SGK

2019 İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Oranı

İsteğe bağlı sigortalılık için 2019 prim oranı isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyen yüzbinlerce kişi tarafından oldukça merak edilen bir detay olarak göze çarparken, prim oranı ve prim tutarları yanında prim ödeme şartlarında değişiklik yapılıp yapılmadığı da oldukça önem taşıyan bir başka başlık konumundadır. İsteğe bağlı sigortalılık prim oranı 2019 yılında yeniden belirlenirken bu yönde detaylar da aşağıdaki gibidir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

İsteğe bağlı sigortalılık 2019 herhangi bir iş akdiyle sigortalı olarak herhangi bir kurumda çalışmayan kişilerin yaşlılıklarında emekli maaşı alabilmeleri ve çalıştıkları süre boyunca da kendilerinin ve ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için primlerini kendi ödedikleri sistemin adıdır. İsteğe bağlı sigortalılık 2019 kapsamı çerçevesinde konu daha da detaylandırılacak olursa;

 • Ay içerisinde tam zamanlı çalışmayan ya da 30 günden az prim ödeyen çalışanların isteğe bağlı sigortalı olarak eksik günlerini tamamlayabilmeleri mümkündür.
 • Zorunlu sigortalı olabilmek için gerekli şartlara sahip olmayan, ancak sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve ileride emekli olabilme şansı elde etmeyen çalışanların isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri mümkündür.
 • İsteğe bağlı sigortalılık olarak nitelendirilebilecek bir başka husus da daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olmayan çalışanların malullük, ölüm ya da yaşlılık sigorta primlerini kendilerinin ödemesi koşuluyla kanunda belirtilen şekliyle sigortalı olarak prim ödeme gün sayılarını tamamlama şanslarının bulunmasıdır.
 • İsteğe bağlı sigortalılık tanımı ve kapsamında belirtilebilecek bir diğer husus da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yapılabilir. Buna göre çalışanların isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek hem genel sağlık sigortası hem de uzun vadeli sigorta kollarına tabi olabilmeleri durumu da isteğe bağlı sigortalılık olarak nitelendirilebilmektedir.

İsteğe bağlı Sigortalı Olabilmek İçin Gereken Hususlar

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli hususlar, isteğe bağlı sigortalılık kapsamından kimlerin yararlanacağı, şartların neler olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve yönergelerde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmakla beraber genel anlamda;

 • İsteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanmak isteyenler için ilk şart 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiğidir.
 • İsteğe bağlı sigortalılık için başvuran kişilerin kendi sigortalılıkları dışında herhangi bir kurumdan maaş almaları neticesinde isteğe bağlı sigortalılık başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • İsteğe bağlı sigortalı olabilmek 2019 için bu yönde başvuru yapmış kişilerin zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmamış olmaları gerekliliği oldukça önemlidir.
 • Aylık 30 günden az sigorta primi ödeyen çalışanlarla tam gün çalışma şartlarını tamamlayamayan çalışanların isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için kanunen bir sakınca bulunmamaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olan çalışanların %20’sinin bu statüde olduğu görülmektedir.
 • İsteğe bağlı sigortalılık şartlarından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye’de ikamet etme zorunlulukları yanında; Türkiye’de ikamet ettikleri esnada Türkiye ile sosyal güvenlik dilekçesi imzalamamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarının da isteğe bağlı sigortalılık şartlarına tabi olmalarında herhangi bir engel bulunmadığı da 5510sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili maddeleri ve bu konuda yayımlanmış yönergelerde de mevcuttur.
 • Yukarıda belirtilen isteğe bağlı sigortalılık şartlarını taşıyan çalışanların isteğe bağlı sigorta talep dilekçesini ayrıntılı ve eksiksiz doldurarak en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Oldukça kısa bir sürede tamamlanacak değerlendirmenin ardından başvuru sahiplerinin isteğe bağlı sigortalılıkları başlatılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Kolları

İsteğe bağlı sigorta kapsamında yürürlükte olan 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre isteğe bağlı sigortalılık kolları aşağıdaki gibi dört ana bölüme ayrılmıştır;

 • “EK-5 tarım” adı da verilen isteğe bağlı SSK (4A) sigortalılık kolu
 • İsteğe bağlı BAĞKUR (4B) sigortalılık kolu
 • İsteğe bağlı Emekli Sandığı (4C) ödeme sigortası
 • Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞKUR

İsteğe Bağlı 4A (Tarım EK-5) Sigortalı Olabilmek İçin Gereken Hususlar

İsteğe bağlı EK-5 tarım sigortası şartlarında ilk önemli husus kişilerin tarım işçisi olmalarıdır. Bunun yanında mevsimlik ya da gündelik işçi olarak çalışarak (orman işleri vs) süresiz çalışma kapsamında bulunmaları, halihazırda herhangi bir kurumda 4A sigorta kapsamında çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda herhangi bir işletmede ortaklık kaydı bulunan ve bunun yanında vergi kaydı ve çiftçilik kaydı olanların da EK-5 tarım olarak isimlendirilen isteğe bağlı 4A kapsamında değerlendirilmeleri mümkün değildir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmayan kişilerin bu statüde prim ödemeleri yapmamaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı BAĞKUR Sigortalısı Olabilmek İçin Gereken Hususlar

İsteğe Bağlı BAĞKUR 4B sigortalı olma durumu, isteğe bağlı sigortalılık kapsamı içerisinde en basit prim ödeme yollarının başında gelirken bu yönde;

 • İsteğe bağlı 4B BAĞKUR sigortalısı olmak isteyen çalışanların halihazırda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamaları
 • Herhangi bir emeklilik kapsamına tabi olmamaları
 • Ziraat odasında ya da Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kesinlikle herhangi bir kayıtlarının bulunmaması
 • Şirket ortaklığı ve benzer bir durumda bulunmamaları gerekmektedir.

Ev Hanımları İçin İsteğe bağlı 4B Sigortalılık Durumu Ve Sigortalılık Şartları

İsteğe bağlı sigortalılık prim tutarları göz önüne alındığında en düşük tutarlı prim ödeyen grup olarak göze çarpan 4B BAĞKUR statüsündeki ev hanımlarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi ve gelecekte de emekli olabilmesi için yararlandığı bu kapsam için;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili yönergede belirtilen hanesinde gelir sağlamak için evde dantel, süs eşyası ve örgü gibi ürünlerin yapılıp satılması gerekmektedir. Ev hanımı sigortası 2019 şartları olarak da tanımlanabilecek olan bu durum ev hanımları için BAĞKUR hizmeti olarak da algılanacaktır. Bu statüye sahip ev hanımlarının emekli olabilmeleri için ödemeleri gereken prim günü 9000’dir.
 • Bu statüdeki ev hanımlarının halihazırda 4A statüsünde herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmıyor olmaları gerekmektedir.
 • Ev hanımlarının aktif olarak sigorta kayıtlarının olmaması gerekmektedir.
 • Ev hanımlarının emeklilik şart ve hükümlerine sahip olmamaları gerekmektedir.
 • Ev hanımlarının aktif bir ticari kayıtlarının olmaması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Koşulları Nelerdir?

En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar Ödeniyor

4C kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabilmek için de Emekli Sandığı 4C statüsünde en az 10 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılanların SGK’ya başvurmaları durumunda isteğe bağlı 4C Emekli Sandığı kapsamında prim ödemeleri durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilme ve emekli olabilme şansları vardır.

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Emekli Olabilmek İçin Tamamlanması Gereken Gün Sayıları

İsteğe bağlı sigortalılıkta emekli olabilmek için;

 • 09.1999 tarihinden önce işe girenler (isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı olanlar) için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası işe girenler (isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı olanlar) için 4500 gün prim ödeme gün sayısı, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşın tamamlanması
 • 05.2008 tarihinden sonra işe girenler (isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı olanlar) için ise 5400 gün sigortalılık süresi ve 63 yaş şartı bulunmaktadır.

2019 İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Oranı ve Sigorta Primi Hesaplaması

İsteğe bağlı sigorta primi hesaplama ile alakalı baz alınacak ilk ve temel husus 2019 yılı asgari ücret tutarıdır. Son hesaplamalara göre 2019 yılı için;

 • İsteğe bağlı 4A kapsamında aylık EK-5 tarım SSK sigorta primi en düşük 764,84 TL, en yüksek 5736.21 TL
 • İsteğe bağlı BAĞKUR primi 2019 kapsamında aylık isteğe bağlı BAĞKUR sigorta primi en düşük 818,66 TL, en yüksek 6139.20 TL

Ev hanımları isteğe bağlı sigorta kapsamında aylık en düşük prim tutarı 709,41 TL, en yüksek 5320.50 TL olarak belirlenmiştir.

SGK Rapor Parası Hesaplama

Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu