SGK

İş Yerinin Devri, Değişmesi ve Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler mi?

İşyerinin devredilmesi ve kıdem tazminatı için yeterli bir sebep değildir. Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda verilmektedir. İş yerinin devredilmesinden ya da değişmesinden sonra işçinin iş yükü artıyor, çalıştığı konum değişiyorsa işten çıkma hakkı saklıdır. Bu durumda kıdem tazminatı almak için başvuru yapabilir. İş yerinin farklı bir kişinin sorumluluğuna devredilmesi durumlarında işçinin kıdem tazminatı alma hakkını etkileyebilmektedir. Şayet işçinin:

 • İş yerinin devredilmesi durumunda görev tanımı değişiyorsa,
 • İşçinin çalışma koşulu değişiyorsa,
 • Çalışma süresi artmışsa,
 • İş konumunda değişiklik olmuşsa işçiden yazılı şekilde onay alınmalıdır. Onay alınmadan bu değişiklikler yapılmışsa kıdem tazminatı hakkı doğar.

İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Belirlenir?

İşçinin kıdem tazminatı yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. İşçinin işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda, kıdem tazminat hakkı saklı tutulmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı hakkının doğduğu durumlar ise:

 • Disiplinsizlik, ahlaka aykırılık gibi işçinin kusurlu olduğu durumlar dışında işçinin işten çıkarılması gerekmektedir.
 • İstifa durumlarında kıdem tazminat hakkı söz konusu değildir.
 • İş yerinin niteliğinin değişmesi ya da satılması gibi hallerde kıdem tazminat hakkı doğabilmektedir.
 • İşçi tarafından iş akdi sağlık, iyi niyet ya da ahlaka aykırılık durumları sebebiyle sonlandırılmışsa kıdem tazminat hakkı doğmaktadır.
 • Emeklilik hakkının ortaya çıkması ve sigortalılık süresinin dolması halinde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.
 • Kadın işçinin evlenmesi durumunda evlenme tarihi itibari ile bir sene içinde başvuru yapması halinde kıdem tazminat hakkı doğmaktadır.
 • İşçinin vefat etmesi durumunda iş sözleşmesi feshedilmektedir. Bu durumda işçinin yakınlarına kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı

İş yerinin devredilmesinde kıdem tazminatı hakkı saklı tutulmaktadır. İş Kanunu kapsamında şayet işçinin çalıştığı ve iş sözleşmesinde kabul ettiği şartlar değişmişse bu noktada işçi yazılı şekilde bu şartları kabul etmelidir. Aksi halde kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. İş yerinin devredilmesi durumunda işveren, işçilerin onayını yazılı şekilde almak durumundadır. Kıdem tazminatı aynı zamanda iş yerinin iflası ya da kapatılması durumlarında da verilmektedir. Kıdem tazminatı hakkı elde etmek için kişinin en az 1 sene boyunca aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. İş yerinin değişmesi halinde işçinin işten ayrılma hakkı ve tazminat alma şansı bulunmaktadır. Fakat iş yerinde çalışılan statü, koşullar, konum ve tüm detaylar aynı kalmak üzere iş yeri devrediliyorsa, kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih

İşyeri niteliğinde değişme sebebiyle fesih durumu İş Hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre iş yerinin niteliği değişmişse ve çalışan kişinin çalışma koşullarında değişiklik söz konusu olmuşsa işten ayrılabilir. Bu sebeple de kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İş yerinin hukuka uygun şekilde farklı bir işverene devredilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı bulunmaz. Çalışanların iş koşulları, statüleri ve çalışma şekilleri aynı kalacaksa, işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Bununla beraber yargıtay kapsamında işverenin değişmesi, iş yerinin devredilmesi halinde işçinin iş sözleşmesi sona erecekse kıdem tazminat hakkı bulunmaz. Ancak iş yerinin niteliği değişiyor ve iş yeri farklı bir iş alanına geçiyorsa bu durumda tazminat hakkı doğmaktadır.

İş Yerinin Bir Bölümünün Devrinde İşçi Hakları

İş yerinin devredilmesinde işçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Şayet iş yerinin tamamı ya da belirli bir bölümü devredilmişse, devr tarihi kapsamında mevcut olan iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile beraber yeni işverene devredilmektedir. Tüm bu sözleşme ve borçları devir alan işveren işçinin hizmet süresi kapsamında tüm haklarını karşılamakla da yükümlüdür. Buna göre:

 • İhbar tazminatı ve yıllık izin gibi hakların tamamını işçilere vermesi gerekmektedir. İhbar tazminatı, süreli fesih bildiriminde bildirim koşullarına uymayan tarafın ödemesi gereken yasal bir paradır.
 • Yıllık izin hakkı iş yerinin devralınmasından önceki süreç için de geçerlidir. Yeni bir işveren olması, işçinin yasal yıllık izninin sıfırlanmasına ya da engellenmesine yol açmaz.

İşçi Kıdemini Hangi Faktörler Etkiler?

İşçi kıdemi birçok farklı etkenle belirlenmektedir. İşçinin sigorta kayıtları kapsamında girdi-çıktı yapılması, kıdem tazminatı hakkının sıfırlanmasına yol açar. İşyerinin devredilmesi, işçinin kıdem hakkını sıfırlamaz. Ancak devir sonrası işveren sigorta çıkışı ve yeniden sigorta girişi yapmışsa bu durumda tazminat hakkı sıfırlanır. İş yerinin niteliği değişmediği ve işçi bu durumu kabul etmediği sürece işçi kıdeminin sıfırlanması söz konusu değildir.

İş Yeri Devrinde İşçinin Rızası

İşyeri devrinde işçi rızası 3102 sayılı olan Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında zorunlu hale gelmiştir. Buna göre birleşme, bölünme, iş yeri niteliğinde değişme gibi durumlarda işçinin rızasının alınması gerekmektedir. İş yerinin tamamı ya da iş yerinin bir bölümünün devredilmesi durumlarında işçinin rızası gerekmektedir. Devir sebebiyle, devirden önce iş sözleşmesinde kabul edilen şartlar değişebilir, iş niteliği genişleyebilir. Bu gibi durumlarda işçi oluşan şartları kabul etmeme haklarını da saklı tutmaktadır. Özellikle iş yerinin tür değişimleri ve niteliklerinin değişmesi durumlarında kıdem tazminatı hakkı da doğmaktadır. Yeni düzenlemeler ile beraber iş yerinin devri durumunda, şartları kabul etmeyen ve rıza göstermeyen işçilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

İşveren İş Yeri Devrini İşçiye Ne Zaman Bildirmeli?

İşverenin iş yeri bildirimi devir gerçekleşmeden bir ay önce olmalıdır. İş yerinin birleşmesi, bölünmesi ya da niteliğinin değişmesi durumlarında bir ay önceden durum bildirilmelidir. Yazılı bildirimin yapılmasından sonra işçi de aynı şekilde yazılı olarak onay vermeli ya da durumu reddederek çıkışını almalıdır. İş Kanunu kapsamında iş niteliğinde ve çalışma şartlarında değişme meydana gelmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı hakkı da ortaya çıkmaktadır. İşçiye yazılı olarak yapılan bildirimlerine cevap süresi ise 6 iş günü olmaktadır.

İş Yerinin Satılması Durumunda Kıdem Tazminatı Hakkı

İş yerinin satılmasında kıdem tazminatı hakkı 4857 sayılı olan İş Kanunu tarafından belirlenmiştir. İş yerinin kısmen ya da tamamen satılması ya da devredilmesi durumunda çalışan işçinin tamamen aynı koşullarda çalışma devam etmesi halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Ancak bu durumda çalışanların yasal hakları tamamen aynı kalacak, bu konuda kayıplar meydana gelmeyecek ve çalışanlar iş yeri devri sebebiyle herhangi bir koşul değişikliği yaşamamalıdır. Ancak devir sebebiyle:

 • Devredilen iş yeri sebebiyle işçinin çalışma ortamı değişiyorsa,
 • Çalışma saatleri değişiyorsa,
 • İş yerinin niteliği değişiyorsa,
 • İş yerindeki koşullar, yasal haklar ve maaşlar değişiyorsa işçi bu şartlara rıza göstermeyebilir.

İşçinin rızası alınmıyorsa, işverenin devrettiği kişi kıdem tazminatını ödemek durumundadır. Hukuki olarak uygun şekilde iş yeri devredilmişse; iş yerinde ya da bir bölümünde bulunan tüm iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile beraber devralan kişiye aktarılmaktadır. Bu hakları ve sözleşmeleri devralan işveren, işçinin yanında işe başladığı tarihe göre hesaplamaları ve işlemleri yapmak durumundadır. İflas ya da iş yerinin kapatılması durumlarında da işveren çalışanlarına kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Başka Yerde Çalışabilir Mi?

18 Yaş Öncesi Sigortalılığın Önemi Nedir ?

İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu