Bilgi Arşivi

2020 Memur Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Memur maaşları üzerinden alınan gelir vergileri otomatik hesaplamalar üzerinden yapılmaktadır. Memur gelir vergisi hesaplama yapılırken, öncelikli olarak vergi ödemesinin yapılacağı yılın vergi dilim oranlarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Vergi dilim oranları her yıl değişkenlik göstermekle beraber, gelir tutarı üzerinden de farklılaşmaktadır. Her maaş dilimi için alınacak olan vergiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmekte olan oranlarla hesaplanmaktadır.

Gelir vergisi tutarı hesaplama işlemlerinin www.tbb.gov.tr adresi üzerinden yapıldığı bilinmektedir. Bu adres üzerinde, memuriyet durumuyla ilgili bazı eğitim ve çalışma bilgilerinin girilmesi gerekli görülmektedir.

Gelir Vergisi Hangi Durumlarda Verilir?

Gelir vergisi, maaşlar ve gelir tutarlarının belirli bir oranı bulması üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle yalnızca yüksek geliri olanların vergi dilimi içerisinde değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Gelir vergisi verecek olan kişilerin, gelir durumlarını ilgili Vergi Daireleri üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir. Mali müşavirler de bu vergilendirme hizmetlerinin takibi yapmakta olup, yüksek gelir sahipleri için her yıl düzenli olarak tespit edilmesi zorunlu tutulmaktadır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yüksek gelir durumu olan gerçek kişilerin, yılda bir defa düzenli olarak gelir durumlarını beyan etmeleri Gelir Vergisi Beyannamesi olarak adlandırılmaktadır. Beyan durumlarının maaş durumlarına ek olarak, gayrimenkul sahibi olanlar için diğer ücretler üzerinden de vergi hesaplaması almaları söz konusu olmaktadır.

Gelir Vergisi Beyannamesi her yılın Mart ayında verilmektedir. Mart ayının yirmi beşinci gününün mesai bitimine kadar beyan edilmeyen gelir durumları için farklı cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Gelir Vergisi Oranları Hangi Tutar Üzerinden Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları hesaplanırken toplam gelir tutarının üzerinden oranlandırma yapılmaktadır. Genel olarak değerlendirmeye alınan tutarlar şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • 0-22.000 TL
 • 000 TL- 49.000 TL
 • 001 TL- 180.000 TL
 • 001 TL- 600.000 TL
 • 001 TL ve üzeri

Bu tutarlar, kişilerin maaşlarının yanı sıra ticari gelirleri ya da gayrimenkul gelirleri gibi farklı tutarların toplamı olarak hesaplanmaktadır. Fakat maaşlar ve ek gelirler için oranlar farklı olarak uygulanabilmektedir.

Gelir Vergisi Taksitlendirmeleri Nasıldır?

Gelir Vergisi beyannamelerinin ardından ödemeler iki taksit üzerinden düzenli olarak alınmaktadır. Her yılın belirli zamanlarında alınan ödemeler, ödenmediği takdirde farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mart ve Temmuz aylarının son iş günlerine kadar yapılabilen ödemelerin iki eşit taksitte verilmesi için bu şekilde bir uygulama yapılmaktadır. Yapılacak ödemelerde mesai saati bitimi, son ödeme saati olarak belirlenmekte olup daha geç vakitte yapılan ödemelerin gecikmiş sayıldığı bilinmektedir.

Gelir Vergisi Oranları Nelerdir?

Gelir Vergisi için uygulanan oranlar her yıl değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle uygulanacak olan oranların, gelir tutarları üzerinden değerlendirmeleri şu şekilde yapılmaktadır:

 • 0-22.000 TL için % 15
 • 000 TL- 49.000 TL için % 25
 • 001 TL- 180.000 TL için % 27
 • 001 TL- 600.000 TL için % 35
 • 001 TL ve üzeri için % 40

Bu oranlandırmaların üzerinden yapılan vergilendirmelerin herkes için uygulandığı bilinmektedir. Bu uygulamaların hem maaş için hem de ek gelir durumları için geçerli olduğu bilinmektedir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Gelir Vergisi Matrahı olarak belirlenen terim, kişilerin toplam gelir oranları olarak bilinmektedir. Bu terimlerin içerisinde düzenli gelir olarak bilinen aylık maaş, mal satışından gelen tutarlar ve ticari faaliyetler sonucu elde edilen gelirler toplam olarak hesaplanmaktadır.

Gelir durumunu temsil eden gelir matrahı tutarı aynı zamanda hesaplama yapılan ekran üzerinden de girilmesi gereken bir tutar olarak bilindiği için bu tutarın muhasebeciler tarafından net olarak öğrenilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Alınan Gerçek Kişi Kimdir?

Gelir Vergisi’nden mesul olan kişilerin farklı meslek gruplarına mensup olmaları söz konusu olabilmektedir. Örneğin, Memur Gelir Vergisi hesaplama işlemleri içerisinde memur maaşlarına ek olarak ticari faaliyetlerin gelir durumları da eklenmektedir.

Gerçek kişi tanımı, şahıs olarak kazançları olan kişileri temsil etmektedir. Bunun karşısında bulunan tüzel kişi ise farklı kurum ve kuruluşları temsil eden bir kavram olarak bilinmektedir. Tüzel kişi olarak bilinen kavramın Gelir Vergisi üzerinden bir hesaplaması söz konusu olmamaktadır.

Yıllara Göre Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi hesaplama işlemleri her yıl farklı tutarlar ve farklı oranlar üzerinden yapılmaktadır. 2020 güncel vergi oranlarından önce 2019 yılının vergi dilimlerinin şu şekilde hesaplandığı bilinmektedir:

 • 0-22.000 TL için % 15
 • 000 TL- 40.000 TL için % 20
 • 001 TL- 148.000 TL için % 27
 • 001 TL ve üzeri için % 35

Bu oranların yanı sıra ücret dışı olarak bilinen gelir durumlarına ek olarak 98.000 TL tutarı için de % 35 ve üzeri oran uygulaması yapılabilmektedir. Bu oranların geçmiş yıllarda daha düşük tutulduğu göz önünde bulundurularak 2021 yılında daha yüksek gelir durumları için farklılaşacağı bilinmektedir.

Vergi Dili Sıfırlanması Nedir?

Gelir Vergi durumlarının iş değişikliği yapılması halinde sıfırlanması durumu söz konusu olabilmektedir. Nitekim her iş yeri farklı maaşlarla personel çalıştırmakta ve bu maaşlar üzerinden farklı vergi dilimleri belirlemesi yapabilmektedir.

İş değişikliğinin aynı işveren bünyesinde olması halinde herhangi bir sıfırlama söz konusu olmamaktadır. Fakat farklı bir işveren bünyesinde çalışılması halinde vergi diliminde sıfırlama yapılarak en baştan hesaplama yapılması söz konusu olmaktadır.

2020 Vergi Dilimi Artışları Ne Kadardır?

2020 yılı itibariyle belirlenen vergi dilimi oranlarında yapılan değişiklikler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • 0- 18.000 TL olan dilim 22.000 TL
 • 000 TL olan dilim 49.000 TL
 • 000 TL olan dilim 180.000 TL
 • 000 TL olan dilim 600.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Bu oranların standart maaşlar ya da ek gelirler üzerinden farklı rakamlar ile uygulandığı bilinmektedir. Bunun için tüm gelir durumlarının net bir biçimde beyan edilmesi gerekli görülmektedir.

Gelir Vergisi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, devlet tarafından mükelleflere verilen bir hak olarak bilinmektedir. Kişilerin vergilerden kısmi olarak ya da tamamen muaf olmaları söz konusu olabilmektedir. Fakat bunun için devlet tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir.

Vergi muafiyeti olan kişilerin vergilendirme işlemleri geriye doğru yansıtma ya da ileriye doğru yansıtma gibi işlemler ile telafi edilmektedir. Bu işlemlerin meslek grupları bazında farklı şekillerde uygulandığı bilinmektedir.

Kimler Gelir Vergisinden Muaftır?

Kişilerin Gelir Vergisi’nden muaf olmaları olan gerçek kişi grupları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Emekli olan kişiler içerisinde 200 metre kare genişlikten daha küçük konuta sahip olanlar
 • Küçük sanat erbabı olarak bilinen kişiler,
 • İş yeri açmadan çalışan gezici esnaflar,

Bu üç meslek grubu dışındaki kişilerin gelir durumlarına göre farklı vergi dilimleri üzerinden vergilendirildikleri bilinmektedir. Fakat bazı özel durumlar söz konusu olduğunda da muafiyet durumları söz konusu olabilmektedir.

Memur Gelir Vergisi hesaplama gibi işlemlerin yapılması gibi, diğer meslek gruplarının da arama motorları üzerinden gelir vergi dilimlerini hesaplamaları mümkün olmaktadır. Bu hesaplamalar elle yapılabildiği gibi otomatik sistemlerle de yapılabilmektedir.

Milli Gelir Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşe İade Davası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik Sigortası İadesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu