2023 Güncel Doktor Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)?

Güncel doktor maaşları kişilerin bağlı olduğu kuruma, unvanına ve uzmanlık alanına göre değişmektedir. Durum böyle olunca kesin sayılardan bahsetmek zorlaşır. Kişilerin bulundukları durumlar ele alınarak çeşitli sayılar telaffuz etmek mümkün olabilir ancak genelgeçer çıkarımlarda bulunmak doğru değildir. Doktor maaşı kamuda çalışan kimseler için yaklaşık 16.000 ₺’dir. Söz konusu özel sektör olduğunda hekimlerin aylık geliri 15000 ₺ ile 20.000 ₺ arasında değişir. Kendine ait muayenehanesi olan kişiler mesleklerinde yer aldıkları konuma göre on binlerce lira bile kazanabilirler.

Açıklama Ortalama Maaş
Yeni Başlayan Doktor 15.540 TL
Uzman Doktor 15.540 TL – 18.900 TL 

Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Uzman doktor maaşı çeşitli kriterlere göre farklılık gösterse bile söz konusu devlet memurluğu olduğunda genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Yeni başlayan: yaklaşık 12.000 ₺
 • Beş sene deneyimli: 14.250 ₺
 • On sene deneyimli: 16.500 ₺
 • On beş sene deneyimli: 18.750 ₺

Fark edileceği üzere devlette çalışan hekimler iş tecrübeleri arttıkça daha fazla maaş alırlar. Bu iş tecrübesinin resmi adı kıdemdir. Kıdemi artan kimselerin hem kendi maaşı hem de emekli maaşı daha fazla olabilmektedir.

Uzman Doktor Maaşı Neye Göre Değişir?

Uzman doktor maaşını belirleyen kriterler şöyle özetlenebilir:
 • Çalışılan bölge ve kurum
 • Kurumun döner sermayesi
 • Operasyon ücreti
 • Fazla mesai ücreti
 • Nöbet ücreti
 • Asgari geçim indirimi
 • Aile ve çocuk yardımı
 • Sigorta ve BES kesintisi

Hekimlerin maaşında değişiklik yaratan pek çok kriter olduğu için herkes için kabul gören bir sayı dillendirilmesi olanaksızdır. Şark görevi yapan biri kendiyle aynı işi batı illerinde yapan birinden daha fazla maaş almaktadır. Bu fark genellikle 1000 ₺ dolaylarındadır.

Özel Sektörde Doktor Maaşı Ne Kadar?

Özel sektör doktor maaşı başlangıç aşamasında oldukça düşük olabilir. Hekim olma süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Fakülteden mezun olunduğu vakit bu süreç tamamlanmaz, bilakis daha yeni başlar. Verilmesi gereken sınavlara hazırlanan pek çok yeni mezun özel hastanelerde çalışır. Bu hastanelerdeki başlangıç maaşı genellikle 4000 ₺ civarındadır. Mevzu bahis hekimlik olduğunda bu meblağ oldukça düşük kabul edilebilir. Zamanla kazanılan deneyimle birlikte maaş artabilir. Mezun olunan üniversite, bağlı olunan kurum, hekimin başarıları ve ilgilenilen hasta sayısı gibi detaylar maaşı etkiler. Beş yıllık iş deneyimi olan bir hekim tahminen ayda 10.000 ₺ kazanabilir.

Pratisyen Hekim Maaşı Ne Kadar?

Pratisyen doktor maaşı yaklaşık olarak 7500 ₺’dir. Çeşitli kriterlere göre bu maaş hem kamuda hem de özel sektörde 1000 ₺ kadar artıp azalabilir. Tıpkı uzman hekimlerde olduğu gibi pratisyen hekimlerin görev yerleri aldıkları maaşı direkt olarak etkiler. Altı yıllık fakülte eğitimini tamamlamış olan herkes pratisyen hekim olarak adlandırılır. Bu kişilerin görev alabileceği yerler arasında hastaneler, aile sağlığı merkezleri, polikliniklerde ve çeşitli klinikler bulunur.

Pratisyen Hekimlerin Çalışma Şartları Nasıldır?

Pratisyen doktorların çalışma koşulları genellikle olumlu yorumlar almaktadır. Çoğunun kendine ait bir odası bulunur. Çeşitli teknolojik cihazlara rahatça erişebilirler. Kamuda çalışanların görev saatleri 09.00 ile 17.00 arasıdır. Bu saatler mesai saatlerinin belli olduğu klinikler ve aile sağlığı merkezleri için geçerlidir. Söz konusu hastaneler olduğunda işin rengi değişir. Çoğu hastane nöbet yani bir çeşit vardiya sistemiyle çalışır. Pratisyenliğini hastanelerde yapan kişiler genellikle bu sisteme tabi tutulurlar. Bu hekimlerin çalışma koşulları genelde iyi olsa da bazıları çok yoğun bir çalışma temposuna sahiptir.

Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Asistan hekim maaşı çalışılan kuruma göre değişkenlik göstermekle birlikte 775 ₺ ile 5000 ₺ arasında değişir. Bu hekimler bazen ameliyata girebilirler yada nöbete kalabilirler. Fakülteden mezun olduktan sonra TUS’a girip bir bölüme atanmış olan ve bölümde eğitim alırken bir yandan mesleğini icra eden hekimlere asistan denir. Aldıkları maaş üstlendikleri görevlere göre farklılık gösterir. Bu hekimlerin standart maaşı epey düşüktür. Asgari ücretin üçte biri kadar maaş alan bu hekimlerin en büyük avantajı nöbete kalabilmeleridir. Ayda en az on nöbet görevi üstlenen bu kişilerin doktor maaşı 5000 ₺’ye dek çıkabilir.

Intern Hekim Maaşı Ne Kadar?

Intern doktor maaşı asgari ücretin üçte biridir. Net bir meblağ söylemek gerekirse yaklaşık 775 ₺ maaş alırlar. Bu kişiler esasında stajyer olarak kabul edilirler. Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisidirler. Aldıkları ücret bir nevi staj ücretidir.

Profesör Doktor Maaşı Ne Kadar?

Profesör hekim maaşı en az 10.000 ₺’dir. Bu tutar döner sermaye ve diğer katkılar eklenmeden hesaplanan tutardır. Devlette çalışan profesör hekimler genellikle 10.000 ₺’den biraz fazla maaş alırlar. Mesleklerinde uzun süreleri devirmiş olan bu kimseler özel sektörde her ay genellikle 100.000 ₺’den fazla para kazanırlar.

Nasıl Doktor Olunur?

Doktor olmak için yapılması gereken ilk şey tıp eğitimi veren bir fakültede eğitim alma hakkını elde etmektir. Böyle bir hak için üniversite sınavında üst düzey bir başarı göstermek gerekir. Her ne kadar yazılı bir kanun olmasa da üniversite sınavı sonuçlarında ilk 10.000’e giren kimseler tıp eğitimi almaya hak kazanırlar. Elde edilmesi gereken sıralama okuldan okula değişir. Çapa, Cerrahpaşa ve Hacettepe gibi meşhur okullar çok daha yüksek sıralardaki öğrencileri kabul ederler.

Tıp Eğitimi Kaç Yıl Sürer?

Tıp fakültesi eğitim süresi altı yıldır. Türkiye’de bu kadar uzun süre lisans eğitimi gerektiren tek meslek dalı hekimliktir. Altı yıllık eğitimi bitiren kimseler hastanelerde belli bir maaşla çalışmaya başlarlar. Tıp eğitimi serüveni fakülte ile sonlanmaz. Altı yıllık eğitimi bitiren kimseler Tıpta Uzmanlık Sınavına tabi tutulurlar. Yeni mezun hekimler arasında sıkça dillendirildiğine göre bu sınav epey zorlayıcıdır.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Nedir?

TUS tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin branş eğitimi almak için girdikleri ve onların tıp hakkındaki birikimlerini ölçen bir sınavdır. Sınav her sene iki defa yapılır. İlkbahar dönemindeki sınav Nisan ayında, Sonbahar dönemindeki ise Eylül’de yapılmaktadır. Fakülteden mezun olan bir hekim kariyerini daha ileri aşamalara taşımak istiyorsa bu sınava girmelidir. Sınava giren ve eğitim hakkı kazanan kimseler üç ile altı yıl arasında bir eğitim alarak uzman hekim olurlar.

TUS’ta Neler Çıkar?

TUS’ta çıkan dersler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anatomi
 • Biyokimya
 • Fizyoloji
 • Histoloji
 • Embriyoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Farmakoloji
 • Patoloji
 • Dahiliye
 • Pediatri
 • Genel Cerrahi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Küçük Stajlar

Sınav iki ayrı oturumda gerçekleşir. Temel Bilimler oturumunda yüz yirmi soru sorulur ve adaylara yüz elli dakika verilir. Klinik Bilimler sınavında da yüz yirmi soru vardır lakin sınav için belirlenen süre yüz elli dakikadır.

Kimler TUS’a Girebilir?

TUS’a girebilen kişiler tıp fakülte mezunları yada intern hekimlerdir. Intern hekimler altıncı sınıf öğrencileri olarak da bilinirler. Mezun olan kişiler sınava girip diledikleri bölüme yerleşirlerse anında eğitime başlayabilirler. Intern hekimler ise uzmanlık eğitimi için mezuniyeti beklemekle mükelleftirler. Doktor maaşı kişinin sahip olduğu unvanla direkt olarak bağlantılı olduğu için pek çok genç hekim TUS’a girip kariyerini ilerletmek ister.

Güncel Hemşire Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)?

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Maaşları Ne Kadar?

Güncel Köy ve Mahalle Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu