Güvenlik Korucusu Maaşları Ne Kadar? Zamlı Maaşlar

Güvenlik korucusu maaşları 2023 yılında 8.506 TL olmuştur. Güvenlik korucusu olmak isteyen kişilerin başvurularını inceleyen kurum valilikler ya da kaymakamlıklardır. Yapılan bu başvurular “Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği ve Yönergesi” kapsamında incelenmekte ve kararlar da bu şekilde alınmaktadır. Vali tarafından güvenlik korucusu başvurusuna onay gelmesi durumunda kişiler köylerde ya da diğer yerleşim alanlarında görevlerine başlamaktadır. Ayrıca güvenlik korucuları yapılan yeni düzenlemenin ardından bu ismi almıştır. Daha önceleri ise geçici köy korucusu olarak adlandırılmaktaydı.

Köy Korucusu Olmak için Şartlar Nelerdir?

Köy korucusu olmak isteyen kişilerin bazı koşulları sağlaması beklenmektedir. Bu şartların sağlanmaması durumunda kişilerin köy korucusu olması zor bir ihtimal olarak görülmektedir.

Köy korucusu olmak için belirlenen şartlar ise aşağıdaki gibi listelenebilir:
 • Güvenlik korucusu olmak isteyen kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Ayrıca güvenlik korucusu olmak isteyen kişiler için kişilerin Türkçe okuma ve yazma bilmesi şartı aranmaktadır.
 • Askerliğini henüz yapmamış olan kişilerin güvenlik korucusu olması söz konusu değildir.
 • Güvenlik korucularının 30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 • Gönüllü güvenlik korucusu olmak isteyen kişiler ise 37 yaşını aşmamış olmalıdır.
 • Kamu haklarından mahrumiyeti bulunan kişiler güvenlik korucusu olamamaktadır.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan terör suçlarına bulaşmış ya da bu konuda hüküm giymiş kişilerin güvenlik korucusu olması gibi bir durum söz konusu değildir.
 • 4237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin 1. fıkrasında yer alan suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir. (Söz konusu olan suçlar ise; halkın sınıf, ırk, dil, din, mezhep ya da bölge açısından farklı hususlara sahip olan kesim hakkında kin ve nefret söylemlerinde bulunmak, düşmanlığa tahrik etmektir.),
 • Kan davasına karışmış ve kan davasından dolayı hüküm giymiş olan kişilerin güvenlik korucusu olması söz konusu değildir.
 • Köy muhtarlığı ya da ihtiyar heyeti üyeliği dışında seçimler akabinde mahalli idare organlarından birinde görevli olmamak gerekmektedir.
 • Güvenlik korucusu olmak isteyen kişilerin alkol bağımlılığı bulunmamalıdır.
 • Güvenlik korucularının görevlendirildikleri yerleşim yerinde ikamet etmeleri gerekir.
 • Güvenlik korucusu olmak isteyen kişilerin mesleklerini icra etmelerinin önünde herhangi bir akıl hastalığı, fiziksel hastalık ya da özür durumunun bulunmaması şartı vardır.
 • Uyuşturucu bağımlılığının bulunmaması güvenlik korucusu olmak için istenen şartlardan biridir.
 • Yıkıcı ve bölücü eylemlere dâhil olan kişilerin köy korucusu olması söz konusu değildir.
 • Ayrıca köy korucusu olmak isteyen kişilerin herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması gerekir. Siyası parti üyeliği bulunan kişilerin üyeliğine son vermesi ve başvuru esnasında söz konusu siyasi parti ile artık bir üyelik ilişkisinin bulunmadığını ispatlaması gerekir.

Bu şartları sağlamayan kişilerin köy korucusu olması söz konusu değildir. Ayrıca köy korucusu olmak için başvuran kişilerin belirli bir eğitim programından geçmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Hangi Suçlardan Hüküm Giymek Güvenlik Korucusu Olmaya Engeldir?

Güvenlik korucusu olmak isteyen kişilerin bazı suçlardan kaynaklı olarak hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Söz konusu olan suçlardan dolayı hüküm giyen kişilerin güvenlik korucusu olması olanaksızdır.

Güvenlik korucusu olmaya engel teşkil eden bu suçlar ise aşağıdaki gibidir:
 • Devletin bekasına karşı işlenmiş suçlar,
 • Zimmet,
 • İhtilas,
 • İrtikap,
 • Rüşvet,
 • Hırsızlık,
 • Dolandırıcılık,
 • Sahtecilik,
 • İnancı kötüye kullanma,
 • Dolanlı iflas,
 • İstimal ve istihlak kaçakçılığı dışında olan kaçakçılıkları,
 • Uyuşturucu kaçakçılığı,
 • Uyuşturucu ticareti,
 • Kara para aklama,
 • Resmî ihalelere fesat karıştırmak,
 • Alım – satım işlemlerine fesat karıştırmak,
 • Devlet sırlarını ifşa etmek.

Köy Koruculuğunda Yaş Düzenlemesi Nasıl Olmuştur?

Köy koruculuğunda yapılan birtakım düzenlemeler akabinde köy korucusu olmak için gerekli olan yaş sınırları da değişikliğe uğramıştır. Daha önceleri en az 18 ve en çok 60 yaşında olan kişilerin güvenlik korucusu olması söz konusu iken yapılan yaş düzenlemesiyle birlikte köy korucularının yaş sınırları değişmiştir. Bu yaş düzenlemesi kapsamında bundan sonra köy korucusu olmak isteyen kişilerin en az 22 ve en çok ise 30 yaşında olması şartı aranmaktadır. Bu yaş sınırı içerisinde yer alamayan kişilerin köy korucusu olması köy koruculuğuyla alakalı olarak yapılan yeni yaş düzenlemesinin ardından söz konusu değildir. Gönüllü köy korucusu olmak için belirlenen yaş sınırı ise yeni düzenlemeyle birlikte 37 olmuştur. Dolayısıyla 37 yaşını aşan kişilerin de gönüllü köy korucusu olma olanağı bulunmamaktadır.

Güvenlik Korucuları Hangi Kuruma Bağlıdır?

Güvenlik korucularının bağlı olduğu kurum idari ve görev ifası açısından değişiklik göstermektedir. İdari açıdan mülki idare amirine bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedirler. Bu hususta güvenlik korucularının denetimini ve gözetimini üstelenen kurumun mülki idare amirliği olmaktadır. Fakat güvenlik korucuları görevlerinin ifası konusunda ise durumda farklılık söz konusudur. Güvenlik korucularının görevlendirildikleri yerleşim yeri hangi Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ise güvenlik korucuları da görev ifası açısından o Jandarma Karakol Komutanlığına bağlıdır.

Güvenlik Korucularına Hangi Haklar Tanınmaktadır?

Güvenlik korucularına birtakım haklar sunulmaktadır. Güvenlik korucularının yararlandığı bu haklar ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Hizmet sürelerini dolduran güvenlik korucularına görevlerinden ayrılmalarının ardından aylık bağlanmaktadır.
 • Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara dâhil olan güvenlik korucularına operasyon tazminatı verilir ve iaşelerinin karşılanması sağlanır.
 • Sağlık sebeplerinden kaynaklı olarak ya da idari sebeplerden ötürü güvelik koruculuğu mesleği sonlandırılan kişilere tazminat verilir.
 • Güvenlik korucularının mazeret izin hakkı 10 gündür.
 • Ölen ve istifa eden güvenlik korucularına tazminat verilir.
 • Güvenlik korucularının vefat etmesi durumunda bu güvenlik korucularının yakınlarına ölüm yardımı verilebilir.
 • Mesleğinde başarılı olan güvenlik korucuları ödüllendirilir.
 • Gönüllü güvenlik korucularına iş imkânı sağlanabilir.
 • Korucu başlarına ilave olarak ek ücret verilir.
 • Güvenlik korucularının eşlerinin, çocuklarının, anne ve babalarının bazı hastane masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Güvenlik korucularının görevlerini gerçekleştirdikleri esnada yaralanma, sakatlanma yaşaması ya da ölmesi durumunda söz konusu olan güvenlik korucularının 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükmünde yer alan haklardan yararlanmam olanağı bulunmaktadır.
 • Güvenlik korucularının yıllık izin hakları 20 gündür.
 • Görev malulü bulunan güvenlik korucularına aylık bağlanmaktadır.
 • Vefat eden güvenlik korucularının yetim kalan çocuklarına yetim aylığı bağlanmaktadır.
 • Vefat eden güvenlik korucularının dul kalan eşlerine dul aylığı bağlanmaktadır.
 • Grev malulü bulunan güvenlik korucularına bağlanan aylığın ve güvenlik korucularının ölümleri durumunda eşlerinin, çocuklarının aldığı aylığın tutarı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında hesaplanmakta ve bu belirleme işlemi yapıldıktan sonra aylık bağlanmaktadır.

Güvenlik Korucularının Görevleri Nedir?

Güvenlik korucularının gerçekleştirmekle yükümlü olduğu birtakım sorumluluklar bulunmaktadır. Güvenlik korucularının bu sorumlulukları yerine getirmesi ve öncelikli olarak görev aldıkları köyün güvenliğini sağlaması beklenmektedir.

Güvenlik korucularının yerine getirmesi gereken sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
 • Görevli oldukları köyün güvenliğini sağlamak,
 • Köy haklının canına, malına, ırzına ve güvenliğine yönelik olan saldırıları engellemek,
 • Köy halkına saldırıda bulunan suçluları yakalamak,
 • Doğal afet gibi durumlarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
 • Saldırıya dair suç delillerini muhafaza etmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,
 • Mülki idare amirliği tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Güncel Köy ve Mahalle Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu?

Güncel Polis Maaşları Ne Kadar! En Düşük ve En Yüksek

Güncel Mübaşir Maaşları Ne Kadar Oldu?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu