Odyolog Maaşı Ne Kadar? Güncel Zamlı Maaşları

Odyolog unvanı ile çalışan kişilerin asıl sorumlu olduğu kısım doktorların yönlendirmesi üzerine işitme ve denge problemlerinden şikayetçi hastalarla alakalı olan işlemlerdir. Denge ve işitme hastalıklarından şikâyetçi kişiler üzerinde test yapmak ya da rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bu süreç içerisinde hangi aletlerin kullanılacağını gibi faaliyetlerde bulunur. Fakat odyolog unvanı ile mesleğini icra eden kişilerin sorumlulukları bunlarla sınırlı değildir.

Odyolog maaşı ortalama aylık 6.220,25 TL’dir. En düşük Odyolog maaşı 4.253 TL, En yüksek ise 8.187, 5 TL’dir.

 Açıklama ORTALAMA
Odyolog Maaşı ( Devlet ) 13.000 TL
Odyolog Maaşı ( Özel ) 12.000 TL
Uzman Odyolog Maaşı 22.000 TL
Odyolog Ortalama 11.500 TL
Mesleklerini odyolog unvanı ile icra eden kişilerin aynı zamanda sürdürmesi gereken diğer görevler ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
 • Uzman yönlendirmesi kapsamında tanı koyma üzerine faaliyetler yürütür.
 • Rehabilitasyon üzerine çalışmalar yapar.
 • Teravi sürecinde hangi cihazların kullanılacağız, bu cihazların bakımlarının yapılması ve programlandırılması gibi süreçleri üstlenir.
 • Duyma problemlerinin önüne geçmek, işitme sağlığının korunmasını sağlamak ve bu kapsamda herhangi bir kaybın yaşanmamasını sağlamak adına çalışmalar yürütür.
 • İşitme tarama çalışmalarının yapılmasını sağlar.
 • Hastaların bilgilendirilme sürecini üstlenir.
 • Konuşma sorunu yaşayan kişilerle tedavi çalışmaları yürütür.
 • İşitme tarama testlerinin yapılmasını sağlar.
 • Cerrahi operasyonlarda cerrahın bünyesinde ve cerrahın yönlendirmesiyle sinir monitorizasyonunun yapılmasında rol oynar.
 • İşitme tarama testlerinin yapılmasının sağlar.

Odyolog Ne Kadar Maaş Alır?

Odyolog olarak görev yapan kişilerin 2020 yılında aldığı aylık ücretler özel sektöre ve kamuya göre değişiklikler göstermektedir. Kamuda odyolog unvanıyla görev yapan kişiler, genellikle özel sektörde odyolog olarak görev yapan kişilere göre daha fazla maaş almaktadır. Ayrıca kamuda odyolog olarak mesleğini icra eden kişilere ek ödemeler de yapılmaktadır. Dolayısıyla kamuda görev yapan odyologlar, özel sektörde görev yapan odyologlara göre daha yüksek bir kazanç sağlamaktadır. Fakat özel sektörde odyolog olarak görev yapan kişilerin mesleklerini ne kadar süredir icra ettikleri de maaşlarını etkileyen bir unsurdur.

Radyoloji Teknikeri Maaşı Ne Kadar? (Güncel Zamlı Maaşlar)

Radyoterapi teknikeri maaşı ne kadar?

Odyologlar Devlette Ne Kadar Kazanır?

Devlette odyolog olarak mesleğini icra eden kişilerin 2020 yılında aldığı aylık ücretler yaklaşık olarak 3.900 TL kadardır. Buna ek olarak devlette çalışan odyologlar bazı ek ödemeler de almaktadır. Devlette odyolog olarak görev yapan kişilerin aldığı bazı ek ödemeler ve aylık maaşlarını etkileyen diğer unsurlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Aile yardımı,
 • Çocuk yardımı,
 • Ek tazminat,
 • Ek mesai ücreti,
 • Döner sermaye ücreti,
 • Sigorta kesintisi,
 • BES kesintisi.

Odyologlar Özel Sektörde Ne Kadar Kazanır?

Özel sektörde çalışan odyologların aylık kazançları bazı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle bütün özel kurumların bünyesinde çalışan odyologlara aynı maaşı verdiğinden söz etmek mümkün değildir. Kişinin çalıştığı kuruma göre maaşında da farklılık gözlenmektedir. Ayrıca kişinin çalıştığı özel kurumda ne kadar süredir mesleğini icra ettiği, kişinin mesleğinde kaç yıllık deneyime sahip olduğu gibi unsurlar da kişilerin özel sektörde aldığı maaşı etkilemektedir. Özel sektördeki görevine yeni başlayan odyologlar ortalama 2.500 TL kadar maaş almaktadır. Fakat yukarıda da sözü edildiği gibi kişinin meslek tecrübesi, çalıştığı kurumda geçirdiği yıllar ve performansı göz önünde bulundurulduğunda özel sektörde odyolog olarak çalışan kişilerin maaşları 4.000 – 5.000 TL arası bir maaş alması da söz konusu olabilir.

Diğer Ülkelerde Odyologlar Ne Kadar Kazanır?

Yurt dışında odyolog olarak görev yapan kişilerin aldığı maaşlar da ülkelere göre değişmektedir. Almanya’da odyolog olarak çalışan kişilerin, diğer ülkede çalışan odyologlara göre daha yüksek bir ücret aldığı söylenebilir.

Bu hususta bazı ülkelere göre odyologların yıllık kazançları aşağıdaki gibidir:
 • Almanya’da uzman odyolog olarak görevini icra eden kişilerin yıllık kazançları 67.000 $ civarlarındadır.
 • ABD’de uzman odyolog olarak görevini icra eden kişilerin yıllık kazançları 65.000 $ civarlarındadır.
 • İngiltere’de uzman odyolog olarak mesleklerini icra eden kişilerin yıllık kazançları 65.000$ civarlarındadır.
 • Fransa’da uzman odyolog olarak mesleklerini icra eden kişilerin yıllık kazançları 60.000 $ civarlarındadır.

Odyologların Çalışma Şartları Nasıldır?

Odyologların çalışma saatleri özel sektöre ve devlete göre değişmektedir. Devlette görev yapan odyologlar genellikle 08.00 – 17.00 arasında çalışmaktadır. Özel sektörde ise çalışma saat aralığı genellikle 09.00 – 18.00 saat aralığındadır. Odyologların çalışma yoğunluğu ise hasta yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla özel sektör ile devlet arasında bir kıyaslama yapılması tam olarak mümkün değildir. Bazı bölgelerde özel sektör çalışanlarının daha yoğun olduğu görülürken, bazı bölgelerde ise devlet personelleri daha yoğun çalışmaktadır. Fakat her iki sektör için de vardiya sisteminin bulunduğu ve dolayısıyla kişilerin gece saatlerinde de çalışabildiği söylenebilir. Ayrıca odyolog olarak mesleklerini icra eden kişilerin çalışma ortamları ise steril ve donanımlı alanlarından oluşmaktadır. Odyologların bilgisayarlara, yazıcılara, telefonlara, ilgili tıbbi gereçlere ve diğer teknolojik aletlere erişimi de bulunmaktadır.

Nasıl Odyolog Olabilirim?

Odyolog olmak isteyen kişilerin öncelikle 4 yıllık odyoloji lisans programını tamamlaması ve diploma sahibi olması gerekmektedir. Üniversite eğitimini odyoloji üzerine tamamlamak isteyen kişilerin odyoloji bölümü için sayısal puanın geçerli olduğunu unutmaması gerekmektedir. Kişiler odyoloji lisans programını bitirmelerinin ardından devlet kurumlarında ve özel sektörde odyolog olarak görev yapmaya başlayabilir. Ayrıca bazı lisans programlarını tamamlayan kişilerin odyoloji yüksek lisansı programını tamamlayarak odyolog olmaları da mümkündür. Yüksek lisans programını tamamlayarak odyolog olmak isteyen kişilerin aşağıdaki lisans programlarından mezun olması gerekmektedir:

 • Tıp Fakültesi,
 • Hemşirelik,
 • Fizik,
 • Psikoloji,
 • Biyomedikal,
 • Biyofizik,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
 • Akustik,
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği.

Ayrıca odyoloji teknikeri olmak isteyen kişilerin üniversite eğitimlerini 2 yıllık ön lisans programı olan odyometri bölümünde tamamlaması gerekmektedir. 2 yıllık odyometri bölümü mezunları odyoloji teknikeri olarak görev yapmaya başlayabilir.

Odyoloji Bölüm Dersleri Nelerdir?

Odyoloji lisans programı kapsamında öğrencilerin gördüğü dersler aşağıdaki gibidir:
 • Psikoloji,
 • Fizyoloji,
 • Anatomi,
 • Fizik,
 • Dil ve Konuşmanın Temel Kavramları,
 • Odyolojide Temel Kavramlar,
 • İşitme Anatomisi ve Fizyolojisi,
 • Akustik ve Psikoakustik,
 • Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları,
 • Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları,
 • Odyolojide Tanılama,
 • Nöroanatomi,
 • İşitme Bozukluklarında Tarama Teknikleri,
 • Enstrümantasyon ve Kalibrasyon,
 • Odyoloji ve Genetik,
 • Elektrofizyoloji Uygulamaları,
 • Vestibüler Sistem Hastalıkları,
 • İşitme Cihazları ve İmplantasyona,
 • Odyolojide Klinik ve Gözlem,
 • Geriatrik Odyoloji.

Odyoloji bölümü kazanan öğrencilerin 4 yıllık eğitim süreci boyunca göreceği dersler bunlardır. Odyoloji lisans programını tamamlamak isteyen kişilerin yukarıda yer alan derslerde başarılı olması beklenmektedir.

Odyolog Atamaları Nasıl Yapılır?

Devlet kurumlarına odyolog olarak atanmak isteyen odyoloji bölümü mezunlarının KPSS sınavına girmesi gerekmektedir. Zira devlet kurumlarına yapılan odyolog atamaları Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yapılmaktadır. Her yıl 250 kadar odyolog KPSS ile devlet kurumlarına atanmaktadır. KPSS sınavına girerek devlet kurumlarına atanmak isteyen kişilerin KPSS sınavından en az 85 kadar puan alması gerekmektedir. KPSS sınavından 90 puan alan kişilerin ataması ise neredeyse kesin olmaktadır. 2019 yılında yapılan son atamalar akabinde odyolog olarak devlet kurumuna atanan son kişinin KPSS puanı 85,9 civarlarındadır. Odyoloji lisans programını tamamlayıp odyolog olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren odyolog adayları aşağıdaki derslerle alakalı olarak KPSS sınavına girmektedir:

 • Türkçe,
 • Matematik,
 • Tarih,
 • Coğrafya,
 • Güncel Bilgiler,
 • Vatandaşlık.

Bu alanlarda KPSS sınavına giren ve en az 85 puan alan odyoloji lisansı mezunlarının devlet kurumlarında odyolog olarak görev almaları mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu