Bilgi Arşivi

2020 Milli Gelir Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Millî gelir üç yöntemle hesaplanmaktadır:

 • Üretim yönünden yapılan hesaplama,
 • Paylaşım yönünden hesaplama,
 • Harcama yönünden hesaplama,

Bu değerler bir ülkenin ekonomisinin büyüme oranını göstermektedir. Ülkenin yapısal değişiklikleri refah düzeyi hakkında bilgi veren milli gelir hesaplamaları, ülkenin ekonomisinin tarıma mı yoksa sanayileşmeye mi dayalı bir ekonomisinin olduğunu gözler önüne sermektedir.

Milli gelir;

Tüketim Harcamaları + Yatırım harcamaları + (ihracat – İthalat) + Devlet harcamaları

Formülü ile bulunmaktadır.

Milli Gelirin Üretim Yönünden Hesaplanması Nasıl Yapılmaktadır?

Ülke içinde üretilen tüm malların ve verilen hizmetlerin piyasa değerleri ile çarpılarak toplanması ile Gayri Safi Yurtiçi Harcama (GSYH) değeri bulunur. Hesaba bir kez dâhil edilen ürün ikinci kez hesaplanmamalıdır. Yani hem ayranın yapılmasındaki süt hem de aynı ayran için kullanılan yoğurdu hesaba katmak yanlış değere ulaşmamıza neden olacaktır.

Yanlış bir hesaplama yapmamak ve bir ürünü birden faza saymamak için ya yalnızca nihai ürün sayılmalı ya da katma değer yöntemi uygulanmalıdır. Katma değer yöntemi; İlk ürün ve son ürün arasındaki ürüne eklenen değerdir.

Paylaşım yönünden Milli Gelir Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bir ülkenin vatandaşlarının refahlık derecesini anlatır. Ücretleri, rantları, kar değerleri ve faizler bu hesaplamanın içindedir.

Harcama Yönünden Milli Gelir Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Milli gelir formülünü kullanarak ülkedeki tüm harcamalar ile basit bir hesap yapılabilmektedir.

Kişi Başına Düşen Milli Gelir Nasıl Hesaplanır?

Kişi başına düşen milli gelir Gayri Safi Milli Hasılanın ülkede bulunan kişi sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu gelir ülkenin refah seviyesini, ekonomik gücünü temsil etmektedir. Genellikle dolar cinsinden ifade edilir.

Ülke içindeki kişi başına düşen milli gelir iller ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Sanayi bakımından gelişmiş bir ilde diğer illere göre kişi başına düşen milli gelir daha fazladır.

Kişi Başın Düşen Milli Gelir Maaşı Etkiler mi?

Kişi başına düşen milli gelir arttığında maaşınızda yapılan zamlar dışında ekstra bir artış olmaz. Genel bir ortalamadan bahsedildiği için kişi başına düşen gelirin artmasının eve giren parayla bir alakası yoktur.

Milli Gelirde GSYİH Dâhil Edilen Unsurlar Nelerdir?

GSYİH kavramı bir ülkenin 1 yıl içerisindeki ürünlerin piyasa gelirleriyle çarpılarak bulunan parasal değerler toplamıdır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya dâhil edilen unsurlar şunlardır:

 • Nihai mal ve verilen hizmetler
 • Hesaplan me ve hizmetlerin o yıl içerisinde yapılmış olması
 • Üretilen mal ve sağlanan hizmetlerin piyasada bir alış ve satış değerinin olması.

Milli Gelir Hesaplanırken GSYİH Dâhil Edilmeyen Unsurlar Nelerdir?

 • Ara mallar, yarım üretilmiş mallar ve ürünlerin ham maddeleri dâhil edilmez.
 • İkinci el ürünler.
 • Tamamen finansal özellik taşıyan işlemler
 • Tahvil, Senet, Bono
 • Ev hanımlarının yaptığı işler
 • Transfer ve faiz ödemeleri
 • Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri

Milli Geliri Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Milli geliri etkileyen faktörler:

 • Tüketim Fonksiyonu: Ekonomideki harcanabilir gelir düzeylerine bağlıdır. Tüketimi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:
  1. Kişinin toplam geliri
  2. Kişinin yaşam koşulları
 • Kişinin alışkanlıkları
 1. Kişinin ileriye dönük kararları ve düşünceleri
 2. Ülkenin ekonomik koşulları ve verileri
 3. Ülkenin vergi ve para hakkındaki geçerli politikaları
 • Tasarruf Fonksiyonu: Zorunlu olan ihtiyaçların elde edilen toplam gelirden çıkartıldıktan sonra kalan kısmı tasarruftur. Hayatın akışı sırasına bireyin başına gelebilecek herhangi para gerektiren olaylar için kullanılan miktar tasarruf edilen kısımdan kullanılır. Aylık toplam harcanan para değerini toplam kazanılandan çıkarıldığı takdirde tasarruf değeri bulunmaktadır. Eğer aylık harcanan zorunlu ihtiyaçlara kullanılan para aylık kazanılandan yüksekse bu durum borçlanma ile sonuçlanır. Ayrıca sadece bireyin yaşamını devam ettirebilmek için yapılan harcamalardan sonra birey borçlanıyorsa o ülkenin ekonomisinin kötü durumda olduğunun bir göstergesidir. Bu doğrudan milli gelir olgusunu etkileyen bir faktördür.

Türkiye’de 2019 yılı tasarruf  %25 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselmiştir. Resmi makamların açıklamalarına göre kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira olarak açıklanmıştır.

 • Yatırım fonksiyonu: Yatırım ekonomik elverişliliğin arttırılmasına denir. Bir ülke yatırım yapma kapasitesini arttırırsa dolaylı yoldan üretim kapasitesini de arttırmış olmaktadır.

Milli Gelirin üretim Faktörleri Arasındaki Dağılımı Nasıldır?

Milli gelir üretim faaliyetlerini yapan bireyler arasında toplam rant, faiz, ücret ve kârı paylaştırmaktadır. Devletlerin uyguladıkları politikaya göre farklı oranlarda paylaşımlar görülmektedir. Üretim faktörlerinin aldığı paylar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Toprak ve araz için: rant
 • Emek için: Ücret
 • Sermaye için: Faiz
 • Girişimci için: Kâr

Ülkelerin kendi sınırları içerisinde değişik olan iklim şartları, doğal kaynaklar, doğal özellikler hangi bölgesinin daha sanayi ağırlıklı hangi bölgesinin tarım ağırlıklı olduğunu belirlenmektedir. Bu gelişmişlik düzeyini de etkiler.

Üretim faktörlerinden alınan payların devlet tarafından mümkün olduğunca eşitlenebilmesi için devlet gelişmemiş bölgelere yatırım yapmaktadır.

Dış Ticaretin ve Devlet Harcamalarının Milli Gelire Etkisi Nedir?

İthalat ve devlet tarafından istenilen vergiler milli geliri azaltmaktadır. Bunun yanında ihracat ve devletin yaptığı harcamalar milli geliri yükseltici etki göstermektedir. İthalat ihracattan fazla olduğu durumlarda milli gelir olumlu yönde etkilenmektedir. İhracat ithalattan fazla ise dış ticaret fazlalığı söz konusudur.

Milli gelir tüketim harcamaları ve toplam tasarrufların tamamını oluşturmaktadır. Ayrıca aynı oranda yatırım harcamaları ve tüketim harcamaları toplamı da milli geliri ifade eder.

Milli Gelirde Döviz Kuru Nedir?

Bir ülkenin yerli parasının Yabancı para karşısındaki değerine döviz kuru denmektedir.  Döviz kuru nominal döviz olarak da adlandırılmaktadır.

Döviz kuru yükseldikçe devlet zarara uğrar ve yerli para değeri azalır. Eğer yerli, para değer kaybetmekteyse bu ithalatın azalmasına ve aynı oranda ihracatın artmasına neden olur.

Milli Gelirde Reel Döviz Kuru Nedir?

Reel döviz kuru iki ülke arasındaki gerçek parasal değerin karşılaştırılmasına denir. Bu kur hesaplanırken enflasyon oranları hesaba katılmalıdır.

Milli Gelirde GSYİH Açığı Ne Manaya Gelmektedir?

Doğal gayri safi yurtiçi harcama bir ülkenin tam iş istihdamını ifade etmektedir.  Fiili yani gerçekleşen Gayri Safi Yurt İçi Harcama ekonominin gerçekte el verdiği istihdama denir. Bu ikisi arasındaki fark GSYİH açığını ortaya çıkarmaktadır.

GSYH Milli Gelirde Refah Ölçütü Sayılır mı?

Gayri safi yurtiçi hâsıla artınca refah da artar insanlar daha rahat yaşarlar gibi bir şey söz konusu değildir. Bir ülkenin milli gelirinin artması o ülkedeki bireylerin ceplerine giren paranın arttığı manasına gelmez. Ülkenin artan milli gelir oranında büyük harcamaları da olabileceğinden kâr eden bu para direkt olarak halkın cebine girmemektedir.

Örnek verecek olursak, silah üretimlerinin artması GSYH seviyesini arttırır lakin bu gibi üretimler savaş amaçlı yapılıyor ise halkın refahını azaltacaktır.

Yasal Olmayan Faaliyetlerin Artması Milli Geliri Nasıl Etkiler?

Ülkede yasal olmayan olayların artması milli geliri yükseltmektedir. GSYH hesaplanırken malın yasal mı yoksa değil mi incelemez. Bundan dolayı Yasal olmayan ürünlerin üretimi arttığından GSYH artmakta ve aynı zamanda da milli geliri artırmaktadır.

Benzer olarak kayıt dışı olan ekonominin büyümesi de Gayri Safi Yurtiçi Harcamayı arttırmaktadır. Lakin satımdan sonra kontrol edilerek yasa dışı üretim ve kayıtın büyüklüğü ölçülmeye çalışılır. Üretilen bu mallar her ne kadar yasal olmayan üretimde olsa milli gelir üzerinde arttırıcı etki göstermektedir.

İşe İade Davası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik Sigortası İadesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhaba eşim asgari ücret ile çalışan maşının 4/1 kesiliyor 2 çocuk annesiyim 100/52 engelli raporu var oğlumun nakdi yardım gıda ya ihtiyacımız var çok zor bir durum bize de bir yardım elli uzatın rica ediyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu