Emeklilik

2020 Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2020 yılında kadınlarda emeklilik yaşı hesaplaması, yeni düzenleme ile beraber kademeli sisteme göre yapılmaktadır. SGK ve e-devlet üzerinden emeklilik yaşı hesaplaması yaptırabilmeleri mümkündür.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Yapılırken Dikkate Alınan Durumlar Nelerdir?

Emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken ve ne zaman emekli olunacağı kararlaştırılırken; öncelikle hangi sigorta koluna bağlı olarak çalışıldığına bakılmaktadır. Sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet, yaş ve ödenen prim günü sayısı; emekli olunacak olan zaman hesaplanırken dikkate alınmaktadır.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden emekli olunacak olan zamanın hesaplanabilmesi mümkündür. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra hizmet listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır. Adından Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim butonuna tıklanmalıdır ve istenen bilgiler girilmelidir. Bu şekilde emekli olunacak olan tarih hesaplanabilmektedir.

Kadınlar İçin Emeklilik Sistemi Hangi Kanuna Dayanır?

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik sistemi açıklanmaktadır. Kanunda açıklanan emeklilik sistemi; 2036 yılı ve sonrasında prim günü sayısını dolduracak olanlar için geçerlidir. Bu sisteme göre; 60 yaşından 65 yaşına kadar kademeli bir şekilde emeklilik yaşı belirlenmektedir.

Kadınlarda Emeklilik Hesaplaması Neye Göre Yapılmaktadır?

Emeklilik hesaplaması yaparken, 01.05.2008 tarihi önemlidir. Sigorta başlangıcı 01.05.2008 tarihinden önce olanların emeklilik hesaplaması yapılırken sigorta başlangıç tarihleri ve prim gün sayıları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapanların emeklilik hesaplamalarını etkileyen unsur ise, prim gün sayılarıdır. Prim gün sayılarını doldurduklarında emekli olabilmektedirler.

60 Yaşından Sonra Emekli Olacak Olan Kadınlar Kimlerdir?

Kadınların sigorta başlangıç tarihlerinin 01.05.2008 tarihinden sonra olması durumunda, emeklilik yaşları 60 yaşın üzerinde olabilmektedir. 01.01.2040 tarihinden sonra emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını dolduran kadınlar; en erken 61 yaşında emekli olabilmektedirler. Her yıl kademeli olarak emeklilik yaşı bir yıl artmaktadır.

Sigorta kollarına göre kadınların emekli olacakları yaş aralıkları ise şu şekildedir:

 • 4A sigorta koluna mensup çalışanların sigorta başlangıçlarının 01.01.2020 tarihinden sonra olması durumunda emekli olabilecekleri yaş aralığı 61 ile 65’tir.
 • 4B sigorta kolunda çalışan kadınlar; eğer sigorta başlangıçlarını 01.01.2015 tarihinden sonra yaparlar ise, bu durumda 61 ile 65 aralığında emekli olabilmektedirler.
 • 4C sigorta kolundan emekli olmak isteyen kadınlar; 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yaptıklarında en erken 61 yaşında emekli olabilmektedirler. Kademe kademe 65 yaşına kadar çıkabilmektedir.

4A Sigorta Koluna Mensup Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıldır?

4A statüsündeki kadınlarda emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken sigorta başlangıçlarının hangi tarih aralığında olduğuna bakılmaktadır. 01.05.2008 tarihinden önce ve sonra sigorta başlangıcı yapan kadınlarda hesaplama farklı olmaktadır. Öncesinde yapanlarda emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı kademeli olarak değişmektedir. Ancak sonrasında sigorta başlangıcı yapanlarda sadece emeklilik yaşı kademeli olarak değişmektedir.

01.05.2008 Tarihinden Önce 4A Statüsünde Çalışan Kadınlarda Emeklilik Hesaplama Örneği Nasıldır?

4A statüsünde çalışan kadınların sigorta başlangıç tarihlerine göre emekliliği hak etme yaşları ve ödemeleri gereken prim gün sayısı örnekleri aşağıda verilmiştir:

 • 04.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar, 5.000 prim gününü tamamladıklarında herhangi bir yaş şartı olmadan emekli olabilmektedirler.
 • 04.1981 tarihi ile 08.09.1981 tarihi arasında sigorta başlangıcı yapılması durumunda; 38 yaşın ve 5.000 prim gününün doldurulması ile emekli olunabilmektedir.
 • 05.1999 ile 08.09.1999 tarihi arasında sigorta başlangıcı yapılması halinde; emeklilik şartı 56 yaş ve 5.975 prim günü olmaktadır.
 • 09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı işe başlamış olan kadınlar; 58 yaşlarını doldurduklarında ve 7.000 prim gününü tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

01.05.2008 ve Sonrasında Sigorta Başlangıcı Olan 4A Mensubu Kadınlarda Emeklilik Hesaplaması Nasıldır?

01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan kadınlarda emeklilik yaşı hesaplamaları aşağıda örneklendirilmiştir:

 • 05.2008 tarihi ile 31.12.2035 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapanların emeklilik yaşları 58’dir.
 • 01.2036 tarihi ile 31.12.2037 tarihi arasında işe giriş yapılmış ise; bu durumda 59 yaşında emekli olunabilmektedir.
 • 01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapanların emeklilik yaşları 64’tür.
 • 01.2048 tarihinden sonra işe başlayanların emeklilik yaşı 65’tir ve 7.200 prim günü ile emekli olmaktadırlar.

4B ve 4C Statüsünde Çalışan Kadınlarda Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

4B ve 4C statüsünde çalışan kadınların emeklilik hesaplamalarında önemli olan tarih 08.09.1999 olmaktadır. 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapanların emeklilik hesaplamaları yapılırken 23.05.2002 tarihinden sonra kalan prim günü üzerinden emeklilik yaşı hesaplaması yapılmaktadır. Doldurmaları gereken prim günü sayısı ise; 7.200’dür. 08.09.1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapan 4B ve 4Cliler ise; 9.000 prim gününü doldurmalılardır. Prim günlerini doldurdukları tarih aralığına göre emeklilik yaşları hesaplanmaktadır.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Başlayan 4B ve 4Cli Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapan kadınların kalan prim günlerine göre emeklilik yaşı hesaplama örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • 720’den daha az kalan prim günü olanlar 40 yaşında emekli olabilmektedirler.
 • Kalan prim günü 710 ile 1.080 arasında olanlar 41 yaşında emekli olmaktadırlar.
 • 600 ile 3.960 arasında bir sayıda prim günü kalanlar 49 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.
 • 680 ile 5.040 arasında prim günü kalan kadınlar; emekli olabilmek için 52 yaşını tamamlamalılardır.
 • 760 ile 6.120 arasında kalan prim günleri için 55 yaş emeklilik yaşı olarak kabul edilmektedir.
 • Kalan prim günü sayısı 6.120 ile 6.480 arasında olanların emeklilik yaşları 58’dir.

08.09.1999 Tarihinden Sonra Sigorta Başlangıcı Yapan 4B ve 4Cli Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

08.09.1999’dan sonra işe giriş yapan emekli sandığı veya Bağ-Kur mensubu kadınların emeklilik yaşı örnekleri şunlardır:

 • 09.1999 tarihi ile 31.12.2035 tarihi arasında prim günü sayısını dolduran kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedirler.
 • 59 yaşında emekli olabilmek için 01.01.2036 tarihi ile 31.12.2037 tarihleri arasında prim günü sayısının doldurulması gerekmektedir.
 • 000 prim gününü 01.01.2046 tarihi ile 31.12.2047 tarihleri arasında dolduran kişiler 64 yaşında emekli olabilmektedirler.
 • 65 yaşında emekli olacak olanlar, 01.01.2048 tarihinden sonra prim gün sayısını dolduracak olanlardır.

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum yapan kadınların doğum borçlanması yaparak daha erken emekli olabilmeleri mümkündür. Her çocuk için 2 sene doğum borçlanması yapılabilmektedir. Doğum yapmadan önce sigortalı olarak çalışanlar, çocuklarını sağ bir şekilde doğuranlar ve doğumdan sonraki 2 sene süresince sürekli bir sigortası olmayanlar; doğum borçlanmasından yararlanabilmektedirler.

Doğum borçlanmasından yararlanmak isteyenler sadece 3 çocuğa kadar bu borçlanmadan yararlanabilmektedirler. Sigorta statülerine göre şartlar herhangi bir fark göstermemektedir. Kadınlarda emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken sağlanması gereken prim şartı için 1 çocukta 720 gün ve 3 çocukta en fazla 2.160 gün prim borçlanması dahil edilebilmektedir. Doğum borçlanması yapanların minimum borçlanma tutarları ise şöyledir:

 • 720 prim günü, yani 1 çocuk için en az 22.600 TL borçlanma yapılabilmektedir.
 • 2 çocuk sahibi olan kadınlar, 1.440 prim günü borçlanmak için en az 45.201 TL ödemelilerdir.
 • 3 çocuk için borçlanılabilecek prim günü sayısı 2.160 gündür. Bunun için minimum 67.802 TL borçlanılması gerekmektedir.

4500 Günde Emeklilik Şartları Nelerdir, Maaşı Ne Kadar?

Kadınlar Çalışmadan Nasıl Emekli Olur?

Ne Zaman Emekli Olabilirim, Emeklilik Hesaplama

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu