Memur Maaşları Ne Kadar?

Memur maaşları 2023 yılında ne kadar arttı? ve ne kadar zam geldiği hakkında belirlenen oranlar her yıl devletin ilgili komisyonlarınca belirlenen bir prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlara göre memur maaşları birtakım farklılıklar gösteriyor olsa da temelde memur maaşları her kurumda aynıdır.

Memur maaşları esasında genel bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan herkes devlet memuru olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte devlette Genel İdari Hizmetler sınıfında da memur adıyla bir kadro bulunmaktadır.

Bu iki kavram karıştırılıyor olsa da özellikle kamu çalışanları bu iki tanım arasındaki farka hakim olarak bilmektedirler.

Memur Maaş Zammı Ne Kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu personelinin maaşları devlet tarafından belirlenmekte ve yılda iki kez zam yapılmaktadır.

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan memur maaşı zam oranlarına ek olarak enflasyon artışı oranında da bir artış yapılması söz konusudur. Tüm kamu çalışanlarının maaşları 2023 yılının ilk döneminde de %4 oranında zamlanmıştır.

Ayrıca geçtiğimiz yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3,5’i aşan kısmı kadar fark da maaşlara yansıtılmaktadır. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7,14 fark sonrasında, enflasyon farkı da eklendiğinde memur zammı 2023 yılında %10,69 oranında yapılmış olmaktadır.

2023 Yılında Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak

Yazımızın giriş kısmında da belirtildiği gibi kamuda bulunan bir kadronun adı olan memur sıfatı aynı zamanda tüm kamu çalışanlarına verilen ortak isimdir. Tüm kamu çalışanları için memur ifadesinin kullanmaktayız. Kamu çalışanlarının görev yaptıkları unvana göre sahip oldukları bir de hizmet sınıfları bulunmaktadır. Toplamda 12 ana başlığa ayrılan bu sınıflar;

 • Genel İdari Hizmetler Sınıfı,
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı,
 • Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı,
 • Teknik Hizmetler Sınıfı,
 • Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı,
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı,
 • Avukatlık Hizmetleri Sınıfı,
 • Din Hizmetleri Sınıfı,
 • Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı,
 • Jandarma Hizmetleri Sınıfı,
 • Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı,
 • Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı, olarak adlandırılmaktadır.

Memur maaşlarının hesaplanmasında bağlı bulundukları hizmet sınıfları belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bunun nedeni ise her hizmet sınıfının kendi katsayı ve çarpanlarının bulunmasıdır. Memur maaş hesaplama 2023 yılında etkileyen en önemli bir diğer husus da kamu çalışanlarının kademe ve dereceleridir.

Her kamu çalışanı bazı parametrelere göre kademe ve dereceye sahiptirler. Bu kademe ve dereceler ise bazı parametrelere göre değişmektedir. Bu parametreler memuriyete ilk başlandığında mezuniyet durumuna göre belirlenmektedir.

Daha sonra ise her yıl bir kademe puanı arttırılmakta, her üç yılda bir de bu kademe puanları bir derece olarak yansımaktadır. Kamu hizmeti esnasında eğitime devam etmeleri durumunda memurlara kademe puanı verilmekle birlikte olumlu sicil puanı sayesinde de belirli aralıklarla da kamede puanı verilemeye devam edilmektedir.

Hangi hizmet sınıfında ya da unvanda olursa olsun tüm kamu çalışanlarının gelebileceği son derece kademe puanı 1/4 olarak yükselebilmektedir. Şimdi 1/4 kademe derecede aylık almaya hak kazanan değişik hizmet sınıflarından memur maaşları 2023 yılı örneklerine göz atalım.

 • Hakim ve Savcı                869 TL
 • Bakanlık Müsteşarı 964 TL
 • Profesör                        637 TL
 • Doçent                            676 TL
 • Uzman Tabi                     765 TL
 • Gelir uzmanı                   388 TL
 • Avukat                          402 TL
 • Mühendis                       732 TL
 • Hemşire                          355 TL
 • Polis memuru                   886 TL
 • Zabıta memuru                 561 TL
 • Öğretmen                       944 TL
 • Memur                            468 TL
 • Hizmetli                           947 TL
 • Hakim-Savcı adayı (9/1) 828 TL
 • Araştırma görevlisi (7/1) 243 TL
 • Öğretim üyesi (7/1) 084 TL
 • Tekniker (9/2) 451 TL

2023 Yılı Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

Kamu çalışanlarını olduğu kadar özel sektör çalışanlarını da yakında ilgilendiren bir diğer husus da Asgari Geçim İndirimi farklarıdır. Asgari geçim indirimi (AGİ) devletin, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin her çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimidir. Bu gelir vergisi indirimi bazı kriterler üzerinden hesaplanarak her ay çalışanların maaşlarına yansıtılmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi miktarını belirleyen faktörler temel olarak çalışanın bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayısıdır. Bu sebeple Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken kişinin evli mi yoksa bekar mı olduğu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve varsa çocuk sayısı gibi veriler önemli rol oynamaktadır.

2023 memur maaşları hesaplama esnasında Asgari Geçim İndirimi bu yüzden oldukça önemlidir. Şimdi 2023 yılı için belirlenen Asgari Geçim İndirimi miktarlarına bir bakalım;

 • Bekar                                       191,88 TL
 • Evli eşi çalışmayan                    230,26 TL
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 TL
 • Evli eşi çalışan 191,88 TL
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu          220,66 TL
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu          249,44 TL
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu          287,92 TL
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu          307,01 TL
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu          326,20 TL

Memur Kadrosunda Çalışanların Maaşları Ne Kadar?

Yazımızın bu kısmına kadar kamu çalışanı anlamına gelen memur sıfatı üzerinde durduk ancak daha önce de belirttiğimiz gibi kamuda Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi olan “memur” unvanı olan bir kadro bulunmaktadır. Memur kadrosuna tabi olarak çalışan kişiler genel olarak kamu kurumlarında masa başı olarak bilinen işleri yapmakla yükümlüdürler. En az lise mezunu olarak ataması yapılabilen memur unvanı kadroları için atama esnasında kamu kurumları tarafından birtakım ek koşullar konulabilmektedir.

Bilgisayar sertifikası, daktilo sertifikası ve benzeri yeterlilikleri de ek olarak sağlaması istenilebilmekte ya da mezun olunan okulun bölümü de yine ilk atama esnasında şart koşulabilmektedir. Kadro unvanı olan memur maaşları 2023 yılı için ilk atama esnasında mezun olduğu eğitim derecesine göre farklılık göstermekle birlikte eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılarak yapılan hesaba göre;

 • Lise ve Lise Dengi Eğitim Mezunu Memur Maaşı (13/1) 704 TL
 • Lisans Mezunu Memur Maaşı (9/1) 749 TL, olarak hesaplanmaktadır.

Engelli Memur Maaşları Ne Kadar?

Kamu çalışanları içerisinde bir istisna olarak engelli personellere engel oranları nispetinde bazı ayrıcalıklar sağlanması söz konusudur. Elbette ki yukarıda saydığımız kadro ve hizmet sınıfları, eğitim durumları gibi faktörler de yine engelli personelin de kendi içerisinde aldıkları maaş miktarında farklılıklar meydana getirmektedir. Bu kriterlerden farklı olarak engel oranı da engelli memur maaşları ne kadar olacağını belirlemektedir.

Bu maaş farkının esas nedenine gelecek olursak, engelli vatandaşlarımızın engel oranına göre vergi ödemelerinde bazı avantajlarının olmasıdır. Her ay kamu çalışanlarının maaşlarından belirli oranlarda gelir vergisi, sağlık sigortası kesintileri, emeklilik kesintileri gibi kesintiler yapıldığı bilinmektedir.

Engelli çalışanların aylıklarından bu ve benzeri kesintilerin daha az oranlarda yapılıyor olması sebebiyle de engelli memur maaşlarının diğer çalışanlara nazaran daha fazla olması kaçınılmazdır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları esnasında da kendileri için ekstra kadrolar açılıyor olduğunu da belirtmek gerekir.

Güncel Belediye Memur Maaşları Ne Kadar Oldu?

Güncel Nikah Memuru Maaşları Ne Kadar, Nasıl Olunur?

Apron Memuru Maaşları Ne Kadar? Devlet, Özel Sektör

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu