Bilgi Arşivi

2020 Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır, Ne Kadar?

Kurumlar vergisi ödemeleri, işletme sahibi mükelleflerin bir hesap dönemi içindeki harcamaları göz önüne alınarak ödenen vergidir. Bu ödemeyi yapması zorunlu olan işletmeler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. Devletin kurum kazançları üzerinden aldığı bu vergi, verilecek beyanname ile teyit edilir. Vergi ödemesi sırasında beyanname verilmesi, işleme alınan beyannamenin ardından ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Oranı Kaçtır?

Kurumlar vergisi ödemesinde hesaplanacak oran, %20’dir. Kişilerin hesap dönemlerinde bulunan kazançlarının %20’si üzerinden vergi vermesi gerekmektedir. 2018- 2020 yılları arasında vergi oranı %22’ye yükseltilmiştir. Ancak 2021 itibariyle bu oran %20’ye düşürülecektir.

Kurumlar Vergisinde Beyanname Nasıl Hazırlanır?

Hesap yılı içinde hazırlanacak vergi beyannamesi, hesap döneminin bitişinden sonra 4. Ayda hazır olmalıdır. Beyanname, hesap döneminin sona ermesinden itibaren 4. Ayın  25. Günü akşamına kadar teslim edilmelidir. Hesap dönemi yılın bitmesi ile biter. Dolayısıyla her yılın nisan ayının 1’i ile 25’i arasında bu beyannamenin hazırlanarak teslim edilmesi gerekir. 25 Nisan gününün tatil günlerine denk gelmesi durumunda en yakın mesai başlangıcı günü akşam 5’e kadar beyannamenin verilmesi gerekir.

Vergi beyannamesi geçici ve kalıcı olarak hazırlanabilir. Geçici vergi beyannamesi, her 3 aylık dönem için, dönemin bitmesinden sonraki 2. Ayın 1’i ile 14’ü arasında hazırlanmalıdır. Her yıl hesap başlangıç ve bitiş tarihleri aynı aylara denk gelir.

Kurumlar vergisi ödeme  dönemleri şu şekilde sıralanabilir:
  • Birinci dönem ocak, şubat, mart aylarını kapsar. Bu dönemler için teslim edilecek beyannamenin en geç 14 mayısta ilgili mercilere iletilmesi gerekmektedir.
  • İkinci vergi dönemi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsar. Bu dönemin vergi beyannamesi 14 ağustosa kadar teslim edilmelidir.
  • Üçüncü dönem temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsar. Bu aralığın ödemesi en geç 14 şubat tarihine kadar yapılmalıdır.

Kimler Kurumlar Vergisi Ödemesinde Mükelleftir?

Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü olan işletmeler şu şekilde sıralanabilir:
  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Sermayesi paylara bölünen komandit şirketler
  • Kooperatifler
  • Dernek veya vakıflar tarafından işletilen merkezler
  • İş ortaklıkları ile kurulan firmalar

Bu işletmelerin tamamı kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük tam mükelleflik ve  dar mükelleflik olarak ikiye ayrılır.

Tam mükelleflik, Türkiye içinde bulunan işletmeler için geçerlidir. bir işletmenin ana merkezinin Türkiye’de bulunması durumunda, yurt dışında şubelerinin olması durumu değiştirmez. İşletme merkezi ülke sınırları içinde bulunan tüm işletmeler, kurumlar vergisinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Bahsedilen merkez, şirket iç tüzüklerinde adı geçen yönetim merciidir. Şirketin iç tüzüğünde hangi şubeden yönetildiği yazıyorsa, o merkeze göre kurumlar vergisi ödeme durumuna karar verilir.

Dar mükelleflik, şubesi Türkiye’de bulunan firmaların ana işletme merkezleri ülke dışında yer alıyorsa ortaya çıkan bir vergi mükellefliği çeşididir. İş merkezleri ve kanuni merkezlerinin biri yurt dışında olan firmalar, sadece Türkiye sınırları içinde yer alan şubelerinden elde ettikleri gelirin vergisini ödemekle yükümlüdür.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Nasıl Gider Beyan Edilir?

Kurumlar vergisinin hesaplaması sırasında gider göstermeyen işletmeler, kazançlarının tamamı baz alınarak kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. Ancak üretim ya da işletme giderlerinin resmi faturalarla gösterilmesi, harcamaların belgelendirilmesi gibi yöntemlerle toplam kazanç miktarının düşürülmesi sağlanır. Kazanç düştüğünde de kişilerin ödeyecekleri kurumlar vergisi azalır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesi ile gider olarak sayılamayacak harcama kalemleri belirlenmiştir. İşletme içinde yapılan her harcama kurumlar vergisinden düşülemez.

Veraset ve İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır, Ne Kadar?

Varlık Vergisi Nasıl Hesaplanır, Ne Kadar?

Kambiyo Vergisi Nasıl Hesaplanır, Ne Kadar?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu