Bilgi Arşivi

Nafaka Veren Kişinin Agi Hakkı Nelerdir?

Evlendikten sonra, evin birliği bütünlüğü ve mutluluğunu sağlamak, çocukların bakımını karşılamak, eğitim vermek ve onları gözetmek, özen göstermek, birlikte yaşamak ve birbirine sadık olarak aile birliğini korumak adına emek vermek gibi yükümlülükler bulunmaktadır. Bu birlik ve beraberlik boşanma durumunda son bulur. Bu sebeple çocukların ve eşlerin mağdur olmasını önlemek amacı ile nafaka verilmesi hukuken kararlaştırılmıştır.

Nafaka ücretleri usulen vergilendirildiğinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indirimi, çalışan kişilerin ücretlerinden ve vergi tutarlarından direk indirim sağlamasından dolayı net ücreti arttırmaktadır. Nafaka verenler için agi hakkı, asgari ücretlendirmeden yıllık bürüt tutarına, mükellefin kendisi için 50, çalışmayan ve herhangi bir gelire sahip olmayan eşi için 10, her bir çocuk için ayrı ayrı ilk iki çocuk 7,5 diğer çocuklar içinse yüzde 5’dir.

Agi hakkı uygulanmasında, çocukları 18 yaşını doldurmamış, 25 yaşına kadar eğitim görme hakkı olup, eş ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan yani resmi nikahı ifade etmektedir. Eğer eşlerden ikisi de ücretli çalışan ise çocuklar sosyal güvenlik bakımından yalnızca tabi oldukları eşe dahil edilecektir.

AGİ Hakkı Nedir?

Agi hakkı, iş verenin çalıştırdığı kişiye ödediği bir ücret değildir. Devletin çalışandan alacağı geçim vergisinin bir miktarından vazgeçmektedir. Böylece çalışan kişi devlete daha az vergi vermektedir. Bu indirim, çalışanın eş ve çocuk sayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla her çalışan içinde Agi tutarları değişmektedir.

AGi Hakkından Kim Yararlanır?

Agi hakkı, anne ve babanın çalışıyor olduğu bir aile ortamında çocukların asgari ücret geçim indirimi oranı hesaplanarak; anne ya da babadan herhangi biri fayda sağlayabilir. Fakat boşanma durumu söz konusu olmuş ise bu durumdan ancak çocuklar için nafaka veren kişi asgari geçim indiriminden yararlanabilir. Tabi nafaka veriyor devlet kontrolünde bir nafaka hesabı var ise.

Boşanan Çalışanın Çocukları

Çocuk tabirinde asgari geçim indirimi yapılırken; nafaka veren kişi, evlat edinilen çocuk, anne ve babası öldüğünden ötürü büyükanne ya da büyükbabası ile yaşayan torun ifade kullanılmaktadır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Eşler boşandıktan sonra ve boşanma davası esnasında alınabilecek 3 farklı türde nafaka bulunmaktadır. Bunlar içinden ilki tedbir nafakasıdır. Boşanma davası devam ederken hâkimden tedbir nafakası bağlanması istenebilmektedir. Bunun sebebi boşanma davası süresince maddi açıdan mağdur olan eşin, tedbir nafakası talebi hâkim tarafından değerlendirmeye alınır. Daha sonrasında yüksek ihtimalle nafaka bağlanır. Bu nafaka yalnızca dava süresince durumu iyi olmayan eşin mağdur olmaması için verilmektedir ve yalnızca dava süresince geçerli olur.

Boşanma gerçekleştikten sonra ise alınabilecek iki türde nafaka vardır. Bunlar iştirak yani çocuk bakımı nafakasıdır. Diğeri ise yoksulluk nafakası olup bu iki nafakayı almak içinse gerekli şartlar sağlanmalıdır.

Kimler Nafaka Alabilir?

  • Düşük gelirli ya da herhangi bir gelire sahip olmayan kişiler
  • Çalışması sona ermiş yani işten çıkarılmış, kovulmuş olan kişiler
  • Ev hanımları
  • Asgari ücretle çalışan eşler
  • Geçici işlerde ya da ev işlerinde çalışan düzenli bir geliri olmayan eşler yoksulluk nafakası alabilirler.

Asgari Geçim İndirimden Kimler Yararlanabilir?

  • Ücretleri verilen ve vergilendirilen gerçek kişiler
  • Ücret tutarını yıllık beyan ile bildirenler
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilen ve gelir elde eden kişiler
  • Ayrıca bunların kapsamında nafaka veren kişi Agi hakkı kapsamına girmektedir.

Nafaka Veren Kişi AGİ’den Faydalanmıyorsa

Nafaka veren kişi, çocukları açısından asgari geçim indiriminden yararlanmıyorsa çocuğun velayetini alan aile bireyi, yani bakmakta olduğu çocuğun sosyal güvenliği yönünden asgari geçim indiriminden faydalanması mümkündür. Fakat nafaka veren kişi bu indirimden yararlanıyorsa diğer aile bireyinin yararlanması mümkün olmayacaktır.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar AGi’den Yararlanabilir mi?

Bu soru en çok gündeme gelen ve sorulan sorulardan biridir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında “gerçek usulde vergilendirilen” ve “Türkiye’de yerleşik” çalışanlar olup bu kişilerin elde ettikleri gelirlere Agi hakkı uygulanmaktadır.

Yerleşik Olma Durumu

İkametgahı Türkiye’de bulunan ve bir takvim yılı süresince devaml olarak 6 aydan fazla oturanlar anlamına gelmektedir. Bu süre içerisinde geçici olarak Türkiye’den başka bir ülkeye gitmek oturma süresini etkilemez.

Tam Mükellefiyet Olma Durumu

Ülkemize yerleşmiş olan kişilerin Türkiye’de ve yurt dışında elde etmiş oldukları kazançlar ve iratların tamamı üzerinden vergi alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple ülkemizde bir ücret karşılığı çalışan yabancılar, ülkemize yerleşmek amacı ile gelip altı aydan fazla burada kalmaları durumunda tam mükellef olma kapsamına girmektedir. Bu durumda asgari geçim indiriminden yararlanabilirler ve aralarında nafaka veren kişi varsa yine asgari ücret indiriminden yararlanma hakkı doğar.

İstisnalar

İş Merkezleri ülkemizde bulunmayan yani dar mükellefiyet içerisinde yer alan kişiler ve bu kişilerin yanında çalışan hizmet eden kişiler, işverenlerinin ülkemiz dışında elde ettiği kazançlar üzerinden asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

Nafaka Veren Kişinin AGİ Hakkı

Kısaca Asgari geçim indirimi, kişinin çalışma ve medeni haline göre bunun yanı sıra çocuk sayısı da indirim kapsamına girerek, belirlenen oranda daha az gelir vergisi ödemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla belirli bir sınır çizilerek çocuk sayısı ne kadar fazla ise asgari geçim indirimi o denli artmaktadır. Yani çocuklarına nafaka veren kişi çocuklarının üzerinden yani çocuklarının asgari geçim indiriminden yararlanıyor demektir.

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu