Bilgi Arşivi

2020 İş Yeri Açma İçin Kredi Nasıl Alınır ve Başvuru Şartları

İşyeri açma kredisi kullanımı için KOSGEB desteklerine başvuru yapmak gerekir. KOSGEB tarafından ağlanan işyeri açma destekleri, faizsiz kredi ve hibe desteği olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. KOSGEB işyeri açma kredisi, sadece işletme kurmak isteyen girişimcilere değil, daha önceden kurulan ve geliştirilmek istenen Kobilere de verilmektedir. KOBİ niteliğindeki tüm işletmelerin faydalanabileceği iş yeri açma kredisi, devlet destekli olarak finanse edilmektedir. KOSGEB girişimcilik destek programlarına katılan tüm vatandaşlar, KOSGEB tarafından belirtilen şartlara uyum sağlayarak destekten faydalanabilirler.

KOSGEB İş Yeri Açma Kredisinin Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik destekleri, hibe desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ödenmektedir. KOSGEB tarafından verilen desteklerin genel özellikleri, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • KOSGEB girişimcilik destekleri, işletmelerin kuruluş masraflarının tamamını kapsamaktadır.
 • %70’e kadar, gider desteği sağlanırken, ne kadar ödeme yapılacağı KOSGEB tarafından belirlenir.
 • İşletmelerin kuruluşunda yapılan dosya masrafları, işletmenin yapı tadilat giderleri, ofis giderleri, teknolojik alt yapı çalışmaları, makine ve teçhizat masrafları, KOSGEB desteklerinin konusudur.
 • Hibe desteği kapsamında, belirtilen tüm giderler değerlendirilmekte ve uygun destek limiti hesaplanmaktadır.
 • KOSGEB destekleri için hazırlanan limitler, işletmelerin özel ihtiyaçları ve ham madde masrafları için kullanılamaz.
 • İşletmelerin kurulumu yapılmadan, KOSGEB desteklerinin kullanımına izin verilmemektedir.
 • KOSGEB desteğiyle kurulan işletmeler, 3 yıl boyunca gözetim altında tutulmakta ve belirli aralıklarla denetlenmektedir. İşletmelerin 3 yıldan önce satılması, devredilmesi ya da kapatılması söz konusu değildir.

KOSGEB Girişimcilik Desteklerinin Limiti Ne Kadardır?

KOSGEB tarafından verilen işyeri açma kredisinin limitleri, faizsiz kredi ve hibe desteğine göre değişiklik gösterir. Hibe ve faizsiz kredi desteğinin kullanım detayları şu şekildedir:

 • KOSGEB faizsiz kredi ve hibe desteklerinin limitleri, işletmelerin teknolojik altyapısına göre hesaplanmaktadır. Belirtilen limitlerin üzerine çıkılmasına izin verilmezken, hibe desteğinin tutarında işletmelere tercih hakkı bırakılmamıştır.
 • İşletmelerin kullanması gereken hibe tutarı hesaplanırken, yapılan harcamalar ve teknolojik alt yapı boyutu değerlendirilmektedir.
 • KOSGEB hibe desteğinin en yüksek tutarı, 50 bin TL olurken, büyük projeler ve işletmeler için 65 bin TL’ye kadar destekleme sağlanmaktadır.
 • Hibe desteğinin limit dağılımı, kuruluş masrafları için 2 bin TL, makine ve teçhizat giderler için 18 bin TL, işletmenin ofis ve teknolojik altyapı harcamaları için de 30 bin TL olarak belirlenmiştir.
 • Faizsiz kredi destekleri, mikro boyuttaki işletmelere 100 bin TL, orta boyuttaki işletmeler için 200 bin TL, makro boyuttaki işletmeler için 300 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.
 • Faizsiz kredi için belirlenen üst limiti aşmamak şartıyla, işletmelerin talep ettiği tutarda kredi kullanımına izin verilmektedir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB desteğine başvuru yapmak ve bu destekleri kullanarak işletme giderlerini karşılamak isteyen girişimciler, aşağıda sıralanan şartların tamamına uymak zorundadır:

 • KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin, 18 yaşını tamamlamış Türk vatandaşı olmaları gerekir.
 • İşletmelerin ortaklarının da belirtilen şartlara uygun olması ve hepsinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bulunması gerekir.
 • İşletmeler adına, sadece bir ortağın destek kullanmasına izin verilir. Daha önce KOSGEB desteği alan girişimcilerin ve bu işletmelere ortak olan kişilerin, KOSGEB desteği kullanmasına izin verilmemektedir.
 • Daha önceden kurulan ve ortak olunmak istenen bir işletme için KOSGEB desteği talep edilemez.
 • KOSGEB girişimcilik destek programına katılmadan ve sertifika alınmadan, işletme kurulumu yapılmamalıdır.
 • İşletmelerin yakın akrabadan devralınmaması ve harcamaların yakın akrabadan yapılmaması gerekir.
 • Yapılan tüm harcamalar adına, fatura ve makbuz almak gerekir.
 • KOSGEB destekleri için, sertifikanın alınmasının ardından işletmenin kurulması ve faaliyete geçirilmesi gerekir. Sertifika almadan kurulan işletmeler, destek kapsamında sayılmayacaktır.
 • İşletme adına hazırlanan iş planında, kopya ya da benzer cümleler kullanılmamalıdır. İş planının tamamen özgün olması gerektiğinden, kopya iş planı tespitinde başvurular iptal edilecektir.
 • 3 defa ret cevabı alan iş planları, KOSGEB başvurularında kullanılmamalıdır. Aynı iş planının kullanılması, başvurunun kabul edilmemesine yol açacaktır.
 • Girişimcilerin, aynı sektörde başka bir işyerine sahip olmaması şart koşulmuş ve son 1 yıl içerisinde aynı sektörde işletmesi bulunan girişimciler, KOSGEB desteklerinden mahrum bırakılmıştır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

KOSGEB işyeri açma kredisi başvurusunda istenen evraklar, başvuru esnasında KOSGEB müdürlüklerine teslim edilmek zorundadır. KOSGEB destekleri için, kurum tarafından gerekli görülen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Girişimcilere ait T.C. kimlik kartı fotokopisi
 • İşletme ortaklarının kimlik belgesi örnekleri
 • İşletmelerin kurulum belgeleri
 • İşletme ruhsatları
 • Yapılan harcamaların faturaları
 • İşletme adına hazırlanan özgün iş planı
 • İşletmenin adres bilgileri
 • Girişimcilerin ikametgâh kayıtları
 • Girişimcilik sertifikası
 • İşletmelerin güncel vergi levhası örneği
 • İşyeri imza sirküleri örnekleri
 • İşletmenin gelir tablosu ve bilanço kayıtları
 • İşletmelere ait oda kayıt belgesi
 • KOBİ belgeleri

KOSGEB İşyeri Açma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB girişimcilik desteklerine başvuru yapmak isteyen kişiler, aşağıda belirtilen adımlar takip etmek zorundadır:

 • Kurulan işletmelerin destek kapsamında değerlendirilmesi için KOSGEB veri tabanı kaydı yaptırılmalıdır. KOSGEB veri tabanına erişim sağlamak için https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration bağlantı adresi kullanılmalı ve belirtilen adımlar takip edilmelidir.
 • İşletme bilgileri kaydedildikten sonra, veri tabanı başvurusu alınacaktır.
 • Ana sayfada yer alan destek talep formu indirilerek, gerekli bilgileri doldurulmalı ve çıktısı alınmalıdır.
 • İş planı ve diğer evraklarla birlikte, KOSGEB il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir.
 • Evrakların kuruma teslim edilmesinin ardından, hazırlanan iş planının sunumu için tarih belirlenmelidir.
 • Kurum tarafından belirtilen tarihlerde, iş planı için detaylı sunum yapılması gerekir.
 • Belirtilen şartlara uygun bulunan işletmelerin, KOSGEB destek başvuruları kabul edilmekte ve incelemeye alınmaktadır.

KOSGEB görevlileri, iş planıyla işletmelerin uyumunu kesinleştirmek için incelemeler yapacaktır. İşletmeleri ziyaret edecek heyet, belirtilen evrakların geçerliliği olup olmadığını teyit edecektir. Uygun bulunan işleteler, KOSGEB veri tabanına kaydedilir ve destekler kullanıma açılır.

KOSGEB İşyeri Açma Kredisi Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB girişimcilik destek başvurusunun sorgulamaları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. KOSGEB işyeri açma kredisi sorgulaması için yapılması gereken işlemler, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması açılmalıdır.
 • “Giriş Yap” seçeneği tercih edildikten sonra, kimlik belgelerinin talep edildiği giriş ekranı açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi girildikten sonra “Giriş Yap seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Giriş sisteminde, e-devlet şifresi yerine mobil bankacılık seçeneği de tercih edilebilir.
 • Sistem girişi doğrulandıktan sonra, ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” bölümüne tıklanmalıdır.
 • E-Hizmetler sayfasından “Kurumlar” seçeneği tercih edildikten sonra, “KOSGEB” seçimi yapılmalıdır.

KOSGEB işlemlerinin yer aldığı sayfa açıldığında, destek başvurusunun sorgulaması için işlem yapılabilir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programının Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik destek programı, kurulmak istenen işletmeler hakkında temel eğitimleri vermektedir. Hangi sektörde iş kurmak istediğine karar veren girişimciler, e-devlet üzerinden eğitim başvurusu yapmalıdır. Eğitimler esnasında, uygulamalı girişimcilik dersleri de verilmekte ve girişimcilerin gerekli donanıma sahip olması ağlanmaktadır. KOSGEB girişimcilik eğitimlerinin süresi, 72 saatten 32 saate indirilmiştir. Toplamda 5 iş günü boyunca devam eden girişimcilik destek programı eğitimleri, katılımcıların sertifika almasını sağlamaktadır. Girişimcilik sertifikası almak isteyen kişilerin, eğitimlerin %80’ine katılım sağlaması gerekmektedir.

KOSGEB Faizsiz Kredi Nasıl Alınır ve Şartları

KOSGEB Maaş Desteği ve Başvuru Şartları

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur ve Şartları

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Merhaba ben özcan alp halı yıkama fabrika sı açmak istiyorum devletten destek alabilirmiyim muğla milas bodrum çevresinde yapmak istiyorum teşvik alabilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekiyor ilk kez işyeri açıcam ne yapmam gerek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu