2023 İşe İade Davası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşe iade davası haksız sebeplerden dolayı işten çıkarılma durumunda açılmaktadır. İşçinin davası kazanma halinde işçiye tazminat verilmektedir. İşe iade davası tazminatları işçinin çalışma süresine göre hesaplanmaktadır:

 • 6 ay ve 5 yıl arasındaki kıdemli işçilere: 4 aylık brüt maaşının karşılığı,
 • 5 ila 15 yıl kıdemli işçiler için: 5 aylık brüt maaşının karşılığı,
 • 15 yıl ve kıdemli üstü kıdemli işçiler için: 6 ay ila 8 aylık brüt maaş üzerinden,
 • İşçinin emekli olması halinde ise: 4 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedilmektedir.

İşe iade/başlatmama davalarının sonuçlarında sadece ay olarak tazminat miktarı belirlenmektedir. İşçi tazminatı alabilmek için ayrı bir dava açmalıdır. Açılan ikinci davada önceki davada hesaplanan aylar üzerinden brüt maaş ile çarpılarak hesaplama yapılacaktır.

Ücretler emsal ücret üzerinden hesaplanır.

Eğer bu ücreti kendi imkânlarınız dâhilinde hesaplamak istiyorsanız. İşe başlatmama tazminatı hesaplama programlar internette çevrimiçi bir şekilde kullanılabilir halde bulunmaktadır. Bu hesaplama motorlarını kullanmanız için gerekli bilgiler:

 • Brüt maaş,
 • İşe başlatmama ay sayısıdır.

Bu hesaplama motorları size:

 • Brüt işe başlatmama tazminatı,
 • Damga vergisini,
 • Net işe başlatmama tazminatını saniyeler içinde hesaplayacaktır.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

 • İşverenin geçersiz bir nedenden işçisini işten çıkarması halinde işçinin dava açabilmesi için aynı iş yerinde en az 30 çalışan olmalıdır.
 • İşçinin iş merkezinde en az 6 ay kıdemli olarak çalışmış olması gerekmektedir.
 • İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesi olmalıdır.
 • Çalışan bireyin dava açma hakkına sahip olması için işverenin işçinin iş akdine son vermesi gerekmektedir.
 • İşçinin işine son verilmesi işverenin yazılı bildirimiyle yapılmalıdır. İşçi kendi isteği ile işi bırakmışsa işe iade davası açamaz.
 • Çalışanın işine son verilmesi için öne sürülen gerekçe 4857 sayılı iş kanununda belirtilen sebepler içerisinde yer almamalıdır.

İşe Başlatmama Davasında Emsal Ücret Nedir?

Aynı ya da benzer işlerde çalışan işçilerin aldığı ücretler birbirine emsal teşkil eden ücret olarak kabul görmektedirler.

Emsal ücret:

 • Aynı işverene bağlı ya da ayrı işverenlere bağlı çalışan işçiler
 • Aynı ya da benzer mesleği yapan çalışanlar
 • Aynı ya da yakın kıdem süresi olan çalışan bireyler
 • Benzer yetenek ve tecrübeye sahip bireyler,
 • Aynı ya da benzer unvandaki çalışanlar

Aynı iş yerinde çalışan kıdemdaş ya da unvanda çalışan birey yok ise sektör bazında benzer çalışanlar dikkate alınır.

Ek ödemeler emsal ücret içinde sayılmaz. Emsal ücret sadece brüt maaşı kapsar.

İşçi Dava Sonucunda İşe Başlamak İçin Talepte Bulunmazsa Tazminatı İsteyebilir mi?

Mahkeme olumlu sonuçlandıktan 10 gün içerisinde işe geri dönmek için talepte bulunmalıdır. Aksi takdirde işverenin işten çıkarma gerekçesi kabul edilir. Ayrıca arabulucunun belirlediği işe başlama tarihinde işçi işe başlamalıdır. Bu durumların dışında tazminat için bir talepte bulunamaz.

İşçi İşe Başladığı Halde İşe Başlatmama Tazminatı Talep Edebilir mi?

İşe iade tazminatı sadece işçinin işe alınmaması durumunda ödenmesi söz konudur. Yani işçi işe alındığı andan itibaren tazminatı talep edemez. Ancak boşta geçen süre ücreti işe başlayıp başlamamakla alakalı değildir. İşveren bu miktarı ödemek yükümlülüğündedir.

İşe Dönüş Davasından Sonra İşveren İşçiyi İşe Alma Koşulları Nelerdir?

İş iade davası kazanıldıktan sonra işverenin işçiyi işe alması için belirli bir süre belirlenir. İşverenin:

 • İşçiye yapamayacağı iş önermesi
 • Tazminatı ödememek için zorunluluktan dolayı işçiyi işe alması
 • İşçinin kabul etmesinin beklenemeyeceği görev verme
 • İşçinin eski sözleşme ve çalışma şartlarında temelden bir değişiklik yapması işverenin gerçek manada işçiyi işe almadığına hüküm sürülmektedir.
 • İşçiye farklı bir iş veremez

Eğer işçi böyle bir durum karşısında kalırsa ve itirazını gerekli mercilere bildirirse işveren işçiye hiç iş vermemiş sayılır ve başta hükmedilen tazminatlar söz konusu olur.

İlk davadan sonra belirlenen tazminat oranı işverenin çalışanını işe geri almaması durumunda yürürlüğe girer.

İşveren İş sözleşmesini Tekrar Feshederse Ne Olur?

İşe iade davası sonuçlandıktan sonra işveren sözleşmeyi tekrar feshetmesi halinde işçi işe iade davası için tekrar başvurur. Sürekli aynı gerekçeler yüzünden sözleşme feshediliyorsa işçi tarafından dava açılma işlemi tekrarlanabilir.

İşe İade Tazminatına Faiz Nasıl Uygulanır?

Boşta geçen süre zarfında kararın kesinleşmesi en fazla 4 ay sürmelidir. İşçi bu karar gereği işe iadesi için işverenine başvurduğu anda muaccel sayılır. Söz konusu olan ücret ve hakları geri iade etmediği takdirde tazminata faiz işlemeye başlar. Ücret ve diğer hakların açıkça talep edilmemesi halinde, dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürürlüğe girecektir.

Uygulanacak faiz miktarı bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiz tutarıdır.

İşe İade davası Sırasında Boşta Geçen Süre Ücreti Nedir?

Boşta geçen süre ücreti İşçinin işe iade davası açtığı takdirde kazandığı bir haktır. En fazla 4 aylık brüt maaş kadar olabilmektedir. İşçi işe başlasın başlamasın ödenmek zorundadır. Bu ücret 5 yıl zaman aşımına tabidir.

Boşta geçen süre boyunca işyerinde herhangi bir zaman yapılmış ise boşta geçen süre ücreti bu zaman üzerinden hesaplanmalıdır.

İşe Başlamama Söz Konusu Olduğunda Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Tahsis Edilir?

İşçinin işe başlama başvurusu reddedildiği takdirde işveren boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama ücretinin alınabilmesi için farklı bir dava açılma zorundadır. İlk dava sonucuna kazanılan tazminat için herhangi bir icra süreci uygulanmamaktadır.

İşe İade Davası Söz Konuyken İşçi Boşta Geçen Süre Boyunca Prim Alabilir mi?

Boşta geçirilen sürede işçi dava sürecinde olduğundan dolayı en çok 4 ay süreye kadar iş yerinde çalışıyormuş gibi görünmektedir. Bu çalışma günleri için primi ödenmektedir.

Ayrıca çalışırken alınan ücretler:

 • Gıda ücreti
 • İkramiye
 • Yol yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Servis hizmeti vb. ücretleri de primin içerisine dâhil edilmektedir. Yani para ile ölçülebilen bütün değerler sayıma dâhil olacaktır.

Lakin fazla çalışma ücreti, Bayram ve hafta tatillerinde çalışma, satışa bağlı primler işçiye ödenmez. Bunlar devamlı ve sürekli çalışılan işler statüsüne girmemektedir.

İşe Başlamadığı Durumda İşçi Boşta Geçen Süre Boyunca Başka İşte Çalışırsa Ne Olur?

İşçinin boşta kalması süre zarfında başka bir işyerinde çalışmasını engelleyen bir kanun bulunmamaktadır. Lakin eğer boşta geçen süre boyunca çalıştığı başka iş kolu ile asıl işi arasında ücret farkı çıkıyorsa farkın ödenmesi için hükmedilir. İşçinin bu süre zarfında başka işte çalışması reel zarar olarak değerlendirilir.

İşe İade Davasının kazanılması Halinde Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı Ne Olur?

İşten çıkarıldıktan sonra işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminat erilmiş ise işçinin işe dönemsi halinde kısa sürede işverene geri ödenmelidir. İşveren bu ücretleri alma hakkına sahiptir.

Fakat işverenin işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarını ödediği takdirde işe başlatma şartını koşamaz. İşçi bu tazminatlar ödesin ya da ödemesin işe başlatılmalıdır. Bu ücretlerin alınamaması halinde işveren işçiye dava açabilme hakkına sahiptir.

İşe iade davası sonucunda verilen tazminat, işçiye sunulan şartların işçi tarafından yerine getirilmesi halinde işveren tarafından ödenmek zorundadır. Bunun dışında boşta geçen süre ücreti her durumda ödenmelidir. İşçiye atıldıktan tekrar işe alınma süresi içinde işveren tarafından ödenmiş ek bir ücret bulunuyor ise tazminatların içinden bu ücret çıkartılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu