Diğer Yardımlar

2020 PYBS Bursa Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

2020 yılından PYBS bursa başvuru okul müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. 2020 yılında başvurular şubat ayı içerisinde tamamlanmaktadır. PYBS bursunun alınabilmesi için sınava girilmesi gerekmektedir. 18 yaşına kadar olan öğrenciler bu sınava girerek parasız yatılılık bursundan yararlanabilmektedirler. Temel şartın yıllık gelir düzeyini karşılamak olduğu bu burs için ikinci şart sınavdan iyi bir puan almaktır. Şehit, gazi ve öğretmen çocukları öncelikli olmaktadır. Yıl içerisinde bir kere yapılan bir sınavdır. Sınavın yeni ismi ise; İOKBS olmaktadır. Açılımı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavıdır.

PYBS Başvuru Şartları Nelerdir?

Bursluluk sınavı için başvuru yapacakların sağlamaları gereken koşullar aşağıda verilmiştir:
 • Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanların başvuru hakları bulunmaktadır.
 • Mevzuatta belirtilmiş olan kayıt ve kabul koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir.
 • Ortaokulların, imam hatip okullarının ya da özel eğitim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmektedir. Ayrıca ortaöğretim kurumlarının da hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedirler.
 • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin sınavın yapıldığı ders yılı içerisinde okul değiştirme cezasını almamış olmaları gerekmektedir.
 • Ailenin bir önceki mali yıl için yıllık gelir toplamının aile bireyleri başına düşen net miktarının hesaplanmasından sonra; bu tutar içinde bulunulan senenin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin minimum tutarının dört katını geçmiyor ise başvuruya uygun olmaktadır. Ailede kişi başına düşen yıllık gelirin 14.640 TL’yi geçmemesi istenmektedir.

PYBS Kontenjan Dağılımı Nasıldır?

PYBS kontenjanları ile ilgili bilinmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
 • Toplam kontenjanın %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler için ayrılmıştır.
 • Kontenjanın %5’i bakanlığa bağlı olan resmi okul ya da kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmış, emekli olmuş, vefat etmiş öğretmenlerin çocukları için ayrılmıştır.
 • Öğrencilerin ailelerinin oturdukları yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu ya da imam hatip ortaokulu olmaması halinde; %5 oranında ayrılan kontenjandan dahil olmaktadırlar.
 • Özel hak tanınan, öğretmen çocuğu olan veya yerleşim biriminde ortaokul bulunmayan öğrenciler haricindekiler için %80 oranında kontenjan ayrılmıştır.
 • Öğretmen çocukları için ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda; bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarda çalışanların çocuklarına öncelik verilmektedir.
 • Kanunlarla özel hak tanınmış olan ve ailesinin yerleşim biriminde ortaokul bulunmayan öğrencilere ayrılmış olan kontenjanın dolmaması durumunda ise; kalan kontenjan %80’lik diğer öğrencilerin kontenjanına ilave edilmektedir.

PYBS Kontenjan Dağılımı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

İlgili kontenjan için yapılan başvuruları okul müdürü ve müdür yardımcısı incelemektedir. En az 2 adet üye öğretmenin, müdürün ve müdür yardımcısının oluşturduğu bir komisyon ile beraber başvurular incelenmektedir. 2020 mali yılı için tespit edilmiş olan miktarın aşılmamış olması durumunda; eğer herhangi bir kontenjana dahil olmak için belgelendirme yapılmamış ise, öğrencilerin müracaatları %80’lik kontenjan üzerinden yapılmaktadır. %80’lik kontenjan dışında kalanlara başvuru yapacak olanların ise; dahil olmak istedikleri kontenjan tipine uygunluklarını belgelemeleri gerekmektedir.

PYBS Bursa Hangi Adreslerden Başvuru Yapılabilir?

Bursluluk sınavına başvuru yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri internet adresleri aşağıdaki gibidir:

PYBS için gerekli başvuru şartlarının taşınıyor olması halinde; başvuru sahibi olan öğrencinin öğrenim gördüğü okulun müdürlüğüne velisinin başvuru yapması gerekmektedir.

PYBS Sınavına Başvuru Süreci Nasıldır?

PYBS sınavına girecek olan öğrencinin ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerini okul müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Bu da başvuru sürecini başlatmaktadır. Öğrenci ile alakalı elektronik ortamdan bilgiler alınmaktadır ve bu bilgilerin doğru olup olmadığını öğrencinin velisi onaylamaktadır. Bilgilerde yanlışlıklı olması durumunda, gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Sonrasında elektronik ortamda okul müdürlüğü, öğrencinin başvurusunu yapmaktadır. Başvuru tamamlandıktan sonra okul müdürlüğü başvuruyu onaylamaktadır ve veliye de belgeyi imzalatarak başvuru belgesini vermektedir. Bu başvuru belgesinin sınav tarihine kadar özenle saklanması gerekmektedir. Başvurunun onaylanması ile beraber başvuru sahibi ile alakalı herhangi bir bilginin değiştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca başvuru tarih aralıklarından sonra yapılan başvurular da dikkate alınmamaktadır.

KKTC ve Yurt Dışında Yaşayan Öğrenciler PYBS Sınav Başvurusunu Nasıl Yaparlar?

Yurt dışında yaşayan öğrenciler e-okul sistemine kayıtlı değillerdir. Bu yüzden Türkiye’deki öğrencilerin başvuru yaptıkları adresleri kullanamamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği kapsamında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar üzerinden başvurularını iletebilmektedirler. [email protected] mail adresine başvuru belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Bu belgelerin asıllarının da 21 Şubat 2020 tarihine kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine ulaşması gerekmektedir.

Yurt Dışındaki Öğrencilerden PYBS Başvurularında İstenen Belgeler Nelerdir?

E-okul sistemine kayıtlı olmayan ve yurt dışında öğrenci olarak bulunan kişilerin PYBS başvurusu yapmak için ihtiyaç duyduğu belgeler şunlardır:
 • Bir adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.
 • Mevcut kimlik belgesinin fotokopisi talep edilmektedir.
 • Onaylı denklik belgesi istenmektedir.
 • Öğrencinin ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ek olarak eklenmelidir.
 • Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için İOKBS başvuru formunun doldurulduktan sonra başvuru belgelerinin arasına ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

PYBS Başvurularının Geçersiz Sayıldığı Durumlar Nelerdir?

Öğrencilerin PYBS başvurularının onaylanmamasına neden olabilecek durumlar şu şekildedir:
 • Elektronik ortamdaki bilgilerinin yanlış, eksik, hatalı olması halinde başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
 • Elektronik ortamdan yapılan başvurunun okul müdürlüğü tarafından onaylanmamış olması halinde, başvuru geçersiz sayılmaktadır.
 • Başvurunun tamamlanabilmesi için istenen bilgi ve belgelerin eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılmaktadır.
 • Yurt dışında eğitim gören ve e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilerin denkliklerini usulüne uygun düzenlememiş olması halinde; PYBS başvuruları onaylanmamaktadır.

PYBS Sınavına Katılabilecek Olanlar Kimlerdir?

Bursluluk sınavına katılabilecek olanlar; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileridir.

PYBS Sınav Başvuru Tarihleri Nelerdir?

PYBS bursu için sınav başvurusu yapacak olanlara; 5 Şubat 2020 tarihi ile 17 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru imkanı sunulmuştur.

PYBS Sınav Giriş Belgesinin İlanı Ne Zamandır?

10 Nisan 2020 tarihinde, PYBS sınavına girecek olan bireylerin sınav giriş belgeleri ilan edilmektedir. Sınav giriş belgesinde öğrencinin fotoğrafı bulunmaktadır. Okul müdürlükleri elektronik ortamdan sınav giriş belgelerini aldıktan sonra bu belgeleri mühür ve imza ile onaylamalıdırlar. Ardından öğrenciye veya öğrencinin velisine belgeleri teslim etmelidirler. Sınav giriş belgesini öğrenciler posta yolu ile elde edememektedirler.

Sınav giriş belgesinin üzerinde; öğrencilerin kimlik bilgileri, sınava girecekleri bölge, bina, salon ve sıra bilgileri bulunmaktadır. Bu belge üzerinde yazan bilgileri sağlamayan bir salonda sınava girmeleri mümkün değildir. Ancak doğal afet, yangın gibi olağanüstü durumlarda öğrencilerin sınav yerlerinde değişiklikler yapılabilmektedir.

PYBS Sınav Tarihi Ne Zamandır?

PYBS sınavına girecek olanlar için sınav 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır. Sınav saati ise; 10:00 olmaktadır.

PYBS Sınavının Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2020 yılı içerisinde yapılan PYBS sınavının sonuçlarının 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması beklenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu