Sosyal Yardım Platformu

2019 İşyerinden Tazminat Almak – Nasıl Alınır ?

2019 İşyerinden Tazminat Almak – Nasıl Alınır ?

2019 yılında işyerinden tazminat almak için yapılması gerekenler yüzbinlerce çalışan tarafından oldukça araştırılan bir konu başlığı olmakla beraber, 2018 yılında çıkan ve işten kendilerinin ayrılanların da tazminat alacağı haberi çalışanları fazlasıyla heyecanlandırmaya yetmişti. Ne olursa olsun çalışanların en çok merak ettiği konuların başında gelen kıdem tazminatı yanında, daha iyi şartlarda iş bulma imkânı olanların istifa etmesi durumunda herhangi bir hak sahibi olup olmayacağı durumu da 2019 yılı için de çalışanların oldukça fazla üzerinde durduğu bir detay olarak da göze çarpıyor. Aralık 2017 verilerine göre Türkiye’de aktif sigortalı sayısı 22 milyon 200 bin kişi olarak göze çarparken, emekli maaşı alanların sayısının da 12 milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Buna göre toplam sigortalıların Türkiye nüfusuna oranı %87’nin üzerine çıkmakta, sigorta kapsamı dışındaki nüfusun %13’ün altına düşmesi de önemli bir detay olarak göze çarpmaktadır.

2019 Kıdem Tazminatı İçin Bilinmesi Gerekenler

Yıllardır yürürlükte olan kıdem tazminatı yasası doğrultusunda çalışanların işten ayrıldığında çalıştığı kurumdan tazminat alabilmesi için;

 • En az 1 yıl süreli sigortalı çalışma süresi bulunması,
 • Çalışılan işyerinden emeklilik, vefat ya da işveren tarafından iş akdi feshedilmesi gerekmektedir. Çalışanın kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda tazminat hakkı bulunmamaktadır.
 • Emeklilik çalışan için kıdem tazminatı alabilmenin en etkin yoludur. Çalışan emeklilik işlemleri tamamlanıp emekli olduğu andan itibaren kıdemi süresince hak ettiği tazminatın tamamını alma hakkına kavuşmaktadır.
 • Çalışanın vefatı durumunda ailesine (eş, çocuk, anne ya da baba) ödenecek kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesine göre çalışanın vefatı durumunda geride kalan hak sahiplerine ödenmesi gereken yükümlülük anlamına gelmektedir. Bunun için de vefat eden çalışanın aynı işveren için kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Tazminat tutarı çalışanın kıdemi 5 yıldan az ise 1 brüt ücret, 5 yıldan fazla ise ise 2 brüt ücret kadardır.
 • Yukarıdaki maddeye ek olarak erkek çalışanlar askerlikleri dolayısıyla işten ayrıldıklarında en az bir yıl süre çalışma süreleri bulunması durumunda kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilmektedir. Ancak bunun için işten ayrılmadan önce askerlik sevk belgesinin alınıp işyerine ibrazı gereklidir.
 • Kadın çalışanlar için ise kıdem tazminatı alabilme şartlarından biri evlilik yapmış olmalarıdır. Ancak bunun için evlilik tarihinden sonra bir yıl içerisinde istifa işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde “evlilik nedeniyle istifa” gerçekleşmediğinde kadınlar için bu şekilde bir kıdem tazminatı durumu da ortadan kalkacaktır.
 • İş kanunu bazı maddelerine göre çalışanların bazı durumlarda haklı nedenlerle tek taraflı iş akdi fesihlerinde kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tutarları

Tazminat hesaplama 2019 için oldukça önemli bir konumda bulunan asgari ücretin brüt ve net ücretlerinde yapılan artışlar, kıdem tazminat tutarlarını da doğrudan etkilerken, en düşük kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarının belirlenmesindeki rolünün de yadsınamaz olduğu da ifade edilmelidir.

 • 2018 yılında brüt 2029 TL, net 1603 TL olan asgari ücret 2019 yılında brüt 2558 TL, net ise 2020 TL olarak belirlenirken, bu durumda 2019 yılı için taban kıdem ve ihbar tazminatının da 2558 TL olduğu görülmektedir.
 • Burada kıdem tazminatı tavanından da bahsetmek gerekli olmakla beraber 2018 yılında 5434 TL olan bir yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 6017 TL’ye yükseltilmiştir. Belirlenen 6017 TL tavan ücretin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait olduğu ve Haziran ayından sonra tutarda bir miktar daha artış olacağı da bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer husustur.

Kıdem Tazminatı Hakkı Elde Etme Hakkı Kazananlar

Çalışma hayatında radikal değişiklikler yapan ve 1999 yılında yürürlüğe giren kanun hem erkeklerde hem de kadınlarda emeklilik yaşını kademeli olarak erkeklerde 60, kadınlarda ise 58’e yükseltirken, aynı zamanda kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamamaları için de bazı değişiklikler yapıldığı da görüldü. Bu değişiklik 1475 sayılı eski iş kanununa 5. fıkra eklenmesi sonucu yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlayan çalışanların işten kendi istekleriyle ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilmelerinin yolunu açarken, 3600 gün şartı olarak da isimlendirilen bu durum 08.09.1999 tarihinden önce işe girenleri kapsamakla beraber yakın tarihte yapılan bir düzenlemeyle işe giriş tarih sınırı kaldırılarak 4A kapsamında çalışmakta olan tüm sigortalıları ilgilendirmeye başladı.

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur? Tutanak Örneği

İşyerinde Raporlu Olan İşçinin Çalıştırılması

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır?

İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Oranı

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları

Halk arasında 3600 gün şartı olarak isimlendirilen emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları kişinin ilk işe giriş tarihleri çerçevesinde oldukça değişkenlik göstermekle birlikte bu durum kıdem tazminatı hesaplama 2019 koşullarına göre;

 • 09.1999 tarihinden önce işe girmiş olanlar toplam sigortalılık süresince 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda,
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk işe giriş tarihi olan çalışanlar toplam sigortalılık süresince 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ya da sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 prim gününü doldurdukları andan itibaren,
 • 05.2008 tarihinden sonra ilk işe giriş tarihi olanlar ise toplam sigortalılık süresince 5400 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları durumunda en az bir yıl süreyle çalışmakta olduğu işyerlerinden kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olmaktadırlar.

Bu bilgiler ışığında 09.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan bir çalışan kesintisiz olarak 20 yıl çalışarak 7000 prim gününe ulaşması durumunda 2019 yılı sonbaharında kıdem tazminatı alabilme şansına sahip olacaktır.

İhbar Süresi Ve İhbar Tazminatı Detayları Hakkında

İş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek olan tarafların karşı tarafa bildirimde bulunması gereken süre ihbar süresi olarak nitelendirilirken ihbar tazminatı hesaplama 2019 ve ihbar süresi;

 • Çalıştığı işyerinde 6 ayını henüz doldurmayanlar için 2 hafta,
 • Çalıştığı işyerinde çalışma süresi 6 aydan 18 aya kadar olan çalışanlar için 4 hafta,
 • Çalıştığı işyerinde çalışma süresi 18 aydan 36 aya kadar olan çalışanlar için 6 hafta,
 • Çalıştığı işyerinde 3 yıldan daha fazla süreli çalışanlar için ise 8 haftadır.

Bildirim süresine uymayan taraflar, uymadıkları süre kadar karşı tarafa ihbar tazminatı vermek zorunda kalmakta, ilgili tutar kişinin son aldığı net maaşına göre hesaplanmaktadır. Yasadan bağımsız olarak işçi ve işveren arasında imzalanan bazı iş sözleşmelerinde bu detayların daha farklı belirlendiğinin de bu noktada belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgilere ek olarak emekli olmadan kıdem tazminatı alarak işten ayrılan çalışanların ayrıca bir ihbar tazminatı alma hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum işverenler için birebir aynı olmasa da işverenlerin prim gün sayısını doldurduktan sonra kıdem tazminatı alarak işten ayrılan çalışanlardan genellikle ihbar süresi ve tazminatı talebinde de bulunmamaktadır.

2019 Kıdem Tazminatı Kanununda Yapılan Değişiklikler

Yeni yıl itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yeni 2019 kıdem tazminatı fonu beraberinde köklü değişiklikleri getirecek olsa da kamuoyu tarafından beklenen karşılığı görmemiş gözüküyor. Buna göre her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi aynen devam etmekle birlikte her işçi adına açılacak hesaba işverenler tarafından her ay tazminat ödeneği yatırılacak. Tam anlamıyla şeffaf olan bu sistem bir birikim ve yatırım aracı olarak da değerlendirilebilmekle birlikte hem işveren hem de çalışan tarafından sistem kolaylıkla takip edilebilecek. 2019 tazminat fonu aynı zamanda %8.33 oranında devlet katkısı da içerirken iş değiştiren kişinin hesabının muhafaza edilerek taşınabileceği ve biriken miktara bir süre müdahale edilmeden paranın aynen kalacağı da bu noktada belirtilmesi gereken diğer bir detay konumunda bulunuyor. Erken para çekme ise bazı istisnalara tabi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 65 YORUM
 1. Eerbga dedi ki:

  Yengem 17 yoldan fazladır bir firmada çalışıyor. Sigorta girişi 2002 yılından. Emekliliğine 2 sene filan kaldı diyorlar 25 yıl daya 7000 gün ama kadıncağızın bacaklarında ve dizlerinde sorun var. Her gün bana danışıyor ama ben pek bilmiyorum konuya hakim değilim. Acaba işten ayrılsa tazminat alır mı? 2 senesini dışarıdan biz özel yatırsak 2 sene sonra ne gibi etkiler maaşını ve emekliliğini. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   İşten kendisi ayrılırsa herhangi bir tazminat talep edemez. Emeklilik ile ilgili kurum kayıtları esas olmakla birlikte bağlı olduğunuz SGK müdürlüğüne giderek bilgi alabilirsiniz.

 2. ÖMER dedi ki:

  MERHABA KOLAY GELSİN EŞİM KURSTA (DERSHANEDE)ÖĞRETMENLİK YAPIYOR YAKLIŞIK 2 YILDIR ÇALIŞIYOR İŞE GİRİŞ TARİHİ 22/09/2017 YAPILAN SÖZLEŞME BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ 2 AYDIR MAAŞ YATMIYOR AMA SSK YATIYOR ANLAŞMA YAPILAN VE KOLEJ BÖLÜMÜNDEKİ DİĞER ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI HESABA YATIRILMIŞ BİZE ÖDEMELERİN OLMADIĞINI 2. ÖDEMEDE DE SİZİNKİLERİN YATACAĞINI SÖYLEDİLER VE HALA BİR ÖDEME YAPILMADI MAAŞLARI HER AYIN 10 / 15 GİBİ YATIYORDU YASAL OLARAK NE YAPMAM GEREKLİ AYRICA SSK YA İŞCİ KODU BÜRO MEMURU OLARAK GİRİLMİŞ ASLINDA TARİH DERSİNE GİRİYOR VE TAZMİNATINI ALABİLİRMİ ? TEŞEKKÜR EDERİM KOLAY GELSİN…

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Aşağıdaki hallerde tazminat hakkınız doğmaktadır.
   Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21 inci gün itibariyle İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı ile fesih edebilir.

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/ 25967 kararında işçinin ücretinin kanuna uygun şekilde hesaplanıp ödenmemesi sebebine dayalı fesih işlemi yapabilmesi için şunlar oluşmalıdır:
   Ücretin vadesinin gelmesi ve vadenin gelmesine rağmen ücretin ödenmemiş olması gerekmektedir.
   İşçi iş yerindeki iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmalı ancak mutad işleri yerine getirmeli,
   İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ücret ödemesini yapabilmesi için vade tarihinden itibaren 20 günlük süre tanımalı,
   Bu süre sonunda da ücretinin ödenmemesi durumunda işverene ihtarname çekerek mevcut durumdan haberdar etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmelidir.

 3. Hakan dedi ki:

  Merhaba ben haksız yere işten çıkarıldım yani tek taraflı işimi fes ettiler 3 yıldır bu iş yerinde çalışıyorum tazminat hakkım yokmuş bende şirkete dava açmak istiyorum ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   İşten ayrıldığı halde hakkı olan kıdem tazminatının ödenmediğini iddia eden işçi öncelikle işverene bu konuda bir ihtarname göndermelidir. Sonrasında ise dilerse İŞKUR’a başvurarak buradan sonuç almayı bekleyebilir, dilerse de direkt olarak İş Mahkemesinde alacağının tahsili için dava açabilir.

 4. Korhan dedi ki:

  01.01.1992 sigorta girisim. 5189 gun calismisligim var. Ayni isyerinde 8 yildir calisyorum. Isten ayrilsam tazminat alabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emeklilik dışında işten kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız

 5. mehmet dedi ki:

  5 yıldır aynı şirkette yeraltı işçisi olarak çalışıorum ama bel rahatsızlığım olduğu için zorlanıorum işi bırakmak istiorum tazminat alma hakkım varmı ve alırsamda kıdem ve ihbarıda alabiliyormuyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinden kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız.

 6. Hatice Ern dedi ki:

  Merhaba eşim 10 yıllık çalışan aynı iş yerinde fakat şimdi işten çıkmak istiyor tazminat alma durumu yokmu onca yıl boşuna mı çalıştı? Çocuklarımızın rızkını alamayacak mıyız?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinden kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız

 7. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 1 yıl 2 ay dir bi fabrikadayim işten cikartilmak üzereyim benim hangi kusurlarim tazminatı etkiler

 8. Nurullah dedi ki:

  İş veren serbest zaman iznimi ve yıllık iznimi kullandırmıyor yoğun derece de faZla mesai yapıyorum işi bırakacam nasıl tazminatımı alabilirim 3 yıllık çalışanım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinizden kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız

 9. Kamil Denizli dedi ki:

  Yurtdışından alınmış araç içinkişiye ozel engelli kartim var.kart sahibinin bindiği her araç için geçerlidir.bu kartı Türkiye’de kulanmak için ne yapmam gerekiyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, kartınız uluslararası geçerli değilse, Türkiye’de tekrar rapor alarak yeniden kart çıkartmanız gerekmektedir

 10. Burcu bilgin dedi ki:

  İyi günler eşim 2006 yılından bu yana ayni tekstilte çalışmakta kendi isteği ile ayrildigimizda tazminat alabilir miyiz bu arada dini bayramlar hariç senelik izin de dahil hic bir izin hakkimiz verilmemekte

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, eşiniz kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat alamaz

 11. Mükail dedi ki:

  Ben iki senedir bir kargo firmasında çalışıyom aldığım maaş 2.359 lira 13 saat çalışıyorum cumartesi yarım gün pazar tatil mesai falan yok ve zam 6.aydan 6cı aya diyip
  Zam yapmıyolar cıkmak istiyorum tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinden kendi isteğinizle çıktığınızda tazminat alamazsınız

 12. Ahmet dedi ki:

  işyerinden sigorta çıkmışım yapıldı ve herhangi bir tazminat almadım. almak için nereye başvurmalıyım. 8 senedir aynı işyerindeyim. çıkışımı iş bitimi diye vermişler. ne yapmam gerekiyor. 31 aralıkta yalımış çıkmışım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, İş Mahkemesine müracaat ederek tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

 13. Harun dedi ki:

  Sigorta başlangıcım 2002 ,son 14 yılı aynı şirkette çalışıyorum.iş yerimden ayrılmak istediğimde tazminatımı alabilirmiyim? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, çalıştığınız işyerinden emekli olduğunuzda yada çıkarıldığınızda tazminat alabilirsiniz.Kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız

 14. Hülya dedi ki:

  10 yıldır aynı şirkette çalışıyorum ancak 9 ay sigortam yazıyor 3 ay yatmıyor. Bu şekilde 10 yıllık çalışmamın tazminatını alabilirmiyim. Ayrıca şirketin ortayı şuan ayrıldı ve şirket numarası değişti buda 2 olay tazminat almama engelmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, tazminat alabilmeniz için ya emekli olmanız yada işten çıkarılmanız gerekir. Kendiniz işten ayrılırsanız tazminat alamazsınız.

 15. miraç dedi ki:

  merhaba iyi günler ben 1992 yılından bu yana aynı iş yerinde hala çalışıyorum, emekliliğimi doldurdum sadece günümü bekliyorum 210 günüm kaldı. ben iş yerinden kendim ayrılırsam tazminat alabilir miyim?

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   İş yerinizden kendi isteğiniz ile ayrıldığınızda hiçbir ödeme alamazsınız.

 16. RAMAZAN bozkurt dedi ki:

  17 ay dır ayni işyerinde çalışıyorum ama şuan iş kalmadı diye bizi gezmdiriyorlar tazminat vermemek için çıkışımızı da vermiyorlar bundan sebep başka yere de gidip çalışamıyorum tazminatım yanar diye
  Tazminatımı nasıl alabilirim ne yapmalıyım nekadar bir tazminat hakkım vardır 17 aya yardımcı olursanız sevinirim
  Şuan boş boş geziyorum

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları aşağıdaki gibidir.
   Halk arasında 3600 gün şartı olarak isimlendirilen emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları kişinin ilk işe giriş tarihleri çerçevesinde oldukça değişkenlik göstermekle birlikte bu durum kıdem tazminatı hesaplama 2019 koşullarına göre;
   09.1999 tarihinden önce işe girmiş olanlar toplam sigortalılık süresince 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda,
   09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk işe giriş tarihi olan çalışanlar toplam sigortalılık süresince 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ya da sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 prim gününü doldurdukları andan itibaren,
   05.2008 tarihinden sonra ilk işe giriş tarihi olanlar ise toplam sigortalılık süresince 5400 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları durumunda en az bir yıl süreyle çalışmakta olduğu iş yerlerinden kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip olmaktadırlar.

 17. Özen çınar dedi ki:

  Merhaba sağlık sorunları gereği çalıştığım işi yapamıyorum tazminatı mı almam için ne yapmalıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, tazminat alabilmek için çalıştığınız işyeri tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekmektedir.

 18. Hüseyin keser dedi ki:

  Selamlar
  8 yıldan beri aynı firmada calısıyorum suanda memurluk için atamam geldi iş yerimden tazmınatımı nasıl alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinizle konuşarak çözmeye çalışın. Kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız

 19. Hamza samagan dedi ki:

  2017 11 20 işten ayrıldım içerde beş senem var işten kendi istifa ettim çalışırken bazı sorunlar vardı mesajı paraların bankadan değilde elden veriyorlardı şimdi şimdi bu nedenle dava açsam tazminatımı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinden kendiniz ayrılmışsınız. İşyerinden kendisi ayrılanlar tazminat alamazlar. İşyeriyle anlaşmaya gidin. Yine de dava açmak isterseniz bir hukukçuyla konuşarak dava açın. Dava mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gider. Burada işyeri sahibi anlaşalım diyebilir yada kendisi ayrıldı diyebilir. Mahkeme kararı da kendiniz ayrıldığınız için olumsuz sonuçlanabilir.

 20. Musatafa levent özkan dedi ki:

  02.03.1992 sigorta başlangic tarihim var aynı iş yerinde 7 yıl 4 aydır çalışıyorum emekli prim günü olarak 5600 gün isteniyor şuan 5850 prim günün var kendi isteğim ile iş yerinden ayrılırsam tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emekli olursanız tazminatınızı alabilirsiniz. Kendi isteğiyle ayrılanlardan emekli olana tazminat veriliyor. Diğer türlü işverenin çıkarması gerekir.

 21. Fuat dedi ki:

  Ben kurumsal bir firmada 3 yıl çalıştım ayrılmamın sebebi bir müşterinin hediye çekini başka bir müşteriye kullandım 2 ay sonra ve bunu bilmiyordum ve beni iş yerinde usülsüz yaptığıma dair işten çıkarıldım tazminat alma ihtimalim var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, mahkemeye müracaat ederek yaptığınız işin bilmeyerek olduğunu kanıtlamanız halinde tazminatınızı alabilirsiniz.

 22. yasin dedi ki:

  Merhaba;
  Bedelli askerliğe gideceğim 2 yıldır bu iş yerindeyim. Kıdem tazminatı mı sadece alabileceğim yoksa yıllık izin vs hepsi eklenerek mi tazminatımı alabileceğim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, bedelli askerlik için ücretsiz izin alma hakkınız var. Tazminat olayını işyerinizle konuşmanız gerekir. Çünkü firmalar şu an tazminata sıcak bakmıyor.

 23. Ahmet dedi ki:

  merhaba
  12 yıldır aynı şirkette çalışmaktayım.Nakite ihtiyacım olduğundan çalıştığım sürenin tazminatı ile ilgili şirketten işten çıkartılıp tekrardan işe alınmam ile ilgili bir işlem yaptırabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, tazminat için işten çıkartılmanız gerekiyor. Ayrıca şirket yönetimiyle konuşabilir ihtiyaçlarınız olduğunu iletebilirsiniz.

 24. kerem dedi ki:

  merhaba 2senedir markette calisiyorum bedelli askerlik yapmak icin ayrilsam tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, çalıştığınız kurumdan askerlik nedeniyle ayrıldığınızda tazminatınızı alabilirsiniz.

 25. A.tuncay dedi ki:

  Ptt kurumunda 3 yıl 11 ay hizmetim var taşeron olarak 2000 yılında sigorta girişim var 4300 gün hizmet ödemem var kendi isteğimle. İşten ayrılacam tazminat hakkım varmıdır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda tazminat alamazsınız, tazminat alabilmeniz için iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi gerekiyor.

 26. Mustafa dedi ki:

  Selamin aleyküm .. Ben 4 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum pirim günüm 3630 tazminat hakkım varmıdır 3600 den

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Çalıştığı iş yerinde bir yıl süreyi dolduranlar tazminat alma hakkına sahiptir. Yalnız tazminat alabilmek için işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması gerekir.

 27. ismail dedi ki:

  Acaba sehir değişikliği nedeniyle işten çıkış yapsam tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Evlenme ve askerlik dışında kendi isteğinizle işte ayrılırsanız tazminat alamazsınız.

 28. Kenan dedi ki:

  01/04/1974 1997 sgk girisliyim 2014 12/29 da girdigim isyeri 2017 nir sefer girdi cikti yapmis 2018 5ayin 22 sinde istifali cikis gostermis 2018 5 ayin 24 de baskabir sirkete giris yapilmis bu ikiside sahis sirketi diyer ilk sirket kapanis vermemis lakin ben suan yeni sahis sirketinde aktif sgk li devam ediyorum ve isi birakmak istiyorum tazminatimi nasil alabilirim bi onceki sahis sirketindenim simdiki sahis sirketindenmi alicam calismak istemiyorum bide suan 15 yil 3600 de dolmus durumda gecen ay

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, işyerinden tazminat alabilmeniz için bir yılı doldurmanız gerekiyor. Yeni şirketten tazminat alamazsınız. Önceki şirketten yapılan çıkış sizin bilginiz dışındaysa kanuni yoldan hakkınızı arayabilirsiniz.

 29. mehmet yilmaz dedi ki:

  2009 dan beri ayni isyerinde calismaktayim sigorta baslangici 2005 suancalismakta oldugum isten ayrilmak istiyorum tazminatimi nasil alirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Çalıştığınız iş yerinden tazminat alabilmeniz için kendi isteğiniz dışında işten ayrılmanız gerekir. İşten çıkarılmanız durumunuzda tazminat alabilirsiniz.Kendi isteğiyle işten ayrılanlar tazminat alamazlar.

 30. Semra dedi ki:

  14.07.1997 giriş tarihim 13 yıldır aynı firmada çalışıyorum 20 yıl ve 5983pirim gün sayım var is yerinden tazminatımi alıp ayrilabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Emeklilik hakkı kazandığınızda yada çıkarılmanız durumunda işyerinizden tazminat alabilirsiniz. Geçerli bir sebep olmaksızın kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat hakkınız bulunmaz

 31. TANER ÖZKAN dedi ki:

  Merhaba 2016 eylul ayinda 6 yil sezonluk olarak calistigim otelden sezon sonu nedeni ile ayrildim birdahaki sezon baslangicinda bana bildirim gelmedi ve bende ise baslamadim 2yildir calismiyorum bu isyerimden tazminat talep edebilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   İşverene bağlı olarak bir yıl aralıksız çalıştığınızda tazminat hakkınız doğar.
   Sezonluk dediğiniz işten sezon bittiğinde sigortanız kesilmiştir ve her sezon yeni başlangıç yapılmıştır. Durumunuz böyle ise her sezon sonu ilişiğiniz kesildiği için işiniz zor.
   Durumunuzu e-devlet üzerinden kontrol ederek bir firmanın muhasebe servisiyle görüşüp şartları sağlıyorsanız talepte bulunabilirsiniz
   https://www.sosyalyardimlasma.net/isyerinden-tazminat-nasil-alinir

 32. Bünyamin dedi ki:

  Merhaba 9 senelik bir çalıştığım firmadan iş değişikliğinden dolayı ayrılmak istiyorum ama 2002 yılında sigorta numarası aldığım için hak edişim yokmuş nasıl alabilirim şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Yeni girdiğiniz işyeriniz 2000 yılında aldığınız sigorta numarası üzerinden işlem yapmamış ise bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeniz gerekir.

 33. Ersin Yilmaz dedi ki:

  01/06/2001 tarihinde sigorta giriş tarihim var.Ayni iş yerinde 12 yıldır çalışıyorum.4500 gün sigorta günüm var.Is yerimden istifa etmem durumumda tazminat alabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Tazminat alabilmeniz için işten çıkarılmış olmanız yada emeklilik gün primini tamamlamış olmanız gerekir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduğunuz için 4500 gün şartına tabi olduğunuzdan gün priminiz tamamlanmış oluyor. Başka engel yoksa emeklilik için gün priminizin tamamlandığı gerekçesiyle ayrıldığınızda tazminatınızı alma hakkınız doğacaktır
   https://www.sosyalyardimlasma.net/isyerinden-tazminat-nasil-alinir