Hemşire Maaşı Ne Kadar? Güncel Zamlı Maaşları

Güncel hemşirelik maaşı kamu ve özel sektör arasında değişim göstermekle birlikte tahmini olarak asgari ücretle 9.500 ₺ arasında değişir. Devlet için çalışan hemşirelerin maaşı sahip oldukları kıdemle artar ve genellikle 10.500 ₺ civarındadır. Söz konusu özel sektör olduğunda ise işin rengi değişir. İşverenler yeni mezunlara başlangıç aşamasında asgari ücret verirler. Personeller deneyim edindikçe bu maaş artar. Hemşire maaşı için zirve noktası ise 25000 ₺ civarındadır.

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Hemşire Maaşı 9.500 TL  12.250 TL 

Hemşireler Ne İş Yapar?

Hemşirelerin görev kapsamı şu şekilde açıklanabilir:
 • Hekimler tarafından önerilen tedavileri uygulamak
 • Hastaların bakımıyla ilgilenmek
 • Tedavi sürecini denetlemek
 • Çalışma alanındaki düzeni sağlamak

Hemşireler diğer sağlık çalışanlarının görev yaptığı hemen her yerde kendilerine yer bulurlar. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, klinikler ve poliklinikler hemşirelerin en sık görev aldıkları yerlerdir. İnsanı merkezine alan bir meslek olduğu için görev tanımı durumdan duruma değişebilir.

Nasıl Hemşire Olunur?

Hemşire olmak için seçilmesi gereken iki farklı yol bulunur:
 • Sağlık meslek liseleri
 • Üniversitelerin hemşirelik bölümleri

Diğer pek çok meslek dalının aksine hemşirelik lise diplomasıyla da yapılabilen bir meslektir. Ortaokulu bitiren kız çocukları lise giriş sınavında yeterli puanı aldıktan sonra herhangi bir sağlık meslek lisesine yerleşerek eğitim almaya başlarlar.

Bu eğitim dört sene sürer ve program tamamlandıktan sonra kişiler kurumlarda hemşire olarak çalışabilirler. Diğer bir yol ise üniversitede hemşirelik okumaktır. Lisede verilen eğitimin bir benzerini bu sefer üniversite öğrencileri alır. Liselerin aksine üniversiteler erkekleri de bünyesine kabul eder.

Hemşirelik Eğitiminde Neler Öğretilir?

Hemşirelik eğitiminde öğretilen şeyler şu şekilde sıralanabilir:
 • Mesleğin tarihçesi
 • İnsan anatomisi
 • Mikrobiyoloji
 • Sterilizasyon
 • Farmakoloji

Uygulamalı bir eğitim olan hemşirelik oldukça yoğun staj programlarını bünyesinde barındırır. Eğitim alan kimseler hastalarla nasıl ilgilenileceğini, tedavilerin nasıl uygulanacağı ve hastalarla nasıl iletişim kurulacağını öğrenirler.

Hemşirelik Branşları Nelerdir?

Hemşirelik dalları şu şekilde sıralanabilir:
 • Anestezi
 • Psikiyatri
 • Diyabet
 • Ortopedi
 • Yeni doğan
 • Klinik
 • Yaşlı bakım

Türkiye’de en fazla ilgi gören hemşirelik branşları üstteki gibidir. Branşlar eğitim sırasında kazanılmaz. Kişiler diplomalarını aldıktan sonra çalışmak istedikleri alana yönelerek zamanla branşlarını elde ederler.

Uzman Hemşire Nasıl Olunur?

Uzman hemşire olmak için kişiler yüksek lisans yaparlar. Türkiye’de pek çok okul çeşitli hemşirelik branşlarında lisans üstü eğitim vermektedir. Bu eğitimlere tabi tutulan kişiler iki yıllık eğitimi tamamladıktan sonra yüksek hemşire olarak anılırlar. Ancak bu durum onları uzman hemşire yapmaz. Uzman olunması için kişilerin eğitim aldıkları branşı icra ediyor olmaları gerekir. Psikiyatride yüksek lisans yapan biri yeni doğan bebekler için çalışan bir uzman olamaz. Uzman hemşire maaşı belli ölçüde farklılık gösterebilir.

Hemşirelik Kadın Mesleği Midir?

Hemşirelik kadın mesleği olarak addedilemez. Türkiye dahil olmak üzere dünyadaki pek çok toplumda bu konuya dair ön yargılar söz konusudur. Erkeklerin nitelikli hemşireler olması için herhangi bir engel söz konusu değildir. Hatta bazı departmanlar hastaların taşınması ve kaldırılması gibi görevleri de kapsar. Böylesi durumlarda erkek hemşireler epey efektif olurlar.

Başhemşire Maaşı Ne Kadar?

Başhemşire maaşı standart hemşire maaşlarının bir buçuk katı olarak bilinir. Bu oran ülke genelinde uygulanan bir standart değildir. Kurumdan kuruma ve kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Başhemşirenin maaşı kurumda bulunan hemşirelerin hepsinden daha fazla olur.

Başhemşirenin Görevleri Nelerdir?

Başhemşirenin sorumlulukları şöyle özetlenebilir:
 • Hemşirelik hizmetinin yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak
 • Görev dağılımlarını personellerin becerilerini hesaba katarak yapmak
 • Uygun çalışma ortamını sağlamak

Sadece lisans mezunları başhemşire olarak atanabilir. Kurumda lisans mezunu hemşireler yoksa bu kural ihlal edilebilir.

Yurtdışı Hemşirelik Maaşları Ne Kadar?

Yurtdışında verilen hemşirelik maaşları ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve yıllık olarak genellikle şu şekildedir:
 • Avustralya: 56.000 $
 • Kanada: 51.000 $
 • İtalya: 60.000 $
 • İrlanda: 64.000 $
 • Norveç: 52.000 $
 • Danimarka: 54.000 $

Refah düzeyi yüksek olan pek çok ülkede hemşire maaşları yıllık olarak benzer düzeyde seyreder.

Ebe Maaşları Ne Kadar?

Ebe maaşları özel sektör ve kamu arasında farklılık göstermektedir. Devlet kurumlarında çalışan ebelerin maaşları 4500 ₺ civarında seyretmektedir. Sahip olunan kıdeme göre maaş miktarı artar. Söz konusu özel sektör olduğunda ise ebelerin maaşı daha alt seviyelerde seyreder.

Başlangıç aşamasında çoğu ebe asgari ücret almaktadır. Zaman içerisinde mesleğinde ilerleyen ve kendini geliştiren ebeler daha yüksek meblağları kazanabilirler. Özel sektörde bir ebenin aldığı maaş en yüksek 25.000 TL civarında seyreder.

Ebelik Nedir?

Ebelik mesleği temelde doğum işlemiyle alakadar olunmasını kapsar. Bir sağlık kurumunda çalışan bir ebenin sahip olduğu sorumluluklar şu şekildedir:
 • Hastaların veya hamilelerin doğum sürecini takip etmek
 • Doğum yapacak kişiye ve yakınlarına gerekli açıklamaları yapmak
 • Gerekli olduğu durumlarda kişiler ve hekimler arasında köprü vazifesi görmek
 • Doğumdan sonra bebeğin bakımıyla ilgili ebeveynlere bilgi vermek
 • Altı yaşına dek olan çocukların sağlık durumlarıyla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirmek

Nasıl Ebe Olunur?

Ebe olmak için yapılması gereken tek şey üniversitelerinde Ebelik bölümünde okumaya hak kazanmaktır. Bölüm toplamda dört yıllık bir programdır. Kadın bedeni ve bebeklere dair pek çok bilgi edinen ebe adayları aynı zamanda bol miktarda staj yaparlar. Programı başarıyla bitiren kişiler lisanslı birer ebe olurlar. Bu sayede çeşitli sağlık kurumlarında çalışırlar.

Sağlık Personellerinin Çalışma Koşulları

Sağlık personellerinin çalışma şartları genelde belli bir standardın üstünde olmakla birlikte belli bir yoğunluğu da beraber getirir. Türkiye’deki çoğu devlet hastanesi temiz ve ferah çalışma ortamı sunar. Kamuda çalışan kimselerin çalışma saatleri genellikle bellidir. Bazı sağlık personelleri kariyerlerinin başında nöbete kalabilirler. Böylesi durumlar kişilerin aile yaşamlarını ve uyku düzenlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Söz konusu sağlık olduğunda gece ve gündüz kavramlarından bahsetmek abes olacağı için sağlık personellerinin nöbete kalması normal bir durum olarak görülebilir. Bazı sağlık personelleri gün içerisinde çok sayıda hastayla ilgilenmek durumunda kalabilir. Bu durum personellerin yıpranmasına neden olmaktadır. Sağlık personeline uygulanan şiddet ise son zamanlarda giderek daha çok dikkat çeken bir olgu haline gelmiştir.

Türkiye’de Hemşire Olup Almanya’da Çalışmak Mümkün Mü?

Almanya’da hemşirelik yapmak çeşitli işlemler gerçekleştirildiği takdirde mümkündür. Hemşire maaşı Almanya’da daha yüksek bir seviyede yer almaktadır. Bu nedenden dolayı bazı kişiler çalışma hayatına orada devam eder. Böylesi bir plan için atılması gereken adımlar kişilerin bulunduğu koşullara göre değişir.

Her şeyden evvel gerekli olan şey diplomanın denkliği ve Almanca bilgisidir. Türkiye’deki pek çok diploma yurtdışında direkt olarak kabul görmez. Çeşitli onay işlemlerinden sonra kişiler yurtdışında çalışabileceklerini ispat etmiş olurlar.

Almanya’da hemşire olarak çalışmak için ilk aşamada gerekli belgeler şu şekildedir:
 • Kimlik
 • Özgeçmiş
 • Diploma
 • Sertifikalar
 • Kapsamlı bir sağlık raporu
 • Sabıka kaydı

Bu belgelerin her biri yeminli tercümanlar tarafından Almancaya çevirilmelidir. Aynı zamanda kişiler Almanca bildiklerini ispat etmelidirler. Bu konuda en sık başvurulan yöntem TestDaF’dır. İngilizce’de TOEFL’a tekabül eden bu sınav kişilerin Almanca becerilerini ölçer.

Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar? (Güncel Zamlı Maaşlar)

Anestezi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? (Devlet, Özel, Güncel Maaşlar)

ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Maaşı Ne Kadar? (Devlet, Özel Sektör Güncel ATT Maaşları)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu