SGK

Ölüm Aylığı Yardım Şartları ve Gerekli Belgeler

Dul kalmış eşlere, evlenmedikleri süre boyunca ölen eşinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dul ve yetim aylığı gibi adlarla anılan ölüm aylığı bağlanmaktadır. 5510 sayılı Sağlık Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen bu aylığa ölüm aylığı adı verilmektedir. Adı geçen ölüm aylığı yardım şartları şu şekildedir:

 • En az 5 yıl sigortalı olmak
 • Toplam 900 gün sigorta pirimi bildirmiş olmak (yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları)
 • Yaşlılık ya da malullük aylığına hak kazanmış bulunmak

Bağlanmış bulunan yaşlılık/malullük maaşı sigortalı çalışma nedeniyle kesilmiş olan ve vefat edenlerin hak sahiplerine, yazılı talepleri halinde ölüm aylığı verilir. Bütün bunlara ilaveten, vefat eden sigortalının GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi dahil olmak üzere kendi sigortalılığından ötürü prim vb. borcu bulunmaması şartı da bulunmaktadır.

Ölüm Aylığı Hesaplama

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunda bahsi geçen bazı oranlar uyarınca bu aylığın hesaplaması yapılabilmektedir. Buna göre SGK tarafından;

 • Dul eşe %50
 • Çalışmayan, aylık bağlanmış, çocuğu bulunmayan dul eşe %75
 • Eşi varsa ve Emekli Sandığından kendi aylığını alıyorsa veya devlet memuruysa %50
 • 1 yetim ve 1 eş varsa eş %60, yetim %30
 • 2 yetim ve 1 eş varsa eş %50, her bir yetim de %25’er
 • Yaş fark etmeksizin evli olmayan, evli olsa da sonradan boşanan ya da dul kalmış kızların her biri %25’er
 • Tek kız varsa %50
 • Çalışmayan ana – babanın 65 yaş üstü olması, aylık veya gelir bağlanmamış olması halinde artan hisseye bakılmadan %25

oranında aylık bağlanması söz konusudur. Ancak ölüm aylığı yardım şartları karşılanmak şartı ile bu aylığın alınması durumu vardır.

Ölüm Aylığı İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Hak sahiplerinin bu yardımı alması için SGK’nın ilgili birimlerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu kurumlar en yakın Sosyal Güvenlik Merkezleri veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüdür. Artık e-Devlet üzerinden de söz konusu işlem yapılabilmektedir.

Hak sahiplerinin işlemlerini başlatmaları için en yakın Sosyal Güvenlik birimine bir dilekçe ile müracaat etmelidirler. Bu dilekçeye eklenmek üzere ölüm aylığı için gereken belgeler belgelerin de ibraz edilmelidir. Bahse konu ölüm aylığı için gereken belgeler:

 • Çocukların öğrenci belgesi (artık e-Devlet Kapısı üzerinden de rahatlıkla alınabilmektedir).
  • 18 yaşını doldurmamış olanlar haricinde lise ve dengi öğrenim görmesi şartıyla 20,
  • Yüksek öğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukları için
 • Çocukların fotoğrafları
 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
 • Eğer hak sahiplerine vasi tayin edilir ise Vasi İlamı.

Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı Alma Durumları

Dul kalmış olan eşlerin ölüm aylığı için hak kazanabilmesi için ölüm tarihinde ölen sigortalı ile resmi olarak evli olması şarttır. Bu durumda dul eşe %50 oranında maaş bağlanır. Aylık bağlanan çocuğu olmayan dul eş çalışmıyor (yurt içi, yurt dışı) veya kendisi sigortalılık durumu nedeniyle herhangi bir aylık bağlanmamış ise bu oran %75’e çıkaktadır.

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanması için bazı şartlar vardır. Bunlar yaş, cinsiyet, malullük durumu, medeni durum ve öğrenim durumu gibi kıstaslardır.

 • 27/3/2019 sonrası talepte bulunan çocuklardan;
  • 4A kapsamındakiler: 18 yaşını, lise ve öğrenim görenler 20 yaşını, yükseköğrenim görenlere 25 yaşını doldurana dek aylık bağlanmaktadır.
  • Aylık alırken 4A kapsamında çalışmaya başlayan ve hak sahibi olan çocuklardan da yukarıdaki yaş ve öğrenim şartlarını taşıyanların aylıkları kesilmemektedir.

Hak Sahibi Olan Erkek ve Kız Çocuklarına Aylık Bağlanması

Bahsi geçen ölüm aylığını almak için hak sahibi durumunda bulunan kız ve erkekler için 5510 sayılı Kanunda ölüm aylığı yardım şartları ayrı ayrı belirtilmiştir: Örnek verilecek olur ise erkekler için şartlar şöyledir;

 • Öğrenim görmeyenlerden 18 yaşını,
 • Ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını,
 • Yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olması
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık – gelir bağlanmamış olması
 • Yabancı bir ülke mevzuatı dahlinde veya 5510 sayılı Kanunun 5 (a), (b), (e) bentleri hariç Kanun uyarınca çalışmıyor olunması

Kız çocukları için şartları şu şekildedir:

 • Evli olmakla birlikte sonradan boşanmaları ya da dul kalmaları; evli olmamaları
 • Kendi sigortasından aylık – gelir elde etmemesi
 • Yabancı bir ülke mevzuatı dahlinde veya 5510 sayılı Kanunun 5 (a), (b), (e) bentleri hariç Kanun uyarınca çalışmıyor olunması

Malul Çocukların ve Anne/Babanın Ölüm Aylığı Alma Şartları

Sağlık Kurulu raporuyla çalışma gücünü %60 oranında kaybetmiş çocuklara SGK, cinsiyet, medeni durum ve yaş şartı getirmeksizin ölüm aylığı bağlamaktadır. Ancak aşağıdaki tarihlerde maaş kesilir:

 • Yabancı bir ülke mevzuatı dahlinde veya 5510 sayılı Kanunun 5 (a), (b), (e) bentleri hariç Kanun uyarınca çalışmaya başladığı tarihi izleyen,
 • Kendi sigortasından aylık – gelir elde etme tarihini izleyen,
 • Kontrol muayenesinde %60’lık çalışma gücü şartını taşımayanların son rapor tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren ölüm aylıkları kesilmektedir.

Anne ve babaya bu aylığın bağlanması için ise;

 • 65 yaş altındaki anne ve baba hak sahibi eş ve çocuklardan kalan payı alır. Ancak bunun için tüm gelirlerinin net asgari ücretten az olması gerekir. Ayrıca gelir-aylık bağlanmamış olma şartı da vardır. Diğer çocuklardan hak kazanılan aylık-gelirler hariçtir.

Ölen Babadan Dul Kızına Ne Kadar Maaş Kalır ?

Alo 170 SGK Danışma Hattı

İşten Çıkartılanlar Doğum Parası Alabilir mi

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Merhabalar, Babam Emekli sandığından Emekliydi ve 1995 yılında vefat etti. Emekliyim, yetim aylığı almak için nereye başvurmam gerekiyor. Gerekli evraklar nelerdir. Teşekkürler, saygılar.

  1. Merhaba
   Kendi emekliliğiniz olduğu için babanızın maaşına başvuru yapamazsınız. Yapsanız dahi size ödenek çıkmaz.

 2. Kogahastaslylm,yanlzsigortamyok,222yetabiyim,acababayramdabize,ikramiye,varmldlr,ucaydabirmahasaLlyorum

  1. Bayram ikramiyesi SGK’dan maaş alanlara veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek bayram yardımı talebinde bulunabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu