SGK

2019 Güncel SGK İşten Çıkış kodları

SGK’dan çıkış kodları 2019 işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşı gibi haklarını belirlemektedir. İşten çıkış kodları, işveren tarafından işçinin iş akdinin niçin sonlandırıldığına dair SGK’ya yaptığı zorunlu bir bildirimdir. Tüm işverenlerin, işçinin iş akdinin sonlandırılmasından sonraki 10 gün içerisinde bu bildirimi yapması zorunludur. Yanlış bildirim yapan ya da bildirim yapmayan işverenlere idari para cezası kesilmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodları 2019 Nedir?

SGK işten çıkış kodu işçinin iş akdinin sonlandırılmasından sonra işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunlu kodlardır. Bu bildirimler elektronik ortam üzerinden yapılmaktadır. İşçinin işten ayrılma ya da çıkarılma nedenleri, SGK’ya uzun açıklamalar yerine belirli kodlar ile yapılmaktadır. SGK işten çıkış kodları:

 • 01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin iş veren tarafından sonlandırılması
 • 02 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırılması
 • 03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırılması
 • 04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan sonlandırılması
 • 05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

İşten Çıkış Kodu Sorgulamak Nasıl Yapılır?

Güncel işten çıkış kodları işçinin iş çıkışında alacağı hakları belirlediği için oldukça önemlidir. Çalışanların iş çıkış kodunu online olarak sorgulaması mümkün değildir. Bunun için bizzat SGK’ya başvuru yapmak gerekmektedir. İş çıkış kodları ise:

 • 08 – Emeklilik sebebiyle iş akdi sonlanması
 • 09 – Malulen emekli olma sebebiyle fesih
 • 10 – Ölüm
 • 11 – İş kazaları sonucunda meydana gelen ölüm
 • 12 – Askerlik sebebiyle fesih

Güncel İş Kodları ve Anlamları Nedir?

İş çıkış kodları 2019 Sosyal Güven Kurumu tarafından işçilerin hak ettiklerini alabilmesi açısından önemlidir. Bu, zorunlu bir bilgilendirme sistemidir. İşten çıkış kodlarının yanlış girilmesi, işverenin idari para cezası ödemesine yol açmaktadır. Güncel işten çıkış kodları ise:

 • 13 – Kadın işçinin evlenmesi sebebiyle işten ayrılması
 • 14 – Emeklilik için yaş haricinde diğer koşulların tamamlanması
 • 15 – Toplu işçi çıkarma sebebiyle fesih
 • 16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerinde çalışmaya başlaması sebebiyle fesih
 • 17 – İşyerinin kapanması sebepleri ile fesih
 • 18 – İşin sona ermesi sebebiyle fesih
 • 19 – Mevsimlik işin tamamlanması sebebiyle fesih
 • 20 – Kampanya bitmesi sebebiyle fesih
 • 21 – Statü değişikliği sebebiyle fesih
 • 22 – Diğer nedenler
 • 23 – İşçi tarafından zorunlu iş akdi feshi

İşsizlik Maaşı Almak için İşten Çıkış Kodu Ne Olmalıdır?

İşsizlik maaşında iş kodu belirleyici özelliktedir. İşçinin işten, işveren tarafından haklı sebeplerle çıkarılması gerekmektedir. İşsizlik maaşı, istifa eden işçiye verilmemektedir. İşçinin işveren tarafından disiplinsizlik ya da ahlaki nedenler dışında işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı genel itibari ile; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterlilik şartlarının karşılanmasına karşın, kişinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmesi halinde verilmektedir. Bunun yanı sıra işsizlik maaşı alabilmek için son bir sene içinde, 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak gerekmektedir. Bunun dışında son 3 sene içerisinde minimum 600 gün süre ile işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

SGK İş Çıkış Koduyla İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

SGK iş çıkış kodu işsizlik maaşı hakkını belirleyen en önemli unsurdur. Buna göre işten ayrılma kodları ise:

 • 24 – İşçi tarafından sağlık ile ilgili sebeplerle iş akdini feshetmesi (İşsizlik maaşı alınabilir.)
 • 25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olan hal ve tavırları sebebiyle fesih (İşsizlik maaşı verilmemektedir.)
 • 26 – Disiplin kurulunun kararı ile fesih (İşsizlik maaşı verilmemektedir.)
 • 27 – İşveren tarafından zorunlu sebeplerle ve tutukluluk sebebiyle fesih (İşsizlik maaşı verilmemektedir.)
 • 28 – İşveren tarafından sağlık sebepleri ile fesih (İşsizlik maaşı verilmektedir.)
 • 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına da aykırı davranması sebebiyle fesih (İşsizlik maaşı verilmemektedir.)
 • 30 – Vize süresinin bitimi sebebiyle fesih.

İşçi, işveren tarafından işten çıkarılmışsa işsizlik maaşı başvurusu yapabilmektedir. Bu haktan yararlanmak için gerekli prim gün sayısını da doldurmuş olmalıdır. Fakat işçi kendi isteği ile işten ayrılmış ise, bu durumda işsizlik maaşı alma hakkını kaybedecektir.

Çıkış Kodu Nasıl Seçilir?

İşten çıkış kodu seçimi mutlaka dikkatli şekilde seçilmelidir. İşçinin seçilen kod ile beraber SGK haklarının yanı sıra fesih sonrası yeni iş bulma şansı da belirlenmektedir. SGK kodu seçimi yaparken ilk olarak bilinmesi gereken faktör ise; fiili duruma en uygun kodların tercih etmek olacaktır. Kod seçimi yaparken en önemli nokta işçinin işten çıkma nedenlerine en uygun kodun seçilmesidir. İş çıkış kodları ise:

 • 31 – Borçlar kanunu, sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanunlarına göre işçinin istek ve kusurları haricinde iş akdinin sonlandırılması
 • 32 – 4046 sayılı kanunun 21. Maddesi kapsamında özelleştirme nedenleri ile iş akdinin feshedilmesi
 • 33 – Çalışan gazetecinin kendi isteği ile iş akdini sonlandırması
 • 34 – İşyerinin devri, işin ya da işyerinin niteliğinde değişme sebepleri ile iş akdinin sona ermesi

Yanlış ya da Hatalı Kod Seçimi Nasıl Düzeltilir?

Yanlış kodun düzeltilmesi mümkün olmaktadır. İşten çıkış kodları; iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmelidir. Bunun yanı sıra çeşitli durumlarda işverenler, yanlış kod seçimi yapabilir. Seçilen hatalı kodları ilk 10 gün içerisinde işveren tarafından online olarak düzeltilebilir. Bunun ötesinde 10 günü geçen hatalarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne dilekçe vermek gerekmektedir. Yapılan düzeltme neticesinde işçi haklarını almak için başvuru yapabilir.

22 Numaralı Kod ile İşten Çıkarılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

22 nolu kodla işten çıkmak yasalarca belirsiz hakları içerir. 22 numaralı kod; ‘’diğer sebepler’’ olarak geçmektedir. Bu sebeple de işçinin alacağı ya da alması gereken haklar belirsizdir. 22 numaralı işten çıkış kodu; torba sebep olarak kabul edilir. Bu sebeple de bu kod ile işten çıkmış olan işçilerin işsizlik maaşı başvurusunda bulunması mümkün değildir. 22 numaralı olan çıkış kodu, diğer kodlarda olduğu gibi net bir neden içermez. Bu sebeple de işçinin hakları hakkında kesin görüşler söz konusu değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İş Çıkış Kodları 2019

İş çıkış kodları 2019 yılında işçilerin haklarını ve iş geleceğini belirlemektedir. Buna göre işten ayrılma kodları:

 • 35 – İşyerinin devredilmesi, işin ya da işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleri ile iş akdinin feshedilmesi,
 • 36- KHK ile işyerinin kapatılması sebebiyle fesih,
 • 37- KHK ile kamu görevinden çıkarma sebepleri ile fesih,
 • 39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş sebebiyle fesih,
 • 40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesinden dolayı iş akdinin sonlandırılması

İşten çıkış kodları, işçinin alacağı hakların belirlenmesi için önem teşkil eder. Bu kodların hatalı olarak bildirilmesi ya da işçinin haklarının bilinçli olarak engellenmesi halinde İş Mahkmesi’ne başvuru yapılmalıdır. Yapılan başvuru neticesinde işçi haklarını alabilir.

İşyerinde Raporlu Olan İşçinin Çalıştırılması Yasal mı ?

İş Kazası Bildirim Süresi Nedir? Ceza Uygulaması

Geçici İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu