Diğer Yardımlar

PYBS Bursu Alma Şartları Nelerdir ?

PYBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. ve 11. Sınıf düzeyleri arasındaki öğrencilere verilmekte olan eğitim bursudur. Bu bursa sahip olmak için Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı başarıyla geçmeleri gereken öğrencilerin bu sınava girmek için bulundurmaları gereken PYBS bursu alma şartları şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Aile üyelerinin elde ettikleri toplam gelir aile üyelerinin sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir miktarı 10.760 TL’nin altında olmalıdır.
 • Öğrenim hayatı boyunca bir kez bile sınıfta kalmamış olmak,
 • Sınava başvurulan yıl içerisinde okul değişim cezası almamış olmak.

Sınıfta kalmamış olmak şartı öğrencilerde aransa da geçirdikleri ağır hastalıklardan dolayı sınıf tekrarı yapmak zorunda kalan öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir.

PYBS Bursu Başvurusu Nereye Ve Nasıl Yapılır?

PYBS bursu başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılmaktadır. Öğrenci tarafından yapılamayan, veliler tarafından yapılması gereken başvuru bunun dışında, okulların müdürlüklerine de yapılabilmektedir. E-Okul sistemi ile yapılmak istenen başvurularda izlenmesi gereken bağlantılar https://www.meb.gov.tr ve https://www.odgsm.meb.gov.tr şeklindedir. Okul müdürlüklerinden yapılan başvurularda süreç şu şekilde işlemektedir:

 • 2019 PYBS Başvuru Formu okul müdürlüklerine belirlenen tarihte iletilir. Okul müdürleri formu çıkartır, mühürler, imzalar ve öğrenciye teslim ederler. Ayrıca öğrenciye verilmeyecek olup [email protected] adresine müracaat edilerek alınması gereken ‘’Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’’ alınmalıdır.
 • Veli tarafından doldurulan başvuru formunun yanında, ‘’Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Belge’’ doldurularak teslim edilir.
 • Öğrenciyle ilgili e-Okul’dan elde edilmiş bilgilerin doğruluğu veli tarafından kontrol edildikten sonra başvuru işlemi okul müdürlerince e-Okul üzerinden tamamlanır. Parasız yatılılık için tercih işlemleri sınav sonrasında yapılacaktır.

Başvuru tarihleri her yıl Mart ayının son günleri ile Nisan ayının ortaları arasında bir tarihe denk gelmektedir ve 2019 yılı işçin başvuru tarihi 5 Nisan olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti dışında okuyan öğrenciler,  PYBS bursundan faydalanmak için ‘’MEB Denklik Yönetmeliği’’ uyarınca denklik programına katılmalıdırlar. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan veya yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti tarafından açılmış okullarda okuyan öğrencilerin bu programa katılmalarına gerek yoktur. Programı tamamlayan öğrenciler https://ttkb.meb.gov.tr adresli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinden Denklik Belgesi Başvuru Formu’nu aldıktan sonra başvuruları onaylandığı takdirde PYBS sınavına katılabileceklerdir.

Yurtdışında düzenlenen Devlet parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı merkezleri sınava girecek en az on öğrenci olmak şartıyla:

 • Lefkoşa,
 • Riyad,
 • Tebük,
 • Kuveyt,
 • Aşkabat,
 • Taşkent,
 • Bakü,
 • Bişkek,
 • Medine,
 • Cidde şeklindedir. Öğrencilerin bu merkezlerde sınava girebilmek için bu şehirlerdeki T.C. Eğitim Ataşelikleri’nden başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname Nereden Alınır?

Ailenin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname veya diğer adıyla Aile Gelir Belgesi https://www.meb.gov.tr üzerinden PDF olarak indirilebilmektedir. Bunun yanında öğrencinin okula yeni kayıt olduğu durumlarda veya ailenin Türkiye Cumhuriyeti’ne 5-7 yıl gibi kısa bir süre önce taşınmış olduğu durumlarda ek olarak Aile Gelir Belgesi de talep edilmektedir. Bu belgeyi e-Devlet üzerinden edinmek mümkündür. E-Devlet üzerinden alınacak belge için öncelikle gelir testi yapılmalıdır. Bu testi yaptırmak için oturulan yerdeki SGK bölge müdürlüğüne gidilerek başvuru formu alınmalıdır. Başvuru kabul edildikten sonra kişinin ailesinde sorgulanacak unsurlar:

 • Ailenin aylık geliri,
 • Ailenin kirada veya kendi evinde oturuyor olma durumu,
 • Ailenin gayrimenkul mallarının değerleri,
 • Binek veya ticari araçların değerleri,
 • Bankalardaki mevduat hesaplarında bulunan toplam varlık miktarı şeklindedir. Bunlar dikkate alınarak ailenin maddi durumu belgelenerek kişiye teslim edilmektedir.

E-Okul üzerinden alınacak olan ve doldurulması, PYBS bursu alma şartları arasında bulunan beyannamede doldurulması istenen bilgiler ise:

 • Başvuru yapan velinin adı ve soyadı,
 • Velinin öğrenciye yakınlık durumu. Anne ve baba dışındaki yakınların bu beyannameyi doldurabilmeleri için mahkeme kararınca çocuğun vekaletini almış olmaları gerekmektedir.
 • Çalışılan işyeri ve yapılan iş,
 • Gelir durumu. Burada veli serbest meslek çalışanı ise belgeye bağlı olduğu vergi dairesinin adını ve gelir vergi levhasını eklemelidir. Veli maaşlı çalışıyor ise önceki 12 aya ait gelir bilgilerini gösteren belgeyi beyannameye eklemelidir.
 • Diğer gelirler (mevduat hesaplarından gelen faiz, kiraya yatırılmış gayrimenkuller),
 • Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin adları ve soyadları,
 • Aile net yıllık gelirinin kişi başına düşen yıllık miktarı şeklindedir.

PYBS Bursu Ne Zamana Kadar Verilir?

PYBS bursundan yararlanma müddeti, bursa 5. Sınıfta başvurulmuşsa ortaöğretim b,tene kadar yani 11. Sınıfın sonuna kadardır. Burslar yılda 4 kez olacak şekilde 3 ayda bir verilmektedir. 5. Sınıfta burs almaya başlamış bir öğrenci için kısa bir hesap yapmak gerekirse, yedi yıl boyunca burs alacağı dikkate alınırsa toplamda 28 burs alacaktır. Aylık olarak verilecek burs miktarının 260,4 TL olduğu düşünülürse öğrenci eğitim hayatı boyunca toplamda 7280 TL burs alacaktır.

Devlet Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklanma Tarihi

PYBS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 7 Haziran’da MEB tarafından açıklanmış olup 22 Temmuz 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihte sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://www.meb.gov.tr adresinden girdikleri e-Okul hesaplarına göz atmalıdırlar. İstenmesi halinde sınava ait ‘’Sınav Sonuç Belgesi’’ okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak velinin imzası karşılığında veliye teslim edilmektedir.

PYBS Taban Puanı Ve Puan Sorgulama

PYBS sınav geçme puanı MEB tarafından 2019 yılı için 450 puan olarak açıklanmıştır. Bu puan bir engellilik durumu veya başka bir özel durumu bulunmayana çocuklar içindir. MEB, bunun dışında başka kontenjanlar ve onlara ait taban puanları belirlemiştir ve bunlar şu şekildedir:

 • Öğretmen çocuğu kontenjanı için taban puan 311,902,
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı için taban puan 143,976,
 • Bulunduğu yerde okul bulunmayan çocuk kontenjanı için taban puan 439,906,

Bu puanların altında kalınması durumunda tercih yapılamayacaktır. PYBS puanları açıklandıktan sonra puanlarını öğrenme işlemi e-Devlet üzerinden yapabilmektedirler. E-Devlet şifresini almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerektiğinden bu işlem veli tarafından yapılmalıdır. https://www.turkiye.gov.tr adresine gidildikten sonra ‘’Kurumlar’’ menüsü altındaki ‘’MEB’’ seçildikten sonra ‘’MEB Sınav Sonuç Sorgulama’’ hizmeti seçilir. Buradan PYBS (diğer adıyla İOBS) sınavı seçilerek öğrenci bilgileri girildikten sonra sorgulama işlemi yapılabilir.

Puan sorgulama için bir diğer yol MEB sistemini kullanmaktır ve bu yoldan sorgulama için arama çubuğuna ‘’PYBS sınav sorgulama’’ yazıldıktan sonra en üstte çıkacak olan MEB PYBS sorgu ekranı sayfasına tıklayarak:

 • C. No,
 • Doğum tarihi,
 • Güvenlik kodu bilgilerini girmek yeterlidir. Bu sayfaya bakanlığın ana sayfasından ulaşmak mümkün değildir.

PYBS Bursu Nereye Yatırılır?

PYBS bursunun alınabileceği noktalar Vakıfbank şubeleri veya Vakıfbank ATM’leridir. İlk ödemesi Eylül ayında verilecek olan bursun yatıp yatmadığını öğrenmek için 0850 222 0724 numaralı müşteri hizmetleri aranabilir. Bunun yanında 444 0 724 numarası arandıktan sonra ilk önce 2 tuşlanır, sinyal sesinden sonra tekrar 2’ye basılır ve ardından 7’ye basılırsa müşteri temsilcisine bağlanarak kişisel bilgiler verildikten sonra burs parasının yatıp yatmadığı öğrenilebilir.

PYBS Bursu Hangi Nedenlerle Kesilir?

PYBS bursunun kesilme nedenleri için tam liste MEB’e Bağlı Resmi Okullarda Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği üzerinden öğrenilebilir ve bu yönetmelikte burs iptalini gerektirecek en önemli durumlar:

 • Ortaokul öğrencisinin ortaöğrenimini tamamlaması,
 • Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencisinin bir defadan fazla sınıf tekrarı yapması,
 • Ortaokul öğrencisinin ortaöğrenime devam etmeyip 8. Sınıftan mezun olması.
 • Öğrencinin suç işleyerek hüküm giymesi,
 • Parasız yatılılık bursundan öğrencinin kendi isteğiyle vazgeçmesi,
 • Burs alan öğrencinin özel bir okula kayıt veya nakil yaptırması,
 • Burs ödmeelri süresi içerisinde ailenin gelir miktarının 10.760 TL’nin üzerine çıkması şeklindedir.

Babası Polis Olan Biri Veya Aynı Aileden İki Kişi Burs Alabilir Mi?

Aynı aileden iki kişi PYBS burs imkanından ister farklı okullarda okusunlar, ister aynı okulda ve hatta aynı sınıfta okusunlar emekleriyle sınavı kazandıkları takdirde faydalanabilirler. MEB tarafında aynı hanede kaç kişinin PYBS bursundan yararlanabileceği konsunda bir sınırlama yoktur. PYBS bursu alma şartları aile üyelerinin yaptıkları meslek hakkında bir sınırlama getirmediği için babası veya annesi polis olanların burs almaları konusunda da bir sorun bulunmamaktadır.

Pybs Bursu Kaçıncı Sınıfa Kadar Verilir?

Pybs Bursu Ne Zaman ve Neden Kesilir?

Pybs Bursu Ne Kadar?

İlgili Makaleler

43 Yorum

 1. Merhaba benim kızım yetim bunun için hangi kontenjandan yararlanabiliyoruz .Bunu nasıl belirtmeliyiz kuruma nüfus kayıt örneği yeterlimi

  1. Merhaba
   Burs kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olmaktadır.
   %10’u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere
   %5’i öğretmen çocuklarına
   %5’i ailesinin ikamet ettiği bölgede ortaokul,
   İmam hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu bulunmayan öğrencilere
   %80’i de yukarıdaki hiçbir tanıma girmeyen öğrencilere ayrılır.

 2. Merhabalar.İyi günler.Benim çocuğum bu sene 5. Sınıflar için bursluluk sınavına girmek istiyor.Kendine ait bi harçlığı olsun istiyor.Haksız da sayılmaz aslında.Çünkü tek maaşlı ve asgari ücretle ev geçindirince insan epeyce zorlanıyor.Oğlum iki de bir bana Baba 5 lerden kaç kişi bu sınava giriyor öğrensene deyip duruyor.Bu konuda bi bilgi verebilirmisiniz acaba.Teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   Sınava giriş şartlarını taşıyan tüm çocuklar sınava katılım sağlayabilirler.

 3. Iyi gunler yurtdisnda calisiyorum cocugum bursluk Sinavindan yararlanabilirmi yurtdisi sartlari neyi gerektiriyor ne yapmaliyim

  1. Merhaba
   Burs başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

  1. Merhaba
   Burs kazanan öğrencilerin okul müdürlüğüne bildirim yapmaları gerekmektedir.

 4. Anne baba ayrı olan çocuğun sınavdan kaç puan alması gerekiyor benim çocuğum 387 puan aldı ama kazanamadı

  1. Merhaba
   Pybs bursu için kontenjan bilgileri aşağıdaki gibidir.
   Öğretmen çocuğu kontenjanı
   Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı
   Bulunduğu yerde okul bulunmayan çocuk kontenjanı

 5. Benim kızımın biri burs alıyor diğer kızım 7. Sınıf 460.012 puan aldı kazanamadı ama kontenjan türü diğer kontenjan diye belirtilmiş kontenjan başvurusunu nasıl yapacağız?

  1. Merhaba
   Burs için başvuru yaparken tercihte bulunacağınız kontenjan türleri aşağıdaki gibidir.
   Diğer çocuk kontenjanı
   Öğretmen çocuğu kontenjanı
   Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı
   Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı

  1. Merhaba
   Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı mevcuttur.
   Durumunuzu belirten belge ile katılım sağlayabilirsiniz.
   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.

 6. iyi günler bursluluk sınavını kaznan yatılı kalmaya başlayınca bursu kesiliyor demişsiniz yatılıdan cıkınaca tekrar alabiliyormu.

  1. Merhaba
   Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

  1. Merhaba, lise bursu alabilir fakat farklı zamanlarda da olsa üniversite bursu alamaz

 7. Merhaba büyük oğlum 9.sınıfta yurtta kalıyor pyps bursu Oraya yatıyor küçük oğlum 5.sınıf bu sene onuda bu sınava girdirmek istiyoruz burs alabilir mi yani kisacasi 2 kardes pyps bursu alabilir mi???

 8. 2 kızım burs parası alıyor. Bu sene oğlumda sınava girecek kazandığı takdirde oda burs parası alabilirimi yani devlet bu imkanı 3 çocuğuma da verirmi

  1. Merhaba
   Sınavdan yeterli puan aldığı takdirde 3. çocuğunuzda burs alabilir.

 9. Merhaba kizim 5. Sinifta pybs bursunu kazandi simdi 9. Sinifta. Özel bi okul da aylik egitime destek bursu verecek sinavina girip kazanirsa pybs bursu iptal edilirmi

  1. Merhaba, kızınız özel okula kayıt olursa bursu kesilir. Sınava girerek başka kurumlardan burs almaya hak kazanırsa bursunu almaya devam eder

 10. Kızım 5.sinifta pybs’yi kazandi.Burslulgunu liseye gelinceye kadar aldi.Lisede yatililiga gecti.(okul hazirlik dahil 5yil)Hazirlik ve 9.sinifta yatili kaldi.10ve 11sinifta tasindigimiz icin eve geldi.Ama sene basinda odenen yardim verildi.Bu yil yani 12.sinifta eburs modülünde gözükmediğini soyledi hoca.Yatililikta kalmayinca hakkı kayıp mı olur?Biz yatililigin iptali icin hicbir dilekçe vermedik

  1. Merhaba, yurtta kalan öğrenciler yurttan ayrıldıklarında burs alamıyorlar. Bursları yurda kayıt olduklarında iptal ediliyor.

 11. Özel okulda okuyorum bursu kazandım bu sene özel okulda okuyanlarada vereceklermi acaba

  1. Burs alan öğrenci devlet yurdunda kalırsa bursu kesilir

  1. Yerleştirmede kontenjan ve sıralama esas alındığı için kazanamamış olabilirsiniz

  1. Puanınız düşük diyorsanız 5 gün içinde itiraz edebilirsiniz

   BURSLULUK SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

   Sonuçlar açıklandıktan sonra veli sınav sonucuna itiraz hakkına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre, veli şu şekilde itiraz edebiliyor:

   a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

   b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

   c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

   ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

   d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Faks üzerinden işlemler önceki yıllarda kalkmıştır, MEB önceki tarihlerde duyuru olarak ilan etti.)

   e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

   f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

   g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

  2. Eylül bende 7. Sınıfım ve puanım 457 ve bende kazanmadım seni anlıyorum

  3. Yerleştirmede taban puanlar değil kontenjan ve sıralama esas alınıyor

 12. benim kızım 461000 puan aldı bursu alamadık 6. sınifa bu sene gidecek niye alamamış olabilir

  1. Yerleştirmede taban puanları değil kontenjanlar ve sıralama esas alındığı için olabilir

  1. Kontenjanlar ve sıralama esas alındığı için olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu