Bilgi Arşivi

2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

İşsizlik maaşının 2019 yılında nasıl hesaplanacağı özellikle işsizlik maaşına hak kazanmış hak sahipleri tarafından oldukça araştırılan bir konu başlığı olmakla beraber işsizlik maaşının tanımı ve her türlü detayına tam anlamıyla hakim olunması da oldukça önemlidir.

İşsizlik Maaşı Tanımının Yapılması

İşsizlik maaşı sigortalı olarak iş akdiyle çalışmakta iken kendi isteği dışında işsiz kalmış kişilerin 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu ilgili maddeleriyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili maddeleri gereğince işsizlik fonu tarafından karşılanan ödeneklerine verilen isimdir. Bu ödenek kanunda belirtilen şartlarda, belirtilen süre ve miktarda yapılırken, işsizlik maaşı hesaplama tablosu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan bir haktır.

İşsizlik Maaşından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde işsizlik maaşından faydalanma koşulları açık olarak tarif edilmiştir. Bu yönde işsizlik maaşından faydalanma şartları kanunda şu şekilde tarif edilmiştir;

 • İşsizlik maaşından faydalanmak için ilk ve en önemli koşul, kişinin işsiz kalma durumunun kendi isteği dışında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu noktada kendi isteği çerçevesinde herhangi bir nedenle istifa ederek iş akdini tek taraflı olarak fesheden çalışanların işsizlik maaşından faydalanma şansları olmamaktadır.
 • İşsizlik maaşı alabilmek için oldukça önemli olan bir diğer husus da işsiz kalan kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 günlük sürede kesintisiz olarak sigorta priminin ödenmiş olması hususudur. Bu noktada hizmet akdi 18.01.2019 tarihinden sonra sona eren çalışanlar işverenlerinin aynı olup olmadığına bakılmaksızın fesih tarihinden önceki 120 günlük sürede hizmet akitlerinin aktif olarak devam etmesi halinde 120 gün şartının otomatik olarak sağlandığı da belirtilmelidir.
 • 120 gün şartı için üzerinde önemle belirtilmesi gereken bir husus da iş akitleri kendi istekleri dışında sona eren sigortalıların son 120 gün içerisinde bazı durumlarda prim ödeyememeleri hallerinin kesinti sayılmaması durumudur. Bu yönde hastalık, ücretsiz izin, doğal afet, ekonomik kriz, göz altına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, grev, lokavt, kısmi istihdam, genel yaşamı etkileyen olaylar, fesih tarihinde çalışmamış olmak, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği ve ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma durumudur.
 • İşsizlik maaşından faydalanmak için gerekli olan üçüncü husus kişinin iş akdinin feshi itibariyle geriye dönük üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödenmiş olması gerekliliğidir. Bu şartın sağlanamaması durumunda son 120 gün prim ödemiş olmak önemini yitirmiş olacaktır.
 • İşsizlik maaşından faydalanma şartları 2019 için gerekli olan son husus işsiz kalınan süre itibariyle maksimum 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunun yapılmış olması gerekliliğidir. Bu yönde 30 gün içerisinde mucbir nedenlerle işsizlik maaşı başvurusunun yapılmaması durumunda geç kalınan süre kişinin toplam hak ediş süresinden düşülecektir.

İşsizlik Maaşı İçin Gerekli Başvurunun Yapılması

İşsizlik maaşı başvurusunun yapılabilmesi için sigortalının iş akdi sona erdikten 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR müdürlüğüne giderek ya da internet üzerinden gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir. Her iki başvurunun şahsen yapılması bu noktada önemli bir gereklilik olup, işsizlik maaşı başvuruları vekil, vekaletname ya da avukat vasıtasıyla da yapılamamaktadır.

 • Şahsen yapılan işsizlik maaşı başvuruları kişiye en yakın il ve ilçedeki İŞKUR müdürlüğüne nüfus cüzdanının aslının ibrazı halinde yapılabilir.
 • İnternet üzerinden yapılacak işsizlik maaşı başvuruları için kullanılacak adres iskur.gov.tr’dir.

Her iki başvuruda da sistem tarafından öncelikle kişinin iş arama durumu aktife geçirilerek kişinin yaşadığı ilçedeki İŞKUR biriminden bir danışman atanması gerçekleştirilir. İş arayan kaydı güncellenmesi olarak da iade edilebilecek bu durum mesleki danışmanlık dışında kişiye mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanma ve işe yerleştirme gibi avantajlar da sağlayacaktır.

İşsizlik Maaşı Yanında İşsiz Kalanlara Sunulan Hizmetler

Kanunda belirtilen şartlarla beraber işsizlik ödeneğine hak kazanmış kişilere işsizlik maaşı 2019 kapsamında işsizlik maaşı almaya hak kazandığı süre içerisinde;

 • İşsizlik maaşı
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için (kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ya da çocukların) genel sağlık sigortası primleri
 • Yeni bir iş bulabilmesi için destek
 • Meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimi
 • Meslek yetiştirme eğitimi verilmektedir

İşsizlik Maaşı Miktarı

Kanunda belirtilen şartlar içerisinde işsizlik maaşı ne kadar 2019 sorusunun yanıtı da kolaylıkla verilebilmektedir. Günlük işsizlik ödeneğinin hesaplanabilmesi için çalışanın son dört aydaki brüt kazancı (prime esas kazanç) baz alınır. Bu sayede günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik maaşının bir günlük tutarını oluşturmaktadır. Ancak burada da üst sınır asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Bu durumda;

 • 2019 yılında son dört ay boyunca asgari ücretle çalışan bir sigortalı işsiz kaldığında ayda 1015 TL işsizlik maaşı alacaktır.
 • 2019 yılında son dört ay boyunca 3500 TL brüt ücretle çalışan bir sigortalı işsiz kaldığında ayda 1389 TL işsizlik maaşı alacaktır.
 • 2019 yılında son dört ay boyunca 6000 TL brüt ücretle çalışan bir sigortalı işsiz kaldığında ayda 2031 TL işsizlik maaşı alacaktır. Bu noktada hesaplama işsizlik maaşı asgari ücret brüt tutarının %80’inin üzerine çıkamayacağı için hesaplama bu şekilde yapılmıştır.

İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılabilirken, nafaka dahil olmak üzere işsizlik maaşı hiçbir şekilde kesilip icra edilememektedir.

İşsizlik Maaşı Süresinin Hesaplanması

Kanunda belirtilen diğer şartları taşıması halinde hizmet akdiyle çalıştığı iş yerinden kendi isteği dışında ayrılan bir kişi;

 • Son üç yıl içerisinde 600 gün sigortalı olarak iş akdiyle çalışıp işsizlik sigortası primi ödediğinde 180 gün (6 ay)
 • Son üç yıl içerisinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödediğinde 240 gün (8 ay)
 • Son üç yıl içerisinde 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödediğinde 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadır. Bu sürede kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için genel sağlık sigortası primleri de işsizlik fonu tarafından ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Ödenir?

İşsizlik maaşına hak kazanmış kişiler için değerlendirme aşaması işsizlik maaşına başvurulan ay içerisinde sonuçlandırılarak işsizlik maaşı 2019 ödemeleri başvurulan ayı takip eden ayın 5. günü PTT vasıtasıyla ödenmektedir. Bazı özel günlerde (resmi bayram vs) Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerinin öne çekilebilmesi de mümkündür. İşsizlik maaşını alabilmek için ödeneğe hak kazanmış kişilerin üzerinde T.C kimlik numarası olan nüfus cüzdanlarıyla Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubesine şahsen başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilmektedir?

İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir sorusu için de kanunda ifade edilen birkaç önemli detay göze çarpmaktadır.

 • İşsizlik maaşı almakta iken İŞKUR tarafından kendilerine iş imkânı sağlanan kişilerin işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddetmeleri durumunda;
 • İşsizlik maaşı almaktayken müfettişler ve kamu idare denetçileri tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı olarak çalıştıkları tespit edilenlerin
 • İşsizlik maaşı almaktayken herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların

İŞKUR tarafından kendilerinden talep edilen ek belgeleri kuruma zamanında ibraz etmeyenlerin işsizlik maaşları kesilmekte, kesilmeye neden olan hallerin sona ermesi durumunda ise ödeneğin tekrar başlaması da mümkün olmaktadır.

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu