Sosyal Yardım Platformu

2019 Kadınların Süt İzni Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

2019 Kadınların Süt İzni Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

2019 yılı kadınların süt izni hesaplaması yeni yıl içerisinde doğum yapmış veya yapacak olan kadın çalışanların sahip oldukları yasal izin hakkının ne kadar olduğunun öğrenilmesi için merak ettikleri konuların başında yer alır. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan kadın çalışanlarımızın bu hakkı yasalar ile kendilerine verilmiş olsa da uygulamada herhangi bir problem yaşanmaması için;

 • Süt izninin ne kadar olduğu,
 • Ne zaman kullanılabileceği,
 • Nasıl kullanılacağı

Soruları da yasalarla belirli bir çerçeve altına alınmıştır. Süt izni haklarından faydalanacak olan doğum yapmış çalışanların bu haklarını kullanırken özellikle özel sektörde istihdam edilen kadın çalışanların haklarını kullanması sırasında işverenlerin mağdur edilmemesi de göz önünde bulundurularak Süt İzni kullanımı ile ilgili herhangi bir detay açıkta bırakılmamıştır.

Yasaların belirlediği çerçevelerde Süt İznini hakkının nasıl elde edilebileceği, ne zaman ve ne şekilde kullanılabileceği, kullanılmaması halinde bekleyen yasal yaptırımların neler olduğu ve ne kadar süre Süt İzni hakkına sahip olunduğu ile ilgili tüm ayrıntılar yazımızda yasa çerçevesinde açıklanarak kadın çalışanlarımız için netliğe kavuşturulmuştur.

Süt İzni Hangi Yasalarla Verilmiş Bir Haktır?

Gerçekleştirdiği doğum sonrası çalışma hayatına devam etmek isteyen kadın çalışanların önlerindeki engeli kaldırmak ve emzirmeyi desteklemek amacıyla 13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazetede Kamu Personeli Genel Tebliği yayınlandı. Yönetmelikle birlikte doğum sonrası kadın çalışanlar çocuklarının emzirme döneminde işi bırakmak yerine çalışmaya devam edebilmek için ihtiyaç duydukları izne sahip oldu. Kamu çalışanları için yayınlanan ilgili tebliğle birlikte Analık İzni sonrası kamuda çalışan kadın çalışanlar belirlenen şartlar ve süreler dahilinde Süt İzinlerini kullanma hakkı elde etti. Yönetmelik dışında kalan özel sektör kadın çalışanları için ise ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesine alınarak kendilerine hakları verildi. Süt İzni Yönetmeliği 2019 yılı içerisinde de kullanılacak olan son halini ise önceki dönem T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu döneminde aldı. Bakan tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte;

 • 2 gün olan eşi doğum yapmış erkek çalışanların izni 10 güne,
 • 3 gün olan Evlilik ve Doğum izinlerinin 7 güne,
 • 1,5 saat olan Süt İzninin ilk 6 aylık süresi 3 saate

Çıkartılarak yasaya son şekli verildi. Yasanın son hali ile birlikte gerek erkek çalışanların gerekse kadın çalışanların sahip oldukları hakları genişletilerek devlet tarafından garanti altına alındı.

2019 Kadın Çalışanların Analık İzni Ne Kadar?

Süt İzni Yönetmeliği’nde açık bir şekilde Süt İzninin Analık İzni sonrası kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle Analık İzninin ne kadar olduğu ve hangi süreler arasında kullanılacağının belirtilmesi, Süt İzninin başlangıç ve bitiş tarihlerinin hesaplanabilmesi için gerekli görülmektedir. Analık İzni;

 • 8 haftalık kısmı doğum öncesi,
 • 8 haftalık kısmı doğum sonrası

Kullanılacak şekilde toplamda 16 hafta olarak verilmiş bir haktır. Analık İzni için özel bir duruma da açıklık getirilerek kadın çalışanın rapor ile herhangi bir risk taşımadığını ispatlaması halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmesi ve doğum öncesi kalan 5 haftalık izin hakkının doğum sonrasına eklenmesi mümkün olmaktadır. Analık İzni de tıpkı Süt İzni gibi kamu çalışanı kadınlarla birlikte özel sektörde çalışan kadınların da faydalanabileceği bir haktır.

Kamu Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu tarafından son hali verilen yönetmeliğe göre verilen haklar, memurlarda süt izni 2019 yılında da geçerlidir. Yukarıda detayına yer verdiğimiz şekilde kullanılan Analık İzni sonrası Süt İzni hakkını kullanmak isteyen kamu çalışanı kadınlar için yönetmeliğe göre;

 • Analık İzni sonrası ilk 6 aylık süre için 3 saat,
 • İlk 6 aylık süreç sonrası 6 aylık dönem için 1,5 saat

Süt İzni hakkı verildi. Sınırlama sadece hangi dönemlerde ne kadarlık bir Süt İzni kullanılabileceği için Yönetmelikle sınırlandırılmış olmakla birlikte süt izninin günün hangi saatleri içerisinde ve kaç saat süt izni kullanabilecekleri doğum yapan kamu çalışanı kadınların inisiyatifine bırakıldı.

Kamu Çalışanı Kadınlar Hangi Nedenle Süt İzni Kullanamazlar?

Düzenleme ile birlikte doğum yapan memur kadınlar için iki alternatif getirilmiştir.

 • Verilen süreler dahilinde Süt İzni kullanımı,
 • Yarım gün izin hakkı kullanımı

Yönetmelik’te verilen bu haklardan herhangi birisinin kullanılması şartı getirilmiş olup kadın çalışanlar yarım gün izin haklarını kullanmaları halinde Süt İzni haklarından faydalanamayacaklardır.

Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Özel sektör çalışanı kadınların da doğum yaptıktan sonra tıpkı kamu çalışanı kadınlar gibi Süt İzni haklarının bulunduğunu ve kendilerine bu hakkın 4857 sayılı İş Kanunu ile verildiğinden bahsetmiştik. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu tarafından yapılan ve Süt İzni haklarını da içeren düzenleme ile birlikte tıpkı kamuda çalışan kadın çalışanlar gibi özel sektörde çalışan kadınların da Süt İzni hakları son şeklini aldı. Özel sektörde süt izni kaç saat 2019 sorusuna yanıt arayan kadın çalışanlarımız Analık İzni sonrası;

 • İlk 6 aylık süre içerisinde 1,5 saat,
 • 6 aylık süre sonrasında devam eden 6 aylık süre için 1,5 saat

Süt İznine sahiptirler. Yapılan düzenleme ile birlikte kamuda veya özel sektörde çalışan kadınlar arasında Süt İzni ve Analık İzni haklarına sahip olmakla ilgili bir eşitsizlik bulunmuyor olsa da sadece özel sektör çalışanlarının ilk 6 ay için 1,5 saatlik Süt İzni hakkı kaybı bulunmaktadır.

Süt İzni Kullanımına İzin Verilmediği Takdirde Sahip Olunan Yasal Haklar Nelerdir?

Kamuda veya özel sektörde çalışan kadınlar doğum yapmaları halinde 2019 yılı için;

 • Analık İzni,
 • Süt İzni veya Yarım Gün İzin

Haklarını kullanabileceklerdir. Süt İzni hakkının kullanımının işveren tarafından engellenmesi mümkün olmayıp geçtiğimiz yıllarda açılan bir davada Yargıtay’ın çalışan lehine verdiği bir karar bulunmaktadır. Süt İzni hakkı içerisinde izin kullanmak yerine çalışan kadın çalışanın bu süreçte çalışmaları fazla mesai olarak Yargıtay tarafından değerlendirilerek işverenlerin Süt İzni kullandırmama inisiyatifi bulunup bulunmadığı tartışması noktalanmıştır.

Süt İznini Toplu Kullanmak Mümkün Müdür?

Süt İzni hakkı ile ilgili verilen kriterler;

 • Süt İzni hakkının kaç saat olacağı,
 • Ne zaman kullanılmaya başlanacağı

İle sınırlandırılmış olup memur süt izni toplu kullanılır mı sorusunu sınırlandıran bir madde getirilmemiştir. Toplu olarak Süt İzni kullanmak isteyen kamu çalışanları, Kurumlarının izin vermesi halinde Süt İzinlerini günlük değil toplu bir şekilde Analık İzni sonrası kullanabilmektedirler. Her ne kadar Yönetmelik’te sınırlandırıcı bir madde bulunmasa da Süt İzninin günlük olarak verilmesi pek çok Kurumun bu talebe olumsuz yanıt vermesine yol açmaktadır. Kurumun izin vermesi halinde kadın çalışanlar Kurumlarına hitaben yazacakları dilekçe ile toplu Süt İzni kullanmak istediklerini belirtmeleri halinde dilekçeleri işleme alınacaktır.

Toplu Süt İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çalışılan kamu kurumunun uygun görmesi halinde toplu süt izni kullanmak isteyen kadın çalışanların verdikleri dilekçe sonrası Süt İzni hesaplama 2019 işlemi yapılarak ne kadar süreyi izinli geçirebilecekleri tespit edilecektir. Hesaplama için;

 • İlk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ay 1,5 saat olarak belirtilen Süt İzni hakkı ile toplamda kaç saat izin hakkı bulunulduğunun tespiti,
 • Tespit sonrası bulunan toplam saatin 8’e bölünmesi ile Süt İzni hakkının güne dönüştürülmesi

Esas alınmaktadır.

Süt Parası Nasıl Alınır

Çocuk Parası Nasıl Alınır

Doğum Parası Nasıl Alınır

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. memur_kadın dedi ki:

  peki ilk 6 aylık süreç için kaç gün izin kullanabiliriz.

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Analık İzni sonrası Süt İzni hakkını kullanmak isteyen kamu çalışanı kadınlar için yönetmeliğe göre;
   Analık İzni sonrası ilk 6 aylık süre için 3 saat,
   İlk 6 aylık süreç sonrası 6 aylık dönem için 1,5 saat olarak hak tanınmış bulunmaktadır.