SSK

Ölüm Geliri Bağlanma Şartları Nelerdir ?

Ölüm geliri ya da ölüm aylığı olarak da bilinen ödeme, hayatını kaybeden sigortalının maaşının geride kalanlara aktarılmasıdır. Bu uygulama, geride kalan kişilerin hayatını devam ettirebilmeleri için son derece önemlidir. Fakat bu gelirin aktarılması için bir takım şartlar bulunuyor.

Ölüm Geliri Bağlanma Şartları Hakkında Genel Bilgiler

Ölüm gelirinin bağlanması için gerekli olan bir takım şartlar vardır ve bu şartlar oldukça geniştir. Çünkü geride kalan kişilerin durumlarına göre farklı uygulamaların yapılması söz konusudur. Ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan şartlar genel olarak şu şekildedir:

 • Sigortalının en az 1800 gün yaşlılık, malullük, ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.
 • 4/a sigortalılar için ise en az 5 yıldır sigortalı olmalı zorunluluğu ve toplamda 900 gün yaşlılık, malullük, ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.

Ölüm geliri bağlanma şartları arasındaki bir diğer husus ise şu şekildedir:

 • Malullük, yaşlılık aylığı alan ya da buna hak kazanmış kişiler öldüğünde
 • Bu hak kazanılmış olmasına karşın çalışma sebebiyle kesilmiş ise de yazılı olarak verilecek dilekçeyle ölün aylığı bağlanabilir.

Ölüm gelirinin her durum için bu şekilde farklı şartları vardır. Söz konusu şartlardan bir tanesi de BAĞKUR’a bağlı olarak sigorta primini kendisi ödeyen kişiler içindir. Buna göre 4/b’li olan kişilerin hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalanlara ölüm geliri bağlana bilmesi için genel sağlık sigortası da dahil, kişinin herhangi bir borcunun kalmaması gerekir.

Ölüm Geliri Kimlere Bağlanır?

Ölüm gelirinin kimlere bağlanacağı çok kişi tarafından merak edilmektedir. İlgili yasaya göre ölüm geliri şu kişilere bağlanır:

 • Eşine
 • Çocuklarına
 • Anne ve babasına bağlanır.

Ölen sigortalının geliri yukarıda yer alan kişilere bağlanır fakat bunların her birisi için farklı şartların sağlanması gerekir. Yani direkt olarak aylık bağlanması söz konusu değildir.

Ölüm Gelirinin Eşe ve Çocuklara Bağlanma Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının eşine maaş bağlanması için ölüm tarihinde yasal olarak evlilik bağının bulunması zorunludur. Bu zorunluluk sağlanması durumunda ise eğer çocuklar var ise ölen kişinin maaşının %50’si geride kalan eşe bağlanır. Fakat çocuk yok ise maaşın %75’i geride kalan eşe aktarılır. Ayrıca ölüm geliri bağlanma şartları arasında söz konusu kişilerin farklı bir gelirinin olmaması da vardır. Dolayısıyla da burada bahsedilen oranlar, bu şartın sağlanmasından sonra devreye girer.

Eşlere bağlanacak olan aylık için gerekli şartlar bu şekilde iken geride kalan çocuklar için ise durum biraz daha farklıdır. Çocukların yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları ve öğrenimleri bağlanacak olan geliri direkt olarak etkilemektedir.

Erkek çocukların ölüm geliri alabilmesi için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

 • Herhangi bir eğitim kurumuna devam etmiyorsa 18 yaşını,
 • Ortaöğretim kurumlarında eğitimlerine devam ediyorlar ise 20 yaşını,
 • Yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam ediyorlar ise de 25 yaşını doldurmamış olmamaları gerekiyor.

Kız çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için gerekli olan şartlar ise şöyledir:

 • Kız çocuklarının ölüm aylı alabilmesi için yaş ve öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.
 • Bekar ya da dul kalmış olmak bu aylığı alabilmek için gerekli olan temel şartlardandır.

Erkek ya da kız çocukları çalışma güçlerinin en az %60’lık kısmını kaybederlerse cinsiyet ve yaş şartına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca evli olup olmadıklarına da bakılmaz. Çocuklara bağlanan maaş ise %25 oranındadır.

Ölüm Gelirinin Anne ve Babaya Bağlanma Şartları Nelerdir?

Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan şartlar, anne ve babanın yaşına bağlı olarak değişir. Anne ve babanın yaşı eğer 65’ten küçük ise ölüm aylığı alınabilmesi için artan hisse olması gerekir. Bu hisse olmaz ise hiçbir şartta ölüm aylığı alınması söz konusu değildir. Ölüm geliri bağlanma şartları arasında bu, çok önemli bir yer tutar.

Artan hisse ile ifade edilmek istenen şudur; sigortalı öldükten sonra maaşının %50’sini eşi %25’ini de çocukları alır. Geriye kalan %25’te artan hisse olarak adlandırılır. Eğer bu şekilde artan hisse var ve anne ile baba 65 yaş altında ise bu hisseyi alabilirler.

Eğer anne ile baba 65 yaş üstünde ise bu defa artan hisse olup olmadığının hiçbir önemi yoktur ve anne ile babaya direkt olarak ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm Geliri Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Ölüm geliri başvurusu için insanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun usulüne uygun olarak yapılması çok önemlidir. Özellikle istenen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir. Bu belgeler kişilerin durumlarına göre değiştiği için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerinden net olarak öğrenilebilir.

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi, teslim edilecek olan evrakların onaylı olmasıdır. Bu hususa dikkat edildiğinde kısa süre içerisinde insanların talepleri karara bağlanacaktır.

Ölüm Gelirinin Kesileceği Durumlar

Ölüm geliri bağlanma şartları tam olarak sağlanırsa bu aylıklar bağlanır. Aynı şekilde bahsedilen şartların bozulması ve buna bağlı olarak da tam sağlanamaması durumunda verilen aylık kesilecektir. Kısaca yukarıda bahsedilen şartların bozulması durumunda aylıklar kesilir.

Bir diğer kesilme nedeni de sigortalı bir işe girerek gelir elde edilmesidir ki aylıkların en fazla kesilme nedeni budur. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra bir işe girdiklerinde aylıklar tamamen kesilir.

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Merhaba, evli değilse normal şartlarda bağlanacak maaşın yarısını alabilir

  1. Ölüm aylığı bağlanması talebe bağlıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talepte bulunabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu