İcra Kesintisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra kesintisi miktar ve maaşa olan oranı İcra Müdürlüğü tarafından gönderilecek olan resmî yazı ele alınarak hesaplanır. Bu tarz resmi yazılar dışındaki bildirimlere itibar edilmemelidir. Kötü amaçlı kurum ve kişiler, insanlara sahte yazılar göndererek resmi kurum ve kişileri taklit ederek insanları dolandırmakta ve paralarını almaktadır. Bu yüzden resmî olmayan yazı, bildirge, kişi ve kurumlara asla itibar edilmemelidir.

İcra Nedir?

İcra kelimesi kelime anlamı olarak bir işi uygulama, yerine getirme, gerekeni yapmak gibi anlamlara gelmektedir. Fakat günümüzde kullanılış amacı ve kullanım sahası bakımından hukuk terimi olarak sahip olduğu anlamı çok daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Hukuk terimi olarak icra, bireylerin ödemekle veya yerine getirmekle yükümlü olduğu bir şeyi yapmamaları veya ödememeleri sonucu ortaya çıkan, bireyin ödeme yapmadığı kurumun ödemeyi yerine getirme anlamında üstlendiği görev anlamına gelmektedir.

İcra Kesintisi Nedir?

İcra kesintisinin anlamı, ödeme yapması gereken kişi ve kurumların yükümlü oldukları ödemeyi yapmamaları sonucu, ödemeyi yapmaları gereken kurumun, bireyin aldığı maaş veya kurumun işletiminden kazanılan getiri üzerinden yapmakta oldukları kesintinin adıdır.

İcra kesintisi yapılırken mahkemeden çıkan karar veya yazılı emir kullanılır. Kesinti yapılırken bireyin aldığı maaşın belirli bir oranı üzerinden işlem yapılmaktadır. Bireylerin maaşının tamamı kesilmez.

İcra Ödemeleri Nereye Yapılır?

İcra kesintisi kararı alındığı takdirde bireye İcra Müdürlüğü tarafından ilgili yazı gönderilir. Bu yazı genellikle icra takibine başlandığı anlamına gelen yazıdır. Gelen yazının cevabı bir hafta içerisinde gönderilmektedir. Birey eğer bir firmada çalışıyorsa hem firmaya hem de vekalet eden avukata yazı gönderilmektedir. Çalışan, icra yazısı geldiğinde firmadan ayrılmış ise firma ve vekil avukat tarafından ilgili yazı gönderilir.

İcra Ödemesi İçin TIKLAYINIZ

Belirtilen koşulların tümünde aynı şekilde ödeme İcra Müdürlüğü tarafından alınacağından bireylerin ödemelerini bu kuruma yapmaları gerekmektedir. İcra işlemleri için gerekli bilgi http://www.iidb.adalet.gov.tr/ adresi üzerinden alınabilir.

Maaş Kesintisi Ne Demek?

Maaş kesintisi bireylerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları brüt maaşa uygulanan azaltma olarak tanımlanabilir. Bu azaltmaların sebebi SSK prim ödemesi, gelir vergisi gibi sebeplerdir. Bu kesintiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan miktar bireyin net maaşıdır.

İcra takibi başlatılıp bireyin maaşı üzerinden icra kesintisi yapılacağı zaman bu kesinti bireyin brüt maaşı üzerinden değil, net maaşı üzerinden yapılır.

SSK primi ve vergi ödemesi gibi ödemeler tamamlandıktan sonra kalan miktarın üzerinden yapılacak kesintinin oranı standart kesinti oranında yapılır.

Maaş Haczi Nedir?

İcra İflas Kanunu 83.madde gereğince uygulanan, bireyin çalıştığı kurumdan aldığı maaş veya ödemenin bir kısmına icra sebebiyle el konulması işlemine maaş haczi denir.

Maaş haczinin belirli bir limiti vardır fakat yan ödemeler ve benzeri ödemelerde böyle bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte maaş haczi yapılırken bireyin maaşının tamamına el konmaz. Yapılacak kesinti işlemi bireyin net maaşı kesinleştikten sonra bireyin maaşına uygulanmaktadır.

Maaş haczi bireyin aldığı maaşın miktarı ve bireyin memur, emekli veya asgari ücrete tabi çalışan olması gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Maaş Haczi Oranı Kaçtır?

Çalışan bireye maaş haczi uygulanacak olması durumunda, işyerine gönderilen tebligat yazısında kesintinin yatırılacağı IBAN numarası belirtilir. Bireyinin net maaşının maksimum dörtte biri kadar kesinti yapılabilir.

Daha fazlası kesilemez. Çalışan bireyin özel sektör veya kamu çalışanı olması maaş haczi oranında bir farklılık yaratmaz. İcra takibinden sonra icra kararının kesinleşmesi gerekir. Bu kesinleşme süresi 90 gündür. 90 gün sonunda icra kararı kesinleşir ve 1 hafta sonrasında icra işlemi başlar.

1 haftalık ek süre sonunda birey yine borcunu ödememiş olursa bireyin net maaşı üzerinden maksimum dörtte birlik kısmı kesilebilir. Kişinin özel talebi sonucu maaşının dörtte birlik kısmının daha fazlası borcun erken bitirilmesi amacıyla kesilebilir.

Aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı miktarları maaş haczi kapsamında değildir.

Nafaka Kesintisi Nedir?

İcra kararı verilen çalışan maaşının aynı zamanda nafaka yükümlülüğü olması durumunda öncelikle mevcut ayın nafaka kesintisi bireyin maaşı üzerinden yapılır. Daha sonra kalan kısmın dörtte birlik kısmı üzerinden daha önce ödenmemiş nafaka ücreti varsa temin edilir.

Nafaka kesintisi bireyin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimlerinin sağlanması için ödediği ücretin adıdır.

İcra Kesintisi Nasıl Hesaplanır?

İcra kesintisi bireyin varsa almakta olduğu maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer birey çalışmıyorsa sahip olduğu mal varlığı üzerinden hesaplanmaktadır. İcra kesintisi hesaplanırken icra için gönderilmiş olan resmî yazının alınacak miktar başlıklı maddesi dikkate alınmalıdır.

İcra kararı bireyin net ücreti üzerinden veya tazminat, ikramiye gibi yan ödemelerinin de dahil olduğu miktar üzerinden yapılabilmektedir. Bu ayrıntı da yine bireyin çalışma koşulları açısından belirlenecek olup gönderilecek resmî yazıda belirtilir.

AGİ Nedir?

AGİ yani asgari geçim indirimi, bireylerin maaşları üzerinde belirli kıstasların çıkartılarak vergi kapsamı dışında bırakılmasıdır. 16 yaşından büyük olan bireylerin tümü için uygulanabilir. Asgari geçim indirim medeni durum ve çocuk sayısı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Asgari geçim indirimi bireyin maaşı üzerinden işveren tarafından devlete ödenerek düşürülür ve bireye verilecek olan maaş bordrosuna tutar olarak yansıtılır. Gerçek usulde vergilendirilen her birey bu indirimden faydalanabilmektedir.

AGİ İcra Kesintisine Dahil Olur Mu?

Asgari geçim indirimi öncelikle devlet tarafından alınmaktan vazgeçilen vergi olması sebebiyle kanun tebliğinde de belirtildiği gibi ödenecek vergiden düşülebilmesi amacıyla aynı aç içerisinde ödenmek zorunda olduğundan icra kesintilerinde asgari geçim indirimi tutarı icraya dahil edilemez.

Asgari Ücret Haczi Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücrete tabi olan bireylerin maaşlarına uygulanacak haciz işlemi sırasında birtakım yöntemler kullanılır. Asgari ücret üzerinden icra işlemi yapılırken şu detaylara dikkat edilir:

  • Nafaka ödemesi
  • Yan ödemeler
  • Net Ücret

Bu belirtilen konularda tutarlar hesaplandıktan sonra icra işlemine başlanır. Asgari ücrete uygulanacak icra maaşın maksimum dörtte biri olabiliyorken yan ödemeler üzerine uygulanacak icrada belirli bir limit yoktur. Yan ödemelerin tümü haczedilebilir. Bununla birlikte yan ödemeler net ücrete dahil edilerek ve çıkan tutarın dörtte biri hesaplanarak da icra işlemi yapılabilmektedir. Ödenecek nafakalar bulunuyorsa nafaka ücretleri de yan ödemeler kategorisinde gibi düşünülebilir. Yalnızca bireyin özel talebi doğrultusunda bu ödemelerin oranları ve net maaşa eklenip eklenmeyeceği kararlaştırılır.

Memur Maaşı Nasıl Haczedilir?

İcra ve iflas kanununa göre belirtilen kurallar çerçevesinde tıpkı asgari ücretli çalışanlarda olduğu gibi memurlarda da maaşların tamamı haczedilememektedir. Memur maaşları üzerinden yapılacak olan icra kesintisi sırasında da asgari ücret için uygulanan yöntemler aynen uygulanmaktadır.

Memur ve ailesinin aylık olarak geçinebileceği miktar belirlendikten sonra kalan tutar üzerinden icra oranlaması işlemi yapılır. Aynı şekilde bireyin kendisi talep etse dahi maaşının tamamının haczedilmesi söz konusu olamaz. Varsa eş ve çocuk aile yardımı ödemeleri de icra kesintisine tabi olamaz.

GSS Prim Borcu Nasıl Silinir?

Borç Kapatma Kredisi (Borç Transfer Kredisi) Veren Bankalar

SGK Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu