ücretleri 2.265 TL’dir.
 • Uluslararası yargı yerlerinde takibi yapılan işler eğer duruşmasız ise 9.250 TL, duruşmalı ise 16.000 TL ödenmelidir. Avukat maaşlarına ek olarak yapılan hukuki yardım ücretleri dahilinde olan bir durumdur.

Güncel Subay, Yedek Subay ve Astsubay Maaşları Ne Kadar?

Güncel Pilot Maaşları Ne Kadar (THY, Pegasus, Onur Air) ?

ATT Maaşları Ne Kadar (Devlet ve Özel) ?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu