2023 KOSGEB’e Nasıl Başvurulur ve Şartları Nelerdir?

2023 KOSGEB başvurusu yapmak isteyen kişiler, başvuru öncesinde KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmak zorundadır. KOSGEB girişimcilik eğitimlerinden faydalanmak için KOSGEB şartlarına uyum sağlamak gerekir. KOSGEB girişimcilik destekleri, faizsiz kredi ve hibe desteği olarak iki ayrı kategoride incelenmektedir.

Faizsiz kredi desteği, KOSGEB anlaşması bulunan özel ve kurumsal bankaların tamamı tarafından verilmektedir. KOSGEB desteklerinin ödemeleri, anlaşmalı bankaların belirleyeceği planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilir. KOSGEB desteklerinin kullanım şartları ve desteklerin genel özellikleri, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

KOSGEB Girişimcilik Desteklerinin Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen işletmeler, işletmelerin kurulumunda gerekli olacak masrafları kendileri karşılamalıdır. İşletmenin faaliyete geçmesinin ardından, KOSGEB desteklerine başvuru yapılması gerekir.

KOSGEB girişimcilik desteklerinin özellikleri, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • KOSGEB kapsamında, birçok sektörde iş kurma desteği sağlanmaktadır.
 • Girişimcilerin belirledikleri sektörde, kişilere uygulamalı ve teorik eğitimler verilmektedir.
 • İşletmelerin belirledikleri sektörde gerekli eğitimler verildikten sonra, kişilerin girişimcilik sertifikası oluşacaktır.
 • Girişimcilik sertifikası alan girişimciler, işletmelerinin kurulumunu yapmak zorunadır. İşletmelerin kuruluşu aşamasında, gerekli tüm masraflar girişimciler tarafından karşılanmalıdır.
 • Kurulan işletmeler KOSGEB veri tabanına kaydedildikten sonra, işletmeler için destek başvurusu yapılabilir.
 • İşletmeler için hazırlanan iş planı üzerinde, harcamaların sebepleri ve nasıl karşılandığına dair gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
 • KOSGEB destekleri kullanılarak, bir işletmenin kuruluş masraflarının tamamı karşılanabilir. Ortalama bir destek, masrafların %70’lik bölümüne yeterli gelmektedir.
 • İşletmelerin kuruluş ve tadilat giderleri için KOSGEB desteği sağlanırken, ham madde ihtiyaçları ve şahsi harcamaları için KOSGEB desteklerinden faydalanılmasına izin verilmemektedir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Ne Kadardır?

KOSGEB desteklerinin limitleri, faizsiz kredi ve hibe desteğine göre iki ayrı kategoride incelenmektedir. KOSGEB desteklerinin limit dağılımı ve bu limitlerin kullanım alanları, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • KOSGEB hibe desteği için belirlenen limit 50 bin TL’dir. İşletmenin gelirine, projenin büyüklüğüne ve işletmelerin makine donanımına göre, alınan hibenin limiti 65 bin TL’ye kadar yükseltilebilir.
 • İşletmelerin kuruluş giderlerinin karşılanması için 2 bin TL, makine ve teçhizat giderleri için 18 bin TL, işletmenin ofis giderleri ve teknolojik donanımı için 30 bin TL hibe limiti belirlenmiştir.
 • Hibe ödemeleri hesaplanırken, işletmelerin harcamaları dikkate alınmaktadır.
 • Kurulan işletmelerin teknolojik alt yapısına göre, ödenecek faizsiz kredi tutarı değişmektedir.
 • İşletmelerin mikro ölçekli olması durumunda, en fazla 100 bin TL faizsiz kredi kullanım hakkı tanınmaktadır.
 • Orta ölçekli işletmelere, en fazla 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanım hakkı tanınmaktadır.
 • Makro boyutlarda teknolojik alt yapısı bulunan işletmelere, 300 bin TL ve üzerinde faizsiz kredi kullanım hakkı verilir.
 • İşletmelerin teknolojik boyutları ve geliştirilen projenin kapsamına göre, 10 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi kullanım hakkı elde edilebilir.
 • Hibe desteğinin kullanım hakları KOSGEB tarafından belirlenirken, faizsiz kredi desteğinin tutarı, işletmelerin taleplerine göre güncellenebilir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB başvurusu için kurum tarafından belli başlı şartlar talep edilmektedir. Belirtilen koşullara uyum sağlanması durumunda, KOSGEB destekleri için başvuru yapılabilir. KOSGEB kapsamında belirlenen başvuru şartları, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • Başvuru yapacak girişimcilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlaması şart koşulmuştur.
 • İşletme ortaklarının da tıpkı girişimciler gibi gerekli şartları sağlanması gerekir.
 • KOSGEB desteklerini kullanarak daha önce işletme kurmuş kişiler, ikinci sefer KOSGEB desteği kullanamazlar.
 • İşletmelerin daha önce kurulması ve girişimcilerin buraya ortak olması, KOSGEB desteklerinin kullanılmasını engelleyecektir.
 • Girişimcilerin aynı sektörde ir işletmeye sahip olmaması ve farklı bir işte çalışmaması gerekir.
 • İşletmelerin belirledikleri iş planları, aslıyla bire bir uyumlu olmalıdır. İş planının kopya olması ya da daha önce ret cevabı alması, KOSGEB desteklerini engelleyecektir.
 • KOSGEB kapsamında verilen girişimcilik destekleri için işletmelerin, KOSGEB girişimcilik sertifikasının alınmasının ardından kurulması gerekir. Faaliyete geçen işletmeler adına, en geç 2 yıl içerisinde destek başvurusu yapılmalıdır.
 • Faturasız harcamalar, KOSGEB destekleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. Alınan makine ve diğer teçhizat ürünlerinin, en fazla 2 yıllık olmasına izin verilmektedir.
 • Üçüncü dereceye kadar olan yakın akrabalardan, işletmenin giderleri temin edilememekte, aynı şekilde bu kişilerden işletme devralınmamaktadır.

KOSGEB başvurusunun kesin olarak onaylanması için iş planının KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde hazırlanması ve uygun olup olmadığı hakkında, kurum görevlilerine danışılması gerekir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

KOSGEB desteği için gerekli görülen evraklar, aşağıda listelenmiştir:

 • Başvuru sahibine ait kimlik belgesi ya da sürücü belgesi fotokopisi
 • KOSGEB destek talep beyannamesi
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası
 • KOSGEB iş planı
 • İşletmelerin adres kayıt bilgileri
 • İşletmeye ait kuruluş belgeleri
 • İşletmelerin izin belgeleri
 • İşletmeye ait gelir belgesi örneği
 • İşletmenin yıllık gelir tablosu ve bilançosu
 • İşletmenin güncel vergi levhası
 • Yapılan harcamalara ait fatura ve makbuzlar
 • İşletme ortaklarının kimlik belgeleri
 • Noter tasdikli imza sirküleri örnekleri

Belirtilen evraklar, sektörel bazda değişiklik gösterebilir. Belirtilen evraklar tamamlandıktan sonra, başvurular için KOSGEB il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir. İşletmeyi kuracak girişimcilerin, bizzat başvuru yapması gerekecektir.

KOSGEB İş Yeri Açma Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB girişimcilik destek başvurusu yapmak için aşağıda sıralanan adımlar takip edilmelidir:

 • https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration bağlantı adresi kullanılarak, KOSGEB veri tabanı kayıt sayfası açılmalıdır.
 • Sayfada yer alan adımlar takip edilerek, işletmelerin bilgileri sisteme girilmeli ve kaydedilmelidir.
 • İşletme kaydı için başvuru yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan girişimcilik destek talep formu bağlantısına tıklanmalı ve form indirilmelidir.
 • Formda belirtilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra, 1 adet çıktı alınmalı ve diğer belgelerin arasına eklenmelidir.
 • Hazırlanan belgeler, KOSGEB il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilmelidir.
 • Evraklar teslim edildikten sonra, başvuru için iş planı sunumu yapılmalıdır.
 • Kurum tarafından belirtilen tarihlerden bir tanesi seçilerek, iş planı için randevu oluşturulmalıdır.
 • Belirtilen tarihlerde sunum gerçekleştirildikten sonra, KOSGEB görevlileri başvuruyu sisteme işleyecektir.
 • KOSGEB görevlileri, başvuru belgeleri ve işletmeler arasında kesinlik olup olmadığını anlamak için işletmeleri ziyaret edecektir.
 • İşletmelerde genel bir tarama yapıldıktan sonra, desteklere uygun olunup olunmadığı belirlenecektir.

KOSGEB desteklerine uygun bulunan işletmeler, KOSGEB veri tabanına kaydedilir. İşletmelerin yapmış oldukları harcamalara ve işletmelerin alt yapısına göre, alınacak desteğin limiti belirlenecektir. KOSGEB başvurusu onaylanan girişimciler, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere, Türkiye’deki bütün bankalar üzerinden kredilerini çekebilirler.

KOSGEB İşyeri Açma Kredisi Başvurusunun Sorgulaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB başvurusunun sorgulaması için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için aşağıda sıralanan adımlar takip edilmelidir:

 • turkiye.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet sorgulama sayfası açılmalıdır.
 • Ana sayfada yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, kimlik bilgilerinin talep edildiği giriş ekranı açılacaktır.
 • T.C. kimlik numarası ve PTT şubeleri tarafından verilen e-devlet şifresi kullanılarak, sorgulama bilgileri doğrulanmalı ve “Giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • KOSGEB sistem girişi tamamlandıktan sonra, ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” sayfası açılmalıdır.
 • Sayfada yer alan “Kurumlar” bölümüne tıkladıktan sonra “KOSGEB” seçeneği tercih edilmelidir.

KOSGEB işlemlerinin yer aldığı ana sayfa üzerinden, yapılan başvuruya dair sorgulama gerçekleştirilebilir. KOSGEB başvurusu onaylandığı zaman, sorgulama ekranında bilgilendirme yapılacaktır. Alınacak desteğin limiti ve kullanım koşulları, sorgulama ekranında yer almaktadır.

Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Ve Başvuru Şartları

KOSGEB Maaş Desteği ve Başvuru Şartları

KOSGEB Hibe Kredi Başvuru ve Şartları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu