2018 KOSGEB’e Nasıl Başvurulur ve Şartları

Güncelleme Tarihi: 31.10.2018


2018 KOSGEB başvuruları ve başvuru şartları son dönemde oldukça önemli bir konuma gelen KOSGEB destekleri için en çok merak edilen hususların başında gelirken, devlet tarafından girişimcilere verilen en büyük desteklerin KOSGEB başlıkları altında verildiği de kolaylıkla görülebilmektedir. Bu yönde;

 • Ülke genelinde her ilde ve her bölgede girişimciliğin arttırılması
 • Eksiksiz olarak katma değeri yüksek ve yenilikçi üretim yapılması
 • Gerçekleştirilen her türlü üretimin Avrupa standartlarında yapılmasının sağlanması
 • Üretimlerin uluslararası pazarlarda, tüm dünya ürünleriyle tam olarak rekabet edebilecek duruma gelmesi
 • Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, her türlü problemlerinin çözümünün sağlanmaya çalışılması, işletme yönetimi anlamında teorik ve pratik destek verilmesi
 • İşsizliğin azaltılması
 • Nitelikli iş gücünün oluşturulması
 • Yıllık büyüme rakamlarının yakalanması, bütçe açığının kapatılması
 • Üretim ve istihdamın her koşulda arttırılması
 • İhracat odaklı KOBİ’ler oluşturulması, sayılarının her yıl artmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

KOSGEB Destek Programlarıyla Amaçlanan Hususlar

KOSGEB 2003 yılından bu yana KOBİ’lere verdiği desteği özellikle 2010 yılından itibaren oldukça arttırırken, ülke genelindeki girişimcilerin iş kurma noktalarında en çok güvendiği kurumların başında gelmektedir. KOSGEB hibe noktasında dünyada bu tarz faaliyetler içinde olan sayılı kurumlardan biri olurken, firmaların üretimlerinin arttırılmasında da anahtar rolü üstlenmektedir. İhracat odaklı KOBİ ve girişimcilerin desteklenerek her anlamda üretimin arttırılması hedeflenmekle birlikte KOSGEB tarafından;

 • Mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ’lere uygun koşullarda hibe kredisi ve sıfır faizli kredi destekleri sağlanması
 • KOBİ’lerin işletme kuruluşu ve yönetiminin her aşamasında karşılaşabilecekleri finansal problemlerin çözülmesi
 • KOBİ’ler vasıtasıyla her yıl artan yüzdelerle işsizlikle mücadele edilmesi, işsizlik rakamlarının azaltılması
 • Kadınların ülke ekonomi ve üretimlerine katılımlarının sağlanması
 • Nitelikli insan gücünün ülke üretimine katılması
 • Tarımsal üretim ve tarımsal istihdamın arttırılması, yeni tarım aileleri oluşturulması
 • KOBİ’lerin hem üretim aşamasında hem de işletmelerinde sağladığı standartlarla örnek olacak bir konuma gelmesi
 • Türkiye’de üretilen her türlü ürünün muadilleriyle rekabet edebilecek konuma gelmesinin sağlanması oldukça önemlidir.
Benzer İçerik:  İş Kazası Rapor Parası Sorgulama, Nasıl Alınır?

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörler

KOSGEB’in ilk kurulduğu yıldan, içinde bulunduğumuz yıla kadar KOSGEB faaliyet alanları oldukça genişlemeye devam etmekte, her geçen yıl desteklenen sektör sayılarının da arttığı görülmektedir. Bu yönde KOSGEB desteklenen Nace kodları adı altında;

 • Perakende ve toptan ticaret
 • İdari ve destek hizmeti
 • Maden ve taş ocakçılığı
 • Kanalizasyon, atık yönetimi ve su temini
 • İmalatçı esnaflar
 • Spor ve kültür
 • Kültür ve sanat hizmetleri
 • İdari ve destek hizmeti
 • İnşaat sektörü
 • Otelcilik
 • Yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri
 • Ulaştırma ve depolama hizmetleri
 • Bilimsel ve mesleki faaliyetler
 • Elektrik, gaz ve buhar üretimi
 • Bilgi ve iletişim alanlarında birçok destek verildiği görülmektedir.

KOSGEB Desteklerinin Detayları Ve Başvuru Şartları

KOSGEB tarafından verilen destekler 2003 yılı itibariyle verilmeye başlanmış ve beş yıl süreyle üç kamu bankası tarafından KOBİ’lere önemli destekler verilmeye devam edilmiştir. 2008 yılı itibariyle de sisteme kamu bankalarına ek olarak katılım bankaları ve özel bankalar da eklenmiştir. KOSGEB destek şartları için en önemli husus desteklenecek olan işletmelerin KOBİ olması gerektiğidir. Daha önceden KOBİ destekleme şartları bakımından üretim yapılması şartken, 2016 yılından itibaren bu şartın da ortadan kaldırıldığı dikkat çekmektedir. Genel anlamda;

 • KOBİ’lerin iş planına hâkim olmaları
 • Farkındalık ve farklılık yaratabilecek özelliklere sahip olmaları
 • İnovasyon yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Böylelikle 50 bin TL’ye kadar hibe, 100 bin TL’ye kadar da sıfır faizli kredi imkânları sağlanması mümkündür.

KOSGEB Desteklerine Başvuru Yapma Süreci

KOSGEB desteklerine başvuru yapılabilmesi için gereken yol haritası ilgili mevzuatlar çerçevesinde açıklanmıştır. Bu yönde KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB veri tabanına üye olmaları ve KOSGEB beyannamesini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. KOSGEB beyannamesinin doldurulup sistem kaydının tamamlanmasının ardından kişinin faaliyet göstermeyi planladığı alan çerçevesinde KOSGEB tarafından periyodik olarak açılan KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimler okullardaki sınıf mantığı çerçevesinde yapılırken, Türkiye genelindeki her ilde belli periyotlar halinde eğitimlerin yapıldığı görülmektedir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden bahsetmek gerekirse;

 • Uygulamaların net süresi 32 saattir. 2016 yılından önce süre çok daha fazla olmakla beraber ilgili mevzuatta 32 saatlik sürenin başında “en az” ibaresi bulunmaktadır.
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başvuru sayısı ve sektör seçimine göre ayda üç kez yapılabildiği gibi bazı sektörlerdeki talep azlığı nedeniyle ayda bir kez açıldığı da görülmektedir.
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde işletmenin kuruluşundan ihtiyacı olan detaylara, faaliyet alanı, pazar durumu, sektördeki rakipler, personel yönetimi, olması gereken istihdam özellikleri ve kazanılan paranın yatırıma ne şekilde dönüştürüleceğine kadar birçok noktada önemli kazanımlar sağlanması mümkündür.
 • Eğitimlerde KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her detay uygulamalı olarak anlatılırken girişimcilerin her anlamda oldukça önemli kazanımlar sağladıkları görülmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ardından yapılacak değerlendirme ve ölçmenin ardından katılımcılar eğitim sertifikasıyla ödüllendirilmektedir.
Benzer İçerik:  Askerlik Borçlanması Sorgula 2018

Hazırlanan Somut İş Projesinin KOSGEB Jürisi Tarafından Değerlendirilmesi

KOSGEB destekleri alınabilmesi için en önemli aşama hazırlanan iş planının KOSEB jürisine sunum aşamasıdır. KOBİ’ler KOSGEB veri tabanına üye olduktan ve ilgili beyannameyi doldurduktan sonra girişimcilik eğitimlerini de başarıyla tamamladıklarında, eğitimler çerçevesinde ayrıntılı olarak öğrenecekleri iş planı hazırlama aşamasına geçerler. Burada son dönemlerde iş planı hazırlamak için kurulan değişik firmalar da göze çarparken, yarı profesyonel ve profesyonel anlamda iş projesi desteği alınabileceği de görülmektedir. Bu noktada hazırlanan iş planı oldukça önemlidir. Öncelikle iş planının kesinlikle somut anlamlar içermesi, üretim odaklı olması, inovasyon yeteneği sağlaması ve pratikliği oldukça önemlidir.

 • İş planının istihdam odaklı olması oldukça önemlidir. KOBİ’lerden beklenen üretim ve istihdamın arttırılmasıdır.
 • Hazırlanan KOSGEB iş planı 2018 hiçbir şekilde soyut olgular içermemeli, altı doldurulan somut veriler ve düşüncelerle desteklenmelidir.
 • KOSGEB tarafından desteklenmeyen iş sektörlerinin olduğu unutulmamalıdır. Örneğin KOSGEB bir internet cafe açılması için herhangi bir destek vermemekle birlikte, halı saha açılması için destek programları sağlamaktadır.
 • Tarım sektörü için oldukça önemli olan KOSGEB destekleri de aynı şekilde ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu konuda KOSGEB hiçbir şekilde canlı hayvan alımı için kaynak sağlamamakla birlikte; yeni tesis kurulumu, mevcut tesislerin geliştirilmesi, ekipman alımı, teknolojik makine desteği, personel gideri ve kira yardımı başlıklarının her biri için hibe ve sıfır faizli kredi desteği sağlayabilmektedir.
 • Tüm bahsedilen özelliklerin ortak noktasının mutlak anlamda bir üretim yapılması olduğu unutulmamalıdır.

KOSGEB Tarafından Hibe Ve Sıfır Faizli Kredi Desteği Alınması

Hazırlanan iş planının KOSGEB jürisine olması gerektiği gibi sunumunun yapılması ve kabul edilmesinin ardından hızlı bir şekilde işletmenin açılış işlemleri gerçekleştirilip harcamalar yapıldıkça hibe desteğinden faydalanılması mümkün olabilir. Burada önemli olan KOSGEB tarafından verilen finansal desteğin detaylarına hâkim olmaktır. 50 bin TL’ye kadar verilen bu hibe destekleri için harcamaların önceden yapılması ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi çok önemlidir. KOSGEB destekleri 2018 için de prosedür aynı şekilde işlerken 50 bin TL’ye kadar hibe ve işletmenin bir yılını doldurduktan sonra 100 bin TL’ye kadar da sıfır faizli kredi olanaklarından faydalanılabilmesi mümkündür.

Paylaşarak Bize Destek Olabilirsiniz!
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan
1 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 5,00.
Loading...

Cevap yok

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir