2023 Güncel Köy ve Mahalle Muhtar Maaşları Ne Kadar?

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşlarında yeni düzenlemeyle birlikte artışlar gözlenmektedir. Güncek köy ve mahalle muhtarları maaşları ise 8.506 TL’dir. Muhtar maaşlarında bazı illere göre değişikliklerin gözlenmesi de söz konusudur. Örneğin İstanbul’da ve Ankara’da görevini icra eden muhtarlar, diğer illerdeki muhtarlık görevini yapan kişilere göre biraz daha fazla maaş almaktadır. İstanbul ve Ankara’da görev yapan muhtarların aldığı maaşlar 8.506 TL’dir.

Açıklama Maaş
Köy Muhtarı Maaşı 8.506 TL
Muhtarı Maaşı 8.506 TL

Muhtar Seçilme Şartları Nelerdir?

Muhtar olmak isteyen kişilerden bazı şartları karşılaması beklenmektedir. Temel amaçları sorumlu oldukları mahalle ya da köy halkının refahını sağlamak olan muhtarlar öncelikle seçimler akabinde halkın oyuyla belirlenir. Fakat muhtarların adaylıklarını koyabilmeleri için belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. İlgili makam tarafından belirlenen şartları sağlayamayan kişilerin muhtar adayı olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kişilerin muhtara olabilmeleri için uyması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Muhtarlığa aday olunacak mahallede ya da köyde yaşıyor olmak,
 • En az 25 yaşın tamamlanmış olması,
 • Adaylıklarını koyacak kişilerin yüz kızartıcı suçlar işlememiş olması,
 • Devletin herhangi bir kolunda çalışmasına engel teşkil edecek bir suçun işlenmemiş olması,
 • En az ilkokul mezunu olmak.

Mahalle Muhtarının Görevi Nedir?

Mahalle muhtarlarının yerine getirmesi gereken görevler, köy muhtarlarına göre biraz değişiklikler göstermektedir.

Mahalle muhtarlarının yerine getirmesi gereken görevleri aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:
 • Mahalle muhtarları, sorumlu oldukları mahallede yaşayan kişilere ilmühaberleri düzenlemekle yükümlüdür.
 • Nüfus kâğıt işlemleri için ihtiyaç duyulan evrakların düzenlenmesi,
 • Mahalledeki levhaları kontrol etmek ve zarar görmüş levhaları belediyeye bildirmek,
 • Mahallede yaşanacak bulaşıcı bir hastalık gözlenmesi durumunda belediyeyi gerekli makamları bu hastalığa dair bilgilendirmek,
 • Askerlik gibi zorunlu hizmetlere dair tebligat belgeleri hazırlamak,
 • Mahallede yaşayan engelli, kimsesiz, muhtaç ve yoksul kişilerin belirlenmesini ve bu kişilerin yeşil kart hizmetinden yararlanmasını sağlamak,
 • Askerlik dönemine gelen vatandaşların kimlik çizgilerinin askıya alınmasını gerçekleştirmek,
 • Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak.

Köy Muhtarlarının Görevleri Nelerdir?

Köy muhtarlarının gerçekleştirmekle yükümlü oldukları görevler aşağıdaki gibi listelenebilir:
 • Hükümetin belirlediği, düzenlemeye gittiği kanunlara dair köy halkını bilgilendirmek,
 • Köyün dirliğini ve düzenini tertip etmek,
 • Köyde gözlenen şüpheli durumları jandarmaya ya da emniyet güçlerine bildirmek,
 • Köydeki ölümleri, doğumları ve evlilik gibi durumları kayıt altına almak,
 • Köyde görülen doğal afetleri ya da bunun gibi olayları yetkili kişilere ve köy halkına bildirmek, önleminin alınmasını sağlamak,
 • Seçim zamanında sandık seçim kuruluna yardımcı olmak,
 • Köyde gözlenebilecek salgın ya da bulaşıcı hastalıklara dair köy halkının haberdar olmasını sağlamak, bu salgına ya da bulaşıcı hastalığa dair yetkilileri bilgilendirmek,
 • Seçim zamanlarında seçmen kağıtlarının köy halkına ulaştırılmasını sağlamak,
 • Köy halkına ilmühaber vermek,
 • T.C. kimlik kartının kaybeden vatandaşların kimlik kartlarının tekrar çıkartılmasını sağlamak, bu konuda yapılacaklara dair vatandaşları bilgilendirmek,
 • Gerçekleştirilecek hizmetlere dair vatandaşların bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Yeşil kart hizmetlerinden yararlanacak vatandaşların belirlenmesini sağlamak.
 • Köyün güvenliğini sağlamak; bu amaçla köye girip çıkanların kontrolünü yapmak, şüpheli bir duruma rastlanması durumunda karakola bildirmek,
 • Vergilerin toplanması meselesi için vatandaşlara yardımcı olmak, bu hususta hukuk dışı bir duruma rastlaması durumunda bu hukuksuzluğu hükümete bildirmek,
 • Köy civarında eşkıyalara rastlanması yetkili kişileri bu durumdan haberdar etmek,
 • Köylüler arasında huzursuzluk çıkaran, köylülerin canına ve malına göz diken, kanun dışı davranışlar sergileyen kişileri köy korucularına bildirmek ve bu kişilerin kanun karşısına çıkarılmasını sağlamak.

Köy ve Mahalle Muhtarlarının İhracı Hangi Sebeplerle Gerçekleşir?

Köy ve mahalle muhtarlarının ihraç edilme durumları kanunlarda yer almaktadır. Bu durumda köy ve mahalle muhtarlarının ihraç sebepleri aşağıdaki gibi listelenebilir:
 • Muhtarların ya da ihtiyar heyetinin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri ­yerine getirmemesi ve üz kızartıcı suçların işlenmiş olması durumunda muhtarların ihraç edilmesi söz konusudur. Muhtarların ve ihtiyar heyetinin ihraç edilmesi kararı ise vali ya da kaymakam tarafından verilmektedir.
 • Muhtarların yükümlü oldukları görevleri yeteri kadar ciddiyetle gerçekleştirmiyorsa, görevlerini boşluyorsa, diğer birtakım kanun suçlarına bağlı olarak adli soruşturmalara tabi olduysa görevden uzaklaştırılır. Muhtarların görevlerinden uzaklaştırma kararları ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.
 • Muhtarlık seçim döneminden önce aday olan muhtarın yüz kızartıcı suç işlemesi veya terör eylemlerinde yer alması tespit edilirse kişi görevinden ihraç edilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı vakit seçim tutanaklarının da iptali gerçekleşir.
 • Muhtarlık görevini yürüten kişinin görevini kötüye kullandığı tespit edilen kişilerin muhtarlık görevine son verilir.
 • Bir suça karışan, yargılanan ve hüküm giyen muhtarların ihracı gerçekleşir. Bu hususta ihraç kararını veren vali ya da kaymakamlardır.

İhtiyar Meclisinin Görevleri Nelerdir?

İhtiyar meclisinin asıl varlık amacı köy muhtarlarına yardımcı olmaktır. Haftada bir kez düzenlenen toplantılar akabinde ihtiyar meclisi köydeki işleyiş üzerine konuşmakta ve yapılacakları planlamaktadır. İhtiyar meclisi için toplantıyı düzenleyen muhtarlardır. Düzenlenen bu toplantılarda köyde yapılacak olan faaliyetlerin gereklilik sırası belirlenir. Bu önem sırasının belirlenme sürecinde ihtiyar heyetiyle birlikte muhtar da yer almaktadır. Bu gereklilik sırasının başında genellikle sağlık ve yol hizmetleri gelmektedir. Bazı şikayetlerin söz konusu olması durumunda muhtar ve ihtiyar heyetinin işlerine kaymakamların ya da valilerin karıştığı da söylenebilmektedir. Ayrıca hukuka aykırı bir durumun gözlenmesi durumunda muhtarları ve ihtiyar heyetini görevden alma yetkisini elinde bulunduran da kaymakamlar ve valilerdir.

Muhtarların Bağlı Olduğu Kurumlar Hangileridir?

Muhtarların bağlı bulunduğu kurumlar yasalarda açıkça belirtilmiştir. Mahallelerin ve köylerin yönetiminden muhtarlar ve ihtiyar heyetleri sorumludur. Mahallelerin kurulması, birleştirilmesi gibi kararları alan merci ise kaymakamlar ve valilerdir. Muhtarların en temel görevleri de bu hususta mahallede yaşayan vatandaşların ve mahallenin ihtiyaçlarını belirlemektir. Ayrıca mahallenin refah düzeyi ve vatandaşların yaşam kalitesi hakkında gereken kurumlara rapor vermesi gereken kişi de muhtarlardır. Bu doğrultuda mahallenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalarda kurumlarla iş birliği yapılmasını da muhtarlar üstlenmektedir.

Bu süreçte gerekli raporların hazırlanması, mahallede hazırlıkların tamamlanması, mahalle sakinlerinin haberdar edilmesi, raporların ve bilgilerin yetkililere aktarılması görevleri de muhtarlar tarafından gerçekleştirilir. Muhtarlar vatandaşlarının ihtiyaçlarını belediyelere bildirmekle mükellef oldukları gibi, belediyeler de muhtarların bildirdiği durumları araştırmak ve gerekli görülmesi durumunda muhtarların belirttiği eksikliklerin giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca muhtarlıkların kaymakamlıklarla ilişki içinde çalışma sürdürdüğünü söylemek de mümkündür. Zira köyün ya da mahallenin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler muhtarlardır.

Muhtarlık Seçimleri Nasıl Yapılır?

Muhtarların seçilmesinde halk oylaması söz konusudur. Köy ve mahalle muhtarlarının görevlerini icra ettikleri bölgede ikamet eden kişilerin refahından, huzurundan sorumlu olduğu ele alındığında, bu kişileri oylarıyla belirleyenler de o bölgede ikamet eden vatandaşladır. Muhtarlık görevi 5 yıl sürmektedir. Her 5 yılın ardından tekrar bir muhtarlık seçimi yapılmaktadır. Yapılan muhtarlık seçimlerinin siyasal partilerle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca muhtar adaylarının da siyasi partilerle iş birliği içinde olmaması gerekmektedir. Siyasi partiler, belediye seçimleri ya da genel seçimler muhtarlık seçimlerini etkilememelidir. Muhtarlık seçimin gizli oy kullanımı biçiminde gerçekleştirilir. Oy kullanma işlemi tamamlandığında sayım yapılır ve en çok oyu alan muhtar adayı, muhtarlık görevini gerçekleştirmeye hak kazanır.

Güncel Öğretmen Maaşları (Sözleşmeli ve Ücretli) Ne Kadar?

Güncel Polis Maaşları Ne Kadar! En Düşük ve En Yüksek

Güncel Belediye Memur Maaşları Ne Kadar Oldu?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu