Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

2023 yılında muhtaçlık sınırı 2 Bin 835 TL olarak belirlenmiştir. Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olanlar; muhtaçlık aylığından ve birçok devlet yardımından yararlanabilmektedirler. Bu yardımların birçoğu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca muhtaçlık sınırının altında olanların bunu belgelemek için fakirlik kağıdı almaları gerekmektedir. Fakirlik kağıdı ve muhtaçlık aylığı bağlanmadan önce kişinin maddi durumu detaylı bir şekilde izlenmektedir.

Muhtaçlık Sınırı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Muhtaçlık sınırı, asgari ücrete göre değişiklik göstermektedir. Dolayısı ile muhtaçlık sınırını hesaplayabilmek için dönemin asgari ücretinin bilinmesi gerekmektedir. Asgari ücret tutarının üçte biri, muhtaçlık sınırı olarak kabul edilmektedir. Asgari ücretin üçte biri hesaplanırken ise; asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi çıkartılmaktadır. Kalan tutarın üçte biri alınmaktadır.

Muhtaçlık Sınırı Ne Kadar Belirlenmiştir?

Muhtaçlık sınırı 2023 yılında 2.835 TL olarak kabul edilmektedir. 8.506 TL’dir. 8.506 TL’nin üçte biri ise; 2.835 TL’dir. Aylık geliri 2.835 TL’den daha az olanlar, muhtaçlık sınırının altında olarak değerlendirilmektedir.

Muhtaçlık Belgesi Nedir?

Muhtaçlık belgesi; geliri muhtaçlık sınırının altında olan kişilerin muhtaç olduğunun belgelenmesi için alınması gereken evraktır. Fakirlik kağıdı ve fakirlik belgesi gibi alternatif isimleri de vardır. Devletten muhtaç durumda olanların alabileceği bir yardım talep edileceğinde, bu belgenin olması gerekmektedir.

Muhtaçlık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Fakirlik kağıdı için istenen evraklara bakıldığında; kimlik belgesi ve SGK belgesi dışında herhangi bir evrak talep edilmemektedir.

Muhtaçlık Belgesi Nereden Alınır?

Muhtaçlık belgesi almak isteyenler; ikamet ettikleri yerdeki muhtarlığa giderek bu belgeyi alabilmektedirler. Kişinin gerçekten muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olup olmadığının değerlendirmesi yapıldıktan sonra muhtaçlık belgesi verilmektedir.

Muhtaçlık Belgesinin Alınabilmesi İçin Sağlanması Gereken Şartlar

Fakirlik kağıdı alma koşulları aşağıda verilmiştir:

 • 18 yaşını doldurmuş olan kişiler muhtaçlık belgesi alabilmektedirler. Bu şartın konmasının esas sebebi ise; T.C. yasaları kapsamında 18 yaşından küçük olan kişilerin çocuk sayılması ve çocukların da vasilerinin sorumluluğunda olmalarıdır.
 • Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.
 • Aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması istenmektedir.
 • Gayrimenkul sahibi olmayanlara verilen bir evraktır.
 • Araç sahibi olanlara muhtaçlık belgesi verilmemektedir.

Muhtaçlık Belgesi Alınırken Ücret Ödenir Mi?

Muhtaçlık belgesi muhtarlıktan alınmaktadır ve muhtarlıklardan alınan belgelerde ücret talep edilebilmektedir. Ancak fakirlik belgesi alınırken muhtarlığın ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Çünkü bu belgeyi alanlar muhtaçlık sınırının altında bir gelir düzeyine sahip olanlardır.

Muhtaçlık Belgesinde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

Fakirlik belgesinin en üstünde kişinin işi veya mesleği yer almaktadır. Ardından uyruğu ve nüfus kaydı belirtilmektedir. Sonrasında muhtarın doldurduğu ve kişinin muhtaç olduğunu belirten bir yazı bulunmaktadır. Bu yazıda kişinin oturduğu sokak ve numarası belirtilmektedir.

Devamında adı ve soyadı yazılmalıdır. Herhangi bir malının veya maaşının olmadığının yazılması ve yardıma muhtaç olduğunun yazıya dökülmesi gerekmektedir. Belgenin en altında tarih, muhtarın adı ve imzası bulunmalıdır.

Muhtaçlık Sınırının Altında Olunduğu Nasıl Tespit Edilir?

Muhtaçlık sınırının altında olup olmadığı tespit edilirken kişinin hanesine giren gelirlerin toplamına bakılmaktadır. Aynı hane içerisinde yaşana anne, baba ve çocuk için gelir hesaplaması yapılmaktadır. Sonrasında elde edilen toplam tutar, hanedeki kişi sayısına bulunmaktadır.

Çıkan sonucun 609 TL’den fazla olup olmadığına bakılmaktadır. Az olması durumunda muhtaçlık belgesi ve bu belge ile alınabilecek yardımlar alınabilmektedir.

Geliri Muhtaçlık Sınırının Altında Olanlara Verilen Yardımlar

Muhtaçlık sınırının altında bir aylık gelire sahip olanlar; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım parası alabilmektedirler. Alabilecekleri başlıca yardımlar ise şu şekildedir:

Muhtaçlık Aylığını Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

Fakirlik maaşının verilebileceği kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Devlet tarafından kendisine verilen herhangi bir maaş olmayanlar başvuru yapabilmektedirler.
 • Herhangi bir gelire sahip olmayanların başvuruları kabul edilmektedir.
 • Aylık gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması şartı aranmaktadır.
 • %40 ve üzerinde engeli olanların muhtaçlık maaşına başvurma hakları bulunmaktadır.
 • Sigortalı olarak çalışmayan kişiler fakirlik aylığına başvuru yapabilmektedirler.
 • Mahkeme kararı ile koruma altına alınmamış olan kişilere fakirlik maaşı verilebilmektedir.
 • Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayanlar, fakirlik maaşı alabilmektedirler.
 • Annesi ve babası vefat etmiş, 18 yaşından küçük kişiler muhtaçlık aylığına başvuru yapabilmektedirler.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Muhtaçlık maaşının başvuru merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Gerekli şartları taşıyanların bu kuruma giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı almak isteyenlerin uygulayabilecekleri başvuru yolları şunlardır:

 • Muhtaç birey ikamet ettiği bölgenin sınırları içerisindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilmektedir. Başvuru için kendisinin gitmesi gerekmektedir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün adresine posta aracılığı ile gerekli evrakları gönderilmesi ile beraber başvuru işlemi başlatılabilmektedir.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden muhtaçlık aylığı başvurusu kabul edilmektedir.

Muhtaçlık Aylığı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

Fakirlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik belgesi istenmektedir.
 • Fakirlik maaşı başvuru formu gerekmektedir.
 • Engelli olanların engellerini belirten bir sağlık kurulu raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Muhtaç Aylığı Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

Fakirlik maaşı başvurusu için gerekli olan başvuru formu muhtarlıklardan alınabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden de elde edilebilmektedir. Bunun için öncelikle https://www.vgm.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Ardından ana sayfadan faaliyetler menüsüne giriş yapılmalıdır. Hayır hizmetleri menüsü seçildikten sonra muhtaç aylığı seçimi yapılmalıdır.

Açılan sayfada muhtaç aylığı ile ilgili bilgiler ve başvuru formları detaylı bir şekilde yer almaktadır. Buradan ilgili başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulabilmektedir.

Muhtaçlık Durumu Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmektedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kişinin muhtaç durumda olup olmadığını tespit ederken baktığı noktalardan aşağıda bahsedilmiştir:

 • Muhtaç durumdaki çocuğunun annesinin ve babasının yaşayıp yaşamadığına bakılmaktadır.
 • Anne veya babanın şehit statüsünde olup olmadığı değerlendirilmektedir.
 • Ailenin birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaktadır.
 • Aile ayrı ise; ortada ödenen bir nafaka olup olmadığı önemli olmaktadır.
 • Aylık gelirinin ne kadar olduğu incelenmektedir.
 • Engelli bireylerin engel oranlarının yüzde kaç olduğuna bakılmaktadır.
 • Engelli vatandaşların medeni durumları önemlidir.
 • Evde bakım parasının alınıp alınmadığına bakılmaktadır.

Muhtaçlık Aylığı Ne Kadar Süre Alınabilir?

Fakirlik maaşı almak isteyenler; durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece maaş almaya devam edebilmektedirler. Aylık, düzenli olarak maaşları yatmaktadır.

Aynı Hane İçerisinde Birden Fazla Kişi Muhtaçlık Aylığı Alabilir Mi?

Muhtaçlık aylığından yararlanmak isteyen kişiler; hanelerini temsil ederek bu aylığı almaktadırlar. Şartları sağlayan her haneden sadece bir kişiye verilen bir maaştır.

Muhtaçlık Aylığı Nereden Çekilir?

Muhtaçlık sınırının altında geliri olan ve fakirlik maaşı alanların aylıklarını çekmek için PTT şubesine veya Ziraat Bankası’na gitmeleri gerekmektedir. Kendi isimlerine açılmış olan hesaba aylık yatırılmaktadır.

Muhtaç Aylığı (Maaşı) Sorgulama ve Başvuru İşlemleri

Fakirlik Maaşı Başvuru Şartları ve Gerekli Evraklar

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Muhtaç Aylığı (Maaşı) Sorgulama ve Başvuru İşlemleri

İlgili Makaleler

51 Yorum
 1. Biz hanemizde 6kisiyiz oğlum benimle yaşamıyor askari ücretli hem hacizli hem reşit hiç yardımı yok eşim aslım hastası günlük işlerde çalışıyor hani derler ya bi Dikili ağacı yok biz öyleyiz Zor durumda dayız nereye baş vurmalısınız fakirlik kağıdını nereden alabilirim ayrıca yeşil kartliyim daha önce evime bakmaya geldiler sonra yardım aldım iki ay önce kesildi her yere başvuru yaptım

 2. BENİM BABAM EMEKLİ AMA EMEKLİ MAAŞININ 4/3 BORÇLARI NEDENİYLE KESİLİYOR. BİZE AYLIK 600 TL PARA GELİYOR BABAMIN ADINA 20 DÖNÜM PARA ETMEYEN KÖYDE ARSA VAR BEN 24 YAŞINDA ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM AMA İŞ BULAMIYORUM EVİMİZ YOK ZOR GEÇİNİYORUZ ABİM SADECE 540 TL ENGELLİ MAAŞI ALIYOR 5 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ MUHTAÇLIK MAAŞINA BAŞVURSAM SİZCE KABUL EDİLİRMİ? KABUL EDİLMEZSE BAŞVURMUYACAM CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM

  1. şunu şuraya yazarken utanman lazım.2400 tl babanın maaşı var 540 tl abin üzerinden olmak üzere3000 tl maaş alıyorsunuz.elin ayağın tutuyor iş beğenmeyip çalışmazsan aç kalırsın.senden daha muhtaçların hakkını gasp etme.hoş sen muhtaçta değilsinde neyse

 3. Merhaba benim 63 yaşında halam var. annesi babası vefat etti hiçbir geliri yok okur yazarlıgı da yok benim annemin babamın yanında yani kardeşinin yanında kalıyor. Halama muhtaçlık aylıgı yada başka bir aylık bağlanabilir mi. Ayrıca annem ve babam yaşlılık aylığı alıyor. Bilgilendirirseniz çok memnun olurum..

  1. Merhaba
   Halanız için annesi ya da babasının vefat etmeden önce emekli maaşları var ise bu maaşlar için başvuruda bulunabilir.

 4. merhaba gss prim borcum var gelir testi yaptırdım hiçbir gelirim olmamasına rağmen borç çıkıyor evliyim çocuk yok

  1. Merhaba
   SGK müdürlüğüne giderek çıkan borç için itirazda bulunabilirsiniz.

 5. Meraba ben engelli maaşı alıyordum ve kesildi sebebi 2 şer katlı 4 dayre var göründü ve 2 katlıyı 3 yıl önce abime vermiştik beyan edilmemiş ti şimdi duzeltik ve babam annem ben yaşıyoruz benimde şimdi engeli arabam var babamın 2 katlı ev var hiç bir gelirlerde yok ne emeklilkleri nede yaşlılık maaşı yaşlilk maaşı yapım dedim maaşımdan oldum itiraz dilekçesi verdim acaba bağlanır mı ? Cevap verirseniz sevinirim

  1. Merhaba
   İtiraz dilekçenizin sonuçlanmasını beklemek zorundasınız.

  2. Bence evi satın böylelikle hem oradan para gelir hem de devlet yardım etmeye başlar.

 6. Merhabalar hocam, arkadaşımla aynı evi paylaşıyoruz benm ikametgahım ailemin yanında ama arkadaşımla yaşadığım eve almak istiyorum. Arkadaşımın engelli maaşı var, benim sigortalı çalışıyor olmam(asgari ücret)onun engelli maaşını engeller mi? Kan bağımız yada akrabalığımız yok!

  1. Merhaba
   Muhtaçlık sınırı hesaplamasında yardım başvurusunda bulunan vatandaşın hanesinde bulunan birlikte yaşadığı kişilerin sayısı tespit edilir.
   Bu kişiler çekirdek aileyi kapsayan anne, baba ve çocuklardır.
   Hanede yaşayanların tüm gelirlerinin toplamı alınır.
   Toplanan gelir tutarı hanede yaşayan kişi sayısına bölünür.
   Bölüm sonunda ise kişi başına düşen gelir ortaya çıkar.

 7. 5 ve 9 yaşında iki çocuğum ve eşimle beraber dört kişilik aileyiz bir ay sonra işsizlik maaşım sona eriyor kronik verem hastasıyım bu yüzden iş bulamıyorum engelli raporum yeterli değil sosyal yardımlaşma vakfı bir defa 150 tl yardım yaptı ben hangi maaş için başvuru yapmalıyım

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz.

 8. %70 engelliyim arkadaşımla aynı evde kalıyorum maaş alabilirmiyim ne bende ne arkadadimda sık bağkur hiç bisiyimiz yok

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 9. Egitim yardımının 1 maddesinde(Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, öğle yemeği, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir.)deniyor bu maddede muhtaçlık sınırı istenmiyor mu bahsedilmemiş.Herkes başvurabilir mi..?

  1. Merhaba, devlet servisiyle daha çok köylerden yapılan taşımalı sistemde muhtaçlık sınırı aranmıyor.Başvuru yapılabilmektedir

 10. Ailede sadece 1 kişi asgari ücretli ve ailede 3 kişi yaşıyor.Muhtaçlık sınırının altındamı yoksa üstündemi bu sayı ve gelire göre..?

  1. Merhaba, ailede 1 asgari ücretlinin çalıştığında muhtaçlık sınırının altına düşmesi için 4 kişi olması gerekmektedir

 11. Mrb muhtaçlık sınırının ustundesiniz diye mesaj gelmiş bana bu ne anlama geliyor yardımdan yararlanmiyormuyum yani

  1. Merhaba, muhtaçlık maaşı alabilmek için gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekmektedir. Şartlarınız uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiş olabilir.

 12. Asgari ücretli çalışıyorum.
  Eşim çalışmıyor 3 çocuğum var. Toplam 5 kişi muhtaçlık sınırın altında gelirim var. Sosyal yardım reddedildi. Ev kendimizin. Daha önce yardım verilmişti. Şimdi feshedilmesiinin nedeni anlamadım.

  1. Merhaba, başvurunuzu muhtarlık aracılığıyla yaparsanız daha hızlı ve etkili sonuç alırsınız

 13. Merhebe
  bizimde 3 çocuk var. eşim öğrenci çalışmıyor 1400 t.l burs alıyor. yeşil kartıyız başka varlık ya da gelir yok. muhtaçlık maaş alabilir miyiz!? alabilirse ne kadar olacak.

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın öğrenci olduğunuz için muhtaçlık aylığı onaylanabilir

 14. Slm evli iki cocuk sahibiyim evimiz kira eşim beyim öğrenci çalışmıyor sadece cocuk parasi alıyorum 2 ayda bir 140 tl yeşil kartliyiz muhtaclik maaşı için ne yapmalıyım yasa farklı yardımlar alabilir miyim

  1. Merhaba, muhtaçlık aylığı için Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve posta yoluyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderin. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 15. Merhaba ben devletten gecen sene 300 tl yardim almistim sene bir oldugu soylendi her hangi bir mesaj geliyomu yoksa benim gidip sormam mi gerekir bana yilbasinda sonra gelin demislerdi.

  1. Merhaba, kuruma tekrar müracaat ederek yardım hakkında bilgi alabilirsiniz.

 16. Merhaba ben yüzde 40 engelli yım 2022 maaşı alıyorum liseye giden bir oğlum var 3 yaşında bir kızım birde yaşına girmemiş kızım var eşim sigortalı bir işe girerse engelli maaşım kesilir mi evde 5 kişiyiz ve ayrıca liseye giden oğlum eşimin önceki eşinden velayeti bizde yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekir.

 17. Mrb Babam emekli aylik 1. 380 tl maas aliyor. Iki evliligi var iki eşi ve cocuklariyla beraber oturuyor . 2 kisi okuyor ve evde 6 nufus var . Annemin 65 yaş alığı kesildi sadece babamin maaşıyla gecinemiyoruz ne yapabiliriz . Tekrar başvuru yapamazmiyiz. ?

  1. Merhaba, 65 yaşlılık aylığı için ailede kişi başı gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması ve sosyal güvence (sigorta-emeklilik) olmaması gerekir. Anneniz için tekrar 65 yaşlılık aylığına müracaat edebilir onaylanırsa alabilirsiniz.

 18. 1996 goğumlu %95 engelli oğlum için evde bakım parası alıyorum.. Kendisi içinde ayrıca engelli maaşı alabilir miyim. Babamız çalışıyor 2440 tl maaşı var..

  Teşekkür ederim..

  1. Merhaba, siz müracaatınızı yapın. Çocuğunuz 18 yaşını geçtiği için olumlu karar verilebilir.

 19. Adım ayşen culhaoğlu 38 yaşındaýım eşim 46 yaşında calışmıyo herhangi bir sigorda lıişde yeşil kartlıyız evde 5 kişi yaşıyoruz gelir olarak 4.5 tönüm fındık bahcesi var eşimin ordan 400 kg fındık topluyoruz buda hersene belli olmuyor fiyad ne kadar dudacağı ben hastayım bel fıtığı var belimde belimde boynumda tüzleşme var zor iş yapmakdan sağ omuzumda kemik büyümesi var ameliyat olmam gerekiyo olamıyorum matti durumlardan tolayı 4sene önce 18 yaşında oğlumu kaybettim kazada eşim yine köyde yeğmiye işi olunca calıyordu şimdi onuda yapmıyo bir kızım 17 yaşında acık öğredim lise öğrencisi diğeri 3yaşında biriside2 yaşında cok zor geciniyorum cocoklarım 2ayda 140 lira cocuk parası alıyo belediye ramazanda 1koli kuru bakliyat veriyo kaymakamlıkda 1veya 2defa yardım parası veriyo şu an evimde unumyok ekmek yapmaya bana fakirlik maaşı bağlanırmı

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın yüksek ihtimalle muhtaçlık aylığı bağlanır

 20. Annemin vasisi dayım ben vasilik için dava açtım bu sürede nüfusunu yanıma aldım annemin. Annem %80 engelli ve aldığı bir 2022 aylığı vardı kesildi. Evde 3 kişiyiz bir ben çalışıyorum. Kiradayız ama üstüme bir ev var ama halen borcunu ödüyorum. Anneme tekrar engelli aylığı bağlatabilirmiyim.

  1. Merhaba, vasilik davası sonuçlandığında tekrar müracaat edebilirsiniz.

 21. 1300 tl emekli maas aliyorum hanemde 5 kisi var 3 oglumda okuyo bende ala bilirmiyim baska gelirim yok

  1. Merhaba, sigortalı yada emekli olanlar muhtaçlık maaşı alamıyorlar.

  1. Merhaba, kişi başı aylık gelir asgari ücretin 3’te birinden az olacak.

 22. Eşimden boşandıktan sonra babamdan kalan 300 tl maaş alıyorum. Aldığım maaş muhtaçlık sınırının altında olduğu için muhtaç dul aylığı alabilir miyim

  1. Babanızdan yetim aylığı alırken dul aylığı da alma şansınız yok, birisinden vazgeçmeniz gerekli.

 23. Hiçbir gelirim yok bir evladım var sadece 250 tl sosyal yardımlaşmadan para yatıyor kiracıyım üstüme bişey yok tek yaşıyom ne yapmalıyım

  1. Aldığınız 250TL muhtaçlık aylığı ise market ihtiyaçlarınız için sosyal kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Normal yapılan nakdi yardım ise muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz.

  2. Merhabalar annem anneannem üzerinden evde bakım maaşı alıyor. Ben öğrenciyim aynı zamanda çalışıyorum abimde çalışıyor işyerimiz eve uzak olduğu için biz ikametgahımızı abimle değiştircez değiştirceğimiz için çalıştığımızı gerekli kuruma bildirmedik. Bildirmeme sebebimiz sözleşmede biz bakıcı olmadığımız için abimle bildirmemiz gerektiğini bilmiyorduk sonradan öğrendik. Şimdi ikametgahı değiştirip bildirdiğimizde herhangi bir sorun olurmu maaş kesintisi olurmu bunu öğrenmek istiyorum. Birde biz ailede 7 kişiyiz 2 çocuk var 18 yaşın altında anneannem %70 ağır özürlü eve giren geliri 7 yemi bölmem gerekiyor yoksa 5e mi bölcem aldığımız maaşları hesaba katarken agi tutarını çıkartıpmı katıcam yoksa toplammı katıcam. Aynı zamanda evimiz kirada 1000 tl kira veriyoruz. Yardımcı olursanız çok memnun kalırım şimdiden teşekkürler.

  3. Merhaba, annenizin maaşında bir kesinti olmaz. Kişi başı gelir hesaplaması yapılırken toplam gelir ailedeki fert sayısına bölünür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu