Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar? Muhtaçlık Maaşı Nasıl Alınır?

Muhtaçlık sınırı 3Bin 800 TL olarak belirlenmiştir. Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olanlar; muhtaçlık aylığından ve birçok devlet yardımından yararlanabilmektedirler. Bu yardımların birçoğu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca muhtaçlık sınırının altında olanların bunu belgelemek için fakirlik kağıdı almaları gerekmektedir. Fakirlik kağıdı ve muhtaçlık aylığı bağlanmadan önce kişinin maddi durumu detaylı bir şekilde izlenmektedir.

Muhtaçlık Sınırı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Muhtaçlık sınırı, asgari ücrete göre değişiklik göstermektedir. Dolayısı ile muhtaçlık sınırını hesaplayabilmek için dönemin asgari ücretinin bilinmesi gerekmektedir. Asgari ücret tutarının üçte biri, muhtaçlık sınırı olarak kabul edilmektedir. Asgari ücretin üçte biri hesaplanırken ise; asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi çıkartılmaktadır. Kalan tutarın üçte biri alınmaktadır.

Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar Belirlenmiştir?

Muhtaçlık sınırı 2023 yılında 3.800 TL olarak kabul edilmektedir.  Hanedeki toplam gelir, hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde çıkan rakam 3800 TL’nin altında ise hem muhtaçlık maaşına başvurabilir hem de sosyal yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Muhtaçlık Belgesi Nedir?

Muhtaçlık belgesi; geliri muhtaçlık sınırının altında olan kişilerin muhtaç olduğunun belgelenmesi için alınması gereken evraktır. Fakirlik kağıdı ve fakirlik belgesi gibi alternatif isimleri de vardır. Devletten muhtaç durumda olanların alabileceği bir yardım talep edileceğinde, bu belgenin olması gerekmektedir.

Muhtaçlık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Fakirlik kağıdı için istenen evraklara bakıldığında; kimlik belgesi ve SGK belgesi dışında herhangi bir evrak talep edilmemektedir.

Muhtaçlık Belgesi Nereden Alınır?

Muhtaçlık belgesi almak isteyenler; ikamet ettikleri yerdeki muhtarlığa giderek bu belgeyi alabilmektedirler. Kişinin gerçekten muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olup olmadığının değerlendirmesi yapıldıktan sonra muhtaçlık belgesi verilmektedir.

Muhtaçlık Belgesinin Alınabilmesi İçin Sağlanması Gereken Şartlar

Fakirlik kağıdı alma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • 18 yaşını doldurmuş olan kişiler muhtaçlık belgesi alabilmektedirler. Bu şartın konmasının esas sebebi ise; T.C. yasaları kapsamında 18 yaşından küçük olan kişilerin çocuk sayılması ve çocukların da vasilerinin sorumluluğunda olmalarıdır.
 • Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.
 • Aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması istenmektedir.
 • Gayrimenkul sahibi olmayanlara verilen bir evraktır.
 • Araç sahibi olanlara muhtaçlık belgesi verilmemektedir.

Muhtaçlık Belgesi Alınırken Ücret Ödenir Mi?

Muhtaçlık belgesi muhtarlıktan alınmaktadır ve muhtarlıklardan alınan belgelerde ücret talep edilebilmektedir. Ancak fakirlik belgesi alınırken muhtarlığın ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Çünkü bu belgeyi alanlar muhtaçlık sınırının altında bir gelir düzeyine sahip olanlardır.

Muhtaçlık Belgesinde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

Fakirlik belgesinin en üstünde kişinin işi veya mesleği yer almaktadır. Ardından uyruğu ve nüfus kaydı belirtilmektedir. Sonrasında muhtarın doldurduğu ve kişinin muhtaç olduğunu belirten bir yazı bulunmaktadır. Bu yazıda kişinin oturduğu sokak ve numarası belirtilmektedir.

Devamında adı ve soyadı yazılmalıdır. Herhangi bir malının veya maaşının olmadığının yazılması ve yardıma muhtaç olduğunun yazıya dökülmesi gerekmektedir. Belgenin en altında tarih, muhtarın adı ve imzası bulunmalıdır.

Muhtaçlık Sınırının Altında Olunduğu Nasıl Tespit Edilir?

Muhtaçlık sınırının altında olup olmadığı tespit edilirken kişinin hanesine giren gelirlerin toplamına bakılmaktadır. Aynı hane içerisinde yaşana anne, baba ve çocuk için gelir hesaplaması yapılmaktadır. Sonrasında elde edilen toplam tutar, hanedeki kişi sayısına bölünmektedir.

Çıkan sonucun 3800 TL’den fazla olup olmadığına bakılmaktadır. Az olması durumunda muhtaçlık belgesi ve bu belge ile alınabilecek yardımlar alınabilmektedir.

Geliri Muhtaçlık Sınırının Altında Olanlara Verilen Yardımlar

Muhtaçlık sınırının altında bir aylık gelire sahip olanlar; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım parası alabilmektedirler. Alabilecekleri başlıca yardımlar ise şu şekildedir:

 • Fakirlik aylığı
 • Çocuk parası
 • Dul ve yetim aylığı
 • Yaşlılık maaşı
 • Doğum parası

Muhtaçlık Aylığını Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

Fakirlik maaşının verilebileceği kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Devlet tarafından kendisine verilen herhangi bir maaş olmayanlar başvuru yapabilmektedirler.
 • Herhangi bir gelire sahip olmayanların başvuruları kabul edilmektedir.
 • Aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması şartı aranmaktadır.
 • %40 ve üzerinde engeli olanların muhtaçlık maaşına başvurma hakları bulunmaktadır.
 • Sigortalı olarak çalışmayan kişiler fakirlik aylığına başvuru yapabilmektedirler.
 • Mahkeme kararı ile koruma altına alınmamış olan kişilere fakirlik maaşı verilebilmektedir.
 • Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayanlar, fakirlik maaşı alabilmektedirler.
 • Annesi ve babası vefat etmiş, 18 yaşından küçük kişiler muhtaçlık aylığına başvuru yapabilmektedirler.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Muhtaçlık maaşının başvuru merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Gerekli şartları taşıyanların bu kuruma giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı almak isteyenlerin uygulayabilecekleri başvuru yolları şunlardır:

 • Muhtaç birey ikamet ettiği bölgenin sınırları içerisindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilmektedir. Başvuru için kendisinin gitmesi gerekmektedir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün adresine posta aracılığı ile gerekli evrakları gönderilmesi ile beraber başvuru işlemi başlatılabilmektedir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden muhtaçlık aylığı başvurusu kabul edilmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

Fakirlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik belgesi istenmektedir.
 • Fakirlik maaşı başvuru formu gerekmektedir.
 • Engelli olanların engellerini belirten bir sağlık kurulu raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Muhtaç Aylığı Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

Fakirlik maaşı başvurusu için gerekli olan başvuru formu muhtarlıklardan alınabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden de elde edilebilmektedir. Bunun için öncelikle https://www.vgm.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Ardından ana sayfadan faaliyetler menüsüne giriş yapılmalıdır. Hayır hizmetleri menüsü seçildikten sonra muhtaç aylığı seçimi yapılmalıdır.

Açılan sayfada muhtaç aylığı ile ilgili bilgiler ve başvuru formları detaylı bir şekilde yer almaktadır. Buradan ilgili başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulabilmektedir.

Muhtaçlık Durumu Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmektedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kişinin muhtaç durumda olup olmadığını tespit ederken baktığı noktalardan aşağıda bahsedilmiştir:

 • Muhtaç durumdaki çocuğunun annesinin ve babasının yaşayıp yaşamadığına bakılmaktadır.
 • Anne veya babanın şehit statüsünde olup olmadığı değerlendirilmektedir.
 • Ailenin birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaktadır.
 • Aile ayrı ise; ortada ödenen bir nafaka olup olmadığı önemli olmaktadır.
 • Aylık gelirinin ne kadar olduğu incelenmektedir.
 • Engelli bireylerin engel oranlarının yüzde kaç olduğuna bakılmaktadır.
 • Engelli vatandaşların medeni durumları önemlidir.
 • Evde bakım parasının alınıp alınmadığına bakılmaktadır.

Muhtaçlık Aylığı Ne Kadar Süre Alınabilir?

Fakirlik maaşı almak isteyenler; durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece maaş almaya devam edebilmektedirler. Aylık, düzenli olarak maaşları yatmaktadır.

Aynı Hane İçerisinde Birden Fazla Kişi Muhtaçlık Aylığı Alabilir Mi?

Muhtaçlık aylığından yararlanmak isteyen kişiler; hanelerini temsil ederek bu aylığı almaktadırlar. Şartları sağlayan her haneden sadece bir kişiye verilen bir maaştır.

Muhtaçlık Aylığı Nereden Çekilir?

Muhtaçlık sınırının altında geliri olan ve fakirlik maaşı alanların aylıklarını çekmek için PTT şubesine veya Ziraat Bankası’na gitmeleri gerekmektedir. Kendi isimlerine açılmış olan hesaba aylık yatırılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu