Kadınların (Annenin) Süt İzni Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Kadınların süt izni hesaplanmasında ödenen toplam SGK prim tutarları ve brüt maaş göz önünde bulundurulur. Doğum gerçekleştiren sigortalı kadın işçilerin yasal bir hakkı olan süt izni hesaplaması maaşa göre yapılır. Kadın işçinin maaşı ne kadar yüksekse, alacağı süt izni ödemesi de o kadar yüksek olur.

Süt İzni Yasası Düzenlemeleri Nasıldır?

Süt izni yasası ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Eşi doğum yapmış olan erkek çalışanlar yasal olarak 10 gün izin kullanabilmektedir.
 • Evlilik ve doğum izinleri ise 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.
 • Doğum yapan anneler için yasal süt izni ise ilk 6 aylık zaman dilimi için 3 saate kadar uzatılmıştır.

Kadın İşçilerin Süt İzni Ne Kadar?

Kadın işçilerin süt izni 2020 yılında yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında süt izninin başlangıç başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Tekil gebelik durumunda doğum öncesi için 8 haftalık ücretli izin hakkı.
 • Tekil gebelik durumunda doğum sonrası için 8 haftalık ücretli izin hakkı.
 • Çoğul gebelik durumunda doğumdan önce 10 haftalık ücretli izin hakkı.
 • Çoğul gebelik durumunda doğumdan sonra 10 haftalık ücretli izin hakkı.

Doğum onayının olması durumunda anne adayı doğumdan önceki izin haklarınının kullanımını doğum sonrasına da saklayabilmektedir. Doktor izni doğumdan önceki 3. haftaya kadar verilmektedir.

Çalışan Annelere Verilen Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Nasıl Olur?

Çalışan kadın işçilerin yarı zamanlı çalışma hakları İş Kanunu kapsamında yasal olarak verilmiştir. Doğumdan sonra çalışan anneler, yarı zamanlı çalışma sisteminden faydalanabilmektedir. Bu hak kapsamında çalışan kadın, doğumunun gerçekleşmesinin ardından ve doğum izni bitiminden sonra yarı zamanlı çalışma sistemine geçiş yapabilmektedir.

Yarı zamanlı çalışma hakkı hususunda bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • İlk doğumunu yapan anneler için yarı zamanlı çalışma izni, doğum izni bitiminden sonraki ilk 60 gün için geçerlidir.
 • İkinci doğumunu yapan anneler için yarı zamanlı çalışma izni, doğum izni bitiminden sonraki 120 gün için geçerlidir.
 • Üçüncü ve sonraki doğumunu yapan anneler için yarı zamanlı çalışma izni, doğum izni bitiminden sonraki 180 gün için geçerlidir.
 • Çoğul gebelik durumunda ise 30 gün izin ilave edilmektedir. Yarı zamanlı çalışma izninden faydalanan kadın işçiler, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar ücretsiz izin alma hakkına da sahiptir. Çocuğun engelli olması durumunda bu hak 1 yıl içerisinde verilmektedir.

Çalışan Annelerin Yasal Hakları Nelerdir?

Çalışan annelerin yasal hakları İş Hukuku kapsamında belirlenmiştir. Çalışan anneler hem bebeklerine bakmak hem de çalışma hayatlarını sürdürmek için desteklenmektedir. Bu amaçla çalışan anneler içni belirlenen yasal haklar aşağıdaki gibidir:

 • Mesleğini memur olarak icra eden ve Emekli Sandığı’na bağlı görev yapan annelerin maaşları, doğum izni kapsamında kesintiye uğramadan ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ise annelerin izinleri süresinde herhangi bir ödeme yapmamaktadır.
 • Mesleklerini 4A kapsamında icra eden SSK’lı anneler, doğum izni ödemelerini Soyal Güvenlik Kurumu tarafından almaktadır. İşverenler ise bu süre zarfında çalışanlarına herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu yarafından yapılan bu ödemeler ise yasal süre tamamlandıktan sonra geri ödenmemektedir.
 • Çalışan annelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve üstü çocuk için 600TL ödeme verilmektedir.

Kamu Çalışanı Olan Annelerin Süt İzni Ne Kadardır?

Kamu çalışanı annelerin süt izinlerine dair hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Doğumdan sonraki ilk altı ay için günde 3 saat olmaktadır.
 • İkinci altı ay için günde 1.5 saat izin verilmektedir.
 • Süt izni yalnızca memurlar için düzenlenen bir izindir.
 • Süt izninin ne zaman kullanılacağına karar veren taraf annedir.
 • Süt izniyle yarım gün çalışma izni hakkı eş zamanlı olarak kullanılamamaktadır.
 • Bebeğin emzirilmesi için verilen bu izin hakkı daha sonraki günlere ya da yıllara aktarılamaz.
 • Süt izni hakkının alındığı sırada çocuk vefat ederse süt izninin kalan süresinin kullanılması söz konusu değildir.
 • Süt izninin işveren tarafından engellenmesi gibi bir durumdan söz edilemez. Süz izni annenin yasal bir hakkıdır.

Süt İznini Toplu Kullanabilir Miyim?

Süt iznini toplu kullanmak gibi bir olanak bulunmamaktadır. Yasalara göre süt izni, her iş günü için anneye bebeğini emzirmesi için verilen yasal bir izin sürecidir. Çalışan anneler bu izin hakkını kullanırken toplu bir şekilde kullanamaz. Kullanılmayan süt izinleri de sonraki güne aktarılamaz. Ancak doğum öncesi ya da doğum sonrasında işverenine süt iznini toplu kullanmak istediğini ileten çalışanların taleplerinin olumlu değerlendirilmesi durumunda süt izni kullanması mümkündür. Verilmesi gereken dilekçede kişilerin belirtmesi gereken detaylar aşağıdaki gibidir:

 • Süt izninin kullanılacağı tarihler,
 • Süt iznini hangi tarihta başlayıp hangi tarihte biteceği,
 • Süt iznine çıkmayarak kurumda çalışacakları günler,

Bu detayların belirtilmesi durumunda talepleri işveren tarafından kabul edilen kişilerin süt izinlerini toplu bir biçimde kullanması söz konusu olabilir.

Yarım Gün Süt İzni Nasıl Alınır?

Yarım gün süt izni 657 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu kadın çalışanlar doğum yapmalarının ardından ve doğum izin sürelerinin bitmesinden sonra yarım gün izin haklarını kullanabilir. Yarım gün izin hakkı hususunda bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Doğumun ardından alınan analık izin süresinin bitmesinden sonra yarım gün izin kullanımı memurun dilekçe aracılığı ile talepte bulunması ile gerçekleşir. Bu talebin kabul edilmesi için bebeğin hayatta olması gerekmektedir. Bebeğin vefat etmesi durumunda ise bu haktan faydalanılamaz.
 • Memurların yarım gün izin süresi, doğumun ardından alınan analık izininin bitiminden itibaren ilk doğum için 2 ay, ikinci doğum için 4 ay, üçüncü ve sonraki doğumlar için ise 6 ay olmaktadır.

Analık Durumunda Yasal İzin Kaç Gündür?

Analık durumunda verilen yasal izin memurlar için de özel sektör çalışanları için de aynıdır. Kadınların süt izni toplamda 16 haftalık bir zamanı kapsamaktadır. Bu izinler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak ayrılmaktadır. Anne adayının sağlık durumunun el vermesi durumunda çalışma süresi doğumdan üç hafta önceki süreye aktarılabilmektedir.

Bu hususta bilinmesi gereken diğer durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İkinci doğum için 120 gün,
 • Üçüncü dve sonraki doğumlar için 180 gün,
 • Çoğul doğum durumlarında ilave 30 gün,
 • Çocuğun engelli doğması durumunda ise 1 yıl ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

Süt İzni Nasıl Hesaplanmaktadır?

Süt izninin hesaplanmasında kanunda belirtilen analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine ilk 6 ay günde üç saat ve sonraki 6 ay günde 1,5 saat olarak kullanılabilir. Böyle bir durumda hesaplama işlemine gerek duyulmamaktadır.

Toplu süt izni hesaplama işlemi ise bu hakların tespit edilmesi ve hangi dönemlerde kullanılacağının belirlenmesi yoluyla hesaplama yapılmaktadır. Dilekçe ile başvuruda bulunacak kadın çalışanlar, toplu olarak kullanmak istedikleri süt izni için yapacakları hesaplama işleminde aşağıdaki bilgilerden faydalanmaktadır:

 • Süt izni başlangıç ve bitiş aylarının tarihi belirlenir.
 • Çalışılan günler hesaplanır.
 • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1.5 saat ile günler çarpılır.
 • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünür ve hak edilen toplam gün sayısı elde edilir.

Hesaplama işleminde ortaya çıkan gün sayısı ile dilekçeyi çalıştıkları kuruma bildiren çalışanlar, işveren onayı ile birlikte süt izinlerini toplu olarak kullanabilir.

Çocuk Parası Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Sorgulama ve Başvuru

SGK Mama, Bez Parası Yardımı Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Doğum Parası ve Süt Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2 Yorum
  1. Merhaba
   Analık İzni sonrası Süt İzni hakkını kullanmak isteyen kamu çalışanı kadınlar için yönetmeliğe göre;
   Analık İzni sonrası ilk 6 aylık süre için 3 saat,
   İlk 6 aylık süreç sonrası 6 aylık dönem için 1,5 saat olarak hak tanınmış bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu