Diğer Yardımlar

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur? Tutanak Örneği

İşe izinsiiz olarak gitmeme tutanağı 4857 İş Kanunu 25. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre işe izinsiz olarak gelmeyen işçiler, tutanak tutularak işten çıkarılabilir. İşveren ve işçi arasında yapılan sözleşme, bu tutanak ile bozulmaktadır. İşçi işverenden izin almadan ve geçerli bir sebebi olmadan işe 1 ay içerisinde 2 gün gitmemezlik yaparsa sözleşme feshedilmektedir. Öte yandan:

 • Eğer işçi bir ay içerisinde 2 iş günü işe gitmezse,
 • İşçi bir ay içinde 2 defa izin günlerinden sonra işe gitmemezlik yaparsa,
 • 1 ayda 3 iş günü işe gidilmezse işveren iş sözleşmesini feshedebilir.

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı mutlaka prosedüre uygun olarak hazırlanmalıdır. Buna göre:

 • Öncelikli olarak işveren tutanağı eksiksiz şekilde doldurmalıdır. Buna şahit olan diğer işçi ya da personellerin de imzası alınmalıdır.
 • Tutanakta işçinin en son bilinen adresine noter aracılığı ile tebligat gönderilmelidir. Bu tebligat ise mahkemede belge niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı da tutanak tutulduktan sonra mutlaka işçinin adresine gönderilmelidir.
 • Tutanak kapsamında işçinin işe gitmediği günler kaydedilmelidir. Gelmediği günler için mazereti yoksa yazılır. İşçinin tutanaktan sonra işe gitmediği günler için mazeretini kanıtlaması gerekmektedir. İşçiye verilen süre dolana kadar açıklama hakkı bulunmaktadır. Şayet geçerli bir nedeni yoksa, işçinin iş akdi feshedilir.

İşçi İşe Gelmiyorsa İşveren Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

İşçinin işe mazeretsiz gitmemesi durumunda işverenin ilk olarak yapması gereken tutanak tutmaktır. Bu tutanakta şahitlerin imzası da talep edilmektedir. İşçinin herhangi bir mazereti olmadan işe gitmemesi halinde işçi hiçbir ödeme yapmadan işten çıkarılabilir. Tutanağın tıtılmasının ardından işveren, işçinin ikamet adresine noter aracılığı ile durumu bildiren bir yazı göndermelidir. Şayet işçinin geçerli mazeretleri varsa, bu mazeretleri belgeler ile kanıtlamak durumundadır. Ancak bildirim süresi kapsamında talep edilmiş belgelerin ibraz edilmemesi ve geçerli bir mazeretin olmaması halinde; iş akdi haklı sebeplerle sonlandırılır. Bu noktada işveren, işçinin işe gitmediğini kanıtlama sorumluluğuna da sahiptir. Bundan dolayı da işveren bu gibi bir durumla karşılaştığında ihbar ve kıdem tazminatına maruz kalmamak için tutanak tutmalıdır.

Mazeretsiz İşe Gelmeme Tutanağı Örneği

Mazeretsiz işe gelmeme tutanağı 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında hazırlanmalıdır. İşçinin çalıştığı işten çıkarılabilmesi için geçerli bir neden olması gerekmektedir. İş Kanunu kapsamında yer alan 25. Maddenin 2. Kısmında; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin varlığı, işe gitmemeyi de içine almaktadır. İşçinin mazeretsiz olarak işe gitmemesi de işten çıkarılması için geçerli bir sebeptir. İşçinin mazeretsiz şekilde işe gitmediği durumlarda; ihbar ve kıdem tazminatı için başvurularda haksız sayılmaktadır. Bundan dolayı da hiçbir ödeme alamayacaktır.

İşe Bir Gün Gitmeyen Memura Ne Olur?

İşe gitmeyen memur eğer bir ay içinde 1 ya da 2 defa mazeretsiz olarak işe gitmemişse, memurun brüt aylığının 1/30- 1/8 arasında kesilmesine karar verilir. Ancak mazeretsiz ya da izinsiz olarak 2’den daha fazla gün işe gitmeyen memurların görevinin ağırlığına göre işinin 1 ya da 3 sene durdurulmasına karar verilmektedir. Kademe ilerlemesi de aynı şekilde durdurulmaktadır. Kesintisiz olarak göreve gitmeyen memurlar için yaptırımlar daha sert olmaktadır. Mazeretsiz ya da izinsiz şekilde 10 gün boyunca göreve gitmemiş olan memur; yazılı talep aranmadan işten ayrılmış kabul edilmektedir. Kesintisiz 10 gün boyunca görev başına gitmemiş olan memurlar 1 sene içinde yeniden devlet memurluğuna alınmamaktadır.

İşe Gelmeme Tutanağı Nasıl Kullanılır?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı işçinin sorumluluklarını yerine getirmediğini gösteren ve bu durumu kayıt altında tutan bir tutanaktır. İşverenin izni ya da haberi olmadan işe gitmeyen bir işçi, haklı nedenlerle işinden çıkarılmaktadır. Fakat, işverenin bu durumu kanıtlayabilmesi için işçinin mazeretsiz olarak mesaisine gitmediğinin resmi olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu belge ise olası bir dava ya da mahkeme durumunda kanıt niteliğinde kabul edilecektir. İşverenin haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilmesi için belirtilen süre kapsamında işine devam etmemiş olması gerekmektedir:

indir

 • İşçinin peş peşe 2 iş günü işe gitmemesi gerekmektedir.
 • Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatilden gününden sonraki iş günü işe gitmemiş olması gerekmektedir.
 • Bir ay içinde 3 iş günü işe gitmemiş olması gerekmektedir.

Bu koşulların varlığında işveren haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshedebilmektedir. Bu durumda işçinin ihbar ve kıdem tazminatı alabilmesi söz konusu değildir. Fakat eğer işçi geç kalmış ise; bu durumda işveren işçiyi işten çıkaramaz ancak uyarı verebilir.

İşe Gelmeme Tutanağı Ne Zaman Düzelir?

İşe gelmeme tutanağının düzelmesi için işveren tarafından işçiye gönderilmiş olan noter onaylı yazının teslim edilmesinden sonraki süreçte; işçinin geçerli bir sebeple işe gitmediğini kanıtlaması gerekmektedir. İşçinin ne kadar sürede bunu kanıtlaması gerektiğine ise işveren karar vermektedir. Genel olarak işçinin işe gitmeme belgelerini hazırlaması için bir hafta süre verilmektedir. Bu noktada geçerli mazeretler ise:

 • Hastalık durumlarda, hastalık rapor ile kanıtlanmalıdır.
 • Ölüm ya da yakınların vefatı halinde ölüm belgesi ile durum kanıtlanmalıdır.
 • Kaza ya da aile içi sorunlarda durum izah edilmelidir.

İşe gitmeme durumlarında geçerli sebepler varsa, işverene mutlaka haber verilmelidir. Geçerli sebeplerin olması halinde işçinin işten kovulması söz konusu değildir. Ancak uyuyakalma, işe sebepsiz gitmeme gibi hallerde işçi tüm kıdem ve ihbar tazminatı haklarından da olmaktadır.

İşe Geç Gelme Durumunda İşten Çıkarılır mıyım?

İşe geç kalma durumunda işçinin işten çıkarılması söz konusu değildir. Ancak işçi sık sık, mazeretsiz şekilde işe geç kalıyor ve sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, bir ay içinde kaç saat işe geç kaldığı hakkında tutanak tutulabilir. Düzenli geç kalmalarda, işçinin işten çıkarılması söz konusu olabilmektedir. İşveren, işçinin devamsızlık yaptığı günlere dair tutanak düzenlemesi ve noter aracılığı ile işe davet etmesi gerekmektedir. İşe davet yazısını alan işçi, 3 gün içerisinde işe geri dönmeli ya da işe neden gidemediğini belgeler ile ispatlamalıdır. Aksi halde işçi tazminat alamadan işten çıkarılacak ve işçinin hiçbir hakkı olmayacaktır.

İş Kanunu’nda Devamsızlık Süresi Nedir?

İş Kanunu ve devamsızlık süresi 4857 sayılı olan kanuna göre düzenlenmiştir. Buna göre işçinin işverenden izin almadan ya da haklı bir nedeni olmadan peş peşe iki iş günü ya da bir ay içinde 2 defa tatil gününden sonra işe gitmemesi halinde işveren tarafından işten çıkarılması söz konusudur. İşçinin işe devamsızlığı eğer geçerli bir sebebe dayanıyorsa, iş hakkının feshedilmesi söz konusu değildir. Ancak devamsızlık haklı nedenlere dayanıyorsa, işveren işçiyi işten çıkarabilir. İşçinin işe gitmemesi için haklı sayılan sebepler ise:

 • İşçinin hastalanması,
 • Aile fertlerinden birinin ya da yakınların vefat etmesi,

Bu gibi durumlarda işçinin yakınlarının tanıklık yapması istenebilir. Eğer işçi sağlık sebepleri yüzünden işe gitmemişse bu durumu raporlamak ile mükelleftir. Aksi halde işten çıkarılması söz konusu olabilir.

Muhtaçlık Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Yaşlılık Maaşı 2022 Başvuru ve Şartları

Öğrencilere Karşılıksız Kaymakamlık Bursu Nasıl Verilir?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu