Mübaşir Maaşı Ne Kadar? Güncel Zamlı Mübaşir Maaşları

Mübaşir maaşları 2023 yılında enflasyon oranlarına bakılarak %5,49’luk artışla 3.927 TL olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru alımları için KPSS puanları oldukça önemlidir. Mübaşir kadrosu bu puanlar ile dolmaktadır. Mübaşirler, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Adli Yargı Komisyonları tarafınca mübaşirler atanmaktadır. Mübaşirler mahkeme öncesi ve sonrası işlemleri yapmak için görevli kişilerdir. Duruşmanın sağlıklı bir şekilde yürümesine destek olan personellerdir. Bunun yanı sıra sanık, şahit çağrılarının yapılması da mübaşirlerin görevleri arasındadır. Mübaşir maaşları da bir bazı unsurlara bakılarak belirlenmektedir.

Açıklama Ortalama Maaşı
2023 Mübaşir Maaşı 13.400 TL
2022 Mübaşir Maaşı 9.540 TL

Mübaşir Ne İş Yapar?

Mübaşirin iş tanımı davacı ve davalıyı salona çağırmaktan çok daha fazladır. Mübaşirlerin görevleri salona çağırma işleminin yanı sıra yapmakta olduğu pek çok işte vardır.

Bu işler ise aşağıdaki gibidir:

 • Yapılacak olan duruşmada tarafları salona çağırmak.
 • Mahkeme salonunda duruşma öncesinde disiplini sağlamak.
 • Dava taraflarının sunacakları bilgi ve belgeleri hakime iletmek.
 • Mahkeme salonunda yapılan duruşma esnasında konuşmak isteyen kişiler için karar vermek.
 • Yapılan duruşmaların herhangi bir sebepten dolayı ertelenmesi durumunda davalılara iletmek.
 • Mahkemeye bağlı olan posta işlerini yürütmek.
 • Mahkeme salonunda eğer gizli bir duruşma olacaksa gizli olduğuna dair bilgi levhalarını asmak.

Yukarıdaki görevlerin yanında resmi üniformaya sahip olan mübaşirler davalara bu üniforma ile gelmelidirler. Ayrıca kanunda yürürlükte olan yasal vazifelerini de yerine getirmelidir.

Mübaşirlerin Duruşma Dışındaki Görevleri Nelerdir?

Mübaşirlerin duruşmada görevleri olduğu gibi duruşma dışında da bazı görevleri vardır. Bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Duruşma dışındaki en önemli görevi bir sonraki duruşma dosyalarını sıraya koyarak hakimin incelemesi için eksiksiz bir şekilde hazır etmek,
 • Postaya verilecek evrak ve dosyaları postaya vermek, Adliye içi ile ilgili yazışmaları ve yine adliye içinde başka mahkemelerce istenen dosyaları zimmet defteri olarak tabir edilen deftere kaydederek gitmesi gereken birimlere götürerek imza karşılığında teslim etmek,
 • Hakim ve Zabıt katibi ile birlikte keşiflere giderek zabıt katibi ve hakime yardımcı olmak,
 • Zabıt katipleri tarafından yazılan evrakların hakim tarafından görülüp, imzalanıp getirilmesi.

Adliyelerin çoğu yükünü zabıt katibi ile birlikte taşıyan mübaşirlerin işi kolay gibi görünse de sorumluluk isteyen bir meslektir. Herhangi bir evrağın kaybolması ya da hakime iletilememesi, hakimin duruşma için hazırlanamamasına neden olacağından mübaşirlik dikkat isteyen bir meslektir.

Mübaşir Olma Şartları Nelerdir?

Mübaşir olma şartları yasalara bakılarak belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde çalışan mübaşir ve kamuya ilk kez atanacak olan kişilerde aranan genel şartlar 657 Sayılı Kanun’a uygun olması şartı aranmaktadır. Bunlar dışında mübaşir olmak için aranan bazı şartlar bulunur.

Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
 • Memuriyete engel olacak akıl sağlığı bulunmamak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
 • En az lise mezunu olmak.
 • Mesleki ilgi ve öğrenmeye açık olmak.
 • Yoğun ve stresli çalışma ortamlarına karşı hazır olmak.
 • Gerektiği durumlarda mesaiye kalabilmek.
 • KPSS puanın yeterli olması.

Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı bu alanda en önemli faktördür. KPSS puanları yeterli olmayan kişilerin atanması yapılmamaktadır.

Mübaşir Olmak İçin KPSS Şartları Nedir?

Mübaşir KPSS puanları en düşük 70 olması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak görev alan mübaşirlerin başvuru öncesinde ve başvuru sonrasında baraj puan şartının değiştirilmesi gerekmektedir. Temel olarak başvuruda bulunan adayların puanının en az 70 olması gerekmektedir. Buna bakılarak mübaşir maaşları 2.800 TL ve 2.900 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bütün memurlarda olduğu gibi mübaşirler için de aylık olarak maaş düzenlemesi yapılır. Bunun yanında lise veya ön lisans mezunu olan ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan mübaşirler, unvanlı ve kadrolu durumlarına bakılarak aylık maaş almaktadır. Net aylık maaş tutarı her derece ve kademeye bakılarak belirlenir.

Buna göre mübaşir maaşlarının net tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Derece ve kademesi 2/6 olan mübaşirler 4.006 Türk Lirası almaktadır.
 • Derece ve kademesi 2/5 olan mübaşirler 4.001 Türk Lirası almaktadır.
 • Derece ve kademesi 1/4 olan mübaşirler 4.063 Türk Lirası almaktadır.

Mübaşir Atamaları Nasıl Yapılır?

Mübaşir atamaları her yıl yapılmaktadır. Türkiye’de her ilde ve her ilçede adliyeler bulunmaktadır. Bu adliyelerde hakim, savcı, zabıt katibi ve mübaşirler görev almaktadır. Bundan dolayı her yıl mübaşir ihtiyacı da git gide artmaktadır. Her yıl ortalama olarak 500 mübaşir ataması yapılmaktadır. Bu atamaların büyük kısmı ise büyük illere atanmaktadır. Mübaşir maaşlarında bu nedenle önem teşkil eden bir durumdur. Lise, ön lisan ve lisans mezunu olan bireylerin atanabildiği mübaşir olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olma koşulu aranmaktadır. En az KPSS puanı 70 olurken en yüksek puan da 85 olmaktadır. Direkt kadrolu atanan adaylar, sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Kadrolu çalışanlar ile aralarında aylık maaş farkı bulunmamaktadır.

Mübaşirlerin Çalışma Şartları Nelerdir?

Mübaşirleri çalışma saatleri, diğer kamu çalışanları gibi 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na tabii olarak devlet memuru statüsünde görev yapan mübaşirler, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı ilanlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırlar. Bu sebeple mübaşirlerin çalışma şartları ve mesai saatleri diğer kamu personelinden farklı değildir. Hafta içi 5 gün çalışan mübaşirlerin hafta sonu 2 gün tatilleri bulunmaktadır.  Mübaşirlerin çalışma saatleri ile ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre günde 8 saat olarak belirlenmiştir. Mübaşirlerin nöbetçi mahkemelerde görev almaları nedeniyle kısmen stresli bir işe sahip olduklarını söylemek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde görev yapan mübaşirlerin çalışma saatleri içerisinde resmi üniformalarını giyinmeleri zorunludur.

Mübaşir Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mübaşir olmak için gerekli belgeler genellikle her alımda istenilen belgelerle aynıdır. Alim ilanıyla birlikte Adalet Bakanlığı tarafından hangi belgelerin gerekli olduğu detaylıca yazılmaktadır. Bunun dışında alımı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece mahkemesi Komisyonu Başkanlığı tarafından bazı bilgi ve belgeler istenmektedir.

Bu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Başvuru formu (Adalet komisyonları ve bakanlığın internet sitesinden temin edilebilir)
 • Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığında ya da ilgili öğretim kurumu tarafından onaylı öğreneği,
 • KPSS sına sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf.

Yukarıdaki belgeler eksiksiz olarak temin edildiği durumlarda mübaşir olmak için başvuruda bulunulabilir.

Mübaşir Sözlü Mülakatı Nedir?

Mübaşir sözlü mülakatı, başvuru aşamalarını tamamlamış olan ve KPSS puan türüne göre başarı sırasında yer alan adaylar için yapılan bir mülakattır. Burada kişilerin bilgisi ve kendini ifade edebilme yeteneği değerlendirilecek ve belirli bir puan üzerinden puanlama işlemi yapılacaktır. Sözlü mülakatta başarılı olan ve gerekli puanı alan kişiler mübaşir olmak için temel atmış olacaklardır.

En Düşük Mübaşir Maaşı Ne Kadar?

En düşük mübaşir maaşı, Adalet Bakanlığı bünyesinde ataması yeni yapılan ve görevine yeni başlayan kamu personellerinin aldığı maaş tutarlarıdır. Mesleki kıdemi bulunmayan ve 13/3 memurluk derecesine sahip lise mezunu mübaşir maaşı 3.927 TL’dir.

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar Oldu?

Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar? (Devlet – Özel)

Aile Hekimi Ne Kadar Maaş Alıyor?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu