2018 Kadınların Süt İzni Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır ?

Güncelleme Tarihi: 24.11.2018


2018 yılında kadınlara verilen süt izni süresi kanun ile belirlenerek uygulamaya alınmıştır. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan kadınlar doğum sonrası emzirme döneminde faydalanabilecekleri süt izni analık izni bitiminden sonra kullanılabilmektedir. Her gün düzenli olarak bebeklerin beslenebilmesi için verilen bu izin sonrası çalışan kadınlar da rahat bir nefes alarak analık izni bitişi sonrası çalıştıkları işyerlerine geri dönebilmektedir. 2018 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte bir takım değişikliklerin yapıldığı süt izni ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Süt İzni Hakkı Hangi Yönetmelikle Verildi?

Bilindiği üzere süt izni hakkı 13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği ile kadın memurlara bir hak olarak verildi. Yönetmelikle birlikte;

 • Doğum öncesi 8 hafta,
 • Doğum sonrası 8 hafta

Olmak üzere toplamda verilen 16 haftalık analık izni sonrası ister yarım gün izin hakkı, ister süt izni kullanma hakkı kadın memurlar için tanındı. Özel sektörde çalışan kadın çalışanlar için oluşan mağduriyet sonrası süt izni hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile kamu ve özel sektör çalışanı kadınların kullanımı olarak revize edildi. Önceki dönemin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu tarafından Süt İzni Yönetmeliği 2018 ile birlikte doğum izinleri ile ilgili bir takım düzenlemelere gidilerek haklarda iyileştirmeler yapıldı. İlgili düzenleme ile birlikte;

 • Eşi doğum yapan erkek çalışanların 2 günlük babalık izni 10 güne,
 • Evlilik ve doğum izinleri 3 günden 7 güne,
 • Süt izni ilk 6 için 1,5 saatten 3 saate
Benzer İçerik:  SSK Tarım İşçilerinin Emeklilik Şartları

Çıkartıldı. Böylece çalışanların haklarında yapılan iyileştirmelerle aile bağları güçlendirildiği gibi bebeklerin beslenmesi ve sağlığına Devlet nezdinde verilen önem gösterilmiş oldu. Özel sektörde çalışan annelerde daha sık karşılaşılması muhtemel olan süt izni hakkının kullandırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulandığı gibi çalışılan saatler için fazla mesai muamelesi yapılmaktadır. Böylelikle gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan annelerin hakları devlet garantisi altına alınmış olmaktadır.

Memurlarda Süt İzni Kaç Saat Verilir?

Geçtiğimiz dönemin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu’nun döneminde yapılan iyileştirmeler halen devam etmektedir. Yapılan bu iyileştirmeler neticesinde memur süt izni 2018 kullanımı öncesi analık izin hakkının bitmiş olması gereklidir. Yukarıdaki başlık altında analık izninin doğum öncesi ve doğum sonrası 8’er hafta şeklinde belirlendiğinden bahsetmiştik. Doğum öncesi kullanılacak 8 haftalık izinde kadın memurların herhangi bir risk barındırmadıklarını rapor ile belgelemeleri halinde son 3 haftaya kadar çalışarak kalan 5 haftalarını doğum sonrası kullanabilmektedirler. Böylelikle süt izninin başlangıcı için;

 • En az doğumdan 8 hafta sonra,
 • En çok doğumdan 13 hafta sonra

Kullanılabileceğini belirtmekte yarar bulunmaktadır. Ayrıca erken doğum gerçekleşmesi halinde doğum öncesi analık izin hakları benzer şekilde doğum sonrası analık izin haklarına eklenmekte, böylece süt izni başlangıç süresi aradaki fark kadar ileriye ötelenmektedir. Gerekli bilgilendirme sonrası memurların süt izni bilgisi verilebilir. Kadın memurlar;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • Son 6 ay günde 1,5 saat

Süt izni hakkına sahiptirler. Yukarıda rakamsal olarak ifade edilen süt izin haklarının kullanılabilme inisiyatifi tamamen kadın memura bırakılmıştır. Günün istenilen saatinde ve istenilen miktarlarda süt izni kullanılabilmesinin önü açıktır. Bu noktada bir dipnota daha yer açmakta fayda vardır. Şayet kadın memurlar yarım gün izin haklarını kullanıyorlarsa süt izni haklarından yararlanamayacaklardır. Kanunda açıkça belirtildiği üzere aynı anda yarım gün ve süt izni hakları bir arada kullanılamamaktadır.

Benzer İçerik:  T.C. Kimlik No İle SSK, SGK Prim Gün Sorgulama

Özel Sektörde Süt İzni Kaç Saat Verilir?

Özel sektörde çalışan kadın çalışanların da tıpkı kamuda olduğu gibi;

 • Doğum öncesi 8 hafta,
 • Doğum sonrası 8 hafta

Olmak üzere toplamda 16 hafta analık izin hakları bulunmaktadır. Doğum öncesi benzer şekilde 37. Haftaya kadar çalışılabilmekte, kalan 5 hafta doğum sonrasına kullanılabilmektedir. Erken doğum halinde doğum öncesi 8 hafta iznin kullanılmayan bölümü doğum sonrası analık izne eklenmektedir. Özel durumlar da dahil olmak üzere analık izni bitimi sonrası süt izni kullanılabilmektedir. Özel sektörde süt izni kaç saat sorusu bu noktada önem kazanmakta, kamuda çalışan kadın memurlarla benzer haklara sahip olan özel sektör çalışanı kadınların süt izninde de benzer hakka sahip olup olmadıkları merak edilmektedir. İşçi olarak çalışan kadınların süt izin hakları günlük olarak 1,5 saat belirlenerek memurlara göre ilk 6 ayda 1,5 saatlik bir hak kaybı söz konusu olmaktadır.

Toplu Süt İzni Kullanılabilir Mi?

Süt izni her ne kadar bebeklerin beslenmesi için günlük olarak verilmiş olsa da toplu olarak kullanılmasını engelleyen herhangi bir madde bulunmamaktadır. Günlük belirlenen sürelerde süt izni kullanmak yerine toplu olarak belirledikleri günlerde süt izin haklarını birleştirerek kullanmak isteyen kadın çalışanlar, çalıştıkları kurumlara süt izni toplu kullanma dilekçesi vermeleri gerekecektir. İlgili dilekçede;

 • Çalışılan kurumun personel/insan kaynaklarına hitaben yazılmalıdır.
 • Kurumda çalışılmaya başlanan tarih ve doğum tarihi bilgilerine yer verilmelidir.
 • Süt izni süresi son tarihi dilekçede yer almalıdır.

Yukarıda bahsedilen bilgilerle birlikte süt izni hakkının toplu olarak kullanılmak istendiği dilekçede yer alarak ekinde doğum raporu ile birlikte çalışılan kuruma teslim edilecektir. Toplu olarak süt izni kullanılmaması için bir sınırlayıcı madde bulunmadığı gibi toplu olarak kullanılabileceğini belirten bir madde de bulunmamakta olup bu durumun tamamen kurumun inisiyatifinde bulunduğu unutulmamalı, kurumun onayının alınması sonrası dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Benzer İçerik:  Yarım Çalışma Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?

Toplu Süt İzni Kullanmak İçin Nasıl Hesaplama Yapılır?

Kurumla yapılan görüşme ile toplu olarak süt izni kullanma hakkı teyidi sonrası dilekçe ile yapılan başvurudan sonra sıra kurum tarafından süt izni toplu kullanma hesaplamasının yapılmasına gelmektedir. Hesaplama adımları kolaylık olması açısından sizlerle aşağıda liste halinde paylaşılmıştır:

 • Öncelikle hangi tarihler arasında süt izni kullanılacağı belirlenir.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri arası aylar belirlenir.
 • Belirlenen aylarda çalışma gerçekleştirilecek iş günü sayısı belirlenir.
 • Tüm iş günü sayısı çıkartıldıktan sonra özel sektörde çalışanlar için 1,5 saat ile çarpılır.
 • Bulunan toplam süt izni hakkı 7,5 saate bölünerek güne çevrilir ve o gün sayısınca kadın personele izin verilir.

Hesaplamadan da anlaşılacağı üzere kamuda çalışan kadınların süt iznini toplu kullanmasının önü açık değildir. Bu nedenle hesaplamada sadece işçi olarak çalışan kadınlar için hesaplama yapılmıştır.

Süt İzni Ne Zamana Kadar Kullanılır?

 • Kamuda çalışan kadınlar için ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ay 1,5 saat,
 • Özel sektörde çalışan kadınlar için günde 1,5 saat

Olarak belirlenmiş süt izninin ne zaman sonlanacağı merak edilmektedir. Süt izni ne zaman biter sorusunun hem kamuda hem de özel sektörde çalışan anneler için tek bir cevabı bulunmaktadır. Süt izni, emzirilen bebeğin 1 yaşına gelene kadar geçen sürede kullanılabilmektedir. Analık izni bitiş sonrası başlayan süt izni hakkı, bebek 1 yaşına girdiği gün sonlandırılmaktadır. Böylece anne sütünün özellikle önemli olduğu ilk 1 yıl analık izni ve süt izni ile birlikte garanti altına alınmış olmaktadır.

Paylaşarak Bize Destek Olabilirsiniz!
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan
1 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 5,00.
Loading...

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir